Основні напрямки діяльності Нововолинського міського центру соціальних служб є:

 • проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей з дітьми;
 • надання особам і сім’ям з дітьми комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин та мінімізації негативних наслідків таких обставин.

НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ЗДІЙСНЮЄ ЗАХОДИ:

 • щодо запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей, спрямованих на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин; виявлення отримувачів соціальних послуг;
 • соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації наставництва;
 • соціального супроводу осіб, сімей, сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • надання особам, які постраждали від домашнього насильства,та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, вичерпної інформації про їх права та можливість отримання допомоги;
 • соціально-психологічної підтримки внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їх сімей;
 • контролю за цільовим використанням допомоги при народженні дитини і створенням належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей шляхом проведення вибіркового обстеження окремих сімей;
 • обстеження умов проживання одиноких матерів у випадках, передбачених чинним законодавством України;
 • проводить оцінку потреб сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставина;
 • надає соціальні послуги,
 • забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;
 • забезпечує надання соціальних послуг особам, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом;
 • складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
 • взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також із органами, установами, закладами, фізичними особами – підприємцями, які у Нововолинській міській територіальній громаді, в межах своєї компетенції надають допомогу вразливим групам населення та особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • інформує жителів Нововолинської міської територіальної громади про перелік соціальних послуг, які надаються, про умови та порядок їх отримання;
 • інформує жителів Нововолинської міської територіальної громади про сімейні форми виховання та проводить попередній відбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, наставники.

Перелік соціальних послуг,

які надаються Нововолинським міським центром

соціальних служб

 • Інформування – надання інформації з питань соціального захисту населення, у тому числі переліку та адрес надавачів соціальних послуг, умов їх отримання, надання інформації щодо отримання медичної, правової допомоги, адміністративних послуг та інших видів допомоги, робіт, послуг.
 • Консультування – допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації; психологічне консультування; надання інформації про соціально безпечну поведінку.
 • Посередництво – допомога у врегулюванні конфліктів; ведення переговорів; опрацювання шляхів та умов розв’язання конфлікту.
 • Представництво інтересів – ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг; допомога в оформленні або відновленні документів; допомога у відновленні родинних та соціальних зв’язків; сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання / перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами; допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації.
 • Соціальна профілактика – організація лекцій, бесід, тренінгів, вистав, акцій, створення та розповсюдження рекламно-інформаційних та просвітницьких матеріалів; організація простору безпеки та розвитку; консультування; представництво інтересів; посередництво; інформування з питань соціальних послуг, стосовно здорового способу життя, профілактики суспільно небезпечних хвороб, протиправної поведінки, інституалізації дітей та дорослих з інвалідністю, дітей з групи ризику, дискримінації, а також з питань толерантного ставлення до вразливих груп населення.
 • Соціальний супровід сімей / осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах – консультування, регулярні зустрічі чи відвідування отримувача соціальної послуги з метою моніторингу виконання завдань, спрямованих на розв’язання складної життєвої ситуації отримувача соціальної послуги; допомога в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними; навчання та розвиток соціальних навичок, навичок виховання та догляду за дітьми, управління домогосподарством; консультування, психологічна підтримка.
 • Соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування – допомога у створенні та підтримці позитивного соціально-психологічного клімату в сім’ї; адаптація дитини в нових умовах; створення належних умов для забезпечення індивідуальних потреб дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у розвитку та вихованні; захист майнових, житлових та інших прав дитини; сприяння навчанню та розвитку дитини; допомога у зміцненні / відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків; допомога у створенні та забезпеченні умов для пріоритетного права дитини на усиновлення; підготовка дитини до виходу із сім’ї, у тому числі і до самостійного життя.
 • Екстрене (кризове) втручання – перша психологічна допомога; консультування; інформування; представництво інтересів; допомога в організації отримання безоплатної правової, невідкладної медичної допомоги.
 • Соціальна адаптація – навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції; представництво інтересів; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; посередництво та консультування; допомога в оформленні документів; профорієнтаційна робота; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків; сприяння організації та діяльності груп самодопомоги.
 • Соціальна інтеграція та реінтеграція – допомога в оформленні документів; надання психологічної підтримки; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків; сприяння організації та діяльності груп самодопомоги; сприяння в отриманні послуги перекладу, вивчення державної мови; сприяння у встановленні зв’язків із національно-культурними організаціями співвітчизників.