Прокуратура

Повна назва установи: Нововолинський відділ Володимир-Волинської окружної прокуратури

Керівник:

Поштова адреса: 45400, м. Нововолинськ, вул. Маяковського, 19

Телефон: (03344)- 4-51-01

Електронна адреса: nvolinsk_prok@pvo.gov.ua

У місті Нововолинську функціонує Нововолинський відділ Володимир-Волинської окружної прокуратури, який утворився після реформи органів прокуратури у березні 2021 року. Діяльність відділу розповсюджується на Нововолинську, Іваничівську, Павлівську, Поромівську, Литовезьку об’єднані територіальні громади.

Колектив відділу прокуратури складається з заступника керівника окружної прокуратури, начальника Нововолинського відділу, семи прокурорів відділу, спеціаліста з питань захисту державних таємниць, спеціаліста відділу та прибиральника службових приміщень.

Відповідно до статті 131-1 Конституції України (в редакції Закону України № 1401-VІІІ від 02.06.2016) в Україні діє прокуратура, яка здійснює:

1) підтримання публічного обвинувачення в суді;

2) організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;

3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.

Згідно з вимогами пункту 9 розділу XV «Перехідні положення» Конституції  України ( в редакції Закону України № 1401-VІІІ від 02.06.2016)  прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, – до набрання чинності законом про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій.

Організація та порядок діяльності прокуратури визначаються законом.

Відповідно до статті 50 Кодексу законів про працю України тривалість робочого тижня працівників прокуратури міста становить 40 годин. Виходячи з цього та враховуючи п’ятиденний робочий тиждень, встановлюється наступний порядок роботи для працівників прокуратури:

 * Відповідно до наказу прокуратури Волинської області №117 від 10 липня 2020 року, на період дії карантину, встановлений такий режим роботи.

Понеділок – Четвер – 08.00 – 17.15

П’ятниця – 08.00 – 16.00

Обідня перерва з 12.00 до 13.00

Субота – вихідний

Неділя – вихідний

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого часу скорочується на одну годину як при шестиденному, так і при п’ятиденному робочому тижні.

Відповідно до статті 5 Закону України “Про звернення громадян” звернення адресуються органам державної влади та місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об’єднанням громадян або посадових осіб, до повноважень яких відноситься вирішення порушених в зверненнях питань.

Звернення громадян та посадових осіб щодо порушень законів, які надійшли до Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури вперше і по них не приймались рішення підпорядкованими прокурорами розглядаються структурними підрозділами прокуратури і можуть направлятись у встановлений ст. 7 вищевказаного закону 5-ти денний строк для вирішення за належністю у відповідні контролюючі органи.

Кримінальний процесуальний  кодекс України передбачає оскарження учасниками кримінального провадження  рішень, дій чи бездіяльність слідчого або прокурора під час досудового розслідування до слідчого судді (статті 303-307 КПК України).

До прокурора можна оскаржити  такі дії та рішення:

— прокурору, який здійснює процесуальне керівництво, – постанову слідчого про  закриття кримінального провадження  упродовж десяти днів з моменту отримання  заявником, потерпілим копії постанови;

— прокурору вищого рівня –  недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування (стаття 308 КПК України).

Звертаючись із письмовою заявою до прокуратури, необхідно дотримуватись вимог статті 5 Закону України “Про звернення громадян”, зокрема: обов’язково необхідно зазначити прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, вказати суть порушеного питання, зауваження, пропозиції чи скарги.

Звернення в інтересах громадянина може бути подано іншою особою, трудовим колективом або організацією, яка здійснює правозахисну діяльність, що отримали від громадянина відповідні повноваження, оформлені згідно з чинним законодавством. Звернення в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подаються їх законними представниками.

Водночас звернутися до Володимир-Волинської окружної прокуратури Ви можете :

1) з письмовим зверненням:

– поштою на адресу Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури: вул. Маяковського, 19, м. Нововолинськ, 45400;

– через скриньку, яка розташована ліворуч центрального входу у приміщення Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури.

– шляхом подання електронного звернення за визначеною формою https://vol.gp.gov.ua/ua/contact.html на електронну  адресу Володимир-Волинської  окружної прокуратури nvolinsk_prok@pvo.gov.ua  (крім депутатських звернень та запитів);

– зателефонувавши на телефон «гарячої лінії»

–  (0332) 28-08-25 – Волинська обласна прокуратура;

–  (0242)23240  – Володимир-Волинська окружна прокуратура.

2) із запитами на публічну інформацію:

– через скриньку, яка розташована ліворуч центрального входу у приміщення Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури за адресою вул. Маяковського, 19, м. Нововолинськ, 45400;

– поштою (за адресою вул. Маяковського, 19, м. Нововолинськ, 45400);

– на електронну пошту: nvolinsk_prok@pvo.gov.ua;

– зателефонувавши за номером телефону (0242)23240.