ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ РЕАБІЛІТАЦІЙНИМИ ПОСЛУГАМИ

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.2021 року №30 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю» вдосконалено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, затверджений постановою КМУ від 27.03.2019 р. №309.

Перелік реабілітаційних установ оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Мінсоцполітики, Фондом.

Якщо реабілітаційних послуг потребує одночасно двоє і більше дітей з однієї сім’ї, супроводжуючою особою може бути також другий із їх батьків, законних представників, один із близьких родичів (повнолітній брат або сестра, бабуся, дідусь, дядько, тітка) за наявності письмового підтвердження про це одного з батьків або законного представника. У такому разі заяву подає один з батьків або законного представника.

Для забезпечення дитини  реабілітаційними послугами один із батьків дитини чи її законний представник разом із заявою подає (із пред’явленням оригіналів)копії таких документів:

– паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу одного з батьків дитини, супроводжуючої особи або її законного представника;

– свідоцтва про народження дитини або паспорт громадянина України, що посвідчує особу дитини;

– індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;

– виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о);

– документа, який підтверджує статус дитини-сироти, позбавленої батьківського піклування (для дитини-сироти/дитини позбавленої батьківського піклування);

– одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини, одного з її батьків (законного представника),супроводжуючої особи (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті громадянина України).

З 1 січня 2021 року заява разом з необхідними документами приймається місцевими органами за місцем реєстрації дитини лише у разі надсилання їх поштою або в електронній формі через офіційним веб-сайт Мінсоцполітики. а також уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та адміністраторами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати надходження відповідному місцевому органу.

З 1 березня 2021 р. заяви разом з необхідними документами приймаються посадовими особами виконавчого органу або адміністраторами центру надання адміністративних послуг виключно після формування електронної справи.

Реєстрація заяв, а також визначення черговості надання реабілітаційних послуг проводиться в порядку надходження заяв.

Першочергово реабілітаційними послугами забезпечуються відповідно до поданих заяв діти,які не були забезпечені ними в попередньому бюджетному році внаслідок відсутності бюджетних коштів або у зв’язку з довготривалою хворобою дитини.

Станом на 15.02.2021 року зареєстровано 16 заяв від законних представників дітей з інвалідністю для забезпечення їх реабілітаційними послугами.

Реєстраційний номер заяви Дата реєстрації Дата направлення дитини до реабілітаційної установи або відмова, зміна черговості Строки

надання

реабілітаційних

послуг

Назва реабілітаційної установи

 

1 1/03 04.01.2021 Лютий місяць 2021 р. Міжнародна клініка Козявкіна
2 2/03 04.01.2021 08.02.2021 08.02.2021-19.02.2021 Міжнародна клініка Козявкіна
3 3/03 05.01.2021 Відмова (заява від 11.02.2021 р.) Міжнародна клініка Козявкіна
4 4/03 05.01.2021 Березень місяць 2021 р. Галичина
5 5/03 05.01.2021 Березень місяць 2021 р. Галичина
6 6/03 05.01.2021 Квітень місяць 2021 р. ТзОВ «Центр Пріоритет»
7 7/03 05.01.2021 Травень місяць 2021 р. Міжнародна клініка Козявкіна
8 8/03 05.01.2021 Травень місяць 2021 р. Міжнародна клініка Козявкіна
9 9/03 05.01.2021 Липень місяць 2021 Одеса
10 10/03 06.01.2021 Червень місяць 2021 Хаджибей
11 11/03 11.01.2021 Вересень місяць 2021 «Скадовськ-Аква»
12 12/03 14.01.2021 Травень місяць 2021 Міжнародна клініка Козявкіна
13 13/03 02.02.2021 Липень місяць 2021 «Скадовськ-Аква»
14 306/03 02.02.2021 Червень місяць 2021 «Скадовськ-Аква»
15 15/03 02.02.2021 Червень місяць 2021 «Скадовськ –Аква»
16 16/03 09.02.2021 Серпень місяць 2021 Міжнародна клініка Козявкіна

 

 

Гранична вартість реабілітаційних послуг на рік для однієї дитини, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I та II ступеня, не може перевищувати  – 16 тис. грн., III ступеня – 25 тис.грн.

Реабілітаційними послугами  в межах їх граничної вартості можуть бути надані одній дитині декілька разів протягом бюджетного року.

Реабілітаційні заходи можуть надаватися як у стаціонарі, так і амбулаторно.

У граничну вартість реабілітаційних послуг, які надаються у стаціонарі, може включатися вартість проживання та харчування дитини, одного з батьків чи законного представника дитини  або супроводжуючої особи.

У граничну вартість реабілітаційних послуг, які надаються  амбулаторно, включатися витрати на харчування дитини.

Управління соціального захисту інформує, що на 2021 рік по КПКВ 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб  з інвалідністю» по напрямку забезпечення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, затверджено кошторисні призначення на суму 248 тис. 204 грн.