Конкурс на заміщення вакантних посад головного спеціаліста відділу будівництва, комунального господарства і газифікації

ОПИС

вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування та вимоги до кандидатів

 

 1. Найменування посад посадових осіб місцевого самоврядування:

Відділу будівництва, комунального господарства і газифікації (кошторисника)  виконавчого комітету  Нововолинської міської   ради.

 

Категорія посад посадових осіб місцевого самоврядування: 6 категорія.

 

Основні функціональні обов’язки на посаді:

 • Перевіряє фінансово-кошторисну документацію на реконструкцію функціонуючих обєктів, ремонт споруд, будівель і обладнання у програмі
 • Здійснює контролю за відповідністю вартості виконаних будівельно-монтажних робіт їх обсягу і якості, виконаних за проектами, кошторисами, будівельним нормам і технічним умовам.
 • Володіє програмою АВК.
 • Бере участь в підготовці і оформленні договорів підряду і субпідряду на капітальне будівництво в межах своїх посадових обов´язків.
 • Здійснює перевірку проектно-кошторисної, кошторосниї документації на будівництво об´єктів, розрахунок вартості, облік виконаних робіт.
 • Готує матеріали для розгляду спірних питань з субпідрядними організаціями.
 • Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього начальника.
 • Проводить аналіз, підготовку дефектних і ремонтних відомостей, титульних списків на капітальний ремонт, робочі креслення на об’єкти, які підлягають реконструкції або ремонту об´єктів.
 • Перевіряє і уточнює фінансові розрахунки при зміні запланованих обсягів робіт або цін на матеріали.
 • Проводить перевірку правильності складання підрядними організаціями кошторисів і готує висновки.
 • Бере участь поряд з іншими фахівцями в оцінці вартості не передбачених кошторисами будівельних, монтажних і ремонтних робіт, а також у разі заміни обладнання або матеріалів.
 • Бере участь у формуванні списків титульних на об'єкти, що підлягають реконструкції або ремонту.
 • Забезпечує роботу з підрядними організаціями: разом з технічним наглядом контролює дотримання ними встановлених нормативів при підготовці кошторисів, погоджує їх,  перевіряє документи, шо підтверджують обсяги виконаних робіт.
 • Веде облік кошторисно-фінансових документів, аналізує і систематизує їх.
 • Розглядає варіанти зниження вартості робіт будівельного і ремонтного характеру.
 • Виконує на своєму робочому місці правила пожежної безпеки та охорони праці.

 

Виконання обов’язків уповноваженої особи з публічних закупівель:

 • складає та затверджує річний план закупівель;
 • здійснює вибір процедури закупівлі;
 • проводить процедури закупівель;
 • забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;
 • забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;
 • забезпечує оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до вимог Закону;
 • представляє інтереси замовника з питань, пов’язаних із здійсненням закупівель, зокрема під час перевірок і контрольних заходів, розгляду скарг і судових справ;
 • надає в установлений строк необхідні документи та відповідні пояснення;
 • аналізує виконання договорів, укладених згідно із Законом;
 • здійснює інші дії, передбачені Законом, трудовим договором (контрактом) або розпорядчим рішенням замовника.

 

Умови та розмір оплати праці: посадовий оклад в розмірі 5100 грн.

 

Основні кваліфікаційні вимоги до посади: на посаду головного спеціаліста  відділу  будівництва, комунального господарства і  газифікації (кошторисника) виконавчого комітету Нововолинської міської ради допускається громадяни України, які  мають повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра та стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді  адміністратора, спеціаліста І категорії  відповідного напрямку не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.

Обов’язкове знання програми АВК-5, вміння працювати в системі ProZorro.

 

 1. Найменування посад посадових осіб місцевого самоврядування:

Відділу будівництва, комунального господарства і газифікації (бухгалтер ) виконавчого комітету Нововолинської міської ради.

 

Категорія посад посадових осіб місцевого самоврядування: 5 категорія.

 

Основні функціональні обов’язки на посаді:

 • Аналізує та узагальнює вітчизняну та зарубіжну практику щодо організації бухгалтерського обліку та контролю.
 • Надає методичну допомогу фахівцям фінансових органів підвідомчих підприємств, об`єднань, організації, установ міської комунальної власності з питань організації бухгалтерського обліку та звітності , а також його особливостей залежно від сфери діяльності.
 • Систематизує законодавчі та нормативні акти відповідно до прийнятої  в центральному органі виконавчої влади системи кодифікації.
 • Здійснює облік, систематизацію та зберігання нормативних документів щодо бухгалтерського обліку та звітності.
 • Розробляє виписки з особових та реєстраційних рахунків Держказначейства, веде меморіальні ордера №2,3,6,9,17, головну книгу та ін..
 • Забезпечує своєчасну звітність перед відповідними органами.
 • Оприлюднює на єдиному веб-порталі використання публічних коштів Є-дата інформацію про використання бюджетних коштів згідно термінів встановлених законодавством.
 • Готує заявки в програмі «Бюджет» в фінансове управління щодо фінансування одержувачів бюджетних коштів,  в межах бюджетних призначень
 • Готує реєстри фінансових та юридичних зобов’язань, платіжні доручення, розподіли одержувача в Держказначейство та забезпечує їх проходження.
 • Формує та подає в УДКСУ мережу та реєстри змін до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету в казначейській програмі «Мережа».  
 • Готує через електронну систему «Є-Звітність» місячну та квартальну  звітність бюджетну та фінансову звітність в УДКСУ. Та контролює подання місячної та квартальної звітності в УДКСУ одержувачами бюджетних коштів.
 • Бере участь у формуванні бюджетних запитів на відповідні роки при формуванні бюджету ( форма -1), (форма -2)  та бюджетні запити (форма -3) при внесенні змін до бюджетних призначень.
 • Бере участь у підготовці інформації про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми.
 • Бере участь у підготовці аналізу ефективності бюджетних програм.
 • Заповнює Інвентарні картки обліку об’єктів  основних засобів.
 • Заповнює Акти приймання-передачі основних засобів
 • Виконує і інші функції, виходячи з мети свого створення та керуючись відповідними рішеннями міської ради та виконкому.

 

Умови та розмір оплати праці: посадовий оклад в розмірі 5100 грн.

 

Основні кваліфікаційні вимоги до посади:   головного спеціаліста відділу будівництва, комунального господарства та газифікації (бухгалтера) виконавчого комітету Нововолинської міської ради.допускаються  громадяни України, які  мають повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра та стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді відповідного напрямку не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.

Переваги надаються кандидатам, які мають базові знання в нормативних, методичних та інших керівних матеріалів з організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

 

 1. Найменування посад посадових осіб місцевого самоврядування:

Відділу будівництва, комунального господарства і газифікації (землевпорядник ) виконавчого комітету Нововолинської міської ради.

 

Категорія посад посадових осіб місцевого самоврядування: 5 категорія.

 

Основні функціональні обов’язки на посаді:

 

.      Забезпечує  діяльністю відділу у сфері земельних відносин;

.     Вживає заходів щодо вдосконалення роботи відділу;

.     Розробляє перспективні, узагальнює та реалізує річні плани;

.      Аналізує виконання планів;

.     Забезпечує найбільш ефективне використання земель ради , територій громади;

.      Сприяє забезпеченню взаємодії місцевих дозвільних органів та суб’єктів господарювання щодо видачі документів дозвільного характеру;

.      Приймає участь у сприянні впровадженню економічних методів управління, самоврядування, нового господарського механізму в умовах ринкових відносин;

.      Бере участь у розробці проектів законодавчих та нормативних актів, окремих положень комплексних державних програм з питань земельних відносин;

.       Готує проекти рішень та доповідає на сесії  міської ради та виконкому в межах наданих  повноважень

 

Умови та розмір оплати праці: посадовий оклад в розмірі 5100 грн.

 

Основні кваліфікаційні вимоги до посади: на посаду головного спеціаліста відділу будівництва, комунального господарства та газифікації (землевпорядника) виконавчого комітету Нововолинської міської допускаються громадяни України, які  мають повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра та стаж роботи за фахом землевпорядника в  органах місцевого самоврядування або державній службі  не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.

Обов’язкове знання  земельного законодавства України та володіє навиками роботи з планово-картографічними матеріалами.

 

Начальник відділу будівництва,

комунального господарства

і  газифікації                                                                                       Миронюк Богдан Петрович

Додаток 2

до розпорядження міського голови

від 19.01.2021 № 16-ро

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

Виконавчий комітет Нововолинської міської ради інформує про оголошення конкурсу на заміщення  трьох вакантних посад   головних спеціалістів відділу будівництва, комунального господарства та газифікації  Нововолинської міської   ради.

Посади відносяться до п’ятої категорії посад посадових осіб місцевого самоврядування.

До участі у конкурсі допускаються особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам:

 

На посаду головного спеціаліста  відділу  будівництва, комунального господарства і газифікації (кошторисника)  виконавчого комітету Нововолинської міської   ради  допускається громадяни України, які  мають повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра та стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді  адміністратора, спеціаліста І категорії  відповідного напрямку не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.

Обов’язкове знання програми АВК-5, вміння працювати в системі ProZorro.

 

На посаду головного спеціаліста відділу будівництва, комунального господарства і газифікації (землевпорядника) виконавчого комітету Нововолинської міської   ради допускаються громадяни України, які  мають повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра та стаж роботи за фахом землевпорядника в  органах місцевого самоврядування або державній службі  не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.

Обов’язкове знання  земельного законодавства України та володіє навиками роботи з планово-картографічними матеріалами.

 

На посаду головного спеціаліста відділу будівництва, комунального господарства і газифікації (бухгалтера)  виконавчого комітету Нововолинської міської   ради допускаються  громадяни України, які  мають повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра та стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді відповідного напрямку не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.

Переваги надаються кандидатам, які мають базові знання в нормативних, методичних та інших керівних матеріалів з організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсіподають до конкурсної комісії такі документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування;

письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

– заповнену особову картку (форма П-2 Д С);

-дві фотокартки розміром 4 х 6 см.;

-копії документів про освіту;

-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий  рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

-копію документа, який посвідчує особу;

-копія трудової книжки;

-копію військового квитка (для військовозобов’язаних);

-довідку про допуск до державної таємниці ( у разі його наявності), посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

 

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків на посадах, умов та розміру оплати праці та інші дані про роботу та умови конкурсу надаються відділом  кадрової роботи виконавчого комітету Нововолинської міської ради за  телефоном 31432  або на особистому прийомі у кабінеті № 302.

Документи для участі у конкурсі приймаються відділом кадрової роботи виконавчого комітету Нововолинської міської ради до 21 лютого  2021 року, пн.-пт., з 08.00 до 17.00.

Усіх бажаючих просимо брати участь у конкурсі та долучатись  до розвитку нашого міста.

 

Начальник відділу будівництва,

комунального господарства

і  газифікації                                                       Миронюк Богдан Петрович.