Доопрацьований проєкт рішення Нововолинської міської ради «Про затвердження Правил користування міським та приміським пасажирським транспортом у Нововолинській міській територіальній громаді»

 

У К Р А Ї Н А

Виконавчий комітет Нововолинської міської ради

Волинської області

                                 Р І Ш Е Н Н Я                ПРОЄКТ

від                                 2021 року  №               

м. Нововолинськ

Про затвердження Правил

користування міським та

приміським пасажирським

транспортом у Нововолинській

міській територіальній громаді

 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176, з метою підвищення якості та ефективності надання послуг з перевезень пасажирів міським та приміським громадським транспортом загального користування шляхом запровадження безготівкової системи оплати проїзду, виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Затвердити Правила користування міським та приміським пасажирським транспортом у Нововолинській міській територіальній громаді згідно з додатком.
 2. Доручити управлінню цифрової трансформації та комунікації оприлюднити рішення в друкованому засобі масової інформації протягом 10 днів з дати прийняття рішення.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів М. Пасевича.

 

 

 

Міський голова                                                                           Борис КАРПУС

 

Юрій Коцура 32650

 

 

 

 

 

 

Затверджено

рішення виконавчого комітету

________________№_________

Правила

користування міським та приміським пасажирським транспортом

у Нововолинській міській територіальній громаді

 

 1. Загальні положення

1.1. Правила користування міським та приміським пасажирським транспортом у Нововолинській міській територіальній громаді (далі – Правила) визначають порядок проїзду і його оплати, права та обов’язки пасажирів, а також взаємовідносини перевізників і пасажирів під час надання транспортних послуг, враховуючи особливості транспортної інфраструктури та наявність автоматизованої системи обліку оплати проїзду.

1.2. Правила обов’язкові для виконання усіма пасажирами, працівниками Перевізника та Оператора. Працівники Перевізника чи Оператора не можуть надавати чи встановлювати інші умови користування транспортними послугами, ніж ті, що визначені цими Правилами.

1.3. Умови перевезення пасажирів визначені Цивільним кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт», Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176, постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1001 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом», іншими актами законодавства України.1.4. Окремими рішеннями виконавчого комітету можуть вноситись зміни та доповнення до даних Правил, які діють до моменту їх скасування чи видання цих Правил у новій редакції.

 1. Терміни та їх визначення

АСООП – автоматизована система обліку оплати проїзду.

Безконтактна банківська картка – платіжна банківська картка з RFID-технологією, яка може бути використана для здійснення оплати проїзду.

Безконтактна картка – це картка з RFID-технологією, яка може бути використана для здійснення оплати проїзду та може виконувати функції проїзного документа, дає право пасажиру на одержання транспортних послуг.

Безконтактна картка працівника (БКП) – службова безконтактна картка, яка знаходиться в працівника Перевізника.

Безконтактна персоніфікована картка контролера (БПКК) – це персоніфікована картка з RFID-технологією, яка забезпечує контролеру функції контролю оплати проїзду в громадському транспорті, та є його службовим посвідченням.

Білетний сервер – інтернет-ресурс, за допомогою якого пасажир має можливість віддаленого доступу до даних електронного квитка та керування ним, поповнення електронного квитка через автомати самообслуговування.

Валідатор – пристрій для реєстрації проїзду та справляння/списання плати з пасажира (мобільний термінал або стаціонарний термінал).

Валідація – процес підтвердження відповідності або надання законної сили оплати проїзду.

Вартість тарифного пакету – величина вартості поповнення конкретного електронного квитка за встановлену кількість поїздок, за передоплату проїзду, за встановлену відстань чи строк проїзду.

Контролер – працівник, який відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики «Контролер пасажирського транспорту» та у відповідності до встановленого порядку перевіряє наявність у пасажирів документів на проїзд та перевезення багажу, контролює дотримання пасажирами правил проїзду і перевезення багажу, накладає на пасажирів штрафи і стягує їх.

Оператор електронних систем (Оператор) – суб’єкт господарювання, що забезпечує функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду, особа що уповноважена виконавчим комітетом Нововолинської міської ради здійснювати справляння плати за транспортні послуги Перевізника та надання інших послуг.

Організатор проведення конкурсу з визначення оператора електронних систем в Нововолинській міській територіальній громаді (Організатор) – виконавчий комітет Нововолинської міської ради.

Перевізник – це фізична або юридична особа, яка здійснює на комерційній основі чи за власний кошт перевезення пасажирів транспортними засобами та яка на відповідній правовій підставі надає послуги з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах у Нововолинській міській територіальній громаді.

Персоніфікація електронного квитка – процес, що передбачає отримання від особи, яка має право на пільгу або бажає персоніфікувати особистий електронний квиток, її фотокартки, прізвища, імені та по батькові, документа, що підтверджує право на пільгу, видачу персоніфікованого електронного квитка.

Особам, які через свої релігійні переконання відмовляються від персоніфікації пільги і мають відмітку у паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, видається електронний квиток із зазначенням прізвища, імені та по батькові, категорії пільги, який дійсний лише із документом державного зразка, що підтверджує право на пільгу.

Пільга – право пасажира на безоплатний проїзд (повна пільга) чи проїзд за зниженою вартістю (часткова пільга). Усі пільги підлягають персоніфікації.

Працівник Перевізника – персонал автомобільного Перевізника з яким оформлені трудові відносини відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України.

У цих Правилах під терміном «працівник Перевізника» найчастіше розуміється водій, водій-кондуктор, кондуктор або контролер.

Проїзний документ – електронний квиток персоніфікований або неперсоніфікований (безконтактна банківська картка, безконтактна картка, в т.ч. працівника перевізника, контролера, пристрій з NFC-технологією), який зареєстрований у системі АСООП.

Пункти видачі, продажу та поповнення електронних квитків – об’єкти, де пасажири та юридичні особи мають змогу отримати, придбати та/або поповняти електронні квитки, безконтактні карти, проїзні квитки тривалого користування тощо.

Система автоматичного сповіщення пасажирів (САСП) – сукупність програмно-апаратних комплексів, що передбачають інформування пасажирів в режимі реального часу у салонах транспортних засобів та на зупинках громадського транспорту.

Тариф – вартість разового проїзду одного пасажира у міському громадському транспорті загального користування.

З урахуванням економічних ефектів для усіх учасників правовідносин, плата за разовий проїзд, передоплата проїзду, плата за встановлену відстань або строк проїзду може встановлюватись на різному рівні.

Near Field Communication (NFC) – ближнє поле зв’язку – технологія бездротового високочастотного зв’язку малого радіусу дії «в один дотик». Ця технологія дає можливість обміну даними між пристроями, насамперед смартфонами, іншими предметами з технологією NFC та валідатором, який проводить стягнення плати за проїзд за фактом отримання послуги.

Вищенаведені терміни є уточненнями, що пов’язані із особливістю транспортної інфраструктури та наявністю АСООП, вони не підмінюють термінів, що визначені законодавством України. Терміни, що не наведені у Правилах застосовуються у значенні, що викладене у законодавстві України.

 

 1. Оплата (реєстрація) та порядок проїзду

3.1. Право на проїзд надає електронний квиток після реєстрації в АСООП.

3.2. Право на перевезення у транспортних засобах Перевізника багажу дає електронний квиток після реєстрації в АСООП. Перевезення багажу складає повну вартість разової поїздки та не залежить від наявності у пасажира будь-якої пільги на проїзд.

3.3. Право на проїзд у транспортних засобах особам, що користуються пільгою (повною або частковою), дає персоніфікований електронний квиток після реєстрації в АСООП та отриманий пасажиром квиток при наявності відповідного посвідчення.

3.4. Оплата проїзду та перевезення багажу, реєстрація проїзду здійснюється незалежно від відстані чи часу такого проїзду, перевезення багажу.

3.5. Посадка та висадка пасажирів здійснюється виключно на зупинках громадського транспорту, що передбачені паспортом маршруту.

3.6. Пасажир, який не має електронного квитка, після повного впровадження АСООП, не має права заходити у транспортний засіб.

3.7. Пасажир, який має електронний квиток, зайшовши у транспортний засіб, зобов’язаний одразу ж зареєструвати його в АСООП.

3.8. Наслідком успішної реєстрації в АСООП є відповідний звуковий та світловий сигнал валідатора та повідомлення на дисплеї водія.

3.8.1. Пасажир зобов’язаний зберігати проїзний документ до завершення поїздки.

3.8.2. Пасажир вправі оплатити повну вартість проїзду іншого пасажира своїм електронним квитком, однак пасажир, за якого оплачено проїзд не може подорожувати самостійно, без володільця відповідного засобу оплати.

3.9. Якщо електронний квиток не спрацьовує (недійсний, відсутній баланс поїздок чи сума коштів недостатня для покриття повної вартості обраної пасажиром поїздки або має ознаки фальсифікації), валідатор видає характерний сигнал. За відсутності можливості оплатити проїзд, власник такого електронного квитка, зобов’язаний негайно покинути транспортний засіб.

3.10. У випадку неможливості проїзду пасажира до свого кінцевого пункту призначення з причини несправності транспортного засобу працівник перевізника здійснює пересадку  пасажира  на  інший автобус без
повторної  оплати  вартості  транспортних  послуг.

3.11. З метою безпеки, проїзд дітей віком до шести років дозволяється лише при їх супроводі дорослим. Проїзд організованих груп дітей здійснюється виключно з супроводом вихователів чи інших відповідальних осіб.

3.12. Вартість транспортних послуг визначається та затверджується на підставі актів законодавства України, рішенням виконавчого комітету.

3.13. Спори та непорозуміння, які виникають між працівниками Перевізника та/або Оператора і пасажиром, вирішуються на місці або адміністрацією Перевізника чи Оператора. Пасажир, у разі незгоди із рішенням адміністрації, може звернутися до відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету чи органу державної влади.

3.14. Виконавчий комітет міської ради може визначати порядок користування транспортними послугами пасажирам, яким додатково надано право пільгового проїзду (кількість проїздів у певний період часу, час користування транспортними послугами) відповідно до підпункту 1 пункту а) статті 34 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні».

 

 1. Квиток, електронні квитки та їх персоніфікація

4.1. Пасажир повинен використовувати для проїзду електронний квиток.

4.2. Види та форми носіїв електронного квитка визначаються виконавчим комітетом, якщо інше не передбачено законодавством та доводяться до відома пасажирів відповідним інформуванням у місцевих засобах масової інформації, на транспорті та у пунктах видачі, продажу та поповнення електронних квитків.

4.3. Електронний квиток на поїздки є неперсоніфікованим. Квиток не може позичатись чи передаватись одним пасажиром іншому в транспортному засобі під час поїздки або при виході із нього, для здійснення чи продовження подорожі. По закінченню подорожі електронний квиток на поїздки не підлягає повторному використанню.

4.4. Якщо електронний квиток пасажира неперсоніфікований, він може позичати його будь-кому. Така особа, під час подорожі повинна мати при собі електронний квиток. Перевізник та Оператор не несуть будь-якої відповідальності за використання такого електронного квитка особою, якій пасажир надав право користування.

4.5. Безконтактні банківські картки, що можуть використовуватись для оплати проїзду, зазвичай міститимуть символ безконтактного застосування або інший подібний символ.

4.6 Персоніфіковані електронні квитки – електронні квитки із фотокарткою її власника, прізвищем, іменем та по батькові. Отримуються всіма пасажирами які:

– мають право на безоплатний проїзд (повна пільга);

– мають право на оплату зниженої вартості проїзду (наприклад учні, студенти та інші особи, що мають часткову пільгу);

– виявили бажання отримати персоніфікований електронний квиток та надали свої персональні дані.

4.7. Усі персональні дані пасажира є захищені, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Персональні дані не підлягають розголошенню третім особам без згоди їх власника. Перевізник та Оператор використовують персональні дані для цілей обслуговування користувачів та адміністрації, надання інформації пов’язаної з поїздкою, вивчення вимог пасажира та перешкоджання несанкціонованому використанню проїзного документа. За запитом персональні дані надаються Національній поліції України та іншим правоохоронним органам для цілей запобігання або виявлення злочину.

4.8. Персоніфікований електронний квиток не може передаватись чи позичатись іншому пасажиру (крім випадків, коли такий персоніфікований квиток містить лише баланс коштів для оплати проїзду за фактом використання та за повним тарифом). Виявлення таких дій є підставою притягнення особи, що ним скористалась, до відповідальності, вилучення та ліквідації такого електронного квитка.

4.9. Недійсними проїзними документами вважаються: електронний квиток, термін дії якого закінчився або які занесені у блок-список АСООП; сфальсифіковані та пошкодженні електронні квитки.

4.10. Дизайн електронного квитка затверджується виконавчим комітетом з врахуванням пропозицій Оператора та/або Перевізника.

4.11. Пасажир зобов’язаний бережно ставитись до свого проїзного документа, не піддавати його прямому попаданню вологи, високим температурам, згинанню, зміні зовнішнього вигляду та іншим діям, що можуть пошкодити його.

 

 1. Порядок обігу електронних квитків, отримання електронного квитка пасажиром та його поповнення, інші дії з ним
  • Пасажир має змогу придбати чи отримати відповідний електронний квиток та поповнити його у пунктах видачі, продажу та поповнення електронних квитків, які розміщаються на території Нововолинської міської територіальної громади. Зазвичай такими пунктами будуть тимчасові споруди на зупинках громадського транспорту чи в безпосередній близькості до них. Пункт видачі, продажу та поповнення електронних квитків міститиме візуальний інформаційний вказівник.
  • Пасажир має змогу купити чи поповнити електронний квиток через термінали самообслуговування.
  • Продаж та поповнення електронних квитків можуть здійснювати установи банку (поповнення електронних квитків через мережу власних автоматів самообслуговування), торгові мережі та інші уповноважені Оператором особи.
  • Купівля та поповнення електронного квитка може проводитись на спеціально створеному веб-порталі.
  • Забезпечення електронними квитками осіб, яким законом надано право пільгового проїзду, здійснюється на безоплатній основі, відповідно до порядку взаємодії органів місцевого самоврядування та органів соціального захисту населення через управління «Центр надання адміністративних послуг».
  • Забезпечення електронними квитками пасажирів, які мають право оплати проїзду за зниженим тарифом (наприклад учнів та студентів) може проводиться централізовано через відповідні навчальні чи інші заклади.
  • Забезпечення електронними квитками пасажирів, яким право безоплатного проїзду надано виконавчим комітетом, здійснюється відповідно до рішення, яким надається таке право безоплатного проїзду.
  • Пасажир, який використовує електронний квиток, що призначений для оплати проїзду за фактом отримання послуги чи на якому зберігається передоплачений проїзд, може зареєструвати його на спеціально створеному веб-порталі, заповнивши відповідну анкету та надавши свої персональні дані (створивши обліковий запис в режимі online). Такий електронний квиток зберігається за іменем пасажира і Оператор буде обробляти лише запити такого пасажира. Відповідальність за використання електронного квитка покладається на пасажира, на ім’я якого його зареєстровано. Пасажир вправі змінити правомочну особу на користування електронним квитком, перереєструвавши його на веб-порталі (дане право не застосовується до персоніфікованих електронних квитків).
  • Зареєстрований на спеціально створеному веб-порталі електронний квиток є захищений в online-режимі від втрати чи викрадення (забезпечується можливість відновлення балансу).

5.9.1. У випадку втрати чи викрадення електронного квитка пасажир, скориставшись веб-порталом, має змогу заблокувати свій електронний квиток, тим самим обмеживши його подальше неправомірне використання.

5.9.2. Пасажир, який втратив свій неперсоніфікований електронний квиток та заблокував його, складає на веб-порталі Оператора електронну або письмову заяву про видачу йому нового електронного квитка. Видача нового електронного квитка, як носія передоплачених транспортних послуг, здійснюється на загальних засадах. Кошти або час користування транспортними послугами чи поїздки повертаються пасажиру шляхом їх зарахування на заново виданий електронний квиток. Термін виконання дій із видачі нового електронного квитка та зарахування балансу із втраченого квитка не повинен перевищувати 5 робочих днів.

5.9.3. При втраті персоніфікованого електронного квитка, його повторна видача проводиться за порядком, визначеними у пункті 5.7 цих Правил та у термін, що не перевищує 5 робочих днів.

5.9.4. Втрачений персоніфікований електронний квиток, що був виданий особі безоплатно, повторно видається такій особі на загальних підставах (із можливою оплатою вартості носія) у термін, що не перевищує 5 робочих днів.

 • Якщо пасажиру при користуванні електронним квитком, знято більшу суму коштів, ніж пасажир зобов’язаний був оплатити, чи знято більшу кількість поїздок, він повинен звернутись до Оператора в центр підтримки пасажирів (інформація про контакти центру підтримки пасажирів наявна на веб-порталі, пунктах продажу та поповнення, транспортних засобах) із квитком, електронним квитком, іншими доказами та скласти відповідну заявку. Термін опрацювання заявки становить до 5 робочих днів. Після закінчення вищевказаного терміну Оператор повинен прийняти одне з таких рішень:

– задовольнити заявку пасажира та повернути йому на електронний квиток зайво стягнені кошти чи поїздки чи компенсувати вартість надміру сплачених коштів чи вартість надміру стягненої поїздки;

– відмовити пасажиру у задоволенні його заявки з підстав необґрунтованості вимог.

Якщо пасажира не задовольняє прийняте Оператором рішення, він може звернутись із скаргою до відповідного структурного підрозділу виконавчого комітету чи суду (за вибором).

 • Баланс передплаченого проїзду, що находився на втраченому (загубленому, знищеному, викраденому) електронному квитку, який не був пасажиром захищений в online-режимі, не повертається пасажиру.
 • Вартість втраченого пасажиром електронного квитка Оператором не повертається.

 

 1. Права і обов’язки пасажира

6.1. Пасажири повинні поважати працю працівників Перевізника, Оператора та інших підрядних організацій, які залучені до надання транспортних послуг, сприяти їм, виконувати їх вимоги та інструкції. Дбайливо ставитись до майна Перевізника та Оператора.

6.2. Дотримання порядку та чистоти на зупинках громадського транспорту та в салонах транспортних засобів є зобов’язанням для пасажира.

6.3. Не мають права на проїзд особи із явними ознаками алкогольного чи наркотичного сп’яніння, особи, верхній одяг яких забруднений та може забруднити інших пасажирів, а також особи, які порушують громадський порядок, не зважаючи на наявність у них електронного квитка.

6.4. Пасажири повинні підійматись у транспортний засіб та сходити з нього після його повної зупинки. Право першочергового входу у транспортний засіб та виходу з нього мають вагітні жінки, особи з обмеженими фізичними можливостями, діти, особи похилого віку.

Першочергово з салону транспортного засобу пасажири виходять, після того інші пасажири мають право заходити у транспортний засіб. При вході та виході пасажири повинні дотримуватись порядку черговості, а після оголошення про закриття дверей відійти від них на безпечну відстань.

6.5. У випадку, якщо у салон транспортного засобу підіймається пасажир в кріслі для пересування людей із обмеженими фізичними можливостями, інші пасажири повинні допомогти їм та звільнити площадку, що призначена для їх комфортного проїзду.

6.6. Пасажири повинні утримуватись від зайняття в транспортних засобах Перевізника місць, що відмічені спеціальними візуальними знаками як місця для сидіння: вагітних жінок, пасажирів з дітьми, пасажирів із явними ознаками обмеженої фізичної можливості, пасажирів похилого віку.

6.7. З метою безпеки при очікуванні транспортного засобу на зупинці громадського транспорту пасажири зобов’язані не підходити ближче ніж 0,5 м до краю тротуару до повної зупинки транспортного засобу.

6.8. Пасажири завжди повинні пам’ятати про особисту безпеку, стежити за навколишнім середовищем, бути уважними, особливо у осінньо-зимовий період. При виході із транспортного засобу стежити за станом дорожнього та тротуарного покриття.

6.9. Пасажири, користуючись транспортним засобом, повинні:

6.9.1. дотримуватись вимог цих Правил, виконувати інструкції персоналу Перевізника;

6.9.2. в транспортний засіб підійматись через передні двері (дотримання даної вимоги Правил необхідне при користуванні автобусами, які мають лише двоє дверей);

6.9.3. під час поїздки мати при собі електронний квиток, який передбачений цими Правилами, та зберігати його до завершення проїзду;

6.9.4. одразу ж після входу у транспортний засіб оплатити вартість свого проїзду та перевезення багажу, зареєструвавши електронний квиток;

6.9.5. сплатити штраф за не оплату проїзду чи не здійснення реєстрації, а також сплатити вартість проїзду чи зареєструвати свій проїзд на вимогу працівника Перевізника;

6.9.6. після прибуття транспортного засобу на перерву чи зупинку безпосередньо перед заїздом на територію Перевізника – вийти із транспортного засобу;

6.9.7. за можливості не затримуватися біля дверей транспортного засобу та не загороджувати багажем підходи до них, не заважати входу і виходу пасажирів, а також відкриттю-закриттю дверей;

6.9.8. сидіти або стояти в призначених для цього місцях, тримаючись за поручень або інше пристосування, по можливості стояти обличчям у напрямку руху;

6.9.9. завчасно готуватися до виходу при під’їзді до зупинки призначення та подати сигнал водієві дзвінком або голосом у разі виходу на зупинці «на вимогу»;

6.9.10. у разі виявлення у салоні транспортного засобу забутих речей, документів, грошей або інших цінностей здати їх працівнику Перевізника.

6.10. Пасажирам забороняється:

6.10.1. палити або користуватись електронними сигаретами, приймати наркотики або вживати алкоголь всередині транспортних засобів та на зупинках громадського транспорту, провозити алкогольні напої у незакритому вигляді;

6.10.2. порушувати загальноприйняті норми поведінки;

6.10.3. здійснювати будь-яке правопорушення, що впливає на послуги Перевізника, пасажирів, працівника Перевізника або їх майно;

6.10.4. перевозити зброю (крім особливих випадків – перевезення службової та мисливської зброї), вибухові, отруйні, смердючі, інфекційні, радіоактивні речовини, спирт, бензин, гас, ацетон та інші вогненебезпечні, легкозаймисті, самозаймисті речовини, а також ручну поклажу, яка може забруднити салон чи верхній одяг пасажирів;

6.10.5. під час руху відвертати увагу водія від керування транспортним засобом та заважати йому в цьому;

6.10.6. відчиняти двері транспортного засобу під час руху, крім потреби запобігання нещасному випадку;

6.10.7. перешкоджати закриттю дверей та використовувати для поїздки підніжки і виступи транспортних засобів;

6.10.8. перебувати в кабіні водія;

6.10.9. проїжджати в одязі, що забруднить одяг пасажирів, обшивку салону та сидіння;

6.10.10. висовуватись з вікон;

6.10.11. вживати будь-які образливі слова відносно інших;

6.10.12. слухати музику та розмовляти по телефону настільки голосно, що це заважає іншим пасажирам;

6.10.13. смітити в салоні, псувати салон та його обладнання, викидати з вікон на проїжджу частину сміття та інші предмети;

6.10.14. торкатись сидінь взуттям, ставити дітей ногами, багаж та ручну поклажу на сидіння;

6.10.15. входити в салон з морозивом та іншими подібними продуктам, що можуть забруднити інших пасажирів;

6.10.16. користуватись аварійним обладнанням без потреби, приводити в дію систему екстреного гальмування та відчинення дверей, а також сигналізацію екстреної зупинки.

6.11. У разі дорожньо-транспортної пригоди пасажир причетного до пригоди транспортного засобу повинен подати можливу допомогу потерпілим та перебувати на місці до прибуття працівників поліції, якщо він став свідком такої пригоди.

6.12. Пасажир під час користування транспортним засобом має право на безпечне перевезення себе і багажу, відшкодування завданих збитків; отримання своєчасної і точної інформації про умови і порядок перевезення.

6.13. За систематичне чи одноразове грубе порушення цих Правил пасажиром, який має право пільгового проїзду, за умови, що таке право надане виконавчим комітетом, такий пасажир може бути позбавленим права на пільговий проїзд.

6.14. Дотримуватись інших вимог відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.97 № 176.

Примітка:      Систематичним порушенням вважається порушення цих Правил два і більше разів.

Одноразовим грубим порушенням є порушення, що призвело до знищення майна Перевізника, нанесення шкоди пасажирам та інші подібні порушення.

Позбавлення права на пільговий проїзд відбувається шляхом блокування електронного квитка пасажира-порушника. Блокування проводиться Оператором за письмовим погодженням виконавчого комітету, яке отримується Оператором по кожному пасажиру-порушнику окремо.

 

 1. Взаємовідносини пасажира і перевізника

7.1. Пасажир має право на своєчасне отримання належної інформації про порядок отримання транспортних послуг, порядок оплати та реєстрації проїзду, придбання та поповнення електронного квитка, графіки руху транспортних засобів, маршрути тощо.

7.2. Витяги з Правил у частині прав, обов’язків та відповідальності пасажира і працівників Перевізника, які безпосередньо контактують з пасажирами, місцезнаходження та телефони Перевізника і Оператора, інформація про можливість придбання електронних квитків та порядок їх реєстрації, а також інша візуальна інформація, розміщаються у салонах транспортних засобів на видному та зручному для пасажирів місці.

7.3. Інформаційне забезпечення пасажирів здійснюється українською мовою та за необхідності з дублюванням іншою мовою.

7.4. Інформацію про місце знаходження та час прибуття транспортного засобу, пасажир має можливість отримати на спеціально створеному веб-порталі.

7.5. Інформацію про роботу громадського транспорту, види електронних квитків, порядок їх обігу, дійсні тарифи на перевезення та пакети транспортних послуг, свої права та обов’язки, інформацію про Оператора, контакти та іншу актуальну інформацію, пасажир має можливість отримати на спеціально створеному веб-порталі.

7.6. Оперативне інформування пасажирів здійснюють працівники Перевізника або Оператора.

7.7. Трафарет із номером маршруту та найменуванням початкової та кінцевої зупинки розміщається з переду транспортного засобу у спеціально відведеному місці або на вітровому склі з правої сторони, а з правого боку транспортного засобу із номером маршруту та переліком головних вулиць маршруту слідування. Трафарет із номером маршруту розміщається ззаду транспортного засобу.

7.8. Трафарети можуть бути у вигляді електронних табло.

7.9. Розміри та освітлення інформаційних написів повинні бути такими, щоб їх можна було прочитати у світлу і темну пору доби: в салоні транспортного засобу – з відстані не менш як 1 метр; на передньому та задньому трафаретах – з відстані не менш як 15 метрів, на боковому – не менш як 3 метри.

7.10. Якщо транспортний засіб:

7.10.1. використовується на замовлення – з переду такого транспортного засобу у спеціально відведеному місці або на вітровому склі з правої сторони розміщається надпис «На замовлення»;

7.10.2. з поломкою слідує у місце проведення ремонту – з переду такого транспортного засобу у спеціально відведеному місці або на вітровому склі з правої сторони розміщається надпис «в гараж»;

7.10.3. слідує на перерву – з переду такого транспортного засобу у спеціально відведеному місці або на вітровому склі з правої сторони розміщається надпис «на перерву».

7.11. На зупинках громадського транспорту, де є найбільше скупчення пасажирів, а за можливістю на кожній зупинці громадського транспорту, розміщається «розумна зупинка», через яку пасажир отримує усю необхідну інформацію про порядок отримання транспортних послуг та іншу інформацію.

7.12. У транспортних засобах Перевізника здійснюється аудіо-візуальне сповіщення про порядок користування транспортними послугами, оголошується найменування зупинок громадського транспорту, а також інші вимоги.

7.13. Про будь-які зміни в порядку надання транспортних послуг чи їх користуванням, інформацію про припинення надання послуг за окремими маршрутами чи зміну маршрутів та зміни, які наперед відомі Оператору чи Перевізнику, пасажир повідомляється завчасно у способи, що вищенаведені.

7.14. Інформація по використанню електронних квитків у попередній період надається Оператором на запит власника персоніфікованого чи зареєстрованого електронного квитка у термін до 5 робочих днів або в online-режимі на спеціально створеному веб-порталі.

7.15. Пункти видачі, продажу та поповнення електронних квитків міститимуть спеціальні позначення.

 

 1. Контроль

8.1. Контроль оплати проїзду проводиться відповідно до Положення про порядок здійснення контролю оплати (реєстрації) проїзду у громадському транспорті загального користування, Порядку здійснення контролю за виконанням умов договорів на перевезення пасажирів автомобільним та електротранспортом, умов тристоронніх договорів про організацію та обслуговування електронних систем в громадському транспорті Нововолинської міської територіальної громади, які затверджується рішенням виконавчого комітету.

 

 

Начальник відділу

транспорту та зв’язку

управління будівництва та інфраструктури                                 Юрій КОЦУРА

 

 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                          Валентина СТЕПЮК