АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради «Про оператора електронних систем у Нововолинській міській територіальній громаді».

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради «Про оператора електронних систем у Нововолинській міській територіальній громаді».

Цей документ містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акту – рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради «Про оператора електронних систем у Нововолинській міській територіальній громаді» і розроблено відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

Регуляторний орган: виконавчий комітет Нововолинської міської ради.

Розробник аналізу регуляторного впливу – відділ транспорту та зв’язку управління будівництва та інфраструктури виконавчого комітету Нововолинської міської ради.

Відповідальна особа: Коцура Ю.В. – начальник відділу транспорту та зв’язку управління будівництва та інфраструктури виконавчого комітету Нововолинської міської ради, тел. 32650.

 1. Визначення проблеми.

Проект рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради «Про оператора електронних систем у Нововолинській міській територіальній громаді» підготовлений з урахуванням вимог Цивільного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», і застосовуються для врегулювання взаємовідносин між учасниками транспортного процесу у сфері пасажирських перевезень в межах території Нововолинської міської територіальної громади.

Задоволення потреб мешканців громади в комфортних, безпечних та якісних пасажирських перевезеннях, підвищення якості та ефективності надання послуг з перевезень пасажирів громадським транспортом загального користування шляхом запровадження безготівкової системи оплати проїзду. Залучення до участі у конкурсі учасників-нерезидентів.

Дана проблема не може бути розв’язана тільки за допомогою ринкових механізмів та діючих регуляторних актів, оскільки не визначено порядок функціонування електронних систем.

 

 

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни Так
Суб’єкти господарювання: Так (8)
у тому числі суб’єкти малого підприємництва Так (1)
 1. Цілі регулювання.

Шляхом державного регулювання пропонується розв’язати проблему щодо необхідності впорядкування відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, що виникають при користуванні послугами з перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування.

Цілями державного регулювання при цьому є підвищення якості та ефективності надання послуг з перевезень пасажирів громадським транспортом загального користування шляхом запровадження безготівкової системи оплати проїзду, визначення функцій оператора

 

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

3.1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1

 

Перший альтернативний спосіб досягнути цілі і вирішення проблеми використовуючи діючі регуляторні акти.
Альтернатива 2

 

Другий альтернативний спосіб досягнути цілі – прийняти запропонований проект регуляторного акта.

         Перший альтернативний спосіб не дозволяє досягнути цілі і вирішення проблеми у ефективному наданні комфортних, безпечних та якісних пасажирських перевезеннях, підвищення якості та ефективності надання послуг з перевезень пасажирів громадським транспортом загального користування.

3.2. Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 відсутні відсутні
Альтернатива 2 контроль за якістю надання послуг відсутні

3.3. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1

 

прозорість тарифу відсутні
Альтернатива 2 прозорість тарифу відсутні

3.4. Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарської діяльності

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 0 0 1 7 8
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0 0 12,5 % 87,5% 100 %
Вид альтернативи Вигоди Витрати  
Альтернатива 1 Відсутні Відсутні  
Альтернатива 2 Прозорий облік доходів, гарантоване отримання плати за надані послуги з перевезення пасажирів

 

Витрати відсутні  

       3.3. Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акту (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту).

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту») 0
Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту») 0

 

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва,

які виникають внаслідок дії регуляторного акта по альтернативі 2

 

Порядковий номер Витрати За перший рік За п’ять років
1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень
2 Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), млн. гривень
3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень
4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень
5 Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень
6 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень
7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень
8 Інше (уточнити), гривень
9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень
10 Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць 0 0
11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат У перший рік Періодичні (за рік) Витрати за п’ять років
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо

 

Вид витрат Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік) Витрати за п’ять років
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

 

Вид витрат Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік) Витрати на оплату штрафних санкцій за рік Разом за рік Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).

Вид витрат Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік) Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік) Разом за рік Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)  

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

Вид витрат Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо) Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік – стартовий) Разом за рік (стартовий) Витрати за п’ять років
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

 

Вид витрат За рік (стартовий) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п’ять років
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

 

 

Вид витрат Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік) Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу
 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1

 

 

1 Діюча система наразі не задовольняє попиту населення у якісних пасажирських перевезеннях
Альтернатива 3 4 Зазначений спосіб не створює додаткового навантаження на суб’єктів господарювання, сприяє здійсненню належного контролю не тільки за станом оплати, а й за станом надання послу тощо.

 

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 1 1 не надходження коштів до бюджету міста
Альтернатива 2 4 4 підвищення якості та ефективності надання послуг з перевезень пасажирів міським громадським транспортом загального користування

 

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1

 

Перший альтернативний спосіб не зможе забезпечити досягнення поставлених цілей, додатково врегулювати деякі відносини між пасажирами та Перевізниками всіх форм власності шляхом надання комфортних, безпечних та якісних пасажирських перевезень; Зміни в законодавстві, соціальні чинники, науково-технічний прогрес, економічна, політична і міжнародна ситуація.
Альтернатива 2 Другий альтернативний спосіб є більш придатним для вирішення проблеми, тому що   при прийняті запропонованого  проекту регуляторного акта  буде вирішено питання щодо регулювання відносин між пасажирами та Перевізниками всіх форм власності шляхом надання комфортних, безпечних та якісних пасажирських перевезень; Зміни в законодавстві, соціальні чинники, науково-технічний прогрес, економічна, політична і міжнародна ситуація.

 

 1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

Проведення громадських слухань, круглих столів  з метою одержання зауважень та пропозицій. Підготовка інформаційних матеріалів для оприлюднення через засоби масової інформації.

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Забезпечення потреб мешканців міста в комфортних, безпечних та якісних пасажирських перевезеннях. Оперативне відображення інформації про кількість перевезених пасажирів, значне покращання стану безпеки. Реальна фіксація об’ємів перевезень і, відповідно, збільшення виручки і зменшення експлуатаційних витрат.  Можливість здійснення оптимізації маршрутної мережі.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 07.12.2020  по 19.03.2021

Порядковий номер Вид консультації Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1 Робочі зустрічі та телефонні консультації 8 Під час робочих зустрічей з представниками суб’єктів господарювання щодо порядку укладання та виконання умов договору а також визначення порядку проїзду і його оплати, права та обов’язки пасажирів, а також взаємовідносини перевізників і пасажирів під час надання транспортних послуг, враховуючи особливості транспортної інфраструктури та наявність автоматизованої системи оплати проїзду та обліку пасажирів
 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 8 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 1 (одиниць) та мікропідприємництва 7 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 12,5 %.

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Порядковий номер Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за
п’ять років
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) 0 0 0
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування 0 0 0
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) 0 0 0
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) 0 0 0
5 Інші процедури (уточнити) 0 0 0
6 Разом, гривень 0 0 0
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 8
8 Сумарно, гривень

 

0 0 0
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

(пошук тексту рішення на сайті Нововолинської міської ради)

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)

0,5 год. /

0 грн.

0,5 год. /

0 грн.00

2,5 год. /

0 грн.

10 Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула: витрати часу на підписання договору Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)

1 год./

0 грн.

1 год./

 0грн.

5 год./

 0грн.

11 Процедури офіційного звітування

 

Додаткової звітності не потребують Додаткової звітності не потребують Додаткової звітності не потребують
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 0 0 0
13 Інші процедури 0 0 0
14 Разом, гривень 0 0 0
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 1 1 1
16 Сумарно, гривень

 

0 0 0

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

виконавчий комітет Нововолинської міської ради
(назва державного органу)

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання 0,5 год. 54,32 грн. 1 8 434,56 грн.
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: 0,5 54,32 грн 36 8 15644,16 грн.
виїзні 0 0
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання 1,0 год 108,64 1 1 108,64
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання 1,0 год 108,64 1 1 108,64
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання 0 0
6. Підготовка звітності за результатами регулювання 0 0
7. Інші адміністративні процедури (уточнити): 0 0
Разом за рік Х Х Х Х 16296,00
Сумарно за п’ять років Х Х Х Х 81480,00
 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Порядковий номер Показник Перший рік регулювання (стартовий) За п’ять років
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 0 0
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 0 0
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання 0 0
4 Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва Відсутні Відсутні
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 0 0
 1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п’ять років) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб’єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонуються такі компенсаторні механізми (наприклад, зміна періодичності надання звітів для малого чи мікропідприємництва, поріг за розміром суб’єкта чи його розміром річного обороту для виключення з-під регулювання, запровадження інших компенсаторів) (опис та викладення уточнених норм регулювання):

На основі запропонованих компенсаторів для суб’єктів малого підприємництва проводиться повторна оцінка витрат суб’єктів малого підприємництва для скорегованих процедур починаючи з пункту 2 цього додатка.

Показник Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання за перший рік, гривень Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання
за п’ять років, гривень
Заплановане регулювання
За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва
Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва
 1. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту.

Строк  дії запропонованого регуляторного акта є необмеженим з моменту набрання його чинності, із можливістю внесення до нього змін та втрати  чинності  у разі зміни чинного законодавства.

 1. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

            Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі даного Аналізу впливу регуляторного акту, для відстеження результативності акту обрано такі показники:

 1. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акту – дія акту поширюється на 8 суб’єктів господарювання та на невизначене коло громадян. Кількість перевізників може змінюватися по результатам проведення конкурсів на визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування.
 2. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту – середній. Передбачається забезпечити максимально високий рівень поінформованості як суб’єктів господарювання, так і громадян, з основних положень регуляторного акту. З суб’єктами господарювання будуть проведені спеціальні інструктажі. Поінформованість громадян буде забезпечена за допомогою широкого висвітлення питання у друкованих та електронних засобах масової інформації. Основні положення регуляторного акту також будуть розміщені у салонах транспортних засобів, що здійснюють пасажирські перевезення загального користування.
 3. Кількість перевезених пасажирів за рік, у тому числі пільгових категорій, які скористувались громадським транспортом.. Прийняття регуляторного акту дозволить отримувати інформацію, яка надасть можливість вдосконалювати транспортну систему міста.
 4. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведене після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності – через три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

 

Начальник відділу транспорту та зв’язку

управління будівництва та інфраструктури                                                                           Ю.В. Коцура