Конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу організаційно-виконавчої роботи

ОПИС

вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування та вимоги до кандидатів

 

Найменування посад посадових осіб місцевого самоврядування: головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи виконавчого комітету Нововолинської міської ради  –  1вакансія (по строковому договору до виходу на роботу основного працівника по закінченні відпустки по догляду за дитиною).

 

Категорія посад посадових осіб місцевого самоврядування: 6 категорія.

 

Основні функціональні обов’язки на посаді:

 

 • Готує проекти рішень ради і виконкому, інформаційні та довідкові матеріали відповідно до своїх напрямків роботи.
 • Реєструє, попередньо розглядає, готує необхідні додаткові матеріали і передає на розгляд керівнику письмові пропозиції, заяви і скарги, що надійшли від громадян.
 • Здійснює контроль за своєчасним і правильним розглядом взятих на контроль листів, заяв і скарг, направляє заявникам підготовлені виконавцями відповіді про результати розгляду прохань і законних вимог громадян.
 • Готує письмові нагадування виконавцям про розгляд звернень.
 • Реєструє і вирішує в такому ж прядку, що й письмові звернення громадян, які побували на особистому прийомі у міського голови і його заступників.
 • Інформує керуючого справами про факти порушення строків розгляду, зволікань, формального підходу до розгляду заяв і скарг.
 • Несе відповідальність за стан формування справ, правильність спрямування документів до справи, їх комплектність і передачу документів до архіву.
 • Проводить зняття документів з контролю на основі відповідей виконавців і рішень керівництва ради і виконкому.
 • Складає річні і щомісячні звіти, а також додаткові матеріали до них з питань розгляду листів, заяв і скарг.
 • Дає консультації громадянам щодо їх звернень.
 • Систематично проводить перевірку розглядів листів, заяв і скарг громадян на підприємствах і в організаціях міста.
 • У межах наданих повноважень планує, регулює та контролює ефективну діяльність відділу з іншими зацікавленними підрозділами органів державної влади, громадськими об’єднаннями та науковими організаціями при розв’язанні питань, що стосуються відділу.
 • Організовує проведення «Дня контролю» та засідань комісії з питань розгляду звернень громадян.
 • Виконує доручення керівництва, готує доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень з питань, що стосуються його компетенції.
 • Виконує окремі доручення керівництва, що безпосередньо не передбачені функціональними обов’язками.
 • Бере участь у підготовці та проведенні загальноміських заходів.
 • Готує презентації та розміщує оголошення на сторінках інтернету.

 

Умови та розмір оплати праці: посадовий  оклад в розмірі 4 800 грн.

 

Основні кваліфікаційні вимоги до посади: на  головного спеціаліста відділу організаційно-виконавчої роботи виконавчого комітету Нововолинської міської   ради  допускаються громадяни України, які  мають повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра та без вимоги до стажу роботи.

Переваги надаються кандидатам, які вільно володіють комп’ютером,  мають навички створення презентацій та оголошень в інтернет мережі, а також знають інструкцію діловодства та закон України «Про звернення громадян».

 

Начальник відділу організаційно- виконавчої роботи                                                Марценюк Наталія Петрівна   

Додаток 2

до розпорядження міського голови

від 19.01.2021 № 15-ро

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

Виконавчий комітет Нововолинської міської ради інформує про оголошення конкурсу на заміщення  вакантної  посади головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи  –  1вакансія (по строковому договору до виходу на роботу основного працівника по закінченні відпустки по догляду за дитиною).

Посади відносяться до п’ятої категорії посад посадових осіб місцевого самоврядування.

До участі у конкурсі допускаються особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам головного спеціаліста відділу організаційно-виконавчої роботи (громадяни України, які  мають повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра та без вимоги до стажу роботи.)

Переваги надаються кандидатам, які вільно володіють комп’ютером,  мають навички створення презентацій та оголошень в інтернет мережі, а також знають інструкцію діловодства та закон України «Про звернення громадян».

 

Для участі у конкурсі претендентами подаються такі документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування;

письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

– заповнену особову картку (форма П-2 Д С);

-дві фотокартки розміром 4 х 6 см.;

-копії документів про освіту;

-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий  рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

-копію документа, який посвідчує особу;

-копія трудової книжки;