Про відділ

Відділ ведення Державного реєстру виборців

Начальник відділу: Кіндюк Андрій Валерійович

Головний спеціаліст: Сторонська Інна Валентинівна

Адреса відділу: 45400, м. Нововолинськ, бульвар Шевченка, 7 (каб.327,329, 3 поверх)
тел. (03344) 49164, 40300, факс 40752

email: drv@nov-rada.gov.ua

Відділ ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету Нововолинської міської ради створений відповідно до Закону України “Про Державний реєстр виборців” ( далі — Законом) рішенням Нововолинської міської ради від 21 вересня 2007 року №14/15.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, Міністерства закордонних справ, регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців, міського голови, також положенням про відділ.

Державний реєстр виборців (далі – Реєстр) автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки даних, які містять передбачені Законом України “Про Державний реєстр виборців” відомості, та користування ними, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України.

Основним завданням відділу ведення Державного реєстру виборців є:

  1. ведення персоніфікованого обліку виборців;
  2. складання списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, всеукраїнських та місцевих референдумів.

Основні засади ведення Реєстру

Законність і пріоритет прав людини  у процесі ведення Реєстру гарантують захист прав людини і громадянина, відповідність порядку ведення Реєстру вимогам Конституції та законів України, міжнародним договорам України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Загальний характер; Реєстру забезпечує включення до Реєстру усіх виборців незалежно від місця їх проживання чи перебування з метою реалізації принципу загального виборчого права.

Повнота і цілісність відомостей Реєстру забезпечуються внесенням до бази даних Реєстру повного обсягу відомостей про виборця, передбаченим Законом їх коректністю, а також веденням бази даних Реєстру в єдиному форматі.

Достовірність відомостей забезпечується наявністю в органах Реєстру документального підтвердження персональних даних Реєстру, що містяться в базі даних Реєстру, а також інформації про встановлені Законом підстави включення виборця до Реєстру чи внесення змін до персональних даних Реєстру.

Однократність включення виборця до Реєстру означає, що виборець може бути включений до Реєстру лише один раз за однією виборчою адресою та відповідно віднесений до однієї виборчої дільниці.

Постійність Реєстру передбачає відсутність встановленого законодавством строку його функціонування незалежно від строків проведення виборів чи референдумів, а також постійне (у межах строків, установлених Законом) зберігання персональних даних Реєстру.

Публічний характер Реєстру забезпечує доступність для кожного виборця відомостей Реєстру в обсязі та в порядку, встановлених Законом, а також інші передбачені Законом форми публічного контролю за дотриманням засад ведення Реєстру, встановлених частиною першою цієї статті.

Поновлювальність відомостей Реєстру означає періодичну або ініціативну актуалізацію бази даних Реєстру (внесення чи знищення записів, зміну чи уточнення персональних даних Реєстру) у строки та в порядку, що встановлені Законом.

Захищеність Реєстру означає забезпечення захисту бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, від незаконного використання персональних даних Реєстру, порушення цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення.

Кожен виборець має право:

– подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру;

– отримувати інформацію про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру;

– отримувати інформацію про використання своїх персональних даних для цілей, не передбачених Законом, зокрема про те, кому і з яких підстав надавалася інформація про нього;

– одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відповідного органу ведення Реєстру в доступній формі вичерпну інформацію про свої персональні дані, внесені до Реєстру, в установленому Законом порядку;

– звертатися в порядку, встановленому Законом, до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб;

– оскаржувати в установленому законом порядку рішення/дії чи бездіяльність органів Реєстру;

– захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення під час ведення Реєстру.

Виборець надає органу ведення Реєстру достовірну інформацію щодо своїх персональних даних.

Шановні жителі Нововолинської територіальної громади 

Для перевірки та уточнення персональних даних у списках виборців Вам необхідно звернутись у відділ ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету Нововолинської міської ради. При собі обов’язково потрібно мати паспорт громадянина України.