Про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів комунального майна (нерухоме майно)

І Н Ф О Р М А Ц І Я

виконавчого комітету Нововолинської міської ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів комунального майна територіальної громади         м. Нововолинська

Найменування об’єкта оцінки : нерухоме майно (нежитлові приміщення, будівлі, споруди)комунальної власностітериторіальної громади м.Нововолинська

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45400, Волинська область, м. Нововолинськ

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його подальшої здачі в оренду.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – згідно договору про надання послуг з оцінки майна

Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим розпорядженням міського голови від 18.06.2018 № 57-р (далі – Положення).

Замовник послуг з оцінки: виконавчий комітет Нововолинської міської ради, телефон/телефакс:(03344) 3-05-86, електронна адреса vykonk@nov-rada.gov.ua.

Особа-платник робіт з оцінки буде визначена згідно з чинним законодавством.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:

підтвердних документів, до яких входять:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);

письмова згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);

інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).

конкурсних пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних днях ;

документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення).

При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єкта оцінки практичний досвід з оцінки нерухомого майна (приміщень, окремих будівель, споруд).

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки об’єктів , яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця становить 1,0 тис. грн. за об’єкт.

Місцезнаходження конкурсної комісії:  45400, м. Нововолинськ, проспект Дружби, 27 (3-й поверх). Телефон для довідок (03344) 3-05-86

Конкурсна документація приймається  виконавчим комітетом Нововолинської міської ради до 17.15 21 січня 2019 року.

На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

Конкурс відбудеться  у   приміщенні Нововолинської міської ради (45400, м. Нововолинськ, пр. Дружби,27,кабінет 304) 25 січня 2019 року о 10-00.

Заступник міського голови,

голова комісії з відбору

суб’єктів оціночної діяльності                                                                       О.І.Громик

       Завантажити розпорядження міського голови від 18.06.2018 № 57-р