Інформація про виконання бюджету міської територіальної громади за  5 місяців  2022 року

 

Обсяг бюджету міської територіальної громади  за 5 місяців 2022 року склав 187998,5 тис. гривень (по загальному фонду – 177968,7 тис. гривень, по спеціальному фонду – 10029,8тис. гривень), що на 21760,5 тис. гривень більше ніж у відповідному періоді минулого року.

Виконання бюджету забезпечено на 102,1 відсотка до  помісячного розпису доходів та до  річних бюджетних призначень (перевиконання – 2325,1 тис. гривень).

Надходження власних доходів  склали 111953,1 тис. гривень,  що становить 42,2 відсотка (при плані 41,7) до затверджених річних бюджетних призначень з врахуванням внесених  змін. Порівняно з відповідним періодом минулого року доходи загального фонду по бюджету міської територіальної громади   збільшились на 20,1  відсотки або на 18739,7 тис. гривень.

Забезпечено надходження у звітному періоді основного бюджетоутворюючого платежу – податку на збір та доходи фізичних осіб, який складає 65,6 відсотка обсягу власних надходжень або 73389,3 тис. гривень, приріст проти минулого року  становить 17214,0 тис. гривень.

Негативний вплив на рівень виконання доходів бюджету справляє  стан розрахунків з бюджетом платників податків. Податковий борг з платежів в зв’язку з введенням воєнного стану за даними податкових органів зафіксований  на 24 лютого 2022 року в сумі 20449,2 тис. гривень, з них: по платі за землю 13683,7 тис. гривень, по податку та збору на доходи фізичних осіб 4171,6 тис. гривень, по податку на нерухоме майно 1372,4 тис. гривень, по акцизному податку 366,8 тис. гривень, по єдиному податку 594,1 тис. гривень.

Базова дотація з державного  бюджету надійшла в повному обсязі в сумі 18571,0 тис. гривень. Субвенцій та дотацій з державного та обласного бюджетів по загальному фонду  поступило 47444,6 тис. гривень.

До спеціального  фонду бюджету надійшло 10029,8 тис. гривень, в тому числі власні надходження бюджетних установ – 8452,3 тис. гривень, що становить 84,3 відсотка до обсягу спеціального  фонду бюджету.

До  бюджету розвитку надійшло коштів від приватизації майна та продажу землі в сумі 1497,1 тис. гривень, при затвердженому річному бюджетному  призначенні з врахуванням змін 7000,0 тис. гривень,  що  становить 21,4 відсотка.

Рівень виконання доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади забезпечив фінансування бюджетних видатків на 38,0 відсотка до  затверджених річних бюджетних призначень. На фінансування передбачених у бюджеті заходів спрямовано коштів загального фонду в сумі 161975,0 тис. гривень. При цьому: 62,9 відсотка витрат профінансовано за рахунок власних надходжень, а 37,1 відсотка – дотацій та субвенцій  з державного і обласного бюджетів.

В загальних видатках бюджету 68,8 відсотка профінансовано на заробітну плату з нарахуваннями або 111465,4 тис. гривень; 16,6 відсотка на оплату комунальних послуг та енергоносіїв або 26800,2 тис. гривень; 4,6 відсотка на  використання товарів і послуг  або  7504,9 тис. гривень (харчування – 2660,5 тис. гривень); 9,8 відсотка  на поточні трансферти або 15931,2 тис. гривень (благоустрій, трансферти підприємствам та населенню); 0,2 відсотка інші витрати або 273,3 тис. гривень.

Забезпечена своєчасна  виплата  заробітної плати  працівникам  бюджетної сфери;   здійснено згідно з чинним законодавством  інші виплати соціального спрямування.

По окремих статтях відбулося зростання показників видатків загального фонду порівняно з минулим роком.   Зокрема, по заробітній платі з нарахуваннями  видатки зросли на 6,2 відсотки або на 6479,8 тис. гривень; по енергоносіях  – в 1,7 рази або на 11311,8 тис. гривень.

На фінансування галузей соціально-культурної сфери та соціального захисту населення спрямовано коштів в сумі 131452,5 тис. гривень, або 41,1 відсотка до   затверджених річних бюджетних призначень з врахуванням змін, що на 19011,8 тис. гривень більше ніж за відповідний період минулого  року.

В загальних витратах бюджетних установ основною статтею являється заробітна плата з нарахуваннями і витрати по ній складають 77,0 відсотка, по енергоносіях –18,5  відсотка та інші витрати –4,5 відсотка.

В загальних видатках бюджету  видатки на фінансування установ та закладів освіти склали – 65,3 відсотка, охорони здоров’я – 4,3 відсотка, соціальний захист та соціальне забезпечення  – 3,9 відсотка, ЖКГ – 7,3 відсотка, культури і мистецтва  – 5,2 відсотка, фізичної культури і спорту  – 2,5  відсотка, управління – 10,9 відсотка,   інші –0,6 відсотка.

На розвиток комунального господарства по благоустрою міської територіальної громади із загального   фонду спрямовано 11260,5 тис. гривень, що на 2215,8 тис. гривень більше, ніж за відповідний період минулого року.

Станом на 1 червня 2022 року в зв’язку з особливостями бюджетного процесу в умовах воєнного стану  кредиторська   заборгованість  по загальному фонду бюджету становить 1064,4 тис. гривень та по спеціальному фонду – 7421,9 тис. гривень.