Консультативно-дорадчі органи

Склад громадської ради при  виконавчому комітеті Нововолинської міської ради

Прізвище, ім’я, по-батькові Інститут громадянського суспільства
1. Регешук Аліна Михайлівна Профспілкова організація працівників освіти ДВНЗ НЕМК
2. Шевчик Павло Іванович Громадське формування з охорони громадського порядку «Самооборона Нововолинська»
3. Качорок Олена Іванівна ВОБФ «Нова Ера»
4. Кметь Володимир Богданович Релігійна громада святих верховних апостолів Петра і Павла Луцького Екзарху УГКЦ
5. Пасічник Іван Миколайович Первинна профспілкова організація ВПМПУ КНП «Нововолинська центральна міська лікарня»
6. Марчак Віктор Вікторович ГО «Громадське формування з охорони громадського порядку «Варта порядку м.Нововолинська»
7. Струбицька Олександра Сергіївна ОСББ «Іскра»
8. Близнюк Андрій Миколайович ГО «Світ для Дітей»
9. Свистунова Євгенія Михайлівна Профспілкова організація Нововолинського ліцею №6
10. Дерейко Олена Євгеніївна ГО «Конституційно-правовий конгрес»
11. Сущик Василь Олександрович Нововолинська міська організація Волинської обласної спілки ветеранів Афганістану «воїнів-інтернаціоналістів»
12. Лагуняк Михайло Васильович Релігійна громада «Зачаття Святого Іоанна Предтечі»

Рішення про  склад  громадської ради ЗАВАНТАЖИТИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  виконавчого комітету

                                                                                16 грудня 2021 року №

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГРОМАДСЬКУ РАДУ ПРИ
ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська рада при виконавчому комітеті Нововолинської міської ради (далі — громадська рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння реалізації конституційного права громадян на участь у формуванні та реалізації політики на рівні громади.

1.2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, рішеннями Нововолинської міської ради, при якій її створено, цим Положенням про громадську раду при Нововолинській міській раді (далі — положення), Регламентом громадської ради при Нововолинській міській раді (далі — Регламент) ти іншими чинними нормативно-правовими актами України.

1.3. Положення про громадську раду та зміни до нього розробляються органом місцевого самоврядування, при якому її утворено (далі — ОМС, міською радою), разом з громадською радою і затверджуються міською радою (варіант: виконавчим комітетом міської ради).

1.4. Положення про громадську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради протягом п’яти робочих днів від дати його затвердження.

1.5. Основними завданнями громадської ради є:

1.5.1. сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

1.5.2. сприяння врахуванню органами міської влади громадської думки під час формування та реалізації місцевої політики;

1.5.3. сприяння залученню представників зацікавлених сторін до проведення консультацій із громадськістю та моніторингу результатів формування і реалізації місцевої політики;

1.5.4. здійснення заходів громадського контролю шляхом:

1.5.4.1. проведення аналізу проєктів та діючих рішень міської ради на відповідність нормам чинного законодавства;

1.5.4.2. проведення, відповідно до законодавства, громадського моніторингу за діяльністю ОМС, зокрема моніторингу використання публічних коштів;

1.5.5. здійснення підготовки експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів із питань формування та реалізації місцевої політики.

1.6. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1.6.1. готує та подає виконавчому органу міської ради пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;

1.6.2. готує та подає виконавчому органу міської ради пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю, зокрема щодо залучення представників зацікавлених сторін;

1.6.3. готує та подає виконавчому органу міської ради обов’язкові для розгляду пропозиції, висновки, аналітичні матеріали щодо вирішення питань у відповідній сфері, підготовки проєктів актів, удосконалення роботи органу;

1.6.4. проводить громадський моніторинг за врахуванням міською радою та її виконавчим органом пропозицій та зауважень громадськості, забезпеченням ним прозорості та відкритості своєї діяльності, а також дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

1.6.5. інформує громадськість про свою діяльність, ухвалені рішення та стан їх виконання, подає в обов’язковому порядку відповідні відомості органу місцевого самоврядування для оприлюднення на його офіційному вебсайті та будь-яким іншим способом;

1.6.6. збирає, узагальнює та подає виконавчому органу міської ради пропозиції громадськості щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

1.6.7. може залучатися до дисциплінарних комісії та комісій з проведення службових розслідувань щодо посадових осіб ОМС;

1.6.8. готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

1.7. Пропозиції громадської ради розглядаються міською радою у встановленому порядку, але не пізніше, ніж через два місяці від дня надходження пропозицій громадської ради із запрошенням її представників. Розгляд пропозицій щодо проєктів нормативно-правових актів відображається у звіті за результатами проведення консультацій з громадськістю.

1.8. Громадська рада має право:

1.8.1. утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

1.8.2. залучати до своєї роботи фахівців (за згодою), представників громадськості, працівників ОМС тощо;

1.8.3. організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші публічні заходи;

1.8.4. отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

1.8.5. отримувати від органу місцевого самоврядування (міської ради та її виконавчого органу) проєкти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю;

1.8.6. делегувати представників (членів громадської ради) для участі в пленарних засіданнях міської ради, а також засіданнях виконавчого органу, структурних підрозділів міської ради, постійних депутатських комісій з дорадчим голосом але без права участі у голосуванні;

1.8.7. проводити відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності та громадську антикорупційну експертизу органу місцевого самоврядування (місцевої ради та її виконавчого органу).

1.9. Міська рада сприяє діяльності громадської ради, а також долучається до обговорення громадських ініціатив (місцевих ініціатив, інших заходів, що проводяться громадською радою), долучає представників громадської ради до підготовки проєктів рішень з метою належного врахування думки громади. Депутати міської ради безперешкодно беруть участь в засіданнях громадської ради.

1.10. Громадська рада забезпечує експертну підтримку діяльності міської ради та сприяє побудові діалогу між громадою та органами влади. Члени громадської ради безперешкодно беруть участь в засіданнях громадської ради.

  1. ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

2.1. До складу громадської ради обираються представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих і професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі — інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку.

2.2. До складу громадської ради обираються представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення ОМС повідомлення про формування складу громадської ради проводять заходи, дослідження, надають послуги, реалізують проєкти тощо на території відповідної територіальної громади.

2.3. Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

2.4. До складу громадської ради не можуть бути обрані народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

2.5. Склад громадської ради формується шляхом голосування на установчих зборах.

2.6. Кількісний склад громадської ради визначається утвореною виконавчим органом місцевої ради ініціативною групою та не може становити більше ніж 35 осіб.

2.7. Рекомендується така кількість членів громадської ради:

2.7.1. до 10 членів — у громадах із населенням до 20 тисяч осіб;

2.7.2. 10-15 членів — у громадах із населенням до 50 тисяч осіб;

2.7.3. 20-25 членів — у громадах із населенням до 500 тисяч осіб;

2.7.4. понад 25 членів — у громадах із населенням понад 500 тисяч осіб.

2.8. Якщо кількість кандидатів до складу громадської ради дорівнює або менше її кількісного складу, визначеного ініціативною групою, рейтингове голосування на установчих зборах не проводиться. У такому разі всі кандидати, документи яких відповідають установленим вимогам, вважаються обраними доскладу громадської ради.

2.9. Строк повноважень складу громадської ради становить чотири роки з дня затвердження органом виконавчої влади її складу.

2.10. Для формування складу громадської ради виконавчий орган міської ради не пізніше ніж за 30 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу.

2.11. Якщо при міській раді вже утворена громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, ініціативна група утворюється не пізніше ніж за 30 календарних днів до закінчення її повноважень.

2.12. Персональний склад ініціативної групи визначається з урахуванням пропозицій представників інститутів громадянського суспільства.

2.13. Кількісний склад ініціативної групи не може становити більше ніж сім осіб і формується на паритетних засадах з представників ОМС та представників інститутів громадянського суспільства.

2.14. Інформацію про персональний склад ініціативної групи ОМС оприлюднює на своєму офіційному вебсайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

2.15. Ініціативна група розпочинає свою роботу не пізніше ніж через три робочих дні з дня затвердження її персонального складу.

2.16. Формою роботи ініціативної групи є засідання. Засідання ініціативної групи є правоможним за умови присутності на ньому більше ніж половини членів ініціативної групи.

2.17. Голова та секретар ініціативної групи обираються на першому засіданні з- поміж її членів відкритим голосуванням.

2.18. Засідання ініціативної групи веде голова, а у разі його відсутності —секретар ініціативної групи.

2.19. Рішення ініціативної групи приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів ініціативної групи. Засідання ініціативної групи проводяться відкрито.

2.20. Повноваження ініціативної групи припиняються з дня затвердження складу громадської ради.

2.21. ОМС не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному вебсайті та будь-яким іншим способом повідомлення про спосіб формування складу громадської ради та її кількісний склад.

2.22. У повідомленні зазначаються:

2.22.1. орієнтовна дата, час, місце, порядок проведення установчих зборів;

2.22.2. вимоги до інститутів громадянського суспільства та кандидатів, яких вони делегують до складу громадської ради;

2.22.3. перелік документів, які необхідно подати кандидатам разом із заявою для участі в установчих зборах;

2.22.4. строк подання документів;

2.22.5. відомості про склад ініціативної групи;

2.22.6. прізвище, ім’я, електронна адреса, номер телефону відповідальної особи.

2.23. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

2.24. До заяви додаються:

2.24.1. ухвалене у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

2.24.2. заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, підписана ним особисто;

2.24.3. біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти;

2.24.4. відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проєкти, виконані програми) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення повідомлення про формування складу громадської ради;

2.24.5. відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, контактний номер телефону;

2.24.6. мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;

2.24.7. посилання на офіційний вебсайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

2.25. Документи подаються власноруч та в електронній формі.

2.26. Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

2.27. Приймання заяв для участі в установчих зборах завершується за 30 календарних днів до дати їх проведення.

2.28. Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в установчих зборах, а також делегований представник інституту громадянського суспільства.

2.29. У разі виявлення невідповідності документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим положенням вимогам, ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів інформує про таку невідповідність інститут громадянського суспільства та пропонує усунути виявлені недоліки протягом п’яти календарних днів.

2.30. Інформація про інститут громадянського суспільства перевіряється ініціативною групою в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також в інших відкритих джерелах.

2.31. За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність установленим цим положенням вимогам ініціативна група складає список кандидатів до складу громадської ради, які можуть брати участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

2.32. Рішення ініціативної групи може бути оскаржене в судовому порядку.

2.33. Заяви та документи, що до них додаються, зберігаються в ОМС протягом чотирьох років з дати затвердження складу громадської ради.

2.34. Не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати проведення установчих зборів міська рада на своєму офіційному вебсайті оприлюднює:

2.34.1. список кандидатів до складу громадської ради;

2.34.2. біографічні довідки кандидатів до складу громадської ради;

2.34.3. відомості за останні шість місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради щодо результатів діяльності інститутів громадянського суспільства, представники яких є кандидатами до складу громадської ради, а також посилання на офіційні вебсайти інститутів громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (у разі наявності);

2.34.4. список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах із зазначенням підстав для відмови;

2.34.5. уточнену інформацію про дату, час, місце проведення установчих зборів та проведення голосування.

2.35. Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

2.35.1. невідповідність документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам пункту цього положення;

2.35.2. не усунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів (відомостей) встановленим цим положенням вимогам у визначний ініціативною групою строк;

2.35.3. невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника установленим вимогам;

2.35.4. недостовірність інформації, що міститься в документах (відомостях), поданих для участі в установчих зборах;

2.35.5. відмова інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника від участі в установчих зборах шляхом надсилання міській раді офіційного листа;

2.35.6. перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника, у процесі припинення.

2.36. Формування громадської ради на установчих зборах здійснюється шляхом голосування за внесених інститутами громадянського суспільства кандидатів до складу громадської ради, які особисто присутні на установчих зборах.

2.37. Учасниками установчих зборів є кандидати до складу громадської ради, які допускаються до зборів після пред’явлення ними документа, що посвідчує особу.

2.38. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, відкритим голосуванням з-поміж кандидатів до складу громадської ради обираються члени лічильної комісії, голова зборів, секретар, заслуховується інформація уповноваженого представника ініціативної групи щодо підготовки установчих зборів, а також обирається склад громадської ради.

2.39. Участь у голосуванні за довіреністю не дозволяється.

2.40. Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією відкрито у присутності учасників установчих зборів.

2.41. Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів із дати їх проведення, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається до ОМС.

2.42. ОМС оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному вебсайті протягом трьох робочих днів із дати його надходження.

2.43. Міська рада на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад громадської ради на найближчому пленарному засіданні (за умови відсутності спорів щодо формування складу громадської ради).

2.44. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

2.44.1. систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (понад три рази поспіль);

2.44.2. неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров’я.

2.45. Пропозицію щодо припинення членства у громадській раді вносить голова громадської ради.

2.46. Членство в громадській раді припиняється без ухвалення рішення громадської ради у разі:

2.46.1. подання членом громадської ради відповідної заяви — з дня надходження відповідної заяви;

2.46.2. надходження від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, повідомлення про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді з дня надходження відповідного повідомлення;

2.46.3. обрання члена громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міської ради або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування — з дня набуття ним повноважень на виборній посаді або з дня призначення на відповідну посаду;

2.46.4. державної реєстрації рішення про припинення інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань відповідного запису;

2.46.5. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена громадської ради, а також у разі визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним — з дня набрання законної сили рішенням суду;

2.46.6. смерті члена громадської ради — з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.

2.47. За підстав, визначених в пункті 2.46 членство в громадській раді припиняється у разі отримання ОМС відповідної інформації.

2.48. У разі припинення будь-якою особою членства у громадській раді її місце займає інший делегат від інституту громадянського суспільства до складу громадської ради. Відповідне рішення приймається на найближчому засіданні громадської ради.

2.49. Зміни у складі громадської ради затверджуються на найближчому пленарному засіданні місцевої ради на підставі протоколу засідання громадської ради, а також у разі настання обставин, визначених пунктом 2.46.

2.50. Дострокове припинення діяльності громадської ради здійснюється у разі:

2.50.1. коли засідання громадської ради не проводилися протягом шести місяців;

2.50.2. відсутності затвердженого річного плану роботи громадської ради;

2.50.3. відсутності звіту громадської ради щодо виконання річного плану роботи;

2.50.4. ухвалення відповідного рішення на її засіданні;

2.50.5. припинення діяльності відповідної міської ради.

2.51. Рішення про припинення діяльності громадської ради оформляється рішенням міської ради.

2.52. У разі припинення діяльності громадської ради ОМС утворює протягом 15 календарних днів ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради.

  1. КЕРІВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

3.1. Громадську раду очолює голова, який обирається з-поміж членів ради на її першому засіданні шляхом відкритого голосування.

3.2. Голова громадської ради має заступника, який обирається з-поміж членів ради шляхом відкритого голосування на засіданні громадської ради.

3.3. Повноваження голови громадської ради припиняються за рішенням громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, висловлення йому недовіри громадською радою, а також у випадках, передбачених положенням про громадську раду.

3.4. У разі припинення повноважень голови громадської ради його обов’язки до обрання нового голови виконує заступник голови громадської ради.

3.5. Голова громадської ради:

3.5.1. організовує діяльність громадської ради;

3.5.2. організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

3.5.3. підписує документи від імені громадської ради;

3.5.4. представляє громадську раду органами влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації тощо;

3.5.5. може брати участь у засіданнях виконавчого органу міської ради з правом дорадчого голосу.

3.6. За заявою громадської ради виконавчий орган міської ради може покласти функції секретаря громадської ради на представника такого органу.

  1. ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

4.1. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але щонайменше один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови громадської ради або однієї третини загального складу її членів.

4.2. Повідомлення про скликання засідань громадської ради, зокрема позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному вебсайті місцевої ради.

4.3. Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні (зокрема дистанційно) не менш як половина її членів від загального складу.

4.4. Засідання громадської ради проводяться відкрито.

4.5. На засідання громадської ради запрошується представник органу, при якому діє громадська рада (голова або секретар ради, керуючий справами, представник підрозділу по роботі з громадськістю тощо), який бере участь в ньому з правом дорадчого голосу.

4.6. За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи без права участі у голосуванні , але з правом дорадчого голосу.

4.7. Громадська рада може схвалювати пропозиції та рекомендації з окремих питань шляхом опитування її членів у письмовому або електронному вигляді.

4.8. Інформація про дистанційну участь у засіданні громадської ради фіксується у протоколі засідання громадської ради.

4.9. Рішення громадської ради ухвалюється відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, що беруть участь у засіданні (зокрема дистанційно).

4.10. Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду місцевою радою та її структурними підрозділами. Представники громадської ради запрошуються на засідання, на якому розглядаються рішення та пропозиції громадської ради.

4.11. Рішення ОМС, ухвалене за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його ухвалення в обов’язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості. Інформація про ухвалене рішення повинна містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

  1. ПРОЗОРІСТЬ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ

5.1. Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до річного плану. Річний план новоствореної громадської ради затверджується протягом трьох місяців з дати затвердження складу громадської ради.

5.2. На засіданні громадської ради, яке проводиться в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану роботи громадської ради за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

5.3. Річний план роботи громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному вебсайті міської ради протягом п’яти робочих днів з дня їх надходження від громадської ради.

5.4. Положення про громадську раду, склад громадської ради, протоколи засідань, ухвалені рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються ОМС на офіційному вебсайті в рубриці “Громадська рада”.

5.5. Відповідальність за достовірність відомостей несе громадська рада.

  1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6.1. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням для роботи ради та проведення її засідань, а також у разі можливості засобами зв’язку здійснюється органом виконавчої влади.

6.2. Відповідальність за збереження наданих у тимчасове користування громадської ради приміщень, майна тощо несе голова громадської ради.

Рішення про затвердження Положення про
Громадську раду ЗАВАНТАЖИТИ