Державна соціальна допомога одиноким особам, яким виповнилось 80 і більше років, і які не мають працездатних родичів, зобов’язаних за законом їх утримувати

Постановою Кабінету Міністрів України № 663 від 29.07.2020 року внесено зміни до «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд».

На виконання затверджених змін, одиноким особам, яким виповнилось 80 та більше років, та які потребують постійного стороннього догляду  призначається щомісячна державна соціальна допомога у розмірі 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність станом на дату призначення. З липня 2020 року така допомога становить 685,00 грн( 1712 х 40%).

Для призначення соціальної допомоги на догляд, одинокі особи, яким на дату призначення виповнилось 80 років подаються такі документи:

  • заява за формою, встановленою Мінсоцполітики;
  • декларація про доходи та майновий стан заявника за формою встановленою Мінсоцполітики, де зазначається інформація про склад сім’ї ( чоловік (дружина, діти заявника);
  • висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу у постійному сторонньому догляді.

Звертаємо увагу, що допомога не призначається особам з інвалідністю, яким відшкодовується витрати на догляд відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», а також іншим особам за здійснення догляду, за якими виплачується компенсація на догляд, у тому числі призначено соціальні послуги або щомісячна компенсація по догляду за престарілою особою.

Одночасно інформуємо:

  • відповідно до статті 51 Конституції України, повнолітні діти зобов’язані піклуватись про своїх непрацездатних батьків;
  • відповідно статей 202-203 Сімейного Кодексу, повнолітні дочка, син зобов’язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги. Дочка, син крім сплати аліментів зобов’язані брати участь у додаткових витратах на батьків, викликаних хворобою, немічністю або інвалідністю.

Відповідно до роз’яснень Мінсоцполітики, за умови подання заяви для призначення соціальної допомоги до 1 листопада 2020 року, допомога буде призначена з 01.01.2020 року за умови, що на дату призначення заявнику вже виповнилось 80 років.