Порядок подання у виконавчий комітет Нововолинської міської ради запиту на інформацію

1. Порядок подання у виконавчий комітет Нововолинської міської ради запиту на інформацію (далі – Порядок) розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання  забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» з метою впровадження європейських стандартів відкритості та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування й забезпечення реалізації конституційного права громадян вільно збирати інформацію.

2. Надання публічної інформації виконавчим комітетом Нововолинської міської ради здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

3. Запит на інформацію – це звернення фізичної або юридичної особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи до розпорядника інформації – виконавчого комітету Нововолинської міської ради про надання публічної інформації, яка перебуває в її володінні.

4. Запитувач має право звернутися до виконавчого комітету Нововолинської міської ради із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто, чи ні, без пояснення причини подання інформаційного запиту.

5. Право громадян на доступ до публічної інформації реалізовується через загальний відділ виконавчого комітету міської ради, який веде облік запитів на інформацію, їх попередній розгляд, здійснює контроль за дотриманням термінів їх задоволення та надає консультації під час оформлення запиту.

6. Інформаційний запит (індивідуальний або колективний) може подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою,  телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача:

поштою – на адресу: виконавчий комітет Нововолинської міської ради,  пр. Дружби, 27, м. Нововолинськ, Волинської обл., 45400

телефоном – (03344) 32323; 31633

електронною поштою – vykonk@nov-rada.gov.ua.

7. Письмовий запит подається у довільній формі.

8. Запит на інформацію має містити:

ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

9. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати (разом з консультацією щодо оформлення запиту) в організаційно-виконавчому відділі виконавчого комітету (кабінети 209, 213) та для осіб з обмеженими можливостями – у громадській приймальні (кабінет 107) міськвиконкому, а також на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Нововолинської міської ради

Форми для подання інформаційного запиту

від фізичних осіб (додаток 1);

від юридичних осіб (додаток 2);

від об’єднань громадян (додаток 3).

10. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляють відповідальні особи вказаних у пункті 9 цього Порядку відділів апарату виконавчого комітету Нововолинської міської ради, обов’язково зазначаючи в запиті своє прізвище, ім’я та по батькові, контактний телефон, та надають копію запиту особі, яка його подала.

Оригінал інформаційного запиту передається відповідальній особі з питань запитів на інформацію для попереднього розгляду та реєстрації.

11. Інформаційний запит, що надійшов до виконавчого комітету Нововолинської міської ради, реєструється в установленому в міськвиконкомі порядку реєстрації вхідної кореспонденції.

На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа вхідної кореспонденції виконавчого комітету Нововолинської міської ради із зазначенням дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.