Проєкт рішення Нововолинської міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2022 рік»

          УКРАЇНА

НововолинськА  міськА  радА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від                           2021 року №  

м. Нововолинськ

Про встановлення ставок

та пільг зі сплати земельного

податку на 2022 рік

Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. № 483 Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Встановити на території Нововолинської міської територіальної громади:

1)  ставки  земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 5.

  1. Визначити, що на території Нововолинської міської територіальної громади:

1) платниками земельного податку відповідно пункту 269.1 статті 269 Податкового кодексу України є: власники земельних ділянок, землекористувачі.

2) об’єктами оподаткування земельним податком відповідно пункту 270.1 статті 270 Податкового кодексу України є  земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні;

3)  базою оподаткування земельним податком відповідно пункту 271.1 статті 271 Податкового кодексу України є:

– нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до статті 289 Податкового кодексу України;

4) інші елементи податків (зокрема порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку) визначаються виключно статтями  285-287 Податкового кодексу України.

  1. Оприлюднити рішення в міській газеті «Наше місто-Нововолинськ» та на офіційному сайті Нововолинської міської ради novovolynsk-rada.gov.ua
  2. Нововолинському управлінню ДФС у Волинській області встановити контроль за повнотою нарахування та своєчасною сплатою до міського бюджету даного податку.
  3. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну планово-бюджетну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та фінансів та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Громика О.І.

 

 

Міський голова                                                                               Борис КАРПУС

 

Тетяна Корнійчук 30586

 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від                  2021 №

 

СТАВКИ земельного податку

Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня  2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області Код району Код КОАТУУ Назва
UA07000000000024379 UA07020000000048211 UA07020130010041880 Нововолинськ

 

 

Вид цільового призначення земель 3

Ставки податку4
(% нормативної грошової оцінки)
За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження), що перебувають у власності За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження), що перебувають у постійному користуванні (крім державної та комунальної власності)
 

Код3

 

Назва3

для юридич-них осіб для фізичних осіб для юридич-них осіб для фізичних осіб
1 2 3 4 5 6
01 Землі сільськогосподарського призначення х х х х
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 х х х х
01.02 Для ведення фермерського господарства4 х х х х
01.03 Для ведення особистого селянського господарства4 х х х х
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства4 х х х х
01.05 Для індивідуального садівництва4 0,500 0,500 0,500 0,500
01.06 Для колективного садівництва4 0,500 0,500 0,500 0,500
01.07 Для городництва4 0,500 0,500 0,500 0,500
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби4 х х х х
01.09 Для дослідних і навчальних цілей х х х х
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства х х х х
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві х х х х
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції х х х х
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення х х х х
01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду х х х х
02 Землі житлової забудови х х х х
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 0,030 0,030 0,030 0,030
02.02 Для колективного житлового будівництва4 х х х х
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 0,050 0,050 0,050 0,050
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання х х х х
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 1,000 3,000 1,000 3,000
02.06 Для колективного гаражного будівництва 1,000 3,000 1,000 3,000
02.07 Для іншої житлової забудови х х х х
02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду х х х х
03 Землі громадської забудови х х х х
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 1,500 1,500 3,000 3,000
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 1,500 1,500 4,000 4,000
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 1,500 1,500 4,000 4,000
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 1,500 1,500 4,000 4,000
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 1,500 1,500 4,000 4,000
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 1,500 1,500 4,000 4,000
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 2,000 2,000 4,000 4,000
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 1,500 1,500 4,000 4,000
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 3,000 3,000 10,000 10,000
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 3,000 3,000 10,000 10,000
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки х х х х
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 1,500 1,500 1,500 1,500
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 2,000 2,000 4,000 4,000
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 1,500 1,500 1,500 1,500
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 2,000 2,000 4,000 4,000
03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду х х х х
04 Землі природно-заповідного фонду х х х х
04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників х х х х
04.02 Для збереження та використання природних заповідників4 х х х х
04.03 Для збереження та використання національних природних парків4 х х х х
04.04 Для збереження та використання ботанічних садів4 х х х х
04.05 Для збереження та використання зоологічних парків х х х х
04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків х х х х
04.07 Для збереження та використання парків – пам’яток садово-паркового мистецтва х х х х
04.08 Для збереження та використання заказників х х х х
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ х х х х
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи х х х х
04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків х х х х
05 Землі іншого природоохоронного призначення х х х х
06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) х х х х
06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4 х х х х
06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів х х х х
06.03 Для інших оздоровчих цілей х х х х
06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду х х х х
07 Землі рекреаційного призначення х х х х
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4 2,000 2,000 4,000 4,000
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4 1,500 1,500 1,500 1,500
07.03 Для індивідуального дачного будівництва х х х х
07.04 Для колективного дачного будівництва х х х х
07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду х х х х
08 Землі історико-культурного призначення х х х х
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини х х х х
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів х х х х
08.03 Для іншого історико-культурного призначення х х х х
08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду х х х х
09 Землі лісогосподарського призначення х х х х
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг х х х х
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення х х х х
09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду х х х х
10 Землі водного фонду х х х х
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами х х х х
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами х х х х
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення х х х х
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами х х х х
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів х х х х
10.06 Для сінокосіння х х х х
10.07 Для рибогосподарських потреб х х х х
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей х х х х
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт х х х х
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд х х х х
10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів х х х х
10.12 Для цілей підрозділів 10.01 – 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду х х х х
11 Землі промисловості х х х х
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 1,500 1,500 4,000 4,000
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 1,500 1,500 4,000 4,000
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 1,500 1,500 4,000 4,000
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 1,500 1,500 4,000 4,000
11.05 Для цілей підрозділів 11.01 – 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду х х х х
12 Землі транспорту х х х х
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 1,500 1,500 4,000 4,000
12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту х х х х
12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту х х х х
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 3,000 3,000 4,000 4,000
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту х х х х
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту х х х х
12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту х х х х
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій х х х х
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту х х х х
12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду х х х х
13 Землі зв’язку х х х х
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 1,500 1,500 4,000 4,000
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 1,500 1,500 4,000 4,000
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку х х х х
13.04 виключено х х х х
13.04 Для цілей підрозділів 13.01 – 13.03, 13.05 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду х х х х
14 Землі енергетики х х х х
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 1,500 1,500 4,000 4,000
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії х х х х
14.03 Для цілей підрозділів 14.01 – 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду х х х х
15 Землі оборони х х х х
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4 х х х х
15.02 Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4 х х х х
15.03 Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4 х х х х
15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ4 х х х х
15.05 Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4 х х х х
15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4 х х х х
15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4 х х х х
15.08 Для цілей підрозділів 15.01 – 15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду х х х х
16 Землі запасу х х х х
17 Землі резервного фонду х х х х
18 Землі загального користування4 0,1 0,1 0,1 0,1
19 Для цілей підрозділів 16 – 18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду х х х х

           

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

 

Ставка податку за земельні ділянки, які перебувають в постійному користуванні підприємств, установ, організацій комунальної власності встановлюється в розмірі 1,5 відсотки від їх нормативної грошової оцінки, державної форми власності встановлюється в розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

Ставка податку за земельні ділянки, на яких розміщені будівлі та споруди з двома та більше співвласниками, що сплачують земельний податок пропорційно своїй частці нерухомого майна, встановлюється в розмірі 2 відсотки від їх нормативної грошової оцінки.

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                             Олена ШАПОВАЛ

 

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

                 2021  №

 

СТАВКИ земельного податку

Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня  2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області Код району Код КОАТУУ Назва
UA07000000000024379 UA07020000000048211 UA07020130020088723 смт. Благодатне

 

 

 

 

Вид цільового призначення земель 3

Ставки податку4
(% нормативної грошової оцінки)
За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження), що перебувають у власності За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження), що перебувають у постійному користуванні (крім державної та комунальної власності)
 

Код3

 

Назва3

для юридич-них осіб для фізичних осіб для юридич-них осіб для фізичних осіб
1 2 3 4 5 6
01 Землі сільськогосподарського призначення х х х х
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 х х х х
01.02 Для ведення фермерського господарства4 х х х х
01.03 Для ведення особистого селянського господарства4 х х х х
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства4 х х х х
01.05 Для індивідуального садівництва4 0,100 0,100 0,100 0,100
01.06 Для колективного садівництва4 0,100 0,100 0,100 0,100
01.07 Для городництва4 1,000 1,000 1,000 1,000
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби4 х х х х
01.09 Для дослідних і навчальних цілей х х х х
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства х х х х
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві х х х х
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції х х х х
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення х х х х
01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду х х х х
02 Землі житлової забудови х х х х
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 0,100 0,100 0,100 0,100
02.02 Для колективного житлового будівництва4 х х х х
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 0,100 0,100 0,100 0,100
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання х х х х
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 0,100 0,100 0,100 0,100
02.06 Для колективного гаражного будівництва 0,100 0,100 0,100 0,100
02.07 Для іншої житлової забудови х х х х
02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду х х х х
03 Землі громадської забудови х х х х
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 3,000 3,000 3,000 3,000
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 0 0 0 0
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 0 0 0 0
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 0 0 0 0
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 3,000 3,000 3,000 3,000
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 3,000 3,000 3,000 3,000
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 3,000 3,000 3,000 3,000
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 3,000 3,000 3,000 3,000
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 3,000 3,000 3,000 3,000
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 3,000 3,000 3,000 3,000
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки х х х х
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 3,000 3,000 3,000 3,000
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 3,000 3,000 3,000 3,000
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 х х х х
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 3,000 3,000 3,000 3,000
03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду х х х х
04 Землі природно-заповідного фонду х х х х
04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників х х х х
04.02 Для збереження та використання природних заповідників4 х х х х
04.03 Для збереження та використання національних природних парків4 х х х х
04.04 Для збереження та використання ботанічних садів4 х х х х
04.05 Для збереження та використання зоологічних парків х х х х
04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків х х х х
04.07 Для збереження та використання парків – пам’яток садово-паркового мистецтва х х х х
04.08 Для збереження та використання заказників х х х х
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ х х х х
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи х х х х
04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків х х х х
05 Землі іншого природоохоронного призначення х х х х
06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) х х х х
06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4 х х х х
06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів х х х х
06.03 Для інших оздоровчих цілей х х х х
06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду х х х х
07 Землі рекреаційного призначення х х х х
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4 х х х х
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4 х х х х
07.03 Для індивідуального дачного будівництва х х х х
07.04 Для колективного дачного будівництва х х х х
07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду х х х х
08 Землі історико-культурного призначення х х х х
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини х х х х
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів х х х х
08.03 Для іншого історико-культурного призначення х х х х
08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду х х х х
09 Землі лісогосподарського призначення х х х х
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг х х х х
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення х х х х
09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду х х х х
10 Землі водного фонду х х х х
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами х х х х
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами х х х х
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення х х х х
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами х х х х
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів х х х х
10.06 Для сінокосіння х х х х
10.07 Для рибогосподарських потреб х х х х
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей х х х х
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт х х х х
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд х х х х
10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів х х х х
10.12 Для цілей підрозділів 10.01 – 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду х х х х
11 Землі промисловості х х х х
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 3,000 3,000 3,000 3,000
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості х х х х
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств х х х х
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 3,000 3,000 3,000 3,000
11.05 Для цілей підрозділів 11.01 – 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду х х х х
12 Землі транспорту х х х х
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту х х х х
12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту х х х х
12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту х х х х
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 х х х х
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту х х х х
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту х х х х
12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд селищного електротранспорту х х х х
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій х х х х
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту х х х х
12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду х х х х
13 Землі зв’язку х х х х
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 3,000 3,000 4,000 4,000
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 3,000 3,000 3,000 3,000
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку х х х х
13.04 виключено х х х х
13.04 Для цілей підрозділів 13.01 – 13.03, 13.05 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду х х х х
14 Землі енергетики х х х х
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 3,000 3,000 3,000 3,000
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 3,000 3,000 3,000 3,000
14.03 Для цілей підрозділів 14.01 – 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду х х х х
15 Землі оборони х х х х
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4 х х х х
15.02 Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4 х х х х
15.03 Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4 х х х х
15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ4 х х х х
15.05 Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4 х х х х
15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4 х х х х
15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4 х х х х
15.08 Для цілей підрозділів 15.01 – 15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду х х х х
16 Землі запасу х х х х
17 Землі резервного фонду х х х х
18 Землі загального користування4 х х х х
19 Для цілей підрозділів 16 – 18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду х х х х

           

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

 

Ставка податку за земельні ділянки, які перебувають в постійному користуванні підприємств, установ, організацій комунальної власності встановлюється в розмірі                0 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, державної форми власності встановлюється в розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

Ставка податку за земельні ділянки, на яких розміщені будівлі та споруди з двома та більше співвласниками, що сплачують земельний податок пропорційно своїй частці нерухомого майна, встановлюється в розмірі 2 відсотки від їх нормативної грошової оцінки.

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                            Олена ШАПОВАЛ

 

 

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

                2021 №

СТАВКИ земельного податку

Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня  2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області Код району Код КОАТУУ Назва
UA07000000000024379 UA07020000000048211 UA07020130030068083 с. Грибовиця

 

 

 

Вид

цільового призначення земель 2

Ставки податку 3

(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
 

код 2

 

найменування 2

 

для юридичних осіб

 

для фізичних осіб

 

для юридичних осіб

 

для фізичних осіб

 

01

 

Землі сільськогосподарського призначення

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 4 0,3 0,3 0,3 0,3
01.02 Для ведення фермерського господарства 4 0,3 0,3 0,3 0,3
01.03 Для ведення особистого селянського господарства 4 0 0,3 0 0,3
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства 4 0,3 0,3 0,3 0,3
01.05 Для індивідуального садівництва 4 0 0,03 0 0,03
01.06 Для колективного садівництва 4 0 0,03 0 0,03
01.07 Для городництва 4 0,3 0,3 0,3 0,3
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 4 0 0,3 0 0,3
01.09 Для дослідних і навчальних цілей 0 0 0 0
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 0 0 0 0
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 0 0 0 0
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 0       0 0 0
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 0,3 0,3 0,3 0,3
01.14 Для цілей підрозділів 01.01 – 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,3 0,3 0,3 0,3
 

02

 

Землі житлової забудови

02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 4 0,03 0,03 0 0
02.02 Для колективного житлового будівництва 4 0 0 0 0
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 0 0 0 0
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 0 0 0 0
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 0,03 0,03 0 0
02.06 Для колективного гаражного будівництва 0,03 0,03 0 0
02.07 Для іншої житлової забудови 0,03 0,03 0 0
02.08 Для цілей підрозділів 02.01 – 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,03 0,03 0 0
 

03

Землі громадської забудови
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування 4 0,03 0,03 0 0
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 4 0,03 0,03 0 0
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 4 0,03 0,03 0 0
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 4 0,03 0,03 0 0
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 4 0,03 0,03 0 0
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів 4 0 0 0 0
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 1,0 1,0 0 0
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 0 0 0 0
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 0 0 0 0
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 0 0 0 0
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 0 0 0 0
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 0 0 0 0
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 0 0 0 0
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС 4 0 0 0 0
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 0,03 0,03 0 0
03.16 Для цілей підрозділів 03.01 – 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,03 0,03 0 0
 

04

 

Землі природно-заповідного фонду

04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників  

0

 

0

 

0

 

0

04.02 Для збереження та використання природних заповідників 4  

0

 

0

 

0

 

0

04.03 Для збереження та використання національних природних парків 4  

0

 

0

 

0

 

0

04.04 Для збереження та використання ботанічних садів 4  

0

 

0

 

0

 

0

04.05 Для збереження та використання зоологічних парків  

0

 

0

 

0

 

0

04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків  

0

 

0

 

0

 

0

04.07 Для збереження та використання

парків – пам’яток садово-паркового мистецтва

 

0

 

0

 

0

 

0

04.08 Для збереження та використання заказників  

1,0

 

1,0

 

5,0

 

5,0

04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ  

1,0

 

1,0

 

5,0

 

5,0

04.10 Для збереження та використання пам’яток природи  

1,0

 

1,0

 

5,0

 

5,0

04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків  

0

 

0

 

0

 

0

 

05

 

Землі іншого природоохоронного призначення

 

06

 

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися

для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 4  

0

 

0

 

0

 

0

06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів  

0

 

0

 

0

 

0

06.03 Для інших оздоровчих цілей  

0

 

0

 

0

 

0

06.04 Для цілей підрозділів 06.01 – 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  

0

 

0

 

0

 

0

 

07

 

Землі рекреаційного призначення

07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 4  

0

 

0

 

0

 

0

07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 4  

0

 

0

 

0

 

0

07.03 Для індивідуального дачного будівництва  

0

 

0

 

0

 

0

07.04 Для колективного дачного будівництва  

0

 

0

 

0

 

0

07.05 Для цілей підрозділів 07.01 – 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  

0

 

0

 

0

 

0

 

08

 

Землі історико-культурного призначення

08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини  

0

 

0

 

0

 

0

08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів  

0

 

0

 

0

 

0

08.03 Для іншого історико-культурного призначення  

0

 

0

 

0

 

0

08.04 Для цілей підрозділів 08.01 – 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  

0

 

0

 

0

 

0

 

09

 

Землі лісогосподарського призначення

09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг  

1,0

 

1,0

 

5,0

 

5,0

09.02 Для іншого лісогосподарського призначення  

1,0

 

1,0

 

5,0

 

5,0

09.03 Для цілей підрозділів 09.01 – 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  

1,0

 

1,0

 

5,0

 

5,0

 

10

 

Землі водного фонду

10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами  

1,0

 

1,0

 

5,0

 

5,0

10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами  

1,0

 

1,0

 

5,0

 

5,0

10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення  

1,0

 

1,0

 

5,0

 

5,0

10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами  

1,0

 

1,0

 

5,0

 

5,0

10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів  

1,0

 

1,0

 

5,0

 

5,0

10.06 Для сінокосіння  

0

 

0

 

0

 

0

10.07 Для рибогосподарських потреб  

0

 

0

 

0

 

0

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей  

1,0

 

1,0

 

5,0

 

5,0

10.09 Для проведення науково-дослідних робіт  

0

 

0

 

0

 

0

10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд  

0

 

0

 

0

 

0

10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів  

0

 

0

 

0

 

0

10.12 Для цілей підрозділів 10.01 – 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  

1,0

 

1,0

 

5,0

 

5,0

 

11

 

Землі промисловості

11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами  

0

 

0

 

0

 

0

11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  

0

 

0

 

0

 

0

11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств  

0

 

0

 

0

 

0

11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)  

1,0

 

1,0

 

5,0

 

5,0

11.05 Для цілей підрозділів 11.01 – 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  

1,0

 

1,0

 

5,0

 

5,0

 

12

 

Землі транспорту

12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту  

0

 

0

 

0

 

0

12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту  

0

 

0

 

0

 

0

12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту  

0

 

0

 

0

 

0

12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 4  

1,0

 

1,0

 

5,0

 

5,0

12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту  

0

 

0

 

0

 

0

12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту  

1,0

 

1,0

 

5,0

 

5,0

12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту  

0

 

0

 

0

 

0

12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій  

0

 

0

 

0

 

0

12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту  

1,0

 

1,0

 

5,0

 

5,0

12.10 Для цілей підрозділів 12.01 – 12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  

1,0

 

1,0

 

5,0

 

5,0

12.11 Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу 1,0 1,0 5,0 5,0
 

13

 

Землі зв’язку

13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій  

1,0

 

1,0

 

5,0

 

5,0

13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку  

1,0

 

1,0

 

5,0

 

5,0

13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку  

1,0

 

1,0

 

5,0

 

5,0

13.04 Для цілей підрозділів 13.01 – 13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  

1,0

 

1,0

 

5,0

 

5,0

 

14

 

Землі енергетики

14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

1,0

 

1,0

 

5,0

 

5,0

  14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  

1,0

 

1,0

 

5,0

 

5,0

  14.03 Для цілей підрозділів 14.01 – 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  

1,0

 

1,0

 

5,0

 

5,0

   

15

 

Землі оборони

  15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил 4  

0

 

0

 

0

 

0

  15.02 Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії 4  

0

 

0

 

0

 

0

  15.03 Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби 4  

0

 

0

 

0

 

0

  15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ 4  

0

 

0

 

0

 

0

  15.05 Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби 4  

0

 

0

 

0

 

0

  15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки 4  

0

 

0

 

0

 

0

  15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань 4  

0

 

0

 

0

 

0

  15.08 Для цілей підрозділів 15.01 – 15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  

0

 

0

 

0

 

0

   

16

 

Землі запасу

 

0,3

 

0,3

 

0,3

 

0,3

   

17

 

Землі резервного фонду

 

0,3

 

0,3

 

0,3

 

0,3

   

18

 

Землі загального користування 4

 

1,0

 

1,0

 

5,0

 

5,0

   

19

 

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

____________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

 

2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. N 548.

 

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

 

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються / можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281 – 283 Податкового кодексу України.

 

Секретар міської ради                                                                    Олена ШАПОВАЛ

 

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

                       2021  №

СТАВКИ земельного податку

Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня  2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області Код району Код КОАТУУ Назва
UA07000000000024379 UA07020000000048211 UA07020130040017901 с.Гряди
UA07000000000024379 UA07020000000048211 UA07020130080028795 с. Хренів
UA07000000000024379 UA07020000000048211 UA07020130050087134 с. Кропивщина
UA07000000000024379 UA07020000000048211 UA07020130070043250 с. Тишковичі

 

 

Вид цільового призначення земель2 Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб для юридичних осіб для фізичних осіб
01 Землі сільськогосподарського призначення
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 0,4 0,4 1,5 1,0
01.02 Для ведення фермерського господарства4 0,4 0,4 1,5 1,0
01.03 Для ведення особистого селянського господарства4 0,4 0,4 1,0
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства4 0,4 0,4 1,5 1,0
01.05 Для індивідуального садівництва4 0,4 0,4 1,0
01.06 Для колективного садівництва4 0,4 0,4 1,5 1,0
01.07 Для городництва4 0,4 0,4 1,5 1,0
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби4 0,4 0,4 1,0
01.09 Для дослідних і навчальних цілей 0,3 0,3 1,0
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 0,3 1,0
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 0,3  – 1,0
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 0,4 0,4 1,0 1,0
01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,0 1,0 1,0 1,0
02 Землі житлової забудови
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 0,05 0,05
02.02 Для колективного житлового будівництва4 0,05 0,05
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 0,05 0,05
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 0,05 0,05
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 0,05 0,05
02.06 Для колективного гаражного будівництва 0,05 0,05
02.07 Для іншої житлової забудови 0,05 0,05
02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,05 0,05
03 Землі громадської забудови
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 0,00 0,00 0,00 0,00
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 0,00 0,00 0,00 0,00
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 0,00 0,00 0,00 0,00
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 0,00 0,00 0,00 0,00
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 0,00 0,00 0,00 0,00
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 х х х х
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  3,0 3,0 3,0 3,0
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 2,5 1,5 3,0 3,0
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 2,5 1,5 x x
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 2,5 1,5 x x
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 0,03 0,03 x x
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 0,03 0,03 x x
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 0,03 0,03 x x
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 х х х х
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 1 1 x x
03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1 1 x x
04 Землі природно-заповідного фонду
04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників х х х х
04.02 Для збереження та використання природних заповідників4 х х х х
04.03 Для збереження та використання національних природних парків4 х х х х
04.04 Для збереження та використання ботанічних садів4 х х х х
04.05 Для збереження та використання зоологічних парків х х х х
04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків х х х х
04.07 Для збереження та використання парків – пам’яток садово-паркового мистецтва х х х х
04.08 Для збереження та використання заказників х х х х
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ х х х х
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи х х х х
04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків х х х х
05 Землі іншого природоохоронного призначення
06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)
06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4 х х х х
06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів х х х х
06.03 Для інших оздоровчих цілей х х х х
06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду х х х х
07 Землі рекреаційного призначення
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4 х х х х
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4 х х х х
07.03 Для індивідуального дачного будівництва х х х х
07.04 Для колективного дачного будівництва х х х х
07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду х х х х
08 Землі історико-культурного призначення
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини х х х х
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів х х х х
08.03 Для іншого історико-культурного призначення х х х х
08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду х х х х
09 Землі лісогосподарського призначення
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 1,0 1,0 5,0 5,0
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 1,0 1,0 5,0 5,0
09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  1,0

 

     1,0 5,0 5,0
10 Землі водного фонду
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами  1,0 1,0 5,0 5,0
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 1,0 1,0  5,0 5,0
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення  1,0 1,0  5,0  5,0
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 1,0 1,0  5,0  5,0
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів  1,0    1,0 5,0 5,0
10.06 Для сінокосіння 0,7 0,4 5,0 5,0
10.07 Для рибогосподарських потреб 2,0 2,0 5,0 5,0
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей х х х х
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт        
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 0,1 0,1 5,0 5,0
10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів х х х х
10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду х х х х
11 Землі промисловості
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 2,0 2,0 5,0 5,0
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 3,0 3,0 5,0 5,0
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 2,0 2,0 5,0 5,0
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 2,0 2,0 5,0 5,0
11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,0 1,0 5,0 5,0
12 Землі транспорту
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту х х х х
12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту х х х х
12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту х х х х
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 2,0 2,0 5,0 5,0
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту х х х х
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 2,0 2,0 5,0 5,0
12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту х х х х
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 2,0 2,0 5,0 5,0
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 1,0 1,0 5,0 5,0
12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,0 1,0 5,0 5,0
13 Землі зв’язку
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 2,0 2,0 5,0 5,0
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 1,0 1,0 5,0 5,0
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 1,0 1,0 5,0 5,0
13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду х х х х
14 Землі енергетики
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 2,0 2,0 5,0 5,0
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 2,0 2,0 5,0 5,0
14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 2,0 2,0 5,0 5,0
15 Землі оборони
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4 0,00 0,00 0,00 0,00
15.02 Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4 0,00 0,00 0,00 0,00
15.03 Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4 0,00 0,00 0,00 0,00
15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ4 0,00 0,00 0,00 0,00
15.05 Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4 0,00 0,00 0,00 0,00
15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4 0,00 0,00 0,00 0,00
15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4 0,00 0,00 0,00 0,00
15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду х х х х
16 Землі запасу х х х х
17 Землі резервного фонду х х х х
18 Землі загального користування4 х х х х
19 Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду х х х х

__________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                         Олена ШАПОВАЛ

 

Додаток 5
до рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік» від 23.05.19 №30/7

 

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1

Пільги встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01.01.2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
UA07000000000024379 UA07020000000048211 UA07020130000036300 Нововолинська міська територіальна громада
Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
Пільги, надані Податковим кодексом України  
для фізичних осіб: вид використання стаття  
особи з інвалідністю першої і другої групи  – для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари

– для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – не більш як 0,10 гектара

– для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара

– для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара

– для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара

281.1.1 100
фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років 281.1.2 100
пенсіонери (за віком) 281.1.3 100
ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 281.1.4 100
фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 281.1.5 100
Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм відповідно до вимог п. 281.2, 281.4 ст. 281 ПКУ.
Платники єдиного податку

(крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої – третьої груп для провадження господарської діяльності та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва)

297.1.4 100
Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок в оренду платнику єдиного податку четвертої групи 281.3 100
для юридичних осіб:    
санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів 282.1.1 100

 

 

громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці. 282.1.2 100
бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України 282.1.3 100
дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів 282.1.4 100
державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. 282.1.5 100
державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. 282.1.6 100
Пільги, визначені Нововолинською міською радою
фізичні особи на території міста Нововолинська, які є (були) учасниками антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО та ООС

 

284.1 100
Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, відповідно до Податкового кодексу України
землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування – землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об’їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з’їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

 283.1.4 100
земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв 283.1.6 100
земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку  283.1.8 100
Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, визначені Нововолинською міською радою
Земельні ділянки, надані   комунальним підприємствам, які забезпечують   функціонування атракціонів і тематичних парків 284.1 100
Земельні ділянки, надані для обслуговування адміністративних будинків та споруд підприємств комунальної форми власності за адресою: б-р Шевченка,7,пр.Дружби,27, пр.Дружби,23, Св.Володимира,3, вул.Кобзаря,63,вул.Нововолинська,22

 

284.1 100
Земельні ділянки, надані для обслуговування  некомерційних комунальних підприємств власником яких є територіальна громада м. Нововолинська 284.1 100

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                                          Олена ШАПОВАЛ