Паспорти та звіти бюджетних програм місцевого бюджету 2019р

Назва Органу

КПКВ/Назва бюджетної програми

Виконавчий комітет Нововолинської міської ради

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 12 лютого 2019 року № 26-р “Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рiк”

0210150 – Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0213112 – Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

0213121 – Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

0213131 – Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми „Молодь України”

0213140 – Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

0214082 – Інші заходи в галузі культури і мистецтва

0215012 – Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

0215041 – Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

0215051 – Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи

0215061 – Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

0216082 – Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

0216086 – Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян

0217130 – Здійснення заходів із землеустрою

0217680 – Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

0217693 – Інші заходи ,пов’язані з економічною діяльністю

0218110 – Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

0218220 – Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

0212010 – Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0212100 – Стоматологічна допомога населенню

0212144 – Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

0212146 – Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

0212152 – Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

0218821 – Надання кредиту

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 05_ березня 2019 року № 36 -р “Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рiк”

0217640 – Заходи з енергозбереження

0217363 – Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0210150 (зміни від 04.03.2019) – Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0210180 (зміни від 04.03.2019) – Інша діяльність у сфері державного управління

0213121 (зміни від 04.03.2019) – Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

0214082 (зміни від 04.03.2019) – Інші заходи в галузі культури і мистецтва

0215051 (зміни від 04.03.2019) – Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи

0212010 (зміни від 04.03.2019) – Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0212144 (зміни від 04.03.2019) – Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

0218821 (зміни від 04.03.2019) – Надання кредиту

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 03 квітня 2019 року № 57 -р “Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рiк”

0212010 – Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0212146 – Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 29 травня 2019 року № 77 -р Про затвердження , внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рiк

0212111 – Первинна медична допомога населенню,що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

0210150 – Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0215012 – Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

0215051 – Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи

0215061 – Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

0212010 – Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 04 червня 2019 року № 84 -р Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2019 рiк

0217610 – Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 29 липня 2019 року № 102 – р “Про внесення зміни до паспорту бюджетної програми на 2019 рiк”

0217363 (зміни від 29.07.2019) – Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 04 вересня 2019 року № 109-р Про затвердження, вилучення та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рiк

0215062 – Підтримка спорту вищих досягнень та організацій,які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

0210150 – Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0212010 – Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0212146 – Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

0213121 – Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від  20  листопада  2019 року №  140 – р “Про внесення змін до  паспорту бюджетної програми на 2019 рiк”

0212144 (зміни від 20.11.2019) – Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 26 листопада 2019 року «Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік»

0210150(зміни від 26.11.2019) – Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0212010(зміни від 26.11.2019) – Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0212111(зміни від 26.11.2019) – Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

0213112(зміни від 26.11.2019) – Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

0213121(зміни від 26.11.2019) – Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

0214082(зміни від 26.11.2019) – Інші заходи в галузі культури і мистецтва

0215061(зміни від 26.11.2019) – Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

0215062(зміни від 26.11.2019) – Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

0217693(зміни від 26.11.2019) – Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 17 грудня 2019 року «Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік» 

0212010(зміни від 17.12.2019) – Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0212144(зміни від 17.12.2019) – Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

0217363(зміни від 17.12.2019) – Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0212010(зміни від 27.12.2019) – Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 27 грудня 2019 року «Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік»

0210150 – Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0210180 – Інша діяльність у сфері державного управління

0212010 – Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0212100 – Стоматологічна допомога населенню

0212111 – Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

0212144 – Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

0213112 – Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

0213121 – Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

0213131 – Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми „Молодь України”

0214082 – Інші заходи в галузі культури і мистецтва

0215012 – Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

0215041 – Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

0215061 – Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону”

0215062 – Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

0216082 – Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

0217130 – Здійснення заходів із землеустрою

0217610 – Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

0217640 – Заходи з енергозбереження

0217680 – Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

0217693 – Інші заходи ,пов’язані з економічною діяльністю

0218110 – Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

0218220 – Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

0218821 – Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла

0217363 – Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0212146 – Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

0212152 – Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я.

Оцінки ефективності бюджетних програм (КПКВК МБ 02100000) Виконавчий комітет Новововлинської міської ради

0210150 – Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0210180 – Інша діяльність у сфері державного управління

0212010 – Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0212100 – Стоматологічна допомога населенню

0212111 – Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

0212144 – Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

0213112 – Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

0213121 – Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

0213131 – Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми „Молодь України”

0214082 – Інші заходи в галузі культури і мистецтва

0215012 – Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

0215041 – Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

0215061 – Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

0215062 – Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

0216082 – Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

0217130 – Здійснення заходів із землеустрою

0217610 – Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

0217640 – Заходи з енергозбереження

0217680 – Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

0217693 – Інші заходи ,пов’язані з економічною діяльністю

0218110 – Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

0218220 – Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

0218821 – Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла

0217363 – Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0212146 – Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

0212152 – Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

 

Назва Органу

КПКВ/Назва бюджетної програми

Фінансове управління

3710160(ЗВІТ) – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

3710160(зміни від 20.11.2019) – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 

3710160(зміни від 02.09.2019) – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

3710160 – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

 

Назва Органу

КПКВ/Назва бюджетної програми

Відділ культури

НАКАЗ 12 лютого 2019 року № 09/01-03 “Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік”

1010160 – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1014030 – Забезпечення діяльності бібліотек

1014040 – Забезпечення діяльності музеїв та виставок

1014060 – Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

1011100 – Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

1014081 – Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

НАКАЗ 04 березня 2019 р. № 11 /01-03 “Про внесення змін та затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік”

1014060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1017363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Наказ від 28.05.2019р. №19/01-03 Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік

1014081 – Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1014060 – Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Наказ від 29 серпня 2019 року №22/01-03 “Про внесення змін та затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік”

1014030 – Забезпечення діяльності бібліотек

1014060 – Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

1014081 – Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1017670 – Внески до статутного капіталу суб”єктів господарювання

Наказ від 25.11.2019 року №29/01-03 Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік

1014030 (зміни від 14.11.2019 року)Забезпечення діяльності бібліотек 

1014060 (зміни від 14.11.2019 року)Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

1011100 (зміни від 14.11.2019 року) – Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1014030 Забезпечення діяльності бібліотек

1014040 Забезпечення діяльності музеїв та виставок

1014060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

1011100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

017363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

1017670 Внески до статутного капіталу суб»єктів господарювання

Назва Органу

КПКВ/Назва бюджетної програми

Управління соціального захисту населення

НАКАЗ № 8/агп 12 лютого 2019 року “Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік”

0810160 – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

0812152 – Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

0813011 – Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

0813012 – Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

0813021 – Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

0813022 – Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

0813032 – Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку

0813033 – Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

0813041 – Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами 0813042 – Надання допомоги при усиновленні дитини

0813043 – Надання допомоги при народженні дитини

0813044 – Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

0813045 – Надання допомоги на дітей одиноким матерям

0813046 – Надання тимчасової державної допомоги дітям

0813047 – Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

0813050 – Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

0813081 – Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

0813082 – Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

0813083 – Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

0813084 – Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

0813085 – Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

0813090 – Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

0813104 – Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

0813160 – Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

0813171 – Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

0813172 – Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

0813180 – Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

0813192 – Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

0813210 – Організація та проведення громадських робіт

0813230 – Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків

0813242 – Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0813043 (Зміни) – Надання допомоги при народженні дитини

0813086 – Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність

0813043 (Зміни від 23.04.2019) – Надання допомоги при народженні дитини

0813049 – Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»

0813087 – Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

0810160 (Зміни від 29.05.2019) – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

0813011 (Зміни від 29.05.2019) – Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

0813012 (Зміни від 29.05.2019) – Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

0813032 (Зміни від 29.05.2019)- Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку

0813140 – Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської к

0813180 (Зміни від 29.05.2019) – Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

0813192 (Зміни від 29.05.2019) – Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

0813242 (зміни від 29.05.2019) – Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0813011 (Зміни від 03.07.2019) – Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

0813012 (Зміни від 03.07.2019) – Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

0813221 – Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 – 8 пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов

0813224 – Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

0810160 (Зміни від 23.08.2019) – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

0813043 (Зміни від 23.08.2019) – Надання допомоги при народженні дитини

0813082 (зміни від 23.08.2019) – Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

0813084 (зміни від 23.08.2019) – Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

0813087 (зміни від 23.08.2019) – Надання допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях

0813104 (зміни від 23.08.2019) – Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»

НАКАЗ 26.09.2019 №45/агп “Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік”

0813011 (Зміни від 26.09.2019)- Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

0813012 (Зміни від 26.09.2019)- Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

НАКАЗ 20.11.2019 №59/агп “Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік

0812152 (зміни від 20.11.2019) – Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

0813032 (зміни від 20.11.2019) –  Надання пільг окремим категоріям громадянз послуг зв’язку

0813050 (зміни від 20.11.2019) – Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

0813082 (зміни від 20.11.2019) – Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

0813084 (зміни від 20.11.2019) – Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

0813086 (зміни від 20.11.2019) – Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність

0813180 (зміни від 20.11.2019) – Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

0813230 (зміни від 20.11.2019) – Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім‘ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім‘ях за принципом «гроші ходять за дитиною» та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім‘ї патронатного вихователя

0813242 (зміни від 20.11.2019) –    Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0816083 –  Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

НАКАЗ 02.12.2019 Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік

0813011 (зміни від 02.12.2019) – Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян

0813090 (зміни від 02.12.2019) – Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

НАКАЗ 10.12.2019 № 66/агп Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік

0813011 (Зміни від 10.12.2019) – Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

0813221 (Зміни від 10.12.2019) – Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб

0813230 (зміни від 10.12.2019) -Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

0810160 (Звіт) – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті  Києві), селищах, селах, об’єднаних   територіальних громадах

0812152 (Звіт)  – Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

0813011 (Звіт)  – Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

0813012 (Звіт)  – Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

0813021 (Звіт) – Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

0813022 (Звіт) – Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

0813032 (Звіт) – Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку

0813033 (Звіт) – Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

0813041 (Звіт) – Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами

0813042 (Звіт) – Надання допомоги при усиновленні дитини

0813043 (Звіт) – Надання допомоги при народженні дитини

0813044 (Звіт) – Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

0813045 (Звіт) – Надання допомоги на дітей одиноким матерям

0813046 (Звіт) – Надання тимчасової державної допомоги дітям

0813047 (Звіт) – Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

0813049 (Звіт) – Надання послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня

0813050 (Звіт) – Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

0813081 (Звіт) – Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

0813082 (Звіт) – Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

0813083 (Звіт) – Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

0813084 (Звіт) – Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

0813085 (Звіт) – Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

0813086 (Звіт) – Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність

0813087 (Звіт) – Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

0813090 (Звіт) – Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з  інвалідністю  внаслідок  війни

0813104 (Звіт) – Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

0813140 (Звіт) – Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюють за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

0813160 (Звіт) – Надання соціальних гарантій  фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого  віку, особам з інвалідністю, дітям  з  інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують  сторонньої допомоги

0813171 (Звіт) – Забезпечення  реалізації  окремих програм для осіб  з інвалідністю

0813172 (Звіт) –  Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

0813180 (Звіт) – Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи),на оплату житлово-комунальних послуг .

0813192 (Звіт) – Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

0813210 (Звіт) – Організація та проведення громадських робіт

0813221 (Звіт) – Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 – 8 пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,  здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов

0813224 (Звіт) – Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

0813230 (Звіт) – Виплата державної соціальної  допомоги  на  дітей-сиріт  та дітей позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках  сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за  надання соціальних послуг   у дитячих будинках  сімейного типу та прийомних сім’ях  за  принципом “гроші ходять за дитиною”  та оплату послуг  із здійснення патронату  над дитиною та виплата соціальної допомоги  на утримання  дитини  в  сім’ї патронатного вихователя

0813242 (Звіт) – Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0816083 (Звіт) –  Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

 

0810160 – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті  Києві), селищах, селах, об’єднаних   територіальних громадах

 

0812152 – Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 

0813011 – Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

0813012 – Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

0813021 – Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

0813022 – Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

0813032 – Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку

0813033 – Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

0813041  – Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами

0813042  – Надання допомоги при усиновленні дитини

0813043 – Надання допомоги при народженні дитини

0813044 – Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

0813045 – Надання допомоги на дітей одиноким матерям

0813046 – Надання тимчасової державної допомоги дітям

0813047 – Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

0813049 (Звіт) – Надання послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”

0813050 – Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

0813081 – Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

0813082 – Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

0813083 – Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

0813084 – Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

0813085 – Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

0813086 – Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність

0813087 – Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

0813090 – Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з  інвалідністю  внаслідок  війни

0813104 – Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

0813140 – Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюють за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

0813160 – Надання соціальних гарантій  фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого  віку, особам з інвалідністю, дітям  з  інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують  сторонньої допомоги

0813171 – Забезпечення  реалізації  окремих програм для осіб  з інвалідністю

0813172 –  Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

0813180 – Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи),на оплату житлово-комунальних послуг .

0813192 – Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

0813210 – Організація та проведення громадських робіт

0813221 – Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 – 8 пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,  здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов

0813224 – Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

0813230 – Виплата державної соціальної  допомоги  на  дітей-сиріт  та дітей позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках  сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за  надання соціальних послуг   у дитячих будинках  сімейного типу та прийомних сім’ях  за  принципом “гроші ходять за дитиною”  та оплату послуг  із здійснення патронату  над дитиною та виплата соціальної допомоги  на утримання  дитини  в  сім’ї патронатного вихователя

0813242 – Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0816083 –  Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

 

Назва Органу

КПКВ/Назва бюджетної програми

Відділ будівництва, комунального господарства і газифікації

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ 12 лютого 2019 року №25-р “Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік”

1213210 – Організація та проведення громадських робіт

1215041 – Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

1216011 – Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1216013 – Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

1216016 – Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

1216020 – Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють , виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1216030 – Організація благоустрою населених пунктів

1216090 – Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

1217325 – Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

1217461 – Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1217670 – Внески до статутного капіталу суб”єктів господарювання

1218110 – Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1218340 – Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ 05 березня 2019 року №35-р “Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік

1215041 (зміни від 05.03.2019) – Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

1216011 (зміни від 05.03.2019) – Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1216012 – Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

1216013 (зміни від 05.03.2019) – Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

1216016 (зміни від 05.03.2019) – Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

1216020 (зміни від 05.03.2019) – Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють , виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1217310 – Будівництво об”єктів житлово-комунального господарства

1217363 – Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

1217461 (зміни від 05.03.2019) – Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1217670 (зміни від 05.03.2019) – Внески до статутного капіталу суб”єктів господарювання

1218340 (зміни від 05.03.2019) – Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

0813033 (зміни від 25.03.2019) – Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 26 березня 2019 року № 53-р “Про внесення змін до паспорту бюджетної програми на 2019 рік”

1216013 (зміни від 26.03.2019) – Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 04 червня 2019 року №81-р Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік

1216011 (зміни від 04.06.2019) – Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1216013 (зміни від 04.06.2019) – Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

1216016 (зміни від 04.06.2019) – Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

1216020 (зміни від 04.06.2019) – Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють , виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1216030 (зміни від 04.06.2019) – Організація благоустрою населених пунктів

1217461 (зміни від 04.06.2019) – Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1217462 – Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

1217670 (зміни від 04.06.2019) – Внески до статутного капіталу суб”єктів господарювання

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 21 червня 2019 року № 89-р “Про внесення змін до паспорту бюджетної програми на 2019 рiк”

1217363 (зміни від 21.06.2019) – Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 26 липня 2019 року № 101-р “Про внесення змін до паспорту бюджетної програми на 2019 рiк”

1217363 (зміни від 26.07.2019) – Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 03 вересня 2019 року № 107-р “Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рiк”

1216011 (зміни від 03.09.2019) – Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1216012 (зміни від 03.09.2019) -Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

1216013 (зміни від 03.09.2019) – Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

1216016 (зміни від 03.09.2019) – Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

1216030 (зміни від 03.09.2019) – Організація благоустрою населених пунктів

1217461 (зміни від 03.09.2019) – Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1217310 (зміни від 03.09.2019) – Будівництво об”єктів житлово-комунального господарства

1217670 (зміни від 03.09.2019) – Внески до статутного капіталу суб”єктів господарювання

1217363(зміни від 16.12.2019) – Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 16 грудня 2019 року № 162-р “Про внесення змін до паспорту бюджетної програми на 2019 рiк”

1216011 (зміни від 27.12.2019) – Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1216030 (зміни від 27.12.2019) – Організація благоустрою населених пунктів

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 27 грудня 2019 року №171-р «Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рiк»

1213210 (Звіт) – Організація та проведення громадських робіт

1215041 (Звіт) – Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

1216011 (Звіт) – Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1216012 (Звіт) – Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

1216013 (Звіт) – Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

1216016 (Звіт) – Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

1216020 (Звіт) – Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють , виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1216030 (Звіт) – Організація благоустрою населених пунктів

1216090 (Звіт) – Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

1217310 (Звіт) – Будівництво об”єктів житлово-комунального господарства

1217363 (Звіт) – Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

1217461 (Звіт) – Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1217462 (Звіт) – Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з  державного бюджету

1217670 (Звіт) – Внески до статутного капіталу суб”єктів господарювання

1218110 (Звіт) – Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1218340 (Звіт) – Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

 

Назва Органу

КПКВ/Назва бюджетної програми

Нововолинська центральна міська лікарня

0212010 – Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0212100 – Стоматологічна допомога населенню

0212144 – Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

0212152 – Інші заходи у сфері охорони здоров’я

0212010 –(зміни від 05.03.2019 р) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0212144 –(зміни від 05.03.2019 р) Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

0217363 –(зміни від 05.03.2019 р) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Назва Органу КПКВ/Назва бюджетної програми
Управління освіти Паспорти та зміни до паспортів розміщенні на офіційному сайті управління освіти