Оголошено конкурс на відбір оператора електронних систем у Нововолинській міській територіальній громаді

Виконавчий комітет Нововолинської міської ради відповідно до рішення від 20.01.2022 № 41  «Про оголошення конкурсу на відбір оператора електронних систем у Нововолинській міській територіальній громаді» оголошує конкурс на відбір оператора електронних систем у Нововолинській міській територіальній громаді.

Умови проведення конкурсу викладені в додатках №№ 2, 4 та 5 рішення виконавчого комітету від 02 грудня 2021 року № 463 «Про оператора електронних систем у Нововолинській міській територіальній громаді», що розміщене на офіційному сайті Нововолинської міської ради.

Для участі у конкурсі претендент подає наступні документи:

– заяву на участь в конкурсі з зазначенням переліку документів (додаток 1 до Порядку);

– довідку про претендента із зазначенням керівника, місця реєстрації, коду ЄДРПОУ, контактних даних, інформацію про відсутність заборгованості по кредитах;

– підтвердження повноважень представника претендента на участь в конкурсі (довіреність, наказ про призначення або копію витягу із протоколу зборів засновників);

– витяг з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

– засвідчені заявником копії статуту (для юридичних осіб), документа, що посвідчує особу претендента (для фізичних осіб);

– довідку з органів Державної фіскальної служби України про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, дійсну на момент подачі документів;

– наявність документально підтвердженого досвіду виконання робіт з встановлення та експлуатації ІТ-технологій на транспорті (GPS-навігація, АСООП, візуального та звукового оголошення зупинок, «розумних зупинок» громадського транспорту тощо);

– конкурсну пропозицію із зазначенням шляхів впровадження і обслуговування АСООП, наявну матеріально-технічну базу, розрахунок величини винагороди Оператора за здійснення своєї діяльності;

– оригінал або завірену копію довідки (витягу), виданої уповноваженим органом, про те, що службову (посадову) особу учасника конкурсу, уповноважену на підписання договору, не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої знято або погашено у встановленому законодавством України порядку;

– копію свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на  АСООП;

–  інформаційну довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, сформовану не раніше ніж станом на день подачі документів;

– довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

– копію сертифікату якості забезпечення безпеки даних стандарту PCI DSS не нижче другої категорії;

– підтвердження наявності необхідних фінансових ресурсів та (або) можливості їх залучення.

Всі документи подаються в оригіналах або належним чином завірених копіях. Документи, які надійшли до Організатора після встановленого строку, не розглядаються. Інформація, що міститься в документах, поданих претендентами для участі у конкурсі, повинна бути достовірною на момент подання документів для участі в конкурсі.

Документи для участі в конкурсі нумеруються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами та словами. Документи подаються претендентом в запечатаному конверті з позначкою «Для участі в конкурсі з визначення оператора електронних систем у Нововолинській міській територіальній громаді, назва претендента, код ЄДРПОУ, юридична та фактична адреса».

Прийом документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі на перевезення пасажирів автомобільним транспортом проводяться за адресою: м. Нововолинськ, проспект Дружби, 27. З понеділка по четвер 08:00 – 17:15, у п’ятницю 08:00 – 16:00 .

Термін подання документів по 25 лютого 2022 року включно.

Конкурс відбудеться 01 березня 2022 року о 11:00 за адресою: м. Нововолинськ, проспект Дружби, 27.

Телефон для довідок 32650, email: transport@nov-rada.gov.ua.