Відділ у справах молоді та спорту

Начальник: Дячук Надія Володимирівна

Головний спеціаліст: Сословська Олеся Іванівна

Адреса: 45400, м. Нововолинськ, проспект Дружби, 27 (каб. 524)

Електронна пошта: sport@nov-rada.gov.ua

 

МЕТА  ТА  ЗАВДАННЯ  ВІДДІЛУ

  1. Метою діяльності Відділу є сприяння в реалізації державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту, створення сприятливих умов для фізичного розвитку різних верств населення, створення сприятливих умов для функціонування закладів, установ, організацій та підприємств сфери фізичної культури та спорту, забезпечення прав мешканців територіальної громади у сфері фізичної культури та спорту, а також створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального та духовного розвитку молоді, забезпечення рівних прав та можливостей.
  2. Основними завданнями Відділу є:

– забезпечення реалізації державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального та духовного розвитку усіх вікових категорій мешканців;

–  організація роботи, координація та контроль за роботою підвідомчих закладів, установ, організацій та підприємств комунальної власності територіальної громади, діяльність, яких спрямована на вирішення питань молодіжної політики, фізичної культури та спорту;

–  реалізація соціально-економічних та організаційних заходів, спрямованих на створення необхідних умов для соціального становлення молоді, морально-духовного та національно-патріотичного виховання підростаючого покоління, розвитку молодіжної ініціативи;

– сприяння розвитку учнівського та студентського самоврядування, забезпечення діяльності консультативно-дорадчих органів з питань молодіжної політики;

– сприяння фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку молоді, підвищенню ролі жінок у суспільстві, створення рівних можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному, соціальному, культурному і суспільному житті;

–  надання організаційної та методичної підтримки закладам, установам, організаціям, підприємствам громади, що діють у сфері роботи з молоддю;

–  сприяння роботі дитячих, молодіжних, жіночих, громадських організацій, творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, органів студентського самоврядування, інших організацій, які діють у сфері роботи з молоддю;

– координація діяльності закладів, установ, організацій і підприємств усіх форм власності сфери фізичної культури та спорту та підвідомчих установ;

– забезпечення взаємодії закладів, установ, організацій та підприємств сфери фізичної культури та спорту з органами державної влади, недержавними та громадськими організаціями;

– розробка та реалізація разом з місцевими органами виконавчої влади, громадянами та об’єднаннями громадян заходів, спрямованих на подальший розвиток фізичної культури та спорту;

– визначення пріоритетних видів спорту, напрямків діяльності в сфері фізичної культури;

– організація та проведення спортивно-масових заходів серед усіх верств населення, сприяння розвитку олімпійського та паралімпійського руху, залучення громадян до раціонального використання вільного часу засобами фізичної культури та спорту, організація оздоровлення населення.

  1. Відповідно до покладених завдань Відділ:

3.1. Готує пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення становища молоді, організації відпочинку та дозвілля дітей і молоді,  розвитку фізичної культури та спорту , забезпечує їх виконання;

3.2.  Розробляє і подає на розгляд міської ради  пропозиції  до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища  молоді, розвиток фізичної культури  та спорту;

3.3. Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

3.4.  Виконує програми і здійснює заходи, спрямовані на забезпечення соціального та правового захисту молоді, розвиток фізичної культури та спорту, сприяння соціальному становленню та розвитку молоді;

3.5.Залучає громадські організації фізкультурно-оздоровчої спрямованості, молодіжні,  та інші громадські організації, благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів, проведення змагань;

3.6. Проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та інші засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції;

3.7. Забезпечує розвиток визнаних в Україні видів спорту, а також фізичного виховання серед різних верств населення;

3.8. Сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

3.9. Удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє підтримці їх розвитку;

3.10. Організовує та проводить олімпіади, спартакіади, конкурси, турніри, виставки, фестивалі творчості , конференції, форуми, фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня   та покращення фізичного виховання дітей і молоді;

3.11. Вживає заходи щодо розвитку різних форм фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи за місцем навчання, роботи, проживання та відпочинку населення, координує діяльність  центру фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”;

3.12. Забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту інвалідів і ветеранів;

3.13. Вживає в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на утвердження здорового способу життя, протидіє поширенню соціально небезпечних хвороб у дитячому і молодіжному середовищі, провадить інформаційно-просвітницьку роботу з протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді;

3.14. Проводить інформаційно-роз’яснювальну, пропагандистську, консультаційну роботу, „гарячі лінії”, семінари та тренінги з питань, що належать до його компетенції;

3.15. Здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції;

3.16. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції;

3.17. Порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;

3.18. Комплектує склад збірних команд міста за видами спорту і забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного (міського)  рівня;

3.19. Здійснює контроль за діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів незалежно від їх підпорядкування;

3.20. Сприяє збереженню і розширенню мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів щодо зміцнення їх кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази;

3.21. Розробляє календарний план спортивно – масових заходів міста, контролює його виконання;

3.22. Здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління  міської ради  та за дотриманням правил безпеки  під час проведення масових спортивних заходів;

3.23. Надає суб’єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

3.24. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у відділі;

3.25. Сприяє в межах своїх повноважень створенню умов для підтримки студентської молоді;

3.26. Розробляє та здійснює заходи, спрямовані на пропагування моральних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності молоді, забезпечення соціального і правового захисту молоді;

3.27. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

  1. Відділ, при виконанні покладених на нього функцій, взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою.