Внесення змін щодо укладення типових договорів з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Згідно постанови Кабінету Міністрів України № 85 від 02.02.2022 року було внесено до постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 року № 690 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» зміни, а саме:

абзац третій викласти в такій редакції : «типовий індивідуальний договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем»;

– в абзаці четвертому слова «типовий договір з індивідуальним споживачем» замінити словами «типовий індивідуальний договір»;

– абзац п’ятий викласти в такій редакції: «типовий договір з власником (користувачем) будівлі (приміщення у будівлі) про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Тому згідно Правил надання послуг з централізованого водопостачання  та централізованого водовідведення затверджені типові договори про надання послуг з централізованого водопостачання  та централізованого водовідведення а саме:

 — типовий індивідуальний договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем;

— типовий індивідуальний договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

— типовий договір з власником (користувачем) будівлі (приміщення у будівлі) про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

 типовий договір з колективним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

— типовий колективний договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Тому, згідно із частиною першою статті 14 Закону за рішенням співвласників багатоквартирного будинку (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку), прийнятим відповідно до закону, договір про надання послуг з централізованого водопостачання  та централізованого водовідведення укладається з виконавцем відповідної комунальної послуги, визначеним статтею 6 цього Закону:

  • кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно (індивідуальний договір);
  • від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою (колективний договір);
  • об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною особою, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, як колективним споживачем.

Співвласники багатоквартирного будинку (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) самостійно обирають одну з моделей організації договірних відносин, визначену вищенаведеною постановою.

У разі якщо співвласники багатоквартирного будинку (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) самостійно не оберуть одну з моделей організації договірних відносин, та/або не дійдуть згоди з виконавцем про розмір плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги, між виконавцем відповідної комунальної послуги та кожним співвласником буде укладено індивідуальний договір про надання комунальної послуги з урахуванням особливостей, визначених частиною сьомою статті 14 Закону.

 Договори приєднання будуть вважати укладеними, якщо до 01 квітня 2022 року з дня опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті виконавця послуги співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір з виконавцем комунальної послуги. Публічні договори приєднання про надання комунальних послуг з власниками індивідуальних (садибних) житлових будинків вважатимуться укладеними, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті виконавця послуги такий власник не вчинив дій щодо відключення (відмови) від комунальної послуги.

За такою моделлю договірних відносин плата виконавцю комунальної послуги буде складатися з плати за послугу та плати за абонентське обслуговування. При цьому відмова споживача (іншої особи, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача) від укладення договору з виконавцем комунальної послуги не звільняє його від обов’язку оплати фактично спожитої комунальної послуги, наданої таким виконавцем.

Рекомендована форма ПРОТОКОЛУ загальних зборів для оформлення договору (ІНДИВІДУАЛЬНІ ДОГОВОРИ)

З повагою адміністрація комунального підприємства