Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Нововолинської міської ради Волинської області «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік»

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Нововолинської  міської ради Волинської області «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2021 рік»

 

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання

На виконання вимог пункту 4 розділу XIX Податкового кодексу України (далі – ПКУ) щодо щорічного перегляду ставок деяких податків, визначених в абсолютних значеннях, створення умов для збільшення надходжень до бюджету та забезпечення збалансованості бюджету 2020 року, адаптації до норм Європейського законодавства, з метою приведення у відповідність до норм поста-нови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року N483 “Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”, було прийнято рішення Нововолинської міської ради Волинської області від 23.05.19 №30/8 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік».

Враховуючи, що рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік мають бути прийняті органами місцевого самоврядування до  01 липня 2020 року  в рамках виконання вимог статей 4 і 12 Податкового кодексу України, і матимуть ознаки регуляторних актів та потребуватимуть реалізації процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розроблено даний проект регуляторного акта – рішення Нововолинської міської ради, яке вступить у дію з наступного бюджетного періоду – з 1 січня 2021 року. Діюче рішення Нововолинської міської ради від 23.05.19 №30/8 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік» з 01.01.2021 року втратить чинність.

Основні групи (підгрупи), на які впливає проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання – прийняттям цього проекту регуляторного акту:

 

Групи (підгрупи) так ні
Громадяни Впливає на громадян, які мають у власності житлову та нежитлову нерухомість

 

 
Держава

Органи місцевого самоврядування

 

 

 

Ст. 266 ПКУ органам місцевого самоврядування надано право на встановлення обґрунтованих розмірів ставок податку на  нерухоме  майно,   відмінне  від земельної ділянки  та пільг по його сплаті для юридичних та фізичних осіб  
Суб’єкти господарювання Впливає на суб’єктів господарювання, які мають у власності житлову та нежитлову нерухомість  

Рішенням Нововолинської міської ради від 23.05.2019 №30/8 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік було затверджено розміри ставок податку на  нерухоме  майно,   відмінне  від земельної ділянки, на території міста Нововолинська:

 

Ставка, грн. 2020 рік Ставка, грн. 2021 рік
23,62 -47,23 для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб ставка податку становить від 0,5 до 1   відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

(на 01.01.2020 – 4723 грн.)

25,02-50,03  для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб ставка податку становить  від 0,5 до 1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

(на 01.01.2021– 5003 грн.)

18,89-70,86 – для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, становить від 0,4 до 1,5 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування. 20,01-75,04 – для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, становить від 0,4 до 1,5 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

 

II. Цілі державного регулювання

 

2.1. Головною ціллю розробки даного проекту рішення міської ради є забезпечення дотримання вимог податкового законодавства України та норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» при прийнятті рішень щодо встановлення місцевих податків.

 

2.2. Збільшення дохідної частини міського бюджету для забезпечення його збалансованості та задоволення нагальних потреб громади міста Нововолинська, у тому числі й пов’язаних з передачею ряду державних повноважень на місцевий рівень.

 

2.3.  Встановлення обґрунтованих ставок податку на нерухоме  майно,   відмінне  від земельної ділянки, та надання додаткових пільг з його сплати певним категоріям суб’єктів господарювання та громадянам.

 

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

 1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи Опис альтернативи
Збереження існуючої на даний момент ситуації без змін По закінченню 2020 року рішення має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди.

Податок буде справлятися, виходячи з норм Податкового Кодексу України,  відповідно до підпунктів 12.3.4, 12.3,5 пункту12.3 статті 12 .

Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим кодексом України та враховують особливості території Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Забезпечує отримання надходжень до бюджету міста від сплати податку для виконання програм соціально– економічного розвитку міста.

Сприяє соціальному захисту членів територіальної громади

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Збереження існуючої на даний момент ситуації без змін Не вбачається досягнення цілей. По закінченню 2020 року рішення має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди.

Відповідно до підпунктів 12.3.4, 12.3.5  пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  податок буде справлятися виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання у 2021 році. Так як кодексом не визначена мінімальна ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, то при нульовій ставці надходжень податку не буде, що зменшить річне наповнення міського бюджету не менше ніж на 6 020 тис. грн. і суттєво вплине на фінансування соціально-економічних програм міста.

 

Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим кодексом України та враховують особливості території Забезпечує досягнення цілей державного регулювання, визначених у розділі ІІ цього Аналізу

 

 

 

 

Не вбачається

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Збереження існуючої на даний момент ситуації без змін Відповідно до підпунктів 12.3.4, 12.3.5  пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  податок буде справлятися виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання у 2021 році. Так як кодексом не визначена мінімальна ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, то при нульовій ставці надходжень податку не буде У разі дефіциту місцевого бюджету не будуть у повному обсязі  профінансовані соціальні заходи для громадян
Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим кодексом України та враховують особливості території. Надходження до міського бюджету нададуть можливість впровадження і реалізації програм соціально – економічного розвитку міста та підвищення рівня соціальних стандартів.

 

Надання права на отримання додаткових пільг зі сплати цього податку

Громадяни сплачуватимуть податок за ставками, прийнятими даним регуляторним актом, відповідно до повідомлень-рішень контролюючого органу.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

В проекті рішення ставки податку визначені в ході обговорення з  суб’єктами господарювання для врахування податкового навантаження та їх платоспроможності.

За інформацією, отриманою від Нововолинського управління ГУ ДПС у Волинській області, за 2018 та 2019 роки, кількість платників податку та надходження по податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної ділянки, складають:

Показники юридичні особи,                                    які є власниками об’єктів фізичні особи,                                 які є власниками об’єктів
житлової нерухомості  нежитлової нерухомості житлової нерухомості  нежитлової нерухомості
Кількість платників станом  на 01.01.2019 5 100 819 345
Кількість платників станом  на 01.01.2020 7 111 987 472
Сума надходжень за 2018 рік ,тис. грн. 16,4 3 179,0 441,5 3 138,8
Сума надходжень за 2019 рік ,тис. грн. 27,0 4 339,1 562,0 3 656,5
Прогнозна сума надходжень на 2020 рік, тис.грн. 30,0 3 740,0 540,0 1 710 ,0
Сума наданих пільг, тис. грн.

 

Примітка: Нововолинським управлінням ГУ ДПС у Волинській області показники кількості платників податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки по юридичних особах та суми наданих їм пільг сформовані на підставі поданих платниками декларацій на 2018 та 2019 роки. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, відповідно до п.п.266.3.2. п.266.3 ст.266 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-YI (зі змінами та доповненнями) обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків. При цьому, облік наданих фізичних особам пільг податковим органом не ведеться.

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Збереження існуючої на даний момент ситуації без змін Не вбачається По закінченню 2020 року рішення має бути скасовано, як таке що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди.

Відповідно до підпунктів 12.3.4, 12.3.5  пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  податок буде справлятися виходячи з норм Кодексу.

Суб’єкти господарювання та громадяни втратять право на отримання додаткових пільг зі сплати цього податку

Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим кодексом України та враховують особливості території.

 

Надходження до міського бюджету нададуть можливість впровадження і реалізації програм соціально – економічного розвитку міста та підвищення рівня соціальних стандартів.

Надання права на отримання додаткових пільг зі сплати цього податку

Суб’єкти господарювання – юридичні особи розраховують суму податку самостійно та подають до контролюючого органу податкові декларації у визначений Податковим кодексом термін.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Збереження існуючої на даний момент ситуації без змін  0 По закінченню 2020 року рішення має бути скасовано, як таке що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди.

Відповідно до підпунктів 12.3.4, 12.3.5  пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  податок буде справлятися виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання у 2021році. Так як кодексом не визначена мінімальна ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, то при нульовій ставці надходжень податку не буде.

Суб’єкти господарювання та громадяни втратять право на отримання додаткових пільг зі сплати цього податку

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України та враховують особливості території.  4 Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики.

Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Забереження існуючої на даний момент ситуації без змін  Не вбачається По закінченню 2020 року рішення має бути скасовано, як таке що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди.

Відповідно до п.п. 12.3.4 та 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  податок буде справлятися виходячи з норм Кодексу.

Суб’єкти господарювання та громадяни втратять право на отримання додаткових пільг зі сплати цього податку

Не забезпечує досягнення цілей державного регулювання

 

 

Прийняття регуляторного акта,  положення якого повністю узгоджуються

з Податковим кодексом України

та враховують особливості території.

Надходження до міського бюджету нададуть можливість впровадження і реалізації програм соціально – економічного розвитку міста та підвищення рівня соціальних стандартів.

 

Не вбачаються Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики.

Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей.

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Збереження існуючої на даний момент ситуації без змін  Зросте податкове навантаження на суб’єктів господарювання та громадян, які мають у власності житлову та нежитлову нерухомість , що є неприйнятним у період складної економічної ситуації в країні Х
Прийняття регуляторного акта,  положення якого повністю узгоджуються з Податковим кодексом України та враховують особливості території.  Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики.

Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове встановлених цілей.

Зміни у Податковому кодексі України, зниження платоспроможності платників податків, політична та економічна ситуація в країні.

 

 

 

 1. V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми
 2. Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення Нововолинської міської ради Волинської області «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2021 рік» за процедурою, визначеною Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та згідно з нормами Податкового кодексу України.
 3. Оприлюднення проекту рішення міської ради ««Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2021 рік» з метою отримання зауважень та пропозицій.
 4. Направлення проекту рішення міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2021 рік» на розгляд Державної регуляторної служби України з метою отримання зауважень та пропозицій.
 5. З метою забезпечення інформованості громади та суб’єктів господарювання про прийняте рішення міської ради, воно буде оприлюднене в газеті «Наше місто-Нововолинськ» в установлений законодавством термін та на офіційному сайті Нововолинської міської ради .

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Аналіз надходження коштів до міського бюджету від сплати податку на  нерухоме  майно,   відмінне  від земельної ділянки, за 2018-2019 роки:

  Нежитлова  нерухомість Житлова  нерухомість
  2018рік 2019 рік 2018 рік 2019 рік
Платники податку Кіль-

кість плат-ників

Сума надход-

жень,

тис.грн

Кіль-кість плат-ників Сума надход

жень, тис.грн

 

Кіль-кість плат-ників Сума надход-жень

тис.грн

Кіль-кість плат-ників Сума надход-

жень

тис.грн

Юридичні особи  

100

 

3 179,0

 

111

 

4 339,1

 

5

 

16,4

 

7

 

27,0

Фізичні особи  

345

 

3 138,8

 

472

 

3 656,5

 

819

 

441,5

 

987

 

562,0

 

Разом

 

445

 

6 317,8

 

583

 

7 995,6

 

824

 

457,9

 

994

 

589,0

 

Загальна сума надходжень від сплати податку на нерухоме  майно, відмінне  від земельної ділянки, до міського бюджету у 2018 році склала 6 317,8 тис. грн., а в 2019 році  7 995,6 тис.грн. Приріст надходжень склав 126,0%  Збільшення  суми надходжень пов’язане із зростанням розміру мінімальної заробітної плати з 01.01.2018 року та збільшенням кількості платників.

У 2020 році діючі ставки податку на нерухоме  майно, відмінне  від земельної ділянки, у м. Нововолинськ наступні:

– на житлову нерухомість – 23,62 – 47,23 грн. за 1 кв. метр бази оподаткування;

– на нежитлову нерухомість – 18,89 -70,86 грн. за 1 кв. метр бази оподаткування.

Проектом регуляторного акта передбачено встановити з 01.01.2021 на території міста Нововолинська розміри ставок податку на рівні 2020 року та згідно з підпунктом 266.4.2 Податкового кодексу України встановити для платників податку наступні додаткові пільги:

а) пільга у розмірі 100  відсотків  з податку, що сплачується  на  території м. Нововолинська з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості підприємствами, організації, установи комунальної форми власності;

б) пільга у розмірі 100  відсотків  з податку, що сплачується  на  території м. Нововолинська з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості  благодійними організаціями,  статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями);

в) пільга у розмірі 100  відсотків  з податку, що сплачується  на  території м. Нововолинська з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості учасниками АТО-ООС;

г) в) пільга у розмірі 100  відсотків  з податку, що сплачується  на  території м. Нововолинська з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості матерями-героїнями;

Очікувана сума надходжень від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до міського бюджету на 2020 рік складає 6 020,0 тис. грн., у тому числі на 1 квартал 2020 року – 544,7 тис. грн. Фактичні надходження за І квартал по даному податку склали 1 303,6 тис,, грн. (239%) або 21,7% від плану на 2020 рік.

У тому числі, юридичними особами станом на 01.04.2020 сплачено податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на загальну суму 1 217,5 тис. грн., що складає 32,3 % від прогнозних показників на 2020 рік, фізичними особами сплачено 86,1 тис. грн. або 3,8% від прогнозних показників. При цьому слід враховувати, що юридичні особи сплачують податок щоквартально, відповідно до поданих декларацій, а фізичні особи – на підставі податкових повідомлень – рішень про сплату сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 статті 266 ПКУ, які надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що прийняття проекту рішення Нововолинської міської ради ««Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2021 рік»  за процедурою,  визначеною Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та згідно з нормами Податкового кодексу України, є прийнятним як для органу місцевого самоврядування, так і для платників податків.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Дане рішення набирає чинності з початку бюджетного періоду – з 1 січня 2021 року.

Передбачається, що платники податку на  нерухоме  майно,   відмінне  від земельної ділянки, будуть неухильно виконувати норми запропонованого проекту рішення, тобто своєчасно подавати декларації до податкового органів та своєчасно і в повному обсязі вносити податкові платежі.

Впровадження та виконання вимог проекту рішення не потребує забезпечення ресурсами.

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна  криза та значні темпи інфляції. Також перегляд даного регуляторного акту може бути проведено, у зв’язку із змінами у податковому законодавстві України.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники:

 1. План надходжень по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у тому числі: по житловій та нежитловій нерухомості
 2. Фактичні надходження по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  у тому числі: по житловій та нежитловій нерухомості
 3. Кількість суб’єктів (юридичних та фізичних осіб, із них кількість суб’єктів малого бізнесу), яким надано пільги по сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, суми наданих пільг, у тому числі: по житловій та нежитловій нерухомості
 4. Кількість поданих декларацій юридичними особами – платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
 5. Кількість направлених органом адміністрування місцевих податків і зборів розрахунків фізичним особам – громадянам щодо сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  за звітний період, у тому числі: по житловій та нежитловій нерухомості
 6. Кількість боржників (юридичних та фізичних осіб, із них кількість суб’єктів малого бізнесу), які не сплатили податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у визначений ПКУ термін, у тому числі: по житловій та нежитловій нерухомості.

 

 1. IX. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде проведено у строки, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої ПКМУ № 308 від 11.03.2004 (із змінами та доповненнями, внесеними постановами КМУ від 28.11.2012 № 1107, від 16.12.2015 № 1151).

Для підготовки звітів про результативність дії прийнятого рішення міської ради будуть використані аналітичні показники Нововолинського Управління ГУ ДПС у Волинській області та інформація фінансового управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради Волинської області.

 

Заступник міського голови                                                                О.І. Громик

 

Подлевський 30586

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до аналізу регуляторного впливу проекту рішення Нововолинської міської ради Волинської області «Про встановлення ставок та пільг  із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2021 рік»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Консультації з представниками мікро – та малого підприємництва щодо

оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01.03.2020 по 01.04.2020.

Порядковий

номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість

учасників

консультацій,

осіб

Основні

результати

консультацій

(опис)

1 робочі зустрічі 2 Отримання інформації та пропозицій
2 робочі наради 1 Отримання

інформації

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

 

2. Вимірювання

впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та

малі):

–       кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 118 (одиниць);

–        кількість фізичних осіб, на яких поширюється регулювання: 1459 осіб;

–       дана проблема вплине на 100% облікованих власників житлової та нежитлової нерухомості.

3.      Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання

вимог регулювання

Порядковий

номер

Найменування

оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні

(за

наступний

___ рік) __

Витрати за п’ять років
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання

регулювання

1 Придбання

необхідного

обладнання

(пристроїв,

машин,

механізмів)

0 0 0
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування 0 0 0
3 Процедури

експлуатації

обладнання

(експлуатаційні

витрати

витратні

матеріали)

0 0 0
4 Процедури

обслуговування

обладнання

(технічне

обслуговування)

0   0

 

5 Інші процедури (уточнити) 0 0 0
6 Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0 0 0
7 Кількість

суб’єктів

господарювання,

що повинні

виконати вимоги

регулювання,

одиниць

118 118 118
8 Сумарно,

гривень

0 X 0
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо

виконання регулювання та звітування

9 Процедури

отримання

первинної

інформації про

вимоги

регулювання

15хв*4723/166 =7,11 грн X 35,55 грн
10 Процедури офіційного звітування Формула: витрати часу на отримання інформації про порядок

звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються

(3год+0,5год+5хв+0,5 год)

*4723/166=116,18

116,18 580,90 грн

 

 
  формами засобів окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв1язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка

природного рівня поміток)) X вартість часу суб’єкта малого п і д при смн ицтва (заробітна плата) X оціночна кількість оригінальних звітів X кількість періодів

звітності за рік

     
11 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 1год*4723/166=28,45 28,45 142,25 грн.
12 Інші процедури (уточнити) 0 0 0
14 Разом, гривень (сума рядків 9 + 10 + 11 + 12) 151,74 грн. X 758,70 грн.
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 118 118 118
16 Сумарно,

гривень

17 905,32 X 89 526,60
Примітка: розрахунок витрат майбутніх періодів орієнтовний (базується на базі інформації 2020 року)

 

4.      Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого

підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування
регулювання: Нововолинське управління ДПС у Волинській області
Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта

господарювання

малого

підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів малого та мікропідприємниц тва)

Планові витрати часу на процедуру Вартість

часу

співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка

кількості

суб’єктів,

що

підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування

регулювання * (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання 0,5

год

18,07 1 118 2 132,26*1
2. Поточний контроль за суб’єктом

господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

  6000/166

~36,14 гри за 1 годину

     
камеральні  0,5 год 18,07 1 118 2 132,26
Виїзні: в т.ч.          
3.Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання (перевірки суб ’єктів малого

підприємництва не більше 10 відсотків від загальної кількості)

40год 1445,60

і

1 10 14 456,00
4. Реалізація одного окремого рішення 1 год 36,14 1 10 361,40

 

щодо порушення вимог регулювання          
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання          
6. Підготовка звітності за результатами регулювання 2год 72,28 1 10 722,80
7. Інші

адміністративні

процедури

(уточнити):

виклик платника,

складання листа

0,5год 18,07 1 10 180,70
Разом за рік X X X X 19 985,42
Сумарно за п’ять років X X X X 99 927,10
5. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що
виникають на виконання вимог регулювання
Порядковий

помер

Показник Перший рік регулювання (стартовий) За п’ять років
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва па виконання регулювання 0 0
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 17 905,32 89 526,60
3 Сумарні витрати малого підприємництва па виконання запланованого регулювання 17 905,32 89 526,60
4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання  суб’єктів малого підприємництва 19 985,42 99 927,10
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 37 890,74 189 453,70
6.    Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п’ять років) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб’єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонуються такі

 

 

 

компенсаторні механізми :, зміна періодичності надання звітів для малого чи мікропідприємництва, поріг за розміром суб’єкта чи його розміром річного обороту для виключення з-під регулювання, запровадження інших компенсаторів),проте відповідні норми встановлені Податковим кодексом України і не можуть бути врегульовані на рівні місцевих рад.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник міського голови                                                     О.І.Громик

 

Подлевський 30586