Бюджетні запити на 2020-2022 роки

Назва Органу

КПКВ/Назва бюджетної програми

Виконавчий комітет Нововолинської міської ради

0210150 – Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0210180 – Інша діяльність у сфері державного управління

0212010 – Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0212100 – Стоматологічна допомога населенню

0212111 – Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

0213112 – Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

0213121 – Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

0213131 – Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової програми «Молодь України»

0214082 – Інші заходи в галузі культури і мистецтва

0215012 – Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

0215041 – Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

0215061 – Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

0215062 – Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

0216082 – Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

0217130 – Здійснення заходів із землеустрою

0217610 – Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

0217640 – Заходи з енергозбереження

0217680 – Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

0217693 – Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

0218110 – Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

0218220 – Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ загальний

Бюджетний запит на 2020-2022 роки додатковий

Бюджетний запит на 2020-2022 роки додатковий (0212010)

0212010 – Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0212100 – Стоматологічна допомога населенню

0212111 – Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

0215041 – Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

0215062 – Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

0217322 – Будівництво медичних установ та закладів

0217693 – Інші заходи ,пов’язані з економічною діяльністю

Назва Органу

КПКВ/Назва бюджетної програми

Фінансове управління

Бюджетний запит загальний форма 1 2020
3710160   – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Назва Органу

КПКВ/Назва бюджетної програми

Відділ культури

1010160 – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1014030 – Забезпечення діяльності бібліотек

1014040 – Забезпечення діяльності музеїв та виставок

1014060 – Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

1011100 – Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

1014081 – Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Бюджетний запит загальний форма 1 2020

Назва Органу

КПКВ/Назва бюджетної програми

Управління соціального захисту населення

Узагальнений бюджетний запит

0810160 – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті  Києві), селищах, селах, об’єднаних   територіальних громадах

0812152 – Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

0813032 – Надання пільг окремим категоріям громадянз послуг зв’язку

0813033 – Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

0813140 – Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

0813160 – Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

0813180 – Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які пострадждали внаслідок Чорнобильської катастрофи),на оплату житлово-комунвльних послуг

0813192 – Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

0813210 – Організація та проведення громадських робіт

0813242 – Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0813104 – Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Назва Органу

КПКВ/Назва бюджетної програми

Відділ будівництва, комунального господарства і газифікації

1213210 – Організація та проведення громадських робіт

1215041 – Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

1216011 – Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1216012 – Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

1216013 – Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

1216016 – Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

1216030 – Організація благоустрою населених пунктів

1216090 – Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

1217310 –  Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

1217330 – Будівництво інших об’єктів комунальної власності

1217461 – Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1217670 – Внески до статутного капіталу суб’єктів  господарювання

1218340  – Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

12 Відділ будівництва, комунального господарства і газифікації виконавчого комітету Нововолинської міської ради

1216030 – Організація благоустрою населених пунктів

1217310 –  Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

1217670 – Внески до статутного капіталу суб’єктів  господарювання

1218110  – Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Назва Органу

КПКВ/Назва бюджетної програми

Управління освіти

 Бюджетні запити на 2020-2022 роки розміщенні на офіційному сайті управління освіти