Зміна прізвища дитини

Налаштовуючись на таке важливе рішення насамперед слід враховувати інтереси самої дитини а не свої власні, адже дитяча психіка вкрай вразлива та чутлива до всіх зовнішніх факторів. Прийнявши рішення остаточно потрібно знати, що Сімейним кодексом України надана така можливість та може проводитись як одноособово так і у судовому порядку. Одноособово застосовується лише в тому випадку якщо:

 • другий з подружжя помер,
 • другий з подружжя оголошений померлим,
 • другий з подружжя визнаний недієздатним чи обмежено дієздатним,
 • другий з подружжя безвісно відсутнім,
 • особа позбавлена батьківських прав стосовно цієї дитини,(особа, позбавлена батьківських прав, втрачає особисті немайнові права на дитину і звільняється від обов’язків щодо її виховання). У зв’язку з цим відпадає необхідність в отриманні згоди батька або матері, позбавлених батьківських прав для зміни прізвища дитини.
 • якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження,
 • якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері.

В такому випадку питання зміни прізвища дитини буде вирішувати Орган опіки та піклування за заявою одного з батьків. Змінити прізвище одноособово через РАЦС без поважних причин неможливо.

У випадках коли батьками дитини не досягнуто згоди щодо її прізвища то це питання вирішуються в судовому порядку, шляхом подання позовної заяви позивачем (батьком/матір’ю).

В позовній заяві зазначаються як моральні причини зміни прізвища дитини (носіння прізвища приносить дитини моральні страждання, болісні спогади, впливає на її емоційний стан), так і практичні (важкість промови, не благозвучність, невдале сполучення прізвища, ім’я та по-батькові, різна національність позивача та відповідача, про що свідчить прізвище). Доречним, у даній справі, буде звернути увагу суду на те, що зміна прізвища дитини ніяким чином не повинно впливати на законні права та обов’язки батька щодо дитини.

Звертаючись до суду з метою зміни прізвища дитини позовна заява повинна відповідати загальним правилам щодо змісту і форми позовної заяви, встановленим статтею 175 ЦПК України.

До позовної заяви необхідно додати такі документи:

 • копію паспорта позивача і відповідача;
 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • копію свідоцтва про шлюб або свідоцтва про розлучення;
 • довідку про реєстрацію дитини разом з позивачем;
 • довідку про заборгованість зі сплати аліментів (за наявності).

Крім того, до заяви можна прикріпити будь-які документи, що підтверджують обґрунтованість позовних вимог. Також, не зайвими в даній категорії справ будуть показання свідків, характеристику з місця роботи/місця проживання. Після отримання рішення суду на користь позивача- орган РАЦСУ вносить зміни до актового запису та видає нове свідоцтво про народження, в якому буде зазначатись нове, змінене прізвище.

Особа, позбавлена батьківських прав, втрачає особисті немайнові права на дитину і звільняється від обов’язків щодо її виховання. У зв’язку з цим відпадає необхідність в отриманні згоди батька або матері, позбавлених батьківських прав для зміни дитячого прізвища.Щоб поміняти дитяче прізвище необхідно звернутися в РАЦС з письмовою заявою про внесення змін до актового запису цивільного стану. Також буде потрібно свідоцтво про народження та рішення суду про позбавлення батьківських прав тата (мами).

Також слід пам’ятати що, Згідно зі статтею 295 Цивільного кодексу з шістнадцятирічного віку дитина має повне право самостійно (без врахування думки батьків і опікунів) змінити своє прізвище, а діти, які досягли 14 років, наділяються правом ініціювати процедуру заміни власного прізвища. Однак, для завершення процесу потрібна згода батьків або того з них, з ким проживає дитина.

При усиновлені зміна прізвища, імені, по-батькові дитини відбувається наступним чином:

 • усиновителі подають в суд заяву про усиновлення, в якій повинно міститися клопотання про зміну прізвища, імені та по-батькові дитини;
 • суд робить позначку про зміну прізвища, імені та по-батькові усиновленої дитини або повнолітньої особи в рішенні про усиновлення;
 • на підставі рішення суду про усиновлення до актового запису про народження дитини або повнолітньої особи орган ДРАЦС вносить відповідні зміни і видає нове свідоцтво про народження;
 • свідоцтво про народження, видане раніше, анулюється.