Паспорти та звіти бюджетних програм місцевого бюджету 2021р.

Назва Органу

КПКВ/Назва бюджетної програми

Виконавчий комітет Нововолинської міської ради

0210150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”;

0210180 „Інша діяльність у сфері державного управління”;

0212010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”;

0212100 „Стоматологічна допомога населенню”;

0212111 „Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги”;

0213112 „Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту”;

0213121 „Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб ”;

0213131 „Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми „Молодь України”;

0214082 „Інші заходи в галузі культури і мистецтва”;

0215012 „Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту”;

0215041 „Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд”;

0215061 „Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону”;

0215062 „Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні”;

0217610 „ Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва ”;

0217680 „ Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування ”;

0217693 „Інші заходи ,пов’язані з економічною діяльністю”;

0218110 „Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха”;

0218220 „ Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення”;

0218821 „Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла”.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 10.03.2021р. 2021 року № 42-р Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рiк

0216082 “Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства”

0217322 “Будівництво медичних установ та закладів”

0217330 “Будівництво інших об’єктів комунальної власності”

0210150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”

0212010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”

0212100 “Стоматологічна допомога населенню”

0212111 “Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги”

0213131 “Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми „Молодь України””

0215062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні”

0217693 “Інші заходи ,пов’язані з економічною діяльністю”

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 16.04.2021р. 2021 року № 70-р Про внесення змін до паспорту бюджетної програми на 2021 рiк

0217680 ” Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування “

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 08.06.2021р. № 104 -р Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2021 рiк

0217363 “Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій “.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 20.07.2021р. 2021 року № 118 -р Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рiк

0217390 “Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг”

0210180 “Інша діяльність у сфері державного управління”

0212010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”;

0214082 „Інші заходи в галузі культури і мистецтва”;

0215062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні”;

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 10 серпня 2021 року №131-р ” Про внесення змін до паспорту бюджетних програм на 2021 рік “

0217363 – (зміни від 10.08.2021) – Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 08.10.2021р. 2021 року № 149 -р Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рiк

0217130 “Здійснення заходів із землеустрою

0210150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”;

0212010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”

0212100 “Стоматологічна допомога населенню”

0212111 “Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги”

0210180 “Інша діяльність у сфері державного управління”

0217610 “Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва”

0217693 “Інші заходи ,пов’язані з економічною діяльністю”

0217363 “Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій “

0217322 “Будівництво медичних установ та закладів”

0215041 “Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд”

0218220 “Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення”

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 10.11.2021р. 2021 року № 165 -р  Про скасування паспорту та внесення змін до паспортів бюджетних програм бюджету громади на 2021 рiк

0212010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”,затверджений розпорядженням міського голови від 02.02.2021р. №23-р (у редакції розпорядження міського голови від 08.10.2021р. №149-р)

0217390 “Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг”, затверджений розпорядженням міського голови від 20.07.2021р. №118-р

0217363 “Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій “, затверджений розпорядженням міського голови від 08.06.2021р. №104-р (у редакції розпорядження міського голови від 08.10.2021р. №149-р)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 30.11.2021р. 2021 року № 171 -р Про затвердження паспортів та внесення змін до паспортів бюджетних програм бюджету громади на 2021 рiк

0217350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації»;

0217330 “Будівництво інших об’єктів комунальної власності”

0212010″Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”, затверджений розпорядженням міського голови від 02.02.2021р. №23-р (у редакції розпорядження міського голови від 10.11.2021р. №165-р);

0210150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”,затверджений розпорядженням міського голови від 02.02.2021р. №23-р (у редакції розпорядження міського голови від 08.10.2021р. №149-р);

0212111 “Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги”, затверджений розпорядженням міського голови від 02.02.2021р. №23-р (у редакції розпорядження міського голови від 08.10.2021р. №149-р);

0210180 “Інша діяльність у сфері державного управління”, затверджений розпорядженням міського голови від 02.02.2021р. №23-р (у редакції розпорядження міського голови від 08.10.2021р. №149-р);

0215041 “Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд”, затверджений розпорядженням міського голови від 02.02.2021р. №23-р (у редакції розпорядження міського голови від 08.10.2021р. №149-р);

0218220 “Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення”, затверджений розпорядженням міського голови від 02.02.2021р. №23-р (у редакції розпорядження міського голови від 08.10.2021р. №149-р);

0213121 „Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб ”, затверджений розпорядженням міського голови від 02.02.2021р. №23-р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 28 грудня 2021 року №192-р ” Про внесення змін до паспортів бюджетних програм громади на 2021 рік “

0212010 – (зміни від 28.12.2021) – Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню;

0210150 – (зміни від 28.12.2021) – Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад;

0217363 – (зміни від 28.12.2021) – Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 30 грудня 2021 року №196-р ” Про внесення змін до паспорту бюджетної програми бюджету громади на 2021 рік “

0217693 – (зміни від 28.12.2021) – “Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю”.

0210150 (Звіт) „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”;

0210180 (Звіт) „Інша діяльність у сфері державного управління”;

0212010 (Звіт) „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”;

0212100 (Звіт) „Стоматологічна допомога населенню”;

0212111(Звіт) „Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги”;

0213112 (Звіт) „Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту”;

0213121 (Звіт) „Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб ”;

0213131 (Звіт) „Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми „Молодь України”;

0214082 (Звіт) „Інші заходи в галузі культури і мистецтва”;

0215041 (Звіт) „Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд”;

0215062 (Звіт) „Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні”;

0216082 (Звіт) “Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства”;

0217130 (Звіт) “Здійснення заходів із землеустрою”;

0217322 (Звіт) „Будівництво медичних установ та закладів”;

0217330 (Звіт) „Будівництво інших об’єктів комунальної власності”;

0217363 (Звіт) „Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”;

0217390 (Звіт) „Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг”;

0217350 (Звіт) “Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)”;

0217610 (Звіт) „ Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва ”;

0217680 (Звіт) „ Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування ”;

0217693 (Звіт) „Інші заходи ,пов’язані з економічною діяльністю”;

0218110 (Звіт) „Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха”;

0218220 (Звіт) „ Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення”;

0218821 (Звіт) „Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла”.

Оцінки ефективності бюджетних програм (КПКВК МБ 02100000) Виконавчий комітет Новововлинської міської ради

0210150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”;

0210180 „Інша діяльність у сфері державного управління”;

0212010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”;

0212100 „Стоматологічна допомога населенню”;

0212111 „Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги”;

0213112 „Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту”;

0213121 „Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”;

0213131 „Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми „Молодь України”;

0214082 „Інші заходи в галузі культури і мистецтва”;

0215041 „Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд”;

0215062 „Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні”;

0216082 „Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства”;

0217130 „ Здійснення заходів із землеустрою ”;

0217322 „Будівництво медичних установ та закладів”;

0217330 „Будівництво інших об’єктів комунальної власності”;

0217350 „Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) ”;

0217363 „Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”;

0217390 „Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг”;

0217610 „ Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва ”;

0217680 „ Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування ”;

0217693 „Інші заходи ,пов’язані з економічною діяльністю”;

0218110 „Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха”;

0218220 „ Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення”;

0218821 „Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла”.

 

Назва Органу

КПКВ/Назва бюджетної програми

Фінансове управління

3710160-Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві) , селищах , селах , територіальних громадах

Наказ від 29.01.2021 №6-ОД.Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2021 рік

Наказ від 07.10.2021 №20-ОД.Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2021 рік

3710160-(зміни від 07.10.2021)-Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві) , селищах , селах , територіальних громадах

Наказ від 06.12.2021 №24-ОД.Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2021 рік

3710160-(зміни від 06.12.2021)-Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві) , селищах , селах , територіальних громадах

Наказ від 23.12.2021 №25-ОД.Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2021 рік

3716072 – Погашення заборгованості з різниці в тарифах

3710160 (ЗВІТ) – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громад

3716072 (ЗВІТ) – Погашення заборгованості з різниці в тарифах

Оцінка ефективності  бюджетних програм

3716072 – Погашення заборгованості з різниці в тарифах

3710160 – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, села

 

Назва Органу

КПКВ/Назва бюджетної програми

Відділ культури

Наказ від 05.02.2021р. №01/01-03 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік

1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1014030 Забезпечення діяльності бібліотек

1014040 Забезпечення діяльності музеїв та виставок

1014060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

1011080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами

1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Наказ від 09 березня 2021 року №04/01-03 “Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік”

1014030 Забезпечення діяльності бібліотек

Наказ від 16 квітня 2021 року № 09/01-03 “Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік

1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1014040 Забезпечення діяльності музеїв та виставок

Наказ від 23 липня 2021 року №16/01-03 “Про внесення змін та затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік”

1014040 «Забезпечення діяльності музеїв та виставок»

1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

1013210 «Організація та проведення громадських робіт»

1017324 «Будівництво установ та закладів культури»

1017670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»

Наказ від 10 серпня 2021 року №19/01-03 Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2021 рік

1017363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Наказ відділу культури від 04 жовтня 2021 року № 28/01-03 Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік

1014030 Забезпечення діяльності бібліотек

1014040 Забезпечення діяльності музеїв та виставок

1014060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

1011080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами

Наказ від 12 листопада 2021 року № 33/01-03 “Про внесення змін до паспорту бюджетної програми на 2021 рік”

1017363 “Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”

1010160 (звіт) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1014030 (звіт) Забезпечення діяльності бібліотек

1014040 (звіт) Забезпечення діяльності музеїв та виставок

1014060 (звіт) Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

1011080 (звіт) Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

1014081 (звіт) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1017363 (звіт) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

1017670(звіт) Внески до статутного капіталу суб»єктів господарювання

1013210 (звіт) Організація та проведення громадських робіт

1017324 (звіт) Будівництво установ та закладів культури

Назва Органу

КПКВ/Назва бюджетної програми

Управління соціального захисту населення

НАКАЗ 28 січня 2021 року  № 4/агп Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік

0810160 – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

0812152 – Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

0813032 – Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку

0813033 – Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

0813050 – Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

0813090 – Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

0813104 – Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

0813140 – Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюють за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

0813160 – Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

0813171 – Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

0813180 – Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи),на оплату житлово-комунальних послуг .

0813192 – Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

0813210 – Організація та проведення громадських робіт

0813242 – Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

НАКАЗ м.Нововолинськ № 5/агп Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік

0813104 – Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

0813192 – Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

0813242 – Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

НАКАЗ 16.04.2021 № 16/агп Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік

0813192 – Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

0813242 – Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

НАКАЗ 21.07.2021 м.Нововолинськ № 24/агп Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік та внесення змін до паспорту бюджетної програми на 2021 рік

0810180 – Інша діяльність у сфері державного управління

0813160 – Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

0813224 – Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

НАКАЗ 10.08.2021 м.Нововолинськ № 28/агп Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2021 рік

0817363 – Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

НАКАЗ 29.09.2021 м.Нововолинськ № 32/агп Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік

0813033 – Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

0813050 – Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

0813160 – Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

0813192 – Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

0813242 – Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0810160 – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

0813104 – Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

0813160 – Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

0813180 – Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи),на оплату житлово-комунальних послуг .

НАКАЗ 29.11.2021 м. Нововолинськ № 39агп Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік

Наказ 23.12.2021 м. Нововолинськ № 46агп Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік

0813090 – Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

0810160 – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

0810180 – Інша діяльність у сфері державного управління

0812152 – Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

0813032 – Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку

0813033 – Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

0813050 – Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

0813090 – Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

0813104 – Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

0813140 – Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюють за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

0813160 – Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

0813171 – Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

0813180 – Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи),на оплату житлово-комунальних послуг .

0813192 – Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

0813210 – Організація та проведення громадських робіт

0813242 – Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Оцінка ефективності  бюджетних програм

0810160 – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

0810180 – Інша діяльність у сфері державного управління

0812152 – Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

0813032 – Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку

0813033 – Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

0813050 – Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

0813090 – Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

0813104 – Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

0813140 – Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюють за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

0813160 – Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

0813171 – Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

0813180 – Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи),на оплату житлово-комунальних послуг .

0813192 – Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

0813210 – Організація та проведення громадських робіт

0813242 – Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0813224 – Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

0813224 (Звіт)- Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

 

Назва Органу

КПКВ/Назва бюджетної програми

Відділ будівництва, комунального господарства і газифікації

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 29 січня 2021 року №19-р “Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рiк”

1213210 – Організація та проведення громадських робіт

1216016 – Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

1216020 – Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово – комунальні послуги

1216030 – Організація благоустрою населених пунктів

1216090 – Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

1217310 – Будівництво об”єктів житлово-комунального господарства

1217461 – Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1217670 – Внески до статутного капіталу суб”єктів господарювання

1218340 – Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 12 березня 2021 року №46-р ” Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік “

1216020 (зміни від 12.03.2021) – Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово – комунальні послуги

1216030 (зміни від 12.03.2021) – Організація благоустрою населених пунктів

1217310 (зміни від 12.03.2021) – Будівництво об”єктів житлово-комунального господарства

1217461 (зміни від 12.03.2021) – Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1217670 (зміни від 12.03.2021) – Внески до статутного капіталу суб”єктів господарювання

1217470 – Інша діяльність у сфері дорожнього господарства

1217462 – Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

1218110 – Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 27 квітня 2021 року №76-р ” Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік “

1216030 (зміни від 27.04.2021) – Організація благоустрою населених пунктів

1216090 (зміни від 27.04.2021) – Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

1217310 (зміни від 27.04.2021) – Будівництво об”єктів житлово-комунального господарства

1217461 (зміни від 27.04.2021) – Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 04 червня 2021 року №103-р ” Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2021 рік “

1217363 – Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 28 липня 2021 року №124-р ” Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік “

1216011 – Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1216013 – Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

1216020 (зміни від 28.07.2021) – Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово – комунальні послуги

1216030 (зміни від 28.07.2021) – Організація благоустрою населених пунктів

1217310 (зміни від 28.07.2021) – Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

1217325 – Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

1217330 – Будівництво інших об’єктів комунальної власності

1217461 (зміни від 28.07.2021) – Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1217462 (зміни від 28.07.2021) – Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

1217670 (зміни від 28.07.2021) – Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

1218110 (зміни від 28.07.2021) – Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1218340 (зміни від 28.07.2021) – Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 10 сепня 2021 року №132-р ” Про внесення змін паспорту бюджетної програми на 2021 рік “

1217363 (зміни 10.08.2021) – Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 08 жовтня 2021 року №150-р ” Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік “

1216011(зміни від 08.10.2021) – Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1216012 – Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

1216013(зміни від 08.10.2021) – Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

1216016 (зміни від 08.10.2021) – Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

1216020 (зміни від 08.10.2021) – Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово – комунальні послуги

1216030 (зміни від 08.10.2021) – Організація благоустрою населених пунктів

1216090 (зміни від 08.10.2021) – Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

1217310 (зміни від 08.10.2021) – Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

1217461 (зміни від 08.10.2021) – Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1217670 (зміни від 08.10.2021) – Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 17 листопада 2021 року №168-р ” Про внесення змін паспорту бюджетної програми на 2021 рік “

1217363 (зміни 17.11.2021) – Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 09 грудня 2021 року №183-р

1216013 (зміни від 09.12.2021) – Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

1216016 (зміни від 09.12.2021) – Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

1216020 (зміни від 09.12.2021) – Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово – комунальні послуги

1216030 (зміни від 09.12.2021) – Організація благоустрою населених пунктів

1217310 (зміни від 09.12.2021) – Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

1217325 (зміни від 09.12.2021) – Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

1217461 (зміни від 09.12.2021) – Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1217670 (зміни від 09.12.2021) – Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

1218340 (зміни від 09.12.2021) – Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ від 28 грудня 2021 року №193-р ” Про внесення змін паспорту бюджетної програми на 2021 рік “

1217363 (зміни від 28.12.2021) – Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

1217462 (зміни від 28.12.2021) – Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

1213210 – Організація та проведення громадських робіт

1216011 – Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1216012 – Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

1216013 – Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

1216016 – Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

1216020 – Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують таабо надають житлово – комунальні послуги

1216030 – Організація благоустрою населених пунктів

1216090 – Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

1217310 – Будівництво об”єктів житлово-комунального господарства

1217325 – Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

1217330 – Будівництво інших об’єктів комунальної власності

1217363 – Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

1217461 – Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1217462 – Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

1217470 – Інша діяльність у сфері дорожнього господарства

1217670 – Внески до статутного капіталу суб”єктів господарювання

1218110 – Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1218340 – Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Оцінка ефективності  бюджетних програм

1213210 – Організація та проведення громадських робіт

1216011 – Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1216012 – Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

1216013 – Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

1216016 – Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

1216020 – Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують таабо надають житлово – комунальні послуги

1216030 – Організація благоустрою населених пунктів

1216090 – Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

1217310 – Будівництво об”єктів житлово-комунального господарства

1217325 – Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

1217330 – Будівництво інших об’єктів комунальної власності

1217363 – Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

1217461 – Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1217462 – Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

1217470 – Інша діяльність у сфері дорожнього господарства

1217670 – Внески до статутного капіталу суб”єктів господарювання

1218110 – Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1218340 – Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

 

Назва Органу

КПКВ/Назва бюджетної програми

Управління освіти

Паспорти та зміни до паспортів розміщенні на офіційному сайті управління освіти