Проект рішення Нововолинської міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік»

 

ПРОЄКТ РЕГУЛЯТОРНОГО   АКТА  

УКРАЇНА

НововолинськА  міськА  радА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від      травня 2020 року № 36/   

м. Нововолинськ

Про встановлення ставок

та пільг із сплати податку

на нерухоме майно, відмінне

від земельної ділянки, на 2021 рік

Керуючись статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. № 483 Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Встановити на території міста Нововолинська:

1) ставки податку на нер ухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

  1. Визначити, що на території міста Нововолинська:

1) платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки відповідно підпункту 266.1.1 пункту 266.1 статті 266 Податкового кодексу України є: фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2) об’єктом оподаткування податком  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки відповідно підпункту 266.2.1 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України є: об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3) базою оподаткування податком  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки підпункту 266.3.1 пункту 266.3 статті 266  Податкового кодексу України є: загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4) інші елементи податків (зокрема порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку), визначаються виключно статтями  266.6-266.10 Податкового кодексу України.

  1. Оприлюднити рішення в міській газеті «Наше місто-Нововолинськ» та на офіційному сайті Нововолинської міської ради nov-rada.gov.ua.

4.Нововолинському управлінню ГУ ДПС у Волинській області встановити контроль за повнотою нарахування та своєчасною сплатою до міського бюджету даного податку.

  1. 5. Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну планово-бюджетну комісію з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та впровадження нових форм господарювання та заступника міського голови Громика О.І.

 

Міський голова                                                         В.Б.Сапожніков

 

Подлевський 30586

 

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від     .05.2020 р. №36/

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01 січня  2021 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області2 Код району2 Код КОАТУУ2 Назва2
07 107 0710700000

 

Нововолинськ

 

 

Класифікація будівель та споруд2 Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб  
1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4  
11 Будівлі житлові  
111 Будинки одноквартирні  
1110 Будинки одноквартирні5  
1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 1,500 х х 0,500 х х  
1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 1,500 х х 0,500 х х  
1110.3 Будинки садибного типу 1,500 х х 0,500 х х  
1110.4 Будинки дачні та садові 1,500 х х 0,500 х х  
112 Будинки з двома та більше квартирами  
1121 Будинки з двома квартирами5  
1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 1,500 х х 0,500 х х  
1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 1,500 х х 0,500 х х  
1122 Будинки з трьома та більше квартирами5  
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 1,500 х х 0,500 х х  
1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 1,500 х х 0,500 х х  
1122.3 Будинки житлові готельного типу х     х      
113 Гуртожитки5  
1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців 0,000 х х 0,000 х х  
1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5 х х х х х х  
1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 0,000 х х 0,000 х х  
1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5 0,000 х х 0,000 х х  
1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки5 0,000 х х 0,000 х х  
1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних5 х х х х х х  
1130.9 Будинки для колективного проживання інші 0,000 х х 0,000 х х  
12 Будівлі нежитлові  
121 Готелі, ресторани та подібні будівлі  
1211 Будівлі готельні  
1211.1 Готелі 1,000 х х 1,000 х х  
1211.2 Мотелі 1,000 х х 1,000 х х  
1211.3 Кемпінги х х х х х х  
1211.4 Пансіонати х х х х х х  
1211.5 Ресторани та бари 1,500 х х 0,900 х х  
1212 Інші будівлі для тимчасового проживання  
1212.1 Туристичні бази та гірські притулки х х х х х х  
1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку 1,000 х х 1,000 х х  
1212.3 Центри та будинки відпочинку х х х х х х  
1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 1,000 х х 1,000 х х  
122 Будівлі офісні  
1220 Будівлі офісні5  
1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління5 0,000 х х 0,000 х х  
1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 1,500 х х 1,500 х х  
1220.3 Будівлі органів правосуддя5 0,000 х х 0,000 х х  
1220.4 Будівлі закордонних представництв5 х х х х х х  
1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 1,000 х х 1,000 х х  
1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 1,000 х х 1,000 х х  
123 Будівлі торговельні  
1230 Будівлі торговельні  
1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 1,500 х х 0,400 х х  
1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 1,000 х х 1,000 х х  
1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 1,000 х х 0,400 х х  
1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 1,500 х х 0,900 х х  
1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування 1,000 х х 0,500 х х  
1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 1,000 х х 1,000 х х  
1230.9 Будівлі торговельні інші 1,500 х х 1,500 х х  
124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку  
1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі  
1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 1,000 х х 1,000 х х  
1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту х х х х х х  
1241.3 Будівлі міського електротранспорту х х х х х х  
1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту х х х х х х  
1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі х х х х х х  
1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг х х х х х х  
1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо 1,500 х х 1,500 х х  
1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо 1,000 х х 1,000 х х  
1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 1,000 х х 1,000 х х  
1242 Гаражі  
1242.1 Гаражі наземні 1,000 х х 0,500 х х  
1242.2 Гаражі підземні 1,000 х х 0,500 х х  
1242.3 Стоянки автомобільні криті х х х х х х  
1242.4 Навіси для велосипедів х х х х х х  
125 Будівлі промислові та склади  
1251 Будівлі промислові5  
1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5 0,500 х х 0,500 х х  
1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії5 0,500 х х 0,500 х х  
1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5 х х х х х х  
1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості5 0,500 х х 0,500 х х  
1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості5 0,500 х х 0,500 х х  
1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 х х х х х х  
1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5 0,500 х х 0,500 х х  
1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5 0,500 х х 0,500 х х  
1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5 0,500 х х 0,500 х х  
1252 Резервуари, силоси та склади  
1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 1,500 х х 1,500 х х  
1252.2 Резервуари та ємності інші 1,500 х х 1,500 х х  
1252.3 Силоси для зерна х х х х х х  
1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів х х х х х х  
1252.5 Склади спеціальні товарні 1,000 х х 0,500 х х  
1252.6 Холодильники 1,000 х х 0,500 х х  
1252.7 Складські майданчики 1,000 х х 0,500 х х  
1252.8 Склади універсальні 1,000 х х 0,500 х х  
1252.9 Склади та сховища інші5 1,000 х х 0,500 х х  
126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення  
1261 Будівлі для публічних виступів  
1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 1,000 х х 1,000 х х  
1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів 1,000 х х 1,000 х х  
1261.3 Цирки х х х х х х  
1261.4 Казино, ігорні будинки х х х х х х  
1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки х х х х х х  
1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 1,000 х х 1,000 х х  
1262 Музеї та бібліотеки  
1262.1 Музеї та художні галереї5 0,000 х х 0,000 х х  
1262.2 Бібліотеки, книгосховища5 0,000 х х 0,000 х х  
1262.3 Технічні центри х х х х х х  
1262.4 Планетарії5 х х х х х х  
1262.5 Будівлі архівів5 х х х х х х  
1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 х х х х х х  
1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів  
1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ х х х х х х  
1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів 0,000 х х 0,000 х х  
1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5 0,000 х х 0,000 х х  
1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5 0,000 х х 0,000 х х  
1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5 0,000 х х 0,000 х х  
1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5 0,000 х х 0,000 х х  
1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки х х х х х х  
1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5 х х х х х х  
1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5 х х х х х х  
1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів  
1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5 0,000 х х 0,000 х х  
1264.2 Лікарні профільні, диспансери5 х х х х х х  
1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5 0,000 х х 0,000 х х  
1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 1,000 х х 1,000 х х  
1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5 х х х х х х  
1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5 х х х х х х  
1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5 1,000 х х 1,000 х х  
1265 Зали спортивні5  
1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо 0,000 х х 0,000 х х  
1265.2 Басейни криті для плавання 0,000 х х 0,000 х х  
1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті х х х х х х  
1265.4 Манежі легкоатлетичні х х х х х х  
1265.5 Тири 1,000 х х 1,000 х х  
1265.9 Зали спортивні інші 0,000 х х 0,000 х х  
127 Будівлі нежитлові інші  
1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5  
1271.1 Будівлі для тваринництва5 х х х х х х  
1271.2 Будівлі для птахівництва5 х х х х х х  
1271.3 Будівлі для зберігання зерна5 х х х х х х  
1271.4 Будівлі силосні та сінажні5 х х х х х х  
1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5 х х х х х х  
1271.6 Будівлі тепличного господарства5 х х х х х х  
1271.7 Будівлі рибного господарства5 х х х х х х  
1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5 х х х х х х  
1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші5 х х х х х х  
1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності5  
1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 0,000 х х 0,000 х х  
1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали 1,000 х х 1,000 х х  
1272.3 Цвинтарі та крематорії5 0,000 х х 0,000 х х  
1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5  
1273.1 Пам’ятки історії та архітектури5 х х х х х х  
1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5 х х х х х х  
1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5 х х х х х х  
1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше5  
1274.1 Казарми Збройних Сил5 х х х х х х  
1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб5 0,000 х х 0,000 х х  
1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5 0,000 х х 0,000 х х  
1274.4 Будівлі лазень та пралень 1,000 х х 0,500 х х  
1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів 1,000 х х 1,000 х х  
  Господарські (присадибні) будівлі – допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції 1,000 х х 0,000 х х  
  Підвали в багатоповерхових будинках, які не використовуються для здійснення підприємницької діяльності 1,000 х х 0,000 х х  
  Підвали в багатоповерхових будинках, які використовуються для здійснення підприємницької   діяльності 1,000 х х 0,500 х х  

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.

5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

 

Секретар міської ради                                                                                                                                       А.М.Сторонський

 

 

 

 

 

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від   .05.2020 №36/

 

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію
з 01 січня 2021 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код КОАТУУ Назва
07 107 0710700000

 

Нововолинськ

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
 Квартира/квартири

 

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, у тому числі  їх часток,  що перебувають у власності  фізичної або юридичної особи – платника податку зменшується на 60 кв. метрів незалежно від їх кількості (пп. 266.4.1. ст. 266  Податкового кодексу  України
Житловий будинкок / будинки будинки База оподаткування об’єкта/ об’єктів житлової нерухомості , у тому числі  їх часток,  що перебувають у власності  фізичної або юридичної особи  платника податку зменшується на 120 кв. метрів незалежно від їх кількості (пп. 266.4.1. ст. 266  Податкового кодексу  України)
Різні типи об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх частки  ( у разі одночасного перебування у власності  платника податку  квартири/квартир та житлового будинку/будинків) База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, у тому числі  їх часток,  що перебуває у власності  фізичної або юридичної особи – платника податку зменшується на 180 кв. метрів незалежно від їх кількості (пп. 266.4.1. ст. 266  Податкового кодексу  України)
Благодійні організації,  статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями) 100

 

Підприємства, організації, установи комунальної форми власності 100

 

Учасники АТО-ООС 100
Матері-героїні 100

 

Пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 пункту 266.4 Податкового кодексу  України , для фізичних осіб не застосовуються до:

об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 266.4.1 пункту 266.4 Податкового кодексу  України;

об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 

Секретар міської ради                                                                                    А.М.Сторонський