Інформація про виконання бюджету міста за 2020 рік

Обсяг бюджету міста за 2020 рік склав  371207,0 тис. гривень (по загальному фонду – 344669,6тис.гривень, по спеціальному фонду –26537,4 тис. гривень), що на 105060,0 тис. гривень менше ніж у 2019 році (фінансування соціальних виплат та з квітня – медицини проводиться з державного бюджету).

Виконання бюджету міста забезпечено на 103,9  відсотка до затверджених річних бюджетних призначень з врахуванням змін, надходження власних доходів  склали 202557,0 тис. гривень, додатково отримано  – 7584,8 тис. гривень. Порівняно з минулим роком власні доходи загального фонду по бюджету міста зросли на 10960,8 тис. гривень або на 5,7 відсотки.

Забезпечено надходження у звітному періоді основного бюджетоутворюючого платежу – податку та збору на доходи фізичних осіб,який складає 59,7 відсотки обсягу власних надходжень або 120822,3 тис. гривень, приріст проти минулого року становить 7306,2 тис. гривень.

Негативний вплив на рівень виконання доходів бюджету міста справляє  стан розрахунків з бюджетом платників податків. Податковий борг з платежів  на 1  грудня 2020 року становив 16941,5 тис. гривень, з них: по платі за землю 10557,4 тис. гривень, по податку та збору на доходи фізичних осіб 3558,6 тис. гривень, по податку на нерухоме майно 1770,8 тис. гривень, по акцизному податку 374,5 тис. гривень, по єдиному податку 553,8 тис. гривень.

Базова дотація з державного  бюджету надійшла в повному обсязі в сумі 30026,8 тис. гривень. Субвенцій з державного та обласного бюджетів по загальному фонду  поступило 112085,8 тис. гривень.

Забезпечено збереження на кінець бюджетного періоду оборотного залишку бюджетних коштів в обсязі 2007,0 тис. гривень.

До спеціального  фонду бюджету міста надійшло 26537,4тис. гривень, в тому числі власні надходження бюджетних установ – 12372,9тис. гривень, що становить 46,6 відсотка до обсягу спеціального  фонду бюджету.

До  бюджету розвитку надійшло коштів від приватизації майна, продажу землі та коштів пайової участі в сумі 7516,0 тис. гривень, при затвердженому річному бюджетному  призначенні з врахуванням змін 5229,1 тис. гривень,  що  становить 143,7 відсотка.

Рівень виконання доходів загального фонду бюджету міста забезпечив фінансування бюджетних видатків на 96,5 відсотка до  затверджених річних бюджетних призначень. На фінансування передбачених у бюджеті міста заходів спрямовано коштів загального фонду в сумі 311051,6 тис. гривень. При цьому: 58,8  відсотка витрат профінансовано за рахунок власних надходжень, а 41,2 відсотка – дотацій та субвенцій  з державного  бюджету.

В загальних видатках бюджету 72,6 відсотка профінансовано на заробітну плату з нарахуваннями або 225845,3 тис. гривень; 6,7 відсотка на оплату комунальних послуг та енергоносіїв або 20780,0тис.гривень; 8,2 відсотка на  використання товарів і послуг  або  25488,8тис.гривень (медикаменти – 5955,7 тис.  гривень, харчування – 3993,3тис. гривень); 11,8 відсотка  на поточні трансферти або 36666,5тис.гривень (благоустрій, трансферти установам та населенню); 0,7 відсотка інші витрати або 2271,0тис.гривень.

Забезпечена своєчасна  виплата  заробітної плати  працівникам  бюджетної сфери;

здійснено згідно з чинним законодавством  інші виплати соціального спрямування.

Передано коштів із загального фонду  до бюджету розвитку спеціального фонду на фінансування капітальних видатків в сумі 16348,2 тис. гривень.

На фінансування галузей соціально-культурної сфери та соціального захисту населення спрямовано коштів в сумі 237349,9тис. гривень, або 97,3 відсотка до   затверджених річних бюджетних призначень,  що на 119408,4тис.гривень менше, ніж за минулий  рік (фінансування соціальних виплат та з квітня – медицини проводиться з державного бюджету).

В загальних витратах бюджетних установ основною статтею являється заробітна плата з нарахуваннями і витрати по ній складають 83,4 відсотка, по енергоносіях –7,7  відсотка та інші витрати – 8,9 відсотка.

В загальних видатках бюджету  видатки на фінансування установ та закладів освіти склали –57,2 відсотка, охорони здоров’я – 8,9 відсотка, соціальний захист та соціальне забезпечення  – 3,1відсотка, управління – 13,0  відсотка,  ЖКГ – 7,3 відсотка, культури і мистецтва  – 4,8 відсотка, фізичної культури і спорту – 2,3  відсотка,   інші – 3,4 відсотка.

У 2020 році проведено робіт по капітальних видатках за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 38092,8 тис. гривень, що на 2255,7 тис. гривень менше, ніж за минулий  рік.

На розвиток комунального господарства із загального   фонду спрямовано 21993,4 тис. гривень, що на 4449,0 тис. гривень більше, ніж за минулий  рік; за рахунок цих коштів виконані роботи по  благоустрою міста і селища. Виконано робіт по ремонту доріг на  – 12212,3 тис. гривень, що на 2768,7 тис. гривень більше, ніж за  минулий  рік.

Станом на 1 січня 2021 року відсутня кредиторська   заборгованість  по загальному  та спеціальному фондах бюджету міста.