Проєкт рішення Нововолинської міської ради “Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в Нововолинській міській територіальній громаді”

                                                                                                                                ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

НОВОВОЛИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від __________ 2021 року №________

м. Нововолинськ

 

Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами

в  Нововолинській міській територіальній громаді

 

 

З метою упорядкування розміщення зовнішньої реклами в                                  Нововолинській міській територіальній громаді, відповідно до Законів України “Про рекламу”, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України №2067 від 29.12.2003 р. (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №968  від 09.09.2009 р.,  №495  від 23.05.2012 р.,  №1173 від 16.12.2015 р.  і  №161 від 22.03.2017).  ст. 30 Закону України                       «Про місцеве самоврядування в Україні»,    міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 

 

 1. Затвердити Порядок розміщення зовнішньої реклами в Нововолинській міській територіальній громаді згідно з додатком №1 (додається).
 2. Затвердити Порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями для розміщення об’єктів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності Нововолинської міської територіальної громади згідно з додатком №2  (додається).
 3. Вважати таким, що втратило чинність рішення Нововолинської міської ради від 1 грудня 2016 року №12/10 «Про порядок розміщення зовнішньої реклами в м. Нововолинську та сел. Благодатному».
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, комунального майна, транспорту, містобудування та архітектури та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ______________ .
 5. Рішення набирає чинності з дня опублікування на офіційному веб-сайті міської ради.

Міський голова                                                                                    Карпус Б.С.

 

 

Вісьтак  33441

 

 

Додаток 1

до рішення міської ради

від __.__.2021  № ______

 

ПОРЯДОК

розміщення зовнішньої реклами

в  Нововолинській міській територіальній громаді

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Порядок розміщення зовнішньої реклами в  Нововолинській міській територіальній громаді (далі – Порядок) регулює правові відносини між виконавчим органом Нововолинської міської ради та фізичними і юридичними (незалежно від форм власності та підпорядкованості) особами, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на території Нововолинської міської територіальної громади, та визначає порядок надання дозволів на її розміщення, вимоги до проектування рекламних засобів, розміщення (встановлення, монтаж), експлуатації та демонтажу, а також порядок контролю за дотриманням вимог цього Порядку.

1.2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у наступних значеннях:

алея — дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

виконавчий орган ради – виконавчий комітет міської ради, виконавчий комітет селищної ради;

дозвіл — документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

місце розташування рекламного засобу — площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

пішохідна доріжка — елемент дороги, вулиці, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

спеціальні конструкції — тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;

вивіска чи табличка – елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України “Про рекламу”.

1.3. Дія цього Порядку поширюється на всю територію Нововолинської міської територіальної громади, включаючи розташування рекламних засобів на будинках (будівлях) і спорудах, у тому числі на відкритих майданчиках, на міських вулицях (дорогах), площах тощо, у зелених зонах, на елементах вуличного обладнання, інших об’єктах, розташованих на відкритій місцевості, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.  Порядок є обов’язковим для виконання всіма учасниками рекламної діяльності – фізичними та юридичними особами.

1.4. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з дотриманням Правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку дотримання тиші в громадських місцях на території Нововолинської міської територіальної громади.

1.5. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому цим Порядком.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на розміщення зовнішньої реклами здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Справляння плати за видачу зазначених дозволів виконавчим комітетом забороняється

1.6. Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами на території Нововолинської міської територіальної громади визначено сектор містобудування та архітектури відділу містобудування та земельних відносин виконавчого комітету Нововолинської міської ради (далі – робочий орган). Сектор містобудування та архітектури не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.

У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами сектором містобудування та архітектури залучаються на громадських засадах представники галузевих рад підприємців, об’єднань громадян та об’єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

1.7. До повноважень сектору містобудування та архітектури відділу містобудування та земельних відносин виконавчого комітету Нововолинської міської ради належать:

 • розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;
 • надання, у разі потреби, розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;
 • прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;
 • підготовка проекту рішення виконавчого комітету міської ради щодо надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення, продовження строку дії дозволу чи про відмову у його наданні;
 • видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету міської ради;
 • ведення інформаційної бази даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;
 • подання територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

1.8. Такі платні послуги, як виготовлення топогеодезичних матеріалів знімання місцевості (М 1: 500) з прив’язкою місця розташування наземного рекламного засобу та позначенням виду робіт, ескіз з конструктивним рішенням рекламного засобу, розроблення проектно-технічної документації для розташування складних рекламних засобів, виготовлення вихідних даних на проектування та розроблення проектно-кошторисної документації для розташування складних рекламних засобів, розповсюджувач зовнішньої реклами може одержати в підприємствах, організаціях та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які мають ліцензії та сертифікати на зазначений вид діяльності.

1.9. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

1.10. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цього Порядку, несе відповідальність згідно із законодавством.

1.11. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами сектор містобудування і архітектури звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

У разі невиконання цієї вимоги сектор містобудування та архітектури подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а також вживає інші заходи, передбачені законодавством з цього питання.

 

 1. Порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами

 

2.1. Для одержання дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами (надалі – заявник) особисто або рекомендованим листом подає до ЦНАП заяву, за формою згідно з Додатком 1 до цього Порядку, до якої додаються у двох примірниках:

 • фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 см.), на якому планується розташування рекламного засобу;
 • ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням спеціальної конструкції та кольоровим опорядженням рекламного засобу (конструктивне рішення повинно містити інформацію про основні габаритні розміри, вузли кріплення, застосовані матеріали, підключення до інженерних мереж);
 • договір оренди або згода власників території міста, будинків і споруд, або уповноважених ними органів (осіб), на яких планується розмістити зовнішню рекламу, у випадку, якщо об’єкт зовнішньої реклами розміщується не на території чи об’єктах міської комунальної власності.

2.2. Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї.

2.3. За наявності документів, передбачених пунктом 2.1 цього Порядку, заява реєструється адміністратором Центру надання адміністративних послуг. Заява та документи, що додаються до неї, передаються адміністратором  до сектору містобудування та архітектури у день реєстрації або протягом наступного робочого дня. Відомості про заяву у той же день вносяться сектором містобудування та архітектури до внутрішнього реєстру заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (журналу реєстрації), який ведеться у довільній формі.

2.4. Під час розгляду заяви та доданих до неї документів сектор містобудування і архітектури виконавчого комітету міської ради перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення.

Сектор містобудування і архітектури протягом двох робочих днів з дня реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу за формою згідно з додатком 2.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу сектор містобудування і архітектури надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.

2.5. Відмова у встановленні пріоритету може бути у разі, коли:

 • оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;
 • на вказане місце виданий в установленому порядку дозвіл на розміщення ЗЗР;
 • на вказане місце встановлений пріоритет іншому заявнику;
 • у випадку подання заяви після самовільно розміщеного засобу зовнішньої реклами, про що сектору містобудування і архітектури надано акт складений уповноваженою особою.

Перелік підстав для відмови у встановленні пріоритету є вичерпним.

Строк надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить 10 робочих днів.

2.6. Видача дозволу погоджується робочим органом з:

 • власником місця або уповноваженим ним органом (особою);
 • Мінкультури – у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць;
 • обласною держадміністрацією – у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення, а також в межах зон охорони цих пам’яток;
 • утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;
 • Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією – у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним.

Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються сектором містобудування і архітектури без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.

Для здійснення погодження сектор містобудування і архітектури не пізніше дня, що настає за днем одержання документів від заявника, надсилає їх копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним в абзацах першому – п’ятому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документів.

За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури зазначені органи надають погодження або відмову в погодженні, які у паперовому або електронному вигляді надсилаються сектору містобудування і архітектури, протягом п’яти робочих днів від дати звернення заявника.

У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах першому – п’ятому цього пункту, протягом встановленого строку погоджень – вважається, що видачу дозволу погоджено.

2.7. У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами), зазначеними в абзаці першому  – п’ятому пункту 2.6 цього Порядку, сектор містобудування та архітектури надсилає заявникові вмотивоване повідомлення.

2.8. Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

2.9. Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.

2.10. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

2.11. Сектор містобудування і архітектури протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання від органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, подає пропозиції та проект відповідного рішення для розгляду виконавчому комітету міської ради.

Виконавчий комітет міської ради, після проходження оприлюднення проекту рішення протягом 10 робочих днів,  на черговому засіданні ухвалює рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

Дозвіл або відмову у його наданні сектор містобудування і архітектури видає не пізніше наступного робочого дня після одержання зареєстрованого у встановленому порядку відповідного рішення.

2.12. У разі прийняття рішення про надання дозволу завідувач сектору містобудування і архітектури протягом одного робочого дня від дня прийняття рішення підписує обидва примірники дозволу, за формою згідно Додатку 2 до цього Порядку та скріплює їх печаткою.

Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий – залишається в секторі містобудування і архітектури для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

2.13. У разі надання дозволу на розміщення рекламного засобу на території чи на об’єктах міської комунальної власності, розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк від дня прийняття виконавчим комітетом міської ради рішення про надання дозволу укладає договір про тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності Нововолинської міської територіальної громади, із виконавчим комітетом міської ради, за формою згідно Додатку 3 до цього Порядку. У разі не укладання цього договору в зазначений строк, рішення про надання дозволу втрачає чинність.

2.14. У разі прийняття виконавчим комітетом міської ради рішення про відмову у наданні дозволу сектор містобудування і архітектури протягом двох днів надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом та повертає всі подані заявником документи в ЦНАП.

Копії заяви та доданих до неї документів зберігаються в секторі містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради.

2.15. У наданні дозволу може бути відмовлено у разі, коли:

– подання розповсюджувачем зовнішньої реклами неповного пакету документів, необхідного для одержання дозволу;

– виявлення в документах, поданих розповсюджувачем зовнішньої реклами, недостовірних відомостей;

– наявності на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу;

– негативного висновку за результатами проведеної технічної експертизи спеціалізованого підприємства, установи, організації (в разі розміщення дахової конструкції);

– відмови в погодженні дозволу органів та осіб, передбачених пунктом 2.6 цього Порядку.

Актами чинного законодавства України можуть встановлюватися інші підстави для відмови у видачі дозволу.

2.16. Дата і номер рішення виконавчого комітету міської ради про відмову у наданні дозволу заноситься в журнал реєстрації.

2.17. Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

2.18. Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо:

– менший строк не зазначено у заяві розповсюджувача зовнішньої реклами;

– менший строк не встановлено погодженням власника місця розміщення зовнішньої реклами або уповноваженим органом (особою), з урахуванням погодження утримувачів інженерних комунікацій та інших уповноважених осіб, вказаних у п . 2.6 цього Порядку.

2.19. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу, окрім складних і дахових конструкцій.

Для складних і дахових конструкцій необхідно ще попередньо провести технічну експертизу у спеціалізованих підприємствах, установах та організаціях.

2.20. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний подати сектору містобудування і архітектури фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

 1. Порядок внесення змін до дозволу

 

3.1. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається через ЦНАП до сектор містобудування і архітектури виконавчого комітету міської ради з письмовою заявою у довільній формі про внесення у дозвіл відповідних змін.

При цьому, під зміною технологічної схеми рекламного засобу розуміється зміна зовнішнього вигляду (виду, форми, розмірів, конструктивних елементів тощо) спеціальної конструкції без зміни місця її розташування.

3.2. До заяви додаються:

– технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу;

– фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням.

3.3. Сектор містобудування і архітектури протягом не більш як десяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її, готує і подає виконавчому комітету міської ради  проект відповідного рішення.

3.4. Виконавчий комітет, після проходження оприлюднення проекту рішення протягом 10 робочих днів, приймає рішення про надання дозволу на зміну технологічної схеми рекламного засобу, а сектор містобудування і архітектури, у разі прийняття позитивного рішення, протягом п’яти робочих днів вносить зміни в обидва примірники дозволу.

3.5. Внесення змін в дозвіл реєструється в журналі реєстрації.

3.6. Рішення про відмову у наданні дозволу на зміну технологічної схеми рекламного засобу надсилається заявникові протягом п’яти днів з дати його прийняття.

3.7. Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

3.8. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, сектор містобудування і архітектури у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва сектор містобудування і архітектури надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

3.9. Відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

3.10. Плата за надання сектором містобудування і архітектури послуг, пов’язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Плата за надання інших платних послуг, пов’язаних із зміною місця розташування рекламного засобу провадиться за кошти власника рекламного засобу.

3.11. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

 

 1. Продовження строку дії дозволу.

 

4.1. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається через ЦНАП до  сектору містобудування і архітектури виконавчого комітету міської ради, розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу.

4.2. До заяви додається:

– оригінал дозволу;

– копію договору з власником місця розташування спеціальної конструкції, укладеного на новий строк, або належним чином засвідчену копію додаткової угоди про продовження строку дії чинного договору;

– експертний висновок (у випадку розміщення складної спеціальної конструкції), строк складання якого не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

– 2 фотокартки розміщення рекламної конструкції (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) із прив’язкою до місцевості та фотокартка (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) маркування рекламного засобу.

4.3. При продовженні терміну дії дозволу, останній проходить погодження із органами, вказаними у п. 2.6. Порядку. Дії щодо отримання погоджень вчиняються сектором містобудування та архітектури без залучення заявника.

Для здійснення погодження сектор містобудування та архітектури протягом двох робочих днів із дня надходження документів від ЦНАП надсилає їх копії у паперовому вигляді органам, з якими необхідно погодити дозвіл.

За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури зазначені органи надають погодження або відмову в погодженні протягом 5 (п’яти) робочих днів, які у паперовому вигляді надсилаються сектору містобудування та архітектури.

4.4. За результатами розгляду поданих розповсюджувачем зовнішньої реклами документів, виконавчий комітет міської ради на черговому засіданні, після проходження оприлюднення проекту рішення протягом 10 робочих днів, приймає рішення про продовження строку дії дозволу або про відмову у його продовженні.

4.5. У разі прийняття рішення про продовження строку дії дозволу сектор містобудування і архітектури протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення вносить відповідні записи  у дозвіл і фіксує це в журналі реєстрації, а у разі відмови у продовженні строку – надсилає заявнику у цей же строк прийняте  виконавчим комітетом міської ради рішення про відмову.

4.6. Підставами для відмови у продовженні строку дії дозволу є:

– відмова в продовженні строку дії дозволу органів (осіб), зазначених у п. 2.6 цього Порядку;

– подання розповсюджувачем зовнішньої реклами неповного пакету документів, необхідного для продовження строку дії дозволу;

– виявлення в документах, поданих розповсюджувачем зовнішньої реклами, недостовірних відомостей;

– невідповідність характеристик встановленої спеціальної конструкції (виду, розміру, місцю розташування тощо) дозвільній документації;

4.7. Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.8. У разі прийняття рішення виконавчим комітетом рішення про відмову у продовженні строку дії дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами протягом п’яти робочих днів від дня отримання повідомлення про відмову зобов’язаний демонтувати  рекламний засіб, а місце його розташування привести до початкового стану.

При невиконанні цієї вимоги рекламний засіб вважається встановленим самочинно і його власник притягується до адміністративної відповідальності  у порядку, встановленому законодавством, а питання знесення самочинно встановленого рекламного засобу вирішується згідно розділу 7 цього Порядку.

 

 1. Порядок переоформлення дозволу.

 

5.1. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду, дозвіл підлягає переоформленню.

5.2. Особа, яка набула право власності (користування) на рекламний засіб або уклала  договір його оренди, звертається через ЦНАП до сектору містобудування і архітектури виконавчого комітету міської ради із заявою у довільній формі щодо переоформлення дозволу.

До заяви додається:

 • документ, який засвідчує право власності на рекламний засіб;
 • оригінал зареєстрованого дозволу;
 • письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи).
 • копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця або виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи платників податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

5.4. Сектор містобудування і архітектури протягом не більш як десяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її,  готує і подає виконавчому комітету міської ради  проект відповідного рішення.

5.5. Виконавчий комітет після проходження оприлюднення проекту рішення протягом 10 робочих днів, приймає рішення про переоформлення дозволу. Сектор містобудування і архітектури у разі прийняття позитивного рішення протягом п’яти робочих днів вносить зміни в обидва примірники дозволу, а у разі відмови у переоформленні – надсилає заявнику у цей же строк прийняте  виконавчим комітетом міської ради рішення про відмову.

5.6. Внесення змін в дозвіл реєструється в журналі реєстрації.

5.7. Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

5.8. Внесення змін у дозвіл та його переоформлення здійснюється сектором  містобудування і архітектури виконавчого комітету міської ради шляхом прикріплення додаткового аркуша, на якому зазначаються відповідні зміни до дозволу.

5.9. Після отримання додаткового аркуша укладається новий договір про тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу за формою згідно Додатку 3 до цього Порядку..

5.9. Всі зміни, що вносяться до дозволів з будь-яких підстав, підписуються завідувачем сектору містобудування і архітектури із зазначенням дати підписання.

5.10. Розміщення рекламного засобу особою, яка не переоформила на своє ім’я дозвіл  чи у переоформлені дозволу якій було відмовлено, забороняється. Такий рекламний засіб вважається самовільно встановленим.

 

 1. Порядок анулювання дозволу

 

6.1.    Дозвіл анульовується до закінчення строку дії на підставі рішення  виконавчого комітету міської ради:

 • за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами, до якої долучено підтвердження відсутності рекламного засобу на заявленому місці (фотофіксація);
 • наявності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань відомостей про припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації;
 • наявності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань відомостей про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;
 • у разі невикористання місця розташування засобу безперервно протягом шести місяців;
 • у випадку не переоформлення дозволу у встановленому порядку;
 • у разі використання рекламного засобу у цілях не передбачених дозволом або договором про тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу;
 • у разі утримання рекламного засобу в неналежному вигляді (незадовільний технічний стан конструкцій рекламних засобів, іржа, невчасно фарбовані елементи рекламоносія, декоративно не оформлений фундамент наземної його частини, не вчасна зміна пошкодженої рекламної продукції, відсутність на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, контактних даних, видачі дозволу та строку його дії) та недотримання вимог передбачених розділом 8 цього Порядку;
 • у разі розірвання договору про тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу;
 • у разі передачі права власності (користування) чи передачі в оренду рекламного засобу іншій особі без переоформлення дозволу.

6.2. Виконавчий комітет міської ради може розглядати питання анулювання дозволу достроково у разі порушення розповсюджувачем вимог Закону України „Про рекламу”, Типових правил розміщення зовнішньої реклами  та  цього  Порядку, невиконання зобов’язань за договором про тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу.

6.3. Розповсюджувач зобов’язаний демонтувати рекламний засіб, дозвіл на який був анульований, протягом 15 днів з дати прийняття відповідного рішення.

У разі не виконання цих умов у зазначений термін, рекламний засіб вважається самочинно встановленим і підлягає демонтажу у порядку викладеним у розділі 7 цього Порядку.

6.4. Рішення про анулювання дозволу фіксується у журналі реєстрації та надсилається сектором містобудування і архітектури виконавчого комітету міської ради розповсюджувачу зовнішньої реклами протягом двох робочих днів через ЦНАП.

6.5. Рішення про анулювання дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

6.6. Виконавчий комітет Нововолинської міської ради може звернутися до суду з позовом про застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу у випадку встановлення факту надання в заяві про видачу дозволу та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.

 

 1. Порядок демонтажу рекламних засобів

 

7.1. Демонтаж у цьому Порядку означає комплекс заходів, які передбачають відокремлення РЗ разом з основою від місця її розташування та транспортування на спеціально відведеній території для подальшого зберігання. При цьому демонтаж та наступне зберігання рекламного засобу не передбачає переходу права власності на нього до Нововолинської міської територіальної громади.

Демонтаж РЗ є засобом протидії порушенню прав Нововолинської міської територіальної громади щодо надання у тимчасове користування місць (для розміщення РЗ), або усунення порушень договірних зобов’язань розповсюджувачами зовнішньої реклами за договорами про надання у тимчасове користування місць (для розміщення РЗ), які перебувають у комунальній власності Нововолинської міської територіальної громади (власниками та / або законними користувачами РЗ), а також усунення порушень в інших випадках.

7.2. Демонтаж РЗ здійснюється відповідно до цього Порядку у наступних випадках:

а) в разі неможливості встановити власника (законного користувача) РЗ, у тому числі у випадках відсутності маркування на РЗ, а також при виявленні безхазяйних рекламних засобів;

б) в разі виявлення самовільно розміщених РЗ;

в) в разі, коли термін дії дозволу на розміщення РЗ закінчився і не був продовжений;

г) в разі, коли технічний стан РЗ створює загрозу життю або здоров’ю людей та / або заподіяння шкоди(майнової чи немайнової) третім особам;

д) в разі невідповідності технічних характеристик РЗ та місця його встановлення виданому дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

е) в інших випадках, передбачених договором про надання у тимчасове користування місць (для розміщення РЗ), які перебувають у комунальній власності Нововолинської міської територіальної громади і є єдиними для всіх розповсюджувачів реклами.

7.3 Демонтаж РЗ у випадках, встановлених п.10.2 цього Порядку, здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету міської ради.

7.4. У вказаних в пункті 7.2 цього Порядку випадках (крім випадку передбаченого п.п.а) п.7.2 цього Порядку) демонтаж РЗ повинен бути проведений власниками (законними користувачами)  РЗ самостійно за власний рахунок в термін, вказаний в рішенні виконавчого комітету міської ради про усунення порушення порядку розміщення зовнішньої реклами. У разі невиконання такого рішення, демонтаж спеціальної конструкції носія реклами за рішенням виконавчого комітету здійснює визначена цим Порядком уповноважена юридична або фізична особа.

7.5. У разі виникнення аварійної ситуації, демонтаж рекламних засобів здійснюється без попереднього надсилання вимоги та складається відповідний акт.

7.6. Компенсація витрат організації, яка проводила демонтаж покладається на власника (законного користувача) демонтованого рекламного засобу на підставі виставленого рахунку та акта виконаних робіт з демонтажу, які надсилаються власнику в обов’язковому порядку у п’ятиденний термін з дати демонтажу.

7.7. Для повернення демонтованого рекламного засобу власнику рекламного засобу у місячний термін із дати прийняття виконавчим комітетом рішення про демонтаж необхідно звернутись до виконавчого комітету Нововолинської міської ради з такими документами:

– заявою на ім’я міського голови про повернення демонтованого рекламного засобу;

– документом, що підтверджує майнове право на конкретний демонтований рекламний засіб;

– документом, що підтверджує оплату витрат, пов’язаних з демонтажем рекламного засобу, транспортуванням та зберіганням.

7.8. Демонтовані рекламні засоби, власники яких не виявлені, визнаються без господарським майном і переходять у власність Нововолинської міської територіальної громади у порядку, визначеному законодавством, якщо:

– після закінчення встановленого законодавством терміну зберігання примусово демонтованих об’єктів власники не зголосились за їх поверненням;

– після закінчення встановленого терміну зберігання примусово демонтованих об’єктів власники не сплатили вартості демонтажу, транспортування та зберігання або не надали документів, підтверджуючих право власності (інше майнове право) на цей рекламний засіб;

– власники надали письмову відмову від демонтованого рекламного засобу та документи, що підтверджують право власності (інше майнове право) на цей рекламний засіб.

Подальше застосування майна вирішується виконавчим комітетом міської ради у відповідності із чинним законодавством.

Визначити, що демонтаж рекламних засобів, визначених п. 7.1, 7.2 цього Порядку,  здійснює:

– у разі розміщення рекламного засобу на об’єктах чи території комунальної власності територіальної громади – виробниче управління комунального господарства (ВУКГ);

– у разі розміщення рекламного засобу на об’єктах чи територіях наданих у власність чи користування фізичним чи юридичним особам – власники чи користувачі таких об’єктів чи територій.

 

 1. Вимоги до розміщення рекламних засобів

 

8.1. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

 • розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 58.8 цих Правил;
 • розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;
 • освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;
 • фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, повинен бути декоративно оформлений;
 • на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою патрульної поліції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;
 • нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;
 • у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.
 • підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством;
 • рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

8.2. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

 • на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;
 • у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

8.3. Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам’яток, в межах об’єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду.

8.4. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений пунктами 8.1-8.4  цих Правил, є вичерпним.

8.5. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

8.6. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

8.7. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

8.8. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

8.9. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням  з  управлінням патрульної поліції у Волинській області ДПП.

 

 1. Вивіски чи таблички:

 

9.1. Вивіски чи таблички повинні відповідати таким вимогам:

 • розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;
 • не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;
 • не повинні розміщуватися на будинках або спорудах – об’єктах незавершеного будівництва;
 • площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів.

Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством.

9.2. Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цих Правил, здійснюється у разі:

 • припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи – підприємця;
 • невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;
 • порушення благоустрою території.

Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців, якими вони були встановлені.

 

 1. Порядок визначення розміру плати за право тимчасового користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності Нововолинської міської територіальної громади.

 

10.1. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності Нововолинської міської територіальної громади, встановлюється в розмірі, визначеному згідно Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями для розміщення об’єктів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності Нововолинської міської територіальної громади. (Додаток 2);

10.2. Площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки               0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

10.3. Плата за користування місцем, що перебуває у державній або приватній власності, встановлюється на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою).

10.4. Визначення розміру плати за право тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності територіальної громади здійснюють відділ правової роботи та житлових питань, сектор містобудування та архітектури, відділ економіки (в частині розрахунку)  та  направляють проект Договору замовнику для підписання.

Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

10.5. Укладення договору з суб’єктом підприємницької діяльності на розміщення зовнішньої реклами здійснює відділ правової роботи та житлових питань.

10.6. Контроль за виконанням умов Договору здійснюють: сектор містобудування та архітектури відділу містобудування та земельних відносин, відділ муніципальної варти, відділ правової роботи та житлових питань, фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради в межах наданих їм повноважень

 

 1. Заключні положення

 

11.1. Питання, що не врегульовані цим Порядком, вирішуються згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до рішень Нововолинської міської ради, рішень виконавчого комітету Нововолинської міської ради.

11.2. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов’язаних з розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у встановленому законодавством порядку.

 

 

Секретар ради                                                                                                          О.С. Шаповал

 

 

Додаток 1

до Положення про «Порядок розміщення

зовнішньої реклами в  Нововолинській міській територіальній громаді»

від __.___. 2021 р. № _____

 

 

Керівнику робочого органу
__________________________________
(виконавчий орган сільської, селищної,  міської ради)

____________ р. N ____________

ЗАЯВА
про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Заявник _______________________________________________________________________
(для юридичної особи – повне найменування розповсюджувача зовнішньої ___________________________________________________________________________________
реклами, для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові)

Адреса заявника _________________________________________________________________
(для юридичної особи – місцезнаходження, для фізичної особи –
________________________________________________________________________________
місце проживання, паспортні дані)

Ідентифікаційний код юридичної особи
або ідентифікаційний номер фізичної особи _________________________

Телефон (телефакс) _____________________________________________

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою ________________________________________________________________________________
(повна адреса місця розташування рекламного засобу)

строком на ______________________________________________________________________
(літерами)

Перелік документів, що додаються _________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Заявник
або уповноважена
ним особа
_________________
(підпис)
_____________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення про «Порядок розміщення

зовнішньої реклами в  Нововолинській міській територіальній громаді»

від __.__. 2021 р. № ____

ДОЗВІЛ
на розміщення зовнішньої реклами

Виданий ____________ р. на підставі рішення _______________________________________
(дата видачі)
___________________________________________________________________________________
(виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, дата і номер рішення)
________________________________________________________________________________
(для юридичної особи – повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної
________________________________________________________________________________
особи – прізвище, ім’я та по батькові)
________________________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити,
________________________________________________________________________________
ідентифікаційний код (номер)

Адреса місця розташування рекламного засобу _______________________________________
________________________________________________________________________________

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу ____________________________
________________________________________________________________________________
(вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)

Фотокартка або комп’ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу

Ескіз з конструктивним
рішенням рекламного засобу
Топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив’язкою місця розташування рекламного засобу
Відповідальний за топогеодезичне знімання _______ __________________ М. П.
(підпис)       (ініціали та прізвище)
Керівник робочого органу ___________
(підпис)
____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) після розташування на ньому рекламного засобу

Керівник робочого органу ___________
(підпис)
____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

Додаток 2

до рішення міської ради

від ___.__.2021 р. № ___

ПОРЯДОК

визначення розміру плати за тимчасове користування місцями для розміщення об’єктів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності   Нововолинської міської територіальної громади

 1. Загальні положення

1.1. Даний Порядок розроблений відповідно до пунктів 32, 33 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України    від 29.12.2003 року №2067  (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №968             від 09.09.2009,  № 495  від 23.05.2012  і  №1173 від 16.12.2015 р.)

1.2. Місця для розташування об’єктів зовнішньої реклами  в  Нововолинській міській територіальній громаді (певна площа будинків, інженерних споруд, окремих елементів благоустрою: тротуари, газони, майданчики та інші), що знаходяться в комунальній власності громади  і  не передані в оренду іншим фізичним чи юридичним особам (надалі – місця для розташування об’єктів зовнішньої реклами) надаються розповсюджувачам реклами на підставі договору про тимчасове користування місцем для розташування рекламних засобів, який укладається з Нововолинською міською радою.

1.3. Підставою для укладення договору про тимчасове користування місцем для розташування рекламних засобів є дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, виданий в установленому законодавством порядку.

 

 1. Визначення площі місця для розташування об’єктів

зовнішньої реклами

2.1. Площа місця для розташування наземних та дахових об’єктів зовнішньої реклами визначається як сума площі їх горизонтальної проекції на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра по периметру  горизонтальної проекції  цього засобу.

2.2. Площа місця для розташування неназемних та недахових об’єктів зовнішньої реклами дорівнює площі їх вертикальної проекції на уявну паралельну площину.

 

 1. Визначення розміру плати за тимчасове користування місцем

для розташування об’єктів зовнішньої реклами

3.1 Плата за тимчасове користування місцями для розміщення об’єктів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності Нововолинської міської територіальної громади (далі – плата), залежить від базових тарифів, площі, місця розміщення конструкції, коефіцієнтів комерційного використання землі та коефіцієнтів диференціації в залежності   від зони розміщення ОЗР.

3.2. Розрахунок плати за тимчасове користування місцями для розташування зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності Нововолинської міської територіальної громади, здійснюється за формулою:

П= S х Т х Кз х Кквз   (тільки для наземних конструкцій)

Де: S- площа місця розташування спеціальної конструкції — визначається відповідно до п.32 Постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року №2067 “Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами”

Т- базовий тариф, розроблений на базі неоподаткованого мінімуму доходів громадян, який складає 17.00 грн. (таблиця 1);

Кз- коефіцієнт диференціації базового тарифу, в залежності від місця розташування об’єкта зовнішньої реклами (таблиця 2);

Кквз-=2,5 — коефіцієнт функціонального використання земельної ділянки, розроблений за методикою грошової оцінки землі (застосовується тільки для наземних конструкцій).

При підрахунку площі рекламної конструкції плата за неповний квадратний метр береться як за повний.

Плата за тимчасове користування місцями для розміщення об’єктів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності Нововолинської міської територіальної громади, не враховує вартості послуг ліцензованих проектних організацій (ескізні пропозиції конструктивних елементів рекламних засобів, схеми розміщення та ін.), податок на додану вартість та податок на рекламу, які мають бути обчислені додатково відповідно до законодавства.

 

 

Таблиця 1

Базові тарифи

 

Вид рекламного засобу Одиниця виміру Кількість неоподатковуваних мінімумів Базова плата за місяць, грн.
На період з 01.01.2022р. по 31.12.2022р. На період  з 01.01.2023р. На період з 01.01.2022р. по 31.12.2022р. На період  з 01.01.2023р.
1 2 3 4 5 6 7
1 Щит (спеціальна наземна конструкція), що стоїть  окремо За 1кв.м. 1,5 2,0 25,5 34,0
2 Щит, банер на тимчасовій споруді, паркані, естакаді, мості, шляхопроводі За 1кв.м. площі поверхні 1,5 2,0 25,5 34,0
3 Стаціонарна світлова конструкція, що стоїть окремо чи є складовою частиною зупинки, павільйону чи кіоску За 1 кв.м. 1,05 1,4 17,85 23,8
4 Телевізійний екран:

– що стоїть окремо

За 1 кв.м. площі поверхні 1,5 2,0 25,5 34,0
5 Тимчасова виносна спеціальна конструкція За 1кв.м. 0,75 1,0 12,75 17,0
6 Конструкції на даху будинку (будівлі), споруди За 1 кв.м. 6,0 8,0 102,0 136
7 Кронштейн на стовпі, опорі освітлення, на кіоску За 1кв.м. площі поверхні 1,95 2,6 33,15 44,2
8 Тумба, об’ємно — просторова конструкція, що стоїть окремо За 1 кв.м. 1,05 1,4 17,85 23,8
9 Прапор, парасоля, намет, які використовуються як рекламоносії За 1 кв.м. площі поверхні 0,15 0,2 2,55 3,4
10 Пневмостенд, повітряна куля, які використовуються як рекламоносії За 1 кв.м. 2,25 3,0 38,25 51,0
11 Транспарант-перетяжка над вулицею, троли За 1 кв.м. площі поверхні 1,95 2,6 33,15 44,2
12 Концертна, театральна, гастрольна зовнішня реклама та реклама виставок товарів та послуг (афіші, банери, щити, на опорах, стовпах, парканах) За 1 кв.м. площі поверхні 0,09 0,12 1,53 2,04
13 Рекламний щит, банер на об’єктах комунальної власності за 1 кв.м. площі поверхні За 1 кв.м. площі поверхні 0,9 1,2 15,3 20,4

 Таблиця 2

Коефіцієнт диференціації базового тарифу в залежності від місця розміщення об’єктів зовнішньої реклами 

 

Коефіцієнт диференціації базового тарифу, в залежності від місця розташування об’єкта зовнішньої реклами, М Місце розташування об’єкта зовнішньої реклами
1,0 Автодорога Ковель – Жовква (в межах міста), бульв. Шевченка, пр. Дружби,               пр. Перемоги (до вул. Соборна),                  вул. Св. Володимира, вул. В. Винниченка
0,75 Інші вулиці міста та сел. Благодатне
0,5 Територія сіл громади

 

 1. Використання коштів від плати за тимчасове користування місцями

для розміщення рекламних засобів

4.1. Плата за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності, справляється починаючи з першого числа наступного місяця, після прийняття виконавчим комітетом рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами на підставі укладеного договору у розмірі 100% плати.

4.2. У разі прийняття виконавчим комітетом рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, розповсюджувач зовнішньої реклами укладає договір про тимчасове користування місцем рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності. У разі не укладання цього договору в зазначений термін,  рішення про надання дозволу втрачає чинність.

4.3. Розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу у разі відсутності рекламного засобу на вказаному місці.

4.4. Нововолинська міська рада може переглядати базові тарифи та коефіцієнти, встановлені цим Положенням, залежно від умов розвитку рекламного ринку в  Нововолинській міській територіальній громаді,  але не частіше одного разу в рік.

4.5. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, що перебуває в комунальній власності, зараховується до бюджету Нововолинської міської територіальної громади щомісячно до 10 числа поточного місяця за попередній місяць.

Додаток  1

до  Порядку визначення розміру плати

за тимчасове користування місцями для

розміщення об’єктів зовнішньої реклами,

які перебувають у комунальній власності

Нововолинської міської територіальної громади»

від __.___.2021 р. № ___

ДОГОВІР  №_____

про надання в користування місць, які знаходяться в комунальній власності

для розміщення об’єктів зовнішньої реклами

м. Нововолинськ                                                             “____”_________” 202__ р.

 

Нововолинська міська рада, надалі іменована “Власник”, в особі міського голови _______________________________________ діючого на підставі ст.42. Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні” з однієї сторони, та _______________________________________________________________ надалі іменоване (іменований) “Користувач”, в особі ________________________________ діючого на підставі_____________________________________________________________ з іншої сторони, уклали даний договір про наступне:

 1. Предмет Договору

 

1.1. “Власник” надає “Користувачу” в експлуатацію місця (земельні ділянки), які знаходяться в комунальній власності, для розміщення спеціальних конструкцій, надалі „місця”, згідно Додатку № 1, який є невід’ємною частиною цього договору.

Під експлуатацією сторони розуміють тимчасове платне використовування розповсюджувачем зовнішньої реклами (“Користувачем”) місць з метою:

а) установки на них власних спеціальних конструкцій і їх використання у формах, не заборонених чинним законодавством, з метою отримання прибутку;

б) обслуговування “Користувачем” спеціальних конструкцій (підтримка в належному стані, наклеювання реклами і т.п.).

1.2. Терміни “спеціальні конструкції”, “дозвіл” та інші використовуються в значенні, визначеному „Типовими Правилами розміщення зовнішньої реклами”, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003р. № 2067, з подальшими змінами і доповненнями та “Порядку розміщення зовнішньої реклами в Нововолинській міській територіальній громаді”.

1.3. Місця надаються для розміщення тільки тих спеціальних конструкцій, які вказані в Дозволі на розміщення зовнішньої реклами до цього договору.

1.4. Місця передаються “Користувачу” терміном з”_________” 201__ р до”_________” 201__ р.

 1. Дія Договору

 

2.1 Цей договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками обох сторін і діє до “_________” 202___ р. та до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

2.2. Цей договір може бути продовжений на тих же умовах тільки за письмовою угодою сторін на підставі рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради.

2.3. “Користувач” має пріоритетне право на продовження цього договору у разі належного виконання всіх його умов.

 

 1. Права та обов’язки сторін

 

3.1. ” Власник ” має право:

3.1.1. Здійснювати за рахунок “Користувача” демонтаж об’єктів зовнішньої реклами у випадках:

3.1.1.1. розміщення зовнішньої реклами з порушенням вимог законодавства України про рекламу та умов даного договору;

3.1.1.2. у разі виникнення необхідності проведення реконструкції, ремонту об’єктів або нового будівництва на місцях розташування об’єктів зовнішньої реклами.

3.2. “Власник” зобов’язується:

3.2.1. Передати “Користувачу” місця, вказані в Додатку до цього договору.

3.2.2. Не надавати місця, передані “Користувачу”, в експлуатацію іншим особам протягом терміну дії цього договору.

3.2.3. Забезпечувати “Користувачу” протягом терміну дії договору вільний доступ до переданих в експлуатацію місць для монтажу або демонтажу рекламоносіїв і їх обслуговування.

3.2.4. У разі зміни порядку визначення розміру плати за користування місцями, затвердженого рішенням Нововолинської міської ради, “Власник” зобов’язаний з моменту внесення таких змін здійснити перерахунок суми, передбаченої п. 4.1. договору.

3.2.5. Письмово повідомити “Користувача” не менше ніж за 7 днів про проведення демонтажу його рекламоносія у випадках, передбачених пунктом 3.1.1 цього договору.

3.3. “Користувач” має право:

3.3.1. Вимагати передачі йому у встановлений термін місць, передбачених Додатком №1.

3.3.2. Використовувати надані йому місця для розміщення на них спеціальних конструкцій з дотриманням положень цього договору, “Типових Правил розміщення зовнішньої реклами” та “ Порядку розміщення зовнішньої реклами в Нововолинській міській територіальній громаді ”.

3.4. “Користувач” зобов’язується:

3.4.1. Використовувати місця тільки за призначенням згідно з “Порядком розміщення зовнішньої реклами в Нововолинській міській територіальній громаді ” та умовами цього договору.

3.4.2. Забезпечити дотримання норм і правил техніки безпеки, містобудівних, санітарних норм та інших вимог, підтримувати місця в належному естетичному стані, нести всі витрати щодо їх експлуатації.

3.4.3. Своєчасно і в повному об’ємі, згідно розділу 4 цього договору, здійснювати платежі за експлуатацію місць.

3.4.4. Здійснювати переобладнання, реконструкцію, поліпшення наданих в експлуатацію місць за власні кошти тільки по письмовій згоді “Власника” згідно “Порядку розміщення зовнішньої реклами в Нововолинській міській територіальній громаді ”.

3.4.5. Надавати поверхні для розміщення соціальної реклами протягом 30 календарних днів в рік.

3.4.6. Нести відповідальність за наслідки спричинені руйнуванням об’єкту зовнішньої реклами.

3.4.7. Виконувати інші обов’язки, покладені на “Користувача” за цим договором.

3.5. Передача місць, наданих “Користувачу”, іншим особам (фізичним, юридичним) на будь-якій підставі (суборенда, спільна діяльність і інші) без погодження із Власником не допускається.

3.6. Місця, які були передані в експлуатацію “Користувачу”, повинні
бути повернені ним “Власнику” в стані, не гіршому того, в якому вони знаходилися на момент передачі “Користувачу”.

3.7. За власні кошти проводити роботи по монтажу та демонтажу рекламного засобу у зв’язку із зміною містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу.

3.8. Не розміщувати рекламу алкогольних та тютюнових виробів на об’єктах зовнішньої реклами.

 

 1. Порядок розрахунків

 

4.1. Розмір плати за користування всіма місцями, які надані в експлуатацію згідно даного Договору, складає: ________________________________ грн. в місяць.

4.2. Внесення плати за право користування місцями здійснюється щомісячно до                  10 числа поточного місяця за попередній місяць.

4.3. Плата за користування місцями не нараховується і не сплачується “Користувачем” з моменту проведення демонтажу у випадках передбачених п.3.1.1.2 цього договору.

4.4. Внесення всіх платежів за даним договором здійснюється “Користувачем” без отримання від “Власника” повідомлення (рахунку), шляхом перерахування відповідних коштів на поточний рахунок “Власника” у встановлені цим договором терміни.

4.5. У випадку одностороннього розірвання договору кошти, проплачені за користування місцем, відшкодуванню не підлягають.

4.6. Плата за користування всіма місцями,які надані в експлуатацію згідно даного договору, нараховується і сплачується до моменту повернення цих місць «Власнику»

 

 1. Відповідальність сторін

 

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за Договором, Сторони несуть відповідальність, визначену Договором та чинним законодавством України. Порушення зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

5.2. За несплату, невчасну або неповну сплату платежів, передбачених
розділом 4 цього Договору, “Користувач” виплачує “Власнику” пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого (або не повністю сплаченого) платежу за кожний день прострочення за весь період прострочення.

5.3. У разі затримки повернення місць, наданих в експлуатацію, “Користувач” виплачує “Власнику” штраф у розмірі 200 відсотків суми місячної плати за користування. з розрахунку за кожен день.

5.4. Сплата пені та штрафів не звільняє Сторони від виконання зобов’язань, передбачених Договором.

5.5. У разі невиконання вимог “Власника” щодо звільнення “Користувачем” місць, “Власник” має право власними силами здійснити демонтаж спеціальних конструкцій, які розташовані на займаних “Користувачем” місцях, з подальшим відшкодуванням “Користувачем” витрат “Власника”, пов’язаних з проведенням робіт по демонтажу та наданню послуг зі зберігання об’єктів зовнішньої реклами. що демонтуються.

5.6. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами своїх зобов’язань спір вирішується в судовому порядку за позовом заінтересованої Сторони відповідно до чинного законодавства.

 

 1. Припинення дії Договору і порядок розгляду спорів

 

6.1. Цей договір припиняє свою дію:

6.1.1. За угодою сторін;

6.1.2. По закінченню терміну дії договору;

6.1.3. У разі припинення діяльності однієї із сторін договору без правонаступництва;

6.1.4. У разі дострокового розірвання договору на підставах, передбачених п. 6.2.;

6.1.5. В інших випадках, передбачених законодавством.

6.2. Дострокове розірвання цього договору за ініціативою “Власника” у встановленому законодавством порядку може мати місце в таких випадках:

6.2.1. “Користувач” погіршує місця, які надані йому, або утримує їх в неналежному стані (засмічення території, пошкодження місць, відсутність освітлення і т.п.);

6.2.2. “Користувач” не платить, несвоєчасно або в неповному об’ємі вносить платежі за експлуатацію місць, визначених розділом 4 цього договору;

6.2.3. Нецільового використання наданих в експлуатацію місць .

6.2.4. Невикористання наданих в експлуатацію місць протягом шести місяців з дня отримання дозволу.

6.2.5. В інших випадках, передбачених законодавством України.

6.3. “Користувач” має право внести пропозицію про дострокове припинення дії цього договору, попередивши “Власника” у письмовій формі не пізніше, ніж за 10 днів.

6.4. Всі спори і розбіжності, які виникають з приводу цього договору розв’язуються сторонами згідно чинного законодавства.

 

 1. Заключні положення

 

7.1. Зміни і доповнення до цього договору вносяться за письмовою угодою сторін.

7.2. Всі права і обов’язки сторін відповідно до цього договору повною мірою переходять до правонаступників сторін.

7.3. Цей договір укладений в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 1. Юридичні адреси та реквізити Сторін

 

8.1.”Власник”: 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, пр. Дружби, 27,

Код призначення платежу ______________ Р/р _____________, в МФО _____, код банку ____________

 

“Власник”    ___________________________________________________                    (підписи   сторін )           

М.п.

“Користувач”___________________________________________________                    (перелік документів із зазначенням сторінок

М.п.

 

Додаток  

до договору № ____ від _____      ______ р.

 

Перелік місць для розміщення спеціальних конструкцій:

 

 1. ______________________________________________
 2. ______________________________________________
 3. ______________________________________________
 4. ______________________________________________

 

 

Завідувач сектору                                                                                                  _______________

містобудування та архітектури