Зміни до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

Президент України 02.06.2020 року підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб», яким внесено зміни до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

На виконання внесених змін з 1 липня 2020 року буде і надалі призначатись і надаватись державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям. Виплата призначеної допомоги буде проводитись щомісячно у грошовій формі протягом шести місяців у розмірі, що залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім’ї за шість місяців, які передують місяцю звернення.

Порядок призначення, умови виплати та підстави для припинення виплати цієї допомоги, перелік документів, необхідних для її призначення згідно із Законом, буде встановлено Кабінетом Міністрів України (далі «Порядок…»).

Змінами до цього Закону запроваджено нову матеріальну підтримку, а саме: допомогу на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї, яка є безвідсотковою поворотною фінансовою допомогою і надається одноразово непрацюючій працездатній особі з числа членів малозабезпеченої сім’ї для організації підприємницької діяльності та сприяння її економічній самостійності.

Порядок надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї, її розміри та умови повернення будуть визначені Кабінетом Міністрів України (далі «Порядок..»).

У зв’язку з тим, що Урядом України ще не затверджені нові «Порядки…»  для призначення зазначених вище допомог, але Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» зі змінами діє з 01.07.2020 року, управлінням соціального захисту населення проводиться приймання заяв для призначення таких допомог. Рішення про право на допомоги та визначення їх розмірів, буде проведено після прийняття Кабінетом Міністрів України відповідних «Порядків…».