Інформація про виконання бюджету міста за 9 місяців 2020 року

 

Обсяг бюджету міста за 9 місяців  2020 року склав 272321,6 тис. гривень (по загальному фонду – 254330,7тис.гривень, по спеціальному фонду –17990,9тис. гривень), що на 91663,4 тис. гривень менше ніж у відповідному періоді минулого року (фінансування соціальних виплат та з квітня – медицини проводиться з державного бюджету).

Виконання бюджету міста забезпечено на 100,4 відсотка до  помісячного розпису доходів та до  плану з розрахунку 1/366 середньоденних надходжень (перевиконання–596,8 тис. гривень, по селищному бюджету перевиконання –186,8 тис. гривень).

Надходження власних доходів  склали 146390,4 тис. гривень,  що становить 75,1 відсотка (при плані 75,0) до затверджених річних бюджетних призначень з врахуванням змін (194839,7 тис. гривень). Порівняно з відповідним періодом минулого року доходи загального фонду по бюджету міста збільшились на 4,6 відсотки або на 6453,7 тис. гривень.  Забезпечено надходження у звітному періоді основного бюджетоутворюючого платежу – податку на збір та доходи фізичних осіб, який складає 59,3 відсотка обсягу власних надходжень або 86794,9 тис. гривень, приріст проти минулого року  становить 5128,4 тис. гривень.

Станом на 1 жовтня надійшло плати за розміщення  на  депозитах тимчасово вільних коштів міського бюджету в сумі 1062,6 тис. гривень.

Негативний вплив на рівень виконання доходів бюджету міста справляє  стан розрахунків з бюджетом платників податків. Податковий борг з платежів  на 1  вересня 2020 року становив 16474,1 тис. гривень, з них: по платі за землю 10465,6 тис. гривень, по податку та збору на доходи фізичних осіб 3513,8 тис. гривень, по податку на нерухоме майно 1383,1 тис. гривень, по акцизному податку 371,7 тис. гривень, по єдиному податку 630,4 тис. гривень.

Базова дотація з державного  бюджету надійшла в повному обсязі в сумі 22519,8 тис. гривень. Субвенцій з державного та обласного бюджетів по загальному фонду  поступило 85420,5 тис. гривень.

До спеціального  фонду бюджету міста надійшло 17990,9 тис. гривень, в тому числі власні надходження бюджетних установ – 11106,1тис. гривень, що становить 61,7 відсотка до обсягу спеціального  фонду бюджету.

До  бюджету розвитку надійшло коштів від приватизації майна, продажу землі та коштів пайової участі в сумі 4011,4 тис. гривень, при затвердженому річному бюджетному  призначенні з врахуванням змін 4675,3 тис. гривень,  що  становить 85,8 відсотка.

Передано коштів із загального фонду  до бюджету розвитку спеціального фонду на фінансування капітальних видатків в сумі 14339,2 тис. гривень.

Рівень виконання доходів загального фонду бюджету міста забезпечив фінансування бюджетних видатків на 68,6 відсотка до  затверджених річних бюджетних призначень. На фінансування передбачених у бюджеті міста заходів спрямовано коштів загального фонду в сумі 220054,9 тис. гривень. При цьому: 57,6 відсотка витрат профінансовано за рахунок власних надходжень, а 42,4 відсотка – дотацій та субвенцій  з державного і обласного бюджетів.

В загальних видатках бюджету 74,9 відсотка профінансовано на заробітну плату з нарахуваннями або 164823,4 тис. гривень; 4,8 відсотка на оплату комунальних послуг та енергоносіїв або 10531,4 тис. гривень; 8,4 відсотка на  використання товарів і послуг  або  18476,8 тис. гривень (медикаменти – 5190,5 тис.  гривень, харчування – 2807,0 тис. гривень); 11,7 відсотка  на поточні трансферти або 25766,0 тис. гривень (благоустрій, трансферти підприємствам та населенню); 0,2відсотка інші витрати або 457,3тис.гривень.

Забезпечена своєчасна  виплата  заробітної плати  працівникам  бюджетної сфери;   здійснено згідно з чинним законодавством  інші виплати соціального спрямування.

На фінансування галузей соціально-культурної сфери та соціального захисту населення спрямовано коштів в сумі 169524,6 тис. гривень, або 69,9 відсотка до   затверджених річних бюджетних призначень,  що на 93377,3тис.гривень менше, ніж за відповідний період минулого  року (фінансування соціальних виплат та з квітня – медицини з державного бюджету).

В загальних витратах бюджетних установ основною статтею являється заробітна плата з нарахуваннями і витрати по ній складають 85,5 відсотка, по енергоносіях –5,5  відсотка та інші витрати – 9,0 відсотка.

В загальних видатках бюджету  видатки на фінансування установ та закладів освіти склали –56,2 відсотка, охорони здоров’я – 11,0 відсотка, соціальний захист та соціальне забезпечення  – 2,9 відсотка, ЖКГ – 7,2 відсотка, культури і мистецтва  -4,8 відсотка, фізичної культури і спорту  – 2,3  відсотка,   інші – 15,6 відсотка.

На проведення капітальних видатків з бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету спрямовано коштів в сумі 26080,2 тис. гривень, що на 2198,6 тис. гривень більше, ніж за відповідний період минулого  року.

На розвиток комунального господарства по  благоустрою міста і селища із загального   фонду спрямовано 15431,5  тис. гривень, що на 3071,8 тис. гривень більше, ніж за відповідний період минулого  року.  Виконано робіт по ремонту доріг на  – 7037,6 тис. гривень, що на293,2 тис. гривень більше, ніж за відповідний період  минулого  року.

Станом на 1 жовтня 2020 року відсутня кредиторська   заборгованість  по загальному  та спеціальному фондах бюджету міста.