Затверджено

Рішення міської ради

від 23.12.2020 № 2/12

Р Е Г Л А М Е Н Т

Нововолинської міської ради восьмого скликання

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Нововолинська міська рада (надалі-Рада) є  представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє інтереси сформованої територіальної громади з центром у місті Нововолинську, до складу якої увійшли розформовані територіальні громади селища Благодатне, сіл Грибовиця та Гряди, (включає в себе такі населені пункти: місто Нововолинськ, селище Благодатне, села: Грибовиця, Гряди, Тишковичі, Кропивщина, Низкиничі, Хренів) та здійснює від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

Стаття 2. Порядок діяльності Нововолинської міської ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, Статутом Нововолинської міської територіальної громади (до його прийняття – Статутом територіальної громади міста Нововолинська),  іншими законами України і цим Регламентом.

Стаття 3. Кількісний склад депутатів ради визначено відповідно до Виборчого кодексу України  становить 34 рівних у своїх правах депутатів.

Стаття 4. Рішення Нововолинської міської ради, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

Стаття 5. Регламент Нововолинської міської ради (надалі – Регламент) визначає діяльність міської ради та її органів, встановлює порядок скликання і проведення сесії міської ради, засідань постійних та інших комісій, формування органів ради, порядок здійснення контролю та інші процедури, а також функції органів міської ради та її посадових осіб, що випливають з їх повноважень.

Регламент Ради є обов’язковим для виконання всіма депутатами Ради, Нововолинським міським головою, старостами, виконавчими органами Ради та їх посадовими особами.  

Стаття6. На час сесій, засідань постійних комісій міської ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат ради звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи.

Розділ ІІ. СЕСІЯ РАДИ

Стаття 7.  Загальні положення.

1. Рада проводить свою роботу сесійно.

Сесія є вищою організаційно-правовою формою роботи міської ради і правочинна вирішувати будь-які питання, що віднесені до її відання.

Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради, днів депутата.

2. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Для визначення її правомочності беруться дані про реєстрацію депутатів, яка проводиться перед початком пленарного засідання та після перерви.  При відсутності встановленої кількості депутатів рішенням головуючого проведення сесії переноситься на інший час.

3. Кожна сесія ради починається і завершується виконанням Державного Гімну України.

4. Рада проводить засідання у адміністративному будинку Нововолинської міської ради (м. Нововолинськ, пр. Дружби, 27).

За розпорядженням міського голови, рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від загального складу ради, засідання можуть проводитися в іншому місці.

 5. На пленарних засіданнях ради вирішуються питання, визначені статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інші питання, віднесені Конституцією України та законами України до її відання.

6. Сесії ради є відкритими і гласними, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

7. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

8. Гласність роботи Ради забезпечується оприлюдненням рішень Ради на офіційному веб-сайті міської ради https://nov-rada.gov.ua/ (далі – офіційний сайт),відповідно до Закону України  «Про доступ до публічної інформації».

9. Відкритість засідань Ради забезпечується шляхом вільного доступу представників засобів масової інформації, а також присутності запрошених осіб, почесних гостей і членів Нововолинської міської територіальної громади у встановленому цим Регламентом порядку.

10. Присутні на пленарному засіданні члени Нововолинської міської територіальної громади та представники засобів масової інформації обов’язково реєструються у відповідному журналі на підставі документу, що посвідчує особу (паспорт, посвідчення водія, військовий квиток, пенсійне посвідчення або посвідчення журналіста).       

11. Головуючий на пленарному засіданні повідомляє про запрошених осіб та почесних гостей.

12. На засідання ради, при необхідності, запрошуються керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, керівники комунальних підприємств, установ, організацій, служб, представники державних органів, громадських об’єднань, трудових колективів, засобів масової інформації, та інші особи.

13. Для запрошених у залі відводяться спеціальні місця. Головуючий може надати право виступу на засіданні Ради з дозволу більшості від загального складу депутатів міської ради. Присутні особи  повинні  утримуватися  від публічних проявів свого ставлення до питань, які розглядаються Радою. У разі порушення порядку, за пропозицією головуючого, можуть позбавлятися права присутності на засіданні. Якщо на засіданні Ради бажає бути присутньою кількість осіб, яких неможливо розмістити у залі, вони  визначають своїх представників для участі у засіданні.

14. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.

15. Представники засобів масової інформації можуть бути присутні на засіданнях сесії і проводити фото- та відеозйомки за умови наявності відповідних посвідчень та акредитації. Присутність представників засобів масової інформації здійснюється у відповідності до ст. 26 Закону України «Про інформацію». У разі, коли особа, яка бажає бути акредитована, не належить до якогось конкретного ЗМІ, вона може бути акредитована на підставі заяви з пред’явленням нею відповідних документів, що підтверджують її професійних фах, або за рекомендацією професійного об’єднання, до якого вона належить.

У разі порушення представником засобів масової інформації законодавства про інформацію або Регламенту, така акредитація може бути припинена. Засіб масової інформації, представник якого був позбавлений акредитації, має право запропонувати для акредитації іншого свого представника на наступне засідання ради.

16. Протоколи і рішення сесії підписуються міським головою, або головуючим на засіданні.

17. Проекти нормативно-правових актів, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду. Вимоги щодо строку оприлюднення не застосовуються до проектів рішень, спрямованих на надання адміністративних послуг, якщо це призведе до порушення встановленого строку надання відповідної адміністративної послуги.

18. Рішення міської ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа.

19. На пленарних засіданнях ради працівниками виконавчих органів міської ради ведеться аудіо запис пленарних засідань.

20. Депутати можуть брати участь у обговоренні питань порядку денного  з дозволу головуючого, а помічники-консультанти депутатів міської ради – за дорученням депутатів.

Стаття 8. Порядок скликання сесії ради.

1. Перша сесія новообраної міської ради скликається міською територіальною виборчою комісією не пізніш, як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноваження складу ради відповідно до статті 45 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Першу сесію новообраної ради відкриває голова територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів та міського голови і визнання їх повноважень.

З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови відповідно до статті 42 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

3. Наступні сесії ради скликаються міським головою.

4. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше, ніж один раз на місяць.

5. У разі немотивованої відмови міського голови, або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається секретарем міської ради.

6. Сесія міської ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, чи за пропозицією виконавчого комітету міської ради.

7. Сесія Ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

8.  Пропозиція про скликання позачергової сесії подається в письмовому вигляді на ім’я міського голови. При цьому слід вказати перелік питань, які пропонується винести на розгляд сесії. Рішення про дату проведення позачергової сесії приймається не пізніше, як через чотирнадцять днів після подання звернення.

9. Позачергові сесії скликаються у виняткових випадках. Розпорядження  міського голови про скликання позачергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.  Матеріали позачергової сесії видаються депутатам при їх реєстрації.

10. Розпорядження про скликання сесії ради відповідно до частин третьої, четвертої та сьомої цієї статті доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та основних питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Стаття 9. Підготовка проектів рішень ради.

1. Питання до порядку денного сесії ради вносяться відповідно до плану роботи ради, рішень ради та її постійних комісій, а також міським головою, депутатами, виконавчим комітетом ради.

Питання до порядку денного можуть вноситися і згідно електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

2. Питання вноситься на розгляд ради за наявності проекту рішення та в разі необхідності інформаційно-довідкових матеріалів до нього.

3. Проекти рішень ради, доповіді, довідкові матеріали з питань, що виносяться на розгляд сесії, готуються депутатами, комісіями, виконавчими органами ради, загальними зборами громадян.

Проекти рішень, які вносяться на розгляд ради, не пізніше як за 12 робочих днів до відкриття сесії подаються в паперовому та електронному вигляді (у форматі docx та pdf) з довідкою розсилки виконавцями до відділу, відповідального за організацію проведення сесії для оприлюднення на офіційному сайті міської ради.

Підготовлені проекти рішень ради повинні містити:

– ім`я та прізвище, підпис  автора проекту рішення , який готував даний проект;

-підпис начальника фінансового управління, якщо в проекті передбачені видатки і надходження до міського бюджету;

– підпис заступників міського голови, відповідно до розподілу функціональних обов`язків,

– підпис секретаря ради;

– підписи осіб, яких стосується дане рішення та візування  штатним юристом.

4. Всі матеріали з питань порядку денного чергової сесії повинні бути подані голові не пізніше, як за десять днів до пленарного засідання, якщо ним не визначено інший термін і не пізніше як за три дні до пленарного засідання подаються депутатам для вивчення.

У виняткових випадках, за погодженням голови, матеріали з питань порядку денного сесії повинні бути подані депутатам у день проведення сесії.

5. Проекти рішень попередньо розглядаються постійною комісією ради відповідно до її компетенції, або, за дорученням міського голови, секретаря ради – у кількох комісіях.

Cтаття 10. День депутата.

З метою забезпечення здійснення депутатами депутатських обов’язків, визначених статтею 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», не рідше одного разу на квартал проводиться День депутата.

Підготовка та організація проведення Дня депутата забезпечуються секретарем ради з врахуванням пропозицій  постійних комісій.

Присутність депутатів міської ради на Дні депутата є обов’язковою.

 Між Днем депутата і пленарним засіданням ради має бути не менше двох вільних робочих днів.

 На Дні депутата, зокрема, передбачається навчання депутатів міської ради та ознайомлення їх:

– із змінами та доповненнями до актів чинного законодавства;

– з практичною діяльністю громадських організацій, трудових колективів підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, що розташовані на території Нововолинської міської територіальної громади, виконавчими органами ради та місцевими органами виконавчої влади;

– з передовим досвідом депутатської діяльності;

– з проектами рішень ради, які потребують попереднього обговорення.

За пропозицією постійних комісій або міського голови на Дні депутата можуть розглядатись та заслуховуватись інші питання, віднесенні законодавством до повноважень депутата місцевої ради.

Стаття 11. Порядок денний сесії.

1. Пропозиції до проекту порядку денного вносяться міським головою, постійними комісіями, депутатськими фракціями, депутатами як правило, не пізніше, ніж за чотирнадцять робочих днів  до відкриття сесії. Пропозиції щодо внесення питань до порядку денного сесії подаються з супровідним листом і проектом рішення в електронному та друкованому форматі.

2. Після реєстрації депутатів за наявності кворуму пленарне засідання ради починається із затвердження порядку денного. Порядок денний оголошує на пленарному засіданні міський голова або особа, яка головує на засіданні.

3. Всі питання включені до проекту порядку денного, які вносяться на розгляд ради, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною комісією та іншими постійними комісіями, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

4. До проекту порядку денного чергової сесії регулярно включається інформація про роботу виконавчих органів ради, посадових осіб, яких рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує.

5. До проекту порядку денного позачергової сесії вносяться лише ті питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання позачергової сесії.

6. Проект порядку денного позачергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за день до сесії ради.

7. Питання, внесені до порядку денного позачергової сесії ради можуть розглядатися профільною постійною комісією ради в день проведення сесії. У виняткових випадках питання, внесені до порядку денного позачергової сесії, можуть розглядатись на пленарних засіданнях без обговорення у постійних комісіях, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.

8. Проект порядку денного сесії, сформований відповідно до вимог, зміни до нього обговорюються і затверджуються в цілому міською радою більшістю голосів від  загального складу міської ради.

9. Засідання сесії триває до вичерпання її порядку денного.

Стаття 12. Ведення пленарних засідань.

1. Засідання ради ведуться державною мовою і є відкритими та гласними, крім випадків, установлених законодавством та цим Регламентом.

2. Сесію відкриває і веде міський голова або секретар ради, а у виняткових випадках, передбачених законодавством, сесію веде за рішенням ради один з депутатів ради.

3. Порядок роботи сесії визначається безпосередньо на пленарному засіданні. Після 3-х годин роботи може оголошуватися перерва на 20 хв., або на інший час визначений головуючим. Головуючий під час розгляду питань порядку денного на сесії може оголосити додаткові перерви.

4. На час роботи сесії міська рада утворює секретаріат у кількості двох осіб, які протоколюють засідання ради. Секретаріат веде облік кількості присутніх депутатів та  осіб, які бажають виступити і передає секретарю ради.

5. Відповідно до затвердженого порядку денного виголошується доповідь, а також, у передбачених випадках, співдоповідь або інша інформація.

Після закінчення виступу доповідача (співдоповідача) депутати, присутні можуть подати усні чи письмові запитання щодо уточнення оголошених відомостей, окремих положень доповіді, співдоповіді, інформації, тощо.

6. На пленарному засіданні ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий надає слово для виступу і стежить за додержанням встановленого регламенту, надає слово для оголошення запитів, які надійшли в міжсесійний період в письмовій формі, ставить питання на голосування і оголошує результати.

7. Під час пленарних засідань сесії головуючий забезпечує порядок у залі засідань, створює рівні можливості депутатам у обговоренні питань. Він не має права переривати виступи депутатів, а також коментувати їх, окрім тих випадків, коли промовець виступає не з обговорюваного питання, порушує правила депутатської етики чи перевищує встановлений для виступу регламент. У таких випадках головуючий після попередження позбавляє промовця слова. Головуючий має право брати участь в обговоренні на загальних засадах.

8. При обговоренні одного питання депутат має право взяти слово не більше, як двічі. Депутат може передавати своє право виступу іншому депутату.

Головуючий надає слово для виступів у порядку черги або попереднього запису у системі поіменного голосування.

Уповноважена депутатською групою чи фракцією особа має право додатково виступити в обговоренні питання, внесеного за її ініціативою, безпосередньо перед голосуванням, а також один раз виступити в обговоренні кожного питання порядку денного.

9. Час, який надається: для доповіді становить – до 15 хвилин; співдоповіді – до 5 хвилин і заключного слова – до 3 хвилин. Особам, які виступають в обговоренні, надається час тривалістю до 5 хвилин; для повторних виступів, у обговоренні, для оголошення заяв, виступів з питань «Різне» – до 3 хвилин; оголошення депутатських запитів, депутатських запитань – до 2 хвилин на кожний депутатський запит або депутатське запитання, для виступів стосовно процедури та з мотивів голосування, репліки, застережень, пояснень, зауважень, запитань, довідок, внесення правок та виступів з місця –  2 хвилини.

За необхідності головуючий на пленарному засіданні ради може на прохання окремого промовця продовжити йому час для виступу.
У разі необхідності рада може визначити час для обговорення окремих питань порядку денного.

10. Якщо після припинення обговорення один з депутатів наполягає на виступі і його підтримує не менше, як 6 депутатів, або на виступі наполягає голова постійної комісії (голова фракції, групи), йому надається до 5 хвилин. Таких виступів може бути не більше двох.

11. Після припинення дебатів перед голосуванням доповідач та співдоповідачі мають право на заключне слово до 3 хвилин та до 1 хвилини відповідно.

12. В кінці пленарного засідання відводиться час до 30 хвилин для оголошення депутатських заяв та питання «Різне» (висловлення пропозицій, скарг, зауважень, оголошень тощо).

13. В кінці пленарного засідання сесії головуючий інформує про орієнтовний день та час наступного пленарного засідання і його орієнтовний порядок денний.

Стаття 13. Розгляд питань на сесії.

1. Розгляд проекту рішень відбувається згідно з порядком, викладеним вище. При цьому доповідач і співдоповідач оголошуються головуючим.

2. Результатом розгляду проекту рішення може бути його зняття на доопрацювання чи не підтримання проекту, прийняття його в цілому.

В разі зняття проекту рішення він передається на доопрацювання в профільну постійну комісію (комісії) ради, до виконавчих органів ради або інші визначені радою органи. Зауваження і доповнення, що надійшли під час обговорення, а також подані у письмовій формі після обговорення, розглядаються й узагальнюються в постійних комісіях (комісії) і з відповідними висновками вносяться на наступне засідання ради.

3. Під час другого читання доповідач інформує про всі зауваження та доповнення як враховані, так і відхилені під час додаткового розгляду, і висловлює відповідну мотивацію. Після обговорення по поправках проект ставиться на голосування в цілому. В разі його відхилення він може бути повернений на нове доопрацювання або знятий з розгляду.

Стаття 14. Порядок голосування.

1. Рішення приймаються відкритим поіменним голосуванням окрім випадків передбачених п.4 і 16 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Голосування здійснюється через систему електронного поіменного голосування «Єдність», використовуючи планшетні комп`ютери для фіксації результатів поіменного голосування. 

2. Встановлює результати голосування система поіменного голосування або утворена з числа депутатів лічильна комісія.

3. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

4. Результати поіменного голосування публікуються на офіційному веб-сайті міської ради в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

5. Пропозиції та поправки до проектів рішень ради подаються депутатами розробнику даного питання у письмовій формі за особистим підписом ініціаторів не пізніше, як за день до початку сесії, проходять юридичну експертизу та виносяться на голосування за пропозицією депутатів або фракції.

6. Головуючий на засіданні може відмовити ініціаторові пропозиції поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше ухваленим рішенням та чинному законодавству.

7. Таємне голосування проводиться:

1) у випадках, передбачених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” ;

2) на вимогу більшості депутатів від загального складу ради.

Порядок голосування встановлюється сесією.

При таємному голосуванні виготовляються спеціальні бюлетені, зміст яких визначається сесією. Форма бюлетеня, час, місце і порядок голосування визначається лічильною комісією і оголошується на сесії. Кожен депутат чи міський голова може одержати лише один бюлетень. На кожному бюлетені для таємного голосування мають бути підписи всіх членів лічильної комісії. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає відповідний протокол, котрий підписують всі члени лічильної комісії. Після доповіді голови лічильної комісії відповідний протокол затверджується сесією. При виявленні помилок в порядку проведення голосування проводиться повторне голосування.

Стаття 15. Прийняття рішень.

1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

2. Рішення з процедурних питань приймається більшістю голосів від загального складу ради.

3. Рішення приймаються на пленарному засіданні більшістю голосів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос (17+1), відповідно до ч.2 ст.59 . Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

4. Рішення, що не одержали потрібної кількості голосів, відхиляються чи повертаються на доопрацювання.

5. Депутат не має права подавати свій голос заздалегідь або пізніше, і бере участь у голосуванні особисто у сесійній залі. Також не може відкликати свій голос.

6. Рішення ради нормативно-правового характеру та інші рішення набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

7. Рішення міської ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд міської ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов`язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

Стаття 16. Протокол сесії.

1. В протоколі сесії вказується:      

– назва ради, порядковий номер сесії (в межах скликання), дата і час проведення сесії;

– кількість присутніх депутатів на пленарному засіданні;

– перелік запрошених осіб;

– перелік відсутніх депутатів на пленарному засіданні;

– питання порядку денного сесії;

– прізвища та ініціали виступаючих, їх посади;

– короткий зміст виступів, обговорень, пропозицій тощо.

2. До протоколу сесії додаються:

– перелік рішень, прийнятих на пленарному засіданні;

– рішення, прийняті радою;

– результати поіменного голосування по кожному питанню порядку денного;

– тексти доповідей і співдоповідей, за наявності.

3. Протокол сесії оформляється відповідно до законодавства. Протокол сесії міської ради, прийняті нею рішення підписуються особисто міським головою, у разі їх відсутності – відповідно секретарем міської ради, а у випадку скликання сесії депутатами ради – депутатом, який за дорученням депутатів головував на засіданні.

4. Оригінали протоколів сесії зберігаються протягом встановленого терміну в міській раді згідно інструкції з діловодства, а потім здаються в  архів на постійне зберігання.

Розділ ІІІ. Права та обов’язки головуючого на пленарному засіданні РАДИ

Стаття 17. Обов’язки головуючого:

Головуючий на пленарному засіданні ради:

1) дотримується норм Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів та цього Регламенту, і вживає заходів щодо їх дотримання всіма присутніми на пленарному засіданні;

2) повідомляє про результати реєстрації депутатів та про кількість депутатів, відсутніх на пленарному засіданні.

3) відкриває, веде та закриває пленарні засідання, оголошує перерви;

4) оголошує повну назву проектів рішень на розгляд ради;

5) надає слово для доповіді, співдоповіді, запитання, виступу, оголошує наступного промовця;

6) створює рівні можливості депутатам, депутатським групам чи фракціям для участі в обговоренні питань відповідно до положень цього Регламенту;

7) утримується від коментарів та оцінок щодо промовців та їх виступів, не може їх переривати, крім випадків коли промовець виступає не з обговорюваного питання, порушення ним норм депутатської етики та цього Регламенту;

8) вживає заходів для підтримання порядку на пленарному засіданні;

9) організовує розгляд питань відповідно до норм цього Регламенту;

10) оголошує результати голосування та про прийняте рішення;

11) оголошує офіційні повідомлення та запити депутатів.

Стаття 18. Головуючий на пленарному засіданні має право:

1) вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання, які ставляться на голосування першими;

2) підсумовувати обговорення питань;

3) ставити уточнюючі запитання промовцю на пленарному засіданні;

4) зачитувати або доручити іншому промовцю зачитувати письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання;

5) оголошувати повідомлення до початку розгляду питань порядку денного пленарного засідання, а в термінових випадках – у ході засідання, але не перериваючи виступ промовця або процедуру голосування;

6) давати доручення  про надання депутатам під час засідання додаткових матеріалів з питань включених до порядку денного засідання ради;

7) давати розпорядження щодо вимкнення мікрофону, якщо промовець виступає без попередження.

Стаття 19. Критичні зауваження та пропозиції.

  1. Критичні зауваження та пропозиції – це висловлені депутатами міської ради на пленарному засіданні зауваження та пропозиції з питань, які належать до загальної чи виключної компетенції міської ради.
  2. За дорученням міського голови критичні зауваження та пропозиції оформляються уповноваженою особою виконавчого органу міської ради в триденний термін після пленарного засідання сесії у вигляді доручення міського голови.
  3. Відповідь на доручення надається  міському голові та депутату у визначений термін.

Стаття 20. Протокольні доручення головуючого на пленарному засіданні.

1. Протокольне доручення – це надане головуючим на пленарному засіданні доручення виконавчим органам міської ради, посадовим особам, яких рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує з вимогою надати інформацію чи вжити заходів з питань, які належать до загальної чи виключної компетенції міської ради.

2. Протокольні доручення оформляються членом секретаріату після пленарного засідання сесії, як «Доручення міського голови» та подаються міському голові.

Розділ ІV. МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Стаття 21. Міський голова є головною посадовою особою Нововолинської  міської територіальної громади.

Стаття 22. Міський голова обирається жителями територіальної громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному Виборчим кодексом України, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

Стаття 23. Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради, головує на її засіданнях.

Стаття 24. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

Стаття 25. На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

Стаття 26. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Стаття 27. Дострокове припинення повноважень міського голови

1. Повноваження міського голови, вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень голови;

2) припинення його громадянства;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього:

– набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

– набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави;

4)відкликання з посади за народною ініціативою;

5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

6) його смерті.

2. Повноваження міського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

Повноваження міського голови можуть бути достроково припинені також у випадках, передбачених законами України “Про військово-цивільні адміністрації”, “Про правовий режим воєнного стану”.

3. Повноваження міського голови за наявності підстав, передбачених абзацом першим частини другої цієї статті, можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням міської ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови визначається законом про місцеві референдуми.

4. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови приймається міською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на території об’єднаної територіальної громади і мають право голосу.

5. Міський голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» з особливостями, передбаченими частинами шостою – одинадцятою цієї статті, не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.

6. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання міського голови за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше 200 осіб.

Кількість членів ініціативної групи становить у разі відкликання міського голови  не менше 50 осіб.

7. На підтримку пропозиції про відкликання міського голови має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний міським головою.

Збір підписів проводиться у разі відкликання міського голови протягом тридцяти днів.

8.Територіальна виборча комісія після надходження підписних листів та документів проведених зборів, протягом тридцяти днів з дня їх отримання, здійснює аналіз на відповідність їх оформлення вимогам законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», перевіряє дотримання порядку збору підписів на підтримку пропозиції про відкликання з посади за народною ініціативою, вибірково перевіряє достовірність відомостей про громадян, що містяться в підписних листах, та їхніх підписів (не менше 10 відсотків від загальної кількості).

9. Якщо при ініціюванні відкликання міського голови за народною ініціативою дотримано вимоги законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», кількість підписів виборців, які підтримують пропозицію про відкликання з посади, відповідає вимогам Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», територіальна виборча комісія приймає рішення про звернення до міської ради (у разі, якщо міських голова був обраний шляхом самовисування) або до партії, від місцевої організації якої його обрано, щодо відкликання міського голови за народною ініціативою.

10. Рішення про відкликання міського голови за народною ініціативою приймається за зверненням територіальної виборчої комісії вищим керівним органом партії, від місцевої організації якої його обрано.

11. Рішення про відкликання міського голови за народною ініціативою, який був обраний шляхом самовисування, приймається за зверненням територіальної виборчої комісії міською радою більшістю голосів від її складу.

12. Повноваження міського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

1) з підстав, зазначених у пунктах1245, 6 частини першої цієї статті, – з дня прийняття міською радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

2) з підстав, зазначених у пункті 3 частини першої цієї статті, – з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без прийняття рішення міської ради;

3) з підстав, зазначених в абзаці першому частини другої цієї статті, – з дня прийняття місцевим референдумом або міською радою рішення про дострокове припинення повноважень;

4) з підстав, зазначених в абзаці другому частини другої цієї статті, – з дня набрання чинності актом Президента України про утворення відповідної військово-цивільної, військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів);

5) у випадку, передбаченому частиною п’ятою цієї статті, – з дня прийняття відповідною радою або вищим керівним органом відповідної політичної партії рішення про відкликання  міського голови за народною ініціативою.

Стаття 28. Міський голова:

         1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

         2) організує в межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», роботу міської ради та її виконавчого комітету;

         3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

         4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, старост;

         5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради;

         6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

         7) здійснює керівництво органів  ради та її виконавчого комітету;

         8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

         9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

         10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім випадків, передбачених частиною другою статті 21 Закону України «Про культуру»;

         11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

         12) вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

         13) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

         14) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради, її виконавчого комітету;

         15) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

         16) представляє  територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

         17) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

         18) укладає від імені Нововолинської міської  територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження міської ради;

         19) веде особистий прийом громадян;

         20) забезпечує на території об’єднаної територіальної громади додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

         21) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

         22) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та/або іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

         23) видає розпорядження у межах своїх повноважень.

Стаття 29. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

Стаття 30. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед Нововолинською міською  територіальною громадою, відповідальним  перед міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Міський голова щорічно звітує відповідно міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами міської ради.

Стаття 31. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед Нововолинською міською територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів ради міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Стаття 32. Міський голова при виконанні службових обов’язків повинен спілкуватись українською мовою.

Розділ V. СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 33. Секретар міської ради працює на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією міського голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо:

 1) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану  міським головою;

 2) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії  міської ради  міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

3) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень  міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

4) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

 У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради згідно з пунктом 1 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить  міський голова.

Стаття 34. Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

Стаття 35. Секретар міської ради:

1) у випадку, передбаченому в статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження міського голови;

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

4) організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” та інших законів;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

6) за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

8) організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання у міській раді офіційних документів, пов’язаних з діяльністю міської ради, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням міського голови або ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

Стаття 36. Секретар ради не може бути членом постійної комісії ради.

Стаття 37. Секретар ради здійснює прийом громадян.

Розділ VI.  Староста

Стаття 38.

1. Староста затверджується міською радою на строк її повноважень за пропозицією міського голови.

2. Староста є членом виконавчого комітету міської ради за посадою і працює в ньому на постійній основі.

3. Порядок організації роботи старости визначається цим Регламентом, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, а також Положенням про старост.

4. Староста:

1) представляє інтереси жителів відповідного села, селища у виконавчому комітеті Нововолинської міської ради;

2) бере участь у пленарних засіданнях міської ради та засіданнях її постійних комісій;

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села, селища;

4) сприяє жителям відповідного села, селища у підготовці документів, що подаються до виконавчого комітету Нововолинської міської ради;

5) бере участь в організації виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та у здійсненні контролю за їх виконанням;

6) бере участь у підготовці проекту міського бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на відповідній території;

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради з питань діяльності на відповідній території  підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

8) бере участь у підготовці проектів рішень міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на відповідній території;

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на  відповідній території;

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села, селища та інформує міського голову, виконавчі органи міської ради про його результати;

11) отримує від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі, селищі;

5. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний раді та підконтрольний міському голові. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед Радою, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою термін.

6. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

Розділ VІI. ОРГАНИ РАДИ

Стаття 39. Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” для виконання покладених на неї функцій рада створює свої органи:  виконавчий комітет міської ради, постійні комісії, тимчасові контрольні комісії.

Стаття 40. Положення про органи міської ради, визначення структури, загальної чисельності та витрат на їх утримання затверджуються рішенням ради.

Розділ VІII. Виконавчий комітет МІСЬКОЇ ради

Стаття 41. Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, міського голови, її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Стаття 42. Кількісний та персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови.

Стаття 43. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами виконавчого комітету, старост селища Благодатне, села Грибовиця, сіл Гряди,  Низкиничі, Тишковичі, Кропивщина, Хренів, а також керівників відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради та інших осіб.

Стаття 44. До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати міської ради, крім секретаря ради.

Стаття 45. Очолює виконавчий комітет міської ради міський голова.

Стаття 46. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів міського бюджету.

Стаття 47. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом  України «Про місцеве самоврядування в Україні» для міського голови.

Стаття 48. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 49. Регламент виконавчого комітету затверджується виконавчим комітетом міської ради.

Розділ IX. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ

Стаття 50. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

Стаття 51. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови та членів комісії. На засіданні комісії обирається заступник та секретар.

Стаття 52. До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова та секретар ради.

Стаття 53. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Стаття 54. Постійні комісії за дорученням ради, міського голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету; здійснюють контроль за виконанням рішень ради та виконавчого комітету.

Стаття 55. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали й документи.

Стаття 56. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. За дорученням голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії, при умові повідомлення про це секретаря міської  ради.

Стаття 57. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загального складу комісії.

Стаття 58. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються й надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Стаття 59. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії повинні бути повідомлені у встановлений ними строк.

Стаття 60. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря ради розглядатися постійними комісіями спільно. У даному  випадку висновки і рекомендації приймаються більшістю голосів від загальної кількості депутатів комісій. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Стаття 61. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Стаття 62. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

Стаття 63. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії Нововолинської міської ради, що затверджуються радою.

Стаття 64. Радою утворені такі постійні комісії:

–  з питань регламенту міської ради, депутатської діяльності, етики та правопорядку;

– з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та фінансів;

– з питань промисловості, підприємництва, інвестицій та  міжнародного співробітництва;

– з питань охорони здоров`я, сім`ї,  та соціального захисту населення;

– з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології;

– з питань земельних відносин, комунального майна, транспорту, містобудування та архітектури;

– з питань освіти, науки, культури, національного і духовного відродження;

– з питань інформаційної політики, фізичної культури, молоді, спорту та туризму.

Стаття 65. Депутат може брати участь в роботі іншої комісії з правом дорадчого голосу.

Розділ X. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАДИ

Стаття 66. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Тимчасові контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Стаття 67. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову приймається на сесії міської ради.

Стаття 68. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Стаття 69. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Стаття 70. Лічильна комісія ради.

  1. У разі потреби, в тому числі у випадку неможливості здійснити голосування програмно-технічним комплексом системи електронного голосування та під час здійснення таємного голосування, за пропозицією  головуючого та голів фракцій, створюється лічильна комісія.
  2. Лічильна комісія є робочим органом сесії ради, що створюється для організації голосувань ради і визначення їх результатів та обирається  процедурним рішенням з числа депутатів в кількості 3 осіб.

Розділ XІ. ДЕПУТАТ РАДИ

Стаття 71. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення міською виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Рада інформує відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата ради.

Стаття 72. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та їх органами, виконує їх доручення. Депутат повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради за виключенням секретаря ради.

Стаття 73. На час сесій, засідань постійних комісій ради, днях депутата, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому в разі необхідності середнього заробітку за основним місцем роботи.

Стаття 74. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, днів депутата, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано. Якщо депутат не може взяти участь у роботі сесії, він зобов’язаний попередньо повідомити про це міського голову або секретаря ради.

Стаття 75. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, доручень міського голови, рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Стаття 76. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Стаття 77. Депутат має право звернутися із запитом до виконавчих органів ради, міського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній території.

Стаття 78. Орган або посадова особа, до яких надійшов депутатський запит, підтриманий Радою, зобов’язані надати усну чи письмову відповідь відповідно до чинного законодавства.

Стаття 79. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії Ради, або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються Радою чи за дорученням міського голови постійними комісіями Ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним міській раді органам та посадовим особам, які зобов`язані розглянути ці пропозиції і зауваження у встановлені строки, і про вжиті заходи повідомити депутатові та Раді.

Стаття 80. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.

Стаття 81. Депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік,  зобов’язаний  звітувати  про свою роботу перед виборцями. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів міської ради перед виборцями.

Стаття 82. Звіт депутата Ради повинен містити відомості про його діяльність у Раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті Радою та її органами рішення, про хід їх виконання, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

Стаття 83.  Депутат місцевої ради не пізніш як за сім днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб.

Стаття 84. Звіти і зустрічі депутатів міської ради з виборцями висвітлюються у засобах  масової інформації.

Стаття 85. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та іншими законами.

Стаття 86. Депутати ради зобов’язані при виконанні депутатських обов’язків спілкуватись українською мовою.

Розділ XІІ. ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ

Стаття 87. Депутатські фракції міської ради формуються на партійній основі депутатами міської ради.

Стаття 88. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Голова фракції на пленарному засіданні міської ради інформує депутатів ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад. Момент ознайомлення з таким списком і є часом і фактом реєстрації.

Стаття 89. До депутатської фракції повинно входити не менше 3 (трьох) депутатів.

Стаття 90. Депутатська фракція має право:

– на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

– об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

– здійснювати інші права, передбачені законами України.

Розділ XІІІ. ДЕПУТАТСЬКІ групи

Стаття 91. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів міської ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з трьох  депутатів міської ради. 

Стаття 92. Депутати міської ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

Стаття 93. Депутатська група реєструється міською радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

Стаття 94. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.

Стаття 95. Діяльність депутатської групи припиняється:

     1) у разі вибуття окремих депутатів міської ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено частиною першою статті 26 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;

     2) у разі прийняття депутатами міської ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

     3) після  закінчення  строку,  на який депутати міської ради об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень ради.

Стаття 96. Рада  сприяє  діяльності  зареєстрованих  нею депутатських груп і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Стаття 97. Інші питання діяльності депутатських груп визначаються чинним законодавством.  

Розділ XІV. Дисципліна, ЕТИКА та запобігання порушенню порядку на пленарному засіданні ради та органах ради

Стаття 98. Депутат ради під час пленарного засідання ради повинен дотримуватись передбачених цим Регламентом норм дисципліни та правил депутатської етики, проявляти ввічливість, толерантність, тактовність та повагу до головуючого, депутатів та інших осіб, присутніх або запрошених на пленарне засідання ради.

Стаття 99.  Під час пленарного засідання депутатам міської ради, а також присутнім та запрошеним на пленарне засідання ради забороняється:

1) вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій; головуючий на пленарному засіданні ради має право усно попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів, а у разі, якщо промовець продовжує вживати образливі висловлювання чи закликати до незаконних і насильницьких дій, – припинити його виступ;

2) здійснювати дії, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуки, оплески, розмови по мобільному телефону тощо); головуючий на пленарному засіданні ради продовжує час для виступу промовця на строк, на який його виступ було перервано;

3) вносити до залу пленарних засідань та використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети та технічні пристрої, які не мають на меті забезпечення нормотворчої діяльності, а також створювати перешкоди роботі необхідного для проведення пленарного засідання технічного обладнання;

4) перешкоджати розгляду питань порядку денного, в тому числі шляхом блокування трибуни, перешкоджання роботі головуючого на пленарному засіданні, а також голосуванню інших депутатів ради;

5) перешкоджати виконанню Державного Гімну України або в будь який інший спосіб (вигуки, створення шумового фону, ходіння по залу тощо) виражати зневагу до символіки України та Нововолинської міської територіальної громади (гімн, прапор, герб).

Стаття 100. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання чи виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні усно попереджає його про це, а в разі продовження порушення припиняє його виступ.

Стаття 101. Якщо депутат міської ради своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання ради, головуючий виносить йому усне попередження і закликає до порядку. У разі, якщо після відповідного попередження депутат продовжує заважати проведенню пленарного засідання, головуючий може позбавити депутата права на виступ протягом усього пленарного засідання.

Стаття 102. Проведення аудіозаписів, фото- та відеозйомки не повинно заважати доповідачам і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступів.

Стаття 103. Якщо будь-яка присутня чи запрошена на пленарне засідання особа своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання міської ради, головуючий виносить цій особі усне попередження і закликає до порядку. У разі, якщо після відповідного попередження особа продовжує заважати проведенню пленарного засідання, головуючий може поставити на розгляд ради питання щодо залишення залу пленарних засідань особою, яка перешкоджає у проведення засідання. При необхідності головуючий на пленарному засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

Стаття 104. У разі грубого порушення дисципліни або створення перешкод у проведенні пленарного засідання, дня депутата, засідання постійних комісій, перешкоджанню у роботі працівникам апарату чи іншим посадовим особам виконавчих органів міської ради міський голова або посадова особа яка його заміняє чи головуючий на пленарному засіданні може звернутися в правоохоронні органи для вжиття заходів до порушників дисципліни та даного Регламенту.

Розділ XV.  ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ СЕСІЙ ТА ЗАСІДАНЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАДИ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА/АБО НАДЗВИЧАЙОГО СТАНУ

Стаття 105. 1. В умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров’ю значних верств населення та введення такого стану відповідного до законодавства на всій території України або окремих територіях пленарні засідання ради та засідання постійних комісій ради можуть проводитися в режимі відеоконференції/аудіо конференцій або з використанням електронного цифрового підпису (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування.

2. До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до міського бюджету, інші питання, щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання.

3. Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання ради чи постійної комісії. Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів актів з супровідними документами на офіційну електронну адресу кожного депутата. Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання.

  Розділ XVІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 В разі потреби, протягом строку повноважень, міська рада може вносити зміни та доповнення до цього регламенту, в тому числі у зв’язку із можливими змінами законодавчих, нормативних та інших актів.

Депутатські запити, подані в міжсесійний період та в день сесії включаються до  порядку денного для оголошення перед питанням «Різне».

Колективні звернення, подані для оголошення на сесії міської ради  розглядаються в питанні порядку денного «Різне».