Паспорти та звіти бюджетних програм місцевого бюджету 2018р.

Назва Органу

КПКВ/Назва бюджетної програми

Виконавчий комітет Нововолинської міської ради

0210150 – Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0213110 – Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

0213120 – Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

0213130 – Реалізація державної політики у молодіжній сфері

0213140 – Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

0214080 – Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

0215010 – Проведення спортивної роботи в регіоні 0215040 – Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

0215050 – Підтримка фізкультурно-спортивного руху

0215060 – Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

0216080 – Реалізація державних та місцевих житлових програм

0217130 – Здійснення заходів із землеустрою

0217680 – Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

0217690 – Інша економічна діяльність

0218110 – Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

0218220 – Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення.

0218420 – Інші заходи у сфері засобів масової інформації

0218820 – Пільгові довгострокові кредити молодим сім”ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення

0217640 – Заходи з енергозбереження

0210150 – (зміни від 06.03.2018) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0213120 – (зміни від 06.03.2018) Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

0213130 – (зміни від 06.03.2018) Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми “Молодь України”

0217640 – (зміни від 06.03.2018) Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

0213140 – (зміни від 27.04.2018) Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської)

0210180 – (зміни від 16.05.2018) Інша діяльність у сфері державного управління

0210150 – (зміни від 16.05.2018) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0215040 – (зміни від 16.05.2018) Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

0213110 – (зміни від 22.06.2018) Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

0216080 (зміни від 22.06.2018) Реалізація державних та місцевих житлових програм

0215040 – (зміни від 22.06.2018) Підтримка  і розвиток спортивної інфраструктури 

0210150 – (зміни від 24.09.2018) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0213120 – (зміни від 24.09.2018) Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями насе-лення

0213110 – (зміни від 17.10.2018) Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

0216080 – (зміни від 17.10.2018) Реалізація державних та місцевих житлових програм

0210150 – (зміни від 29.11.2018) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0214080 – (зміни від 29.11.2018) Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

0215040 – (зміни від 29.11.2018) Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

0215050 – (зміни від 29.11.2018) Підтримка фізкультурно-спортивного руху

0217130 – (зміни від 29.11.2018) Здійснення заходів із землеустрою

0217680 – (зміни від 29.11.2018) Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

0218420 – (зміни від 29.11.2018) Інші заходи у сфері засобів масової інформації

0216080 – (зміни від 11.12.2018) Реалізація державних та місцевих житлових програм

0210150 – (зміни від 21.12.2018)  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0213120 – (зміни від 21.12.2018)  Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

0210150 – (Звіт) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0213110 – (Звіт) Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

0213120 – (Звіт) Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

0213130 – (Звіт) Реалізація державної політики у молодіжній сфері

0213140 – (Звіт) Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

0214080 – (Звіт) Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

0215010 – (Звіт) Проведення спортивної роботи в регіоні

0215040 – (Звіт) Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

0215050 – (Звіт) Підтримка фізкультурно-спортивного руху

0215060 – (Звіт) Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

0216080 – (Звіт) Реалізація державних та місцевих житлових програм

0217130 – (Звіт) Здійснення заходів із землеустрою

0217680 – (Звіт) Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

0217690 – (Звіт) Інша економічна діяльність

0218110 – (Звіт) Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

0218220 – (Звіт) Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

0218420 – (Звіт) Інші заходи у сфері засобів масової інформації

0210180 – (Звіт) Інша діяльність у сфері державного управління

0218820 – (Звіт) Пільгові довгострокові кредити молодим сім”ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення

Оцінки ефективності бюджетних програм (КПКВК МБ 02100000) Виконавчий комітет Новововлинської міської ради

0210150 – Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0210180 – Інша діяльність у сфері державного управління

0213110 – Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

0213120 – Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

0213130 – Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової програми «Молодь України»

0213140 – Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

0214080 – Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

0215010 – Проведення спортивної роботи в регіоні

0215040 – Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

0215050 – Підтримка фізкультурно-спортивного руху

0215060 – Інші заходи з розвитку фізичної культури

0216080 – Реалізація державних та місцевих житлових програм

0217130 – Здійснення заходів із землеустрою

0217680 – Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

0217690 – Інша економічна діяльність

0218110 – Створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій

0218220 – Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

0218420 – Інші заходи у сфері засобів масової інформації

0218820 – Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

 

Назва Органу

КПКВ/Назва бюджетної програми

Фінансове управління

 

3710160 – (Оцінка ефективності бюджетної програми) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

 

3710160 – (Звіт) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

 

3710160 – (зміни від 22.12.2018) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

 

3710160 – (зміни від 24.09.2018) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

 

3710160 – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

 

 

Назва Органу

КПКВ/Назва бюджетної програми

Відділ культури

1010160 – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1014030 – Забезпечення діяльності бібліотек

1014040 – Забезпечення діяльності музеїв та виставок

1014060 – Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

1011100 – Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

1014030 – (зміни від 28.02.2018) – Забезпечення діяльності бібліотек

1014040 – (зміни від 28.02.2018) – Забезпечення діяльності музеїв та виставок

1014060 – (зміни від 28.02.2018) – Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

1014080 (зміни від 21.05.2018) – Забезпечення дыяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1011100 (зміни від 19.09.2018) –  Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

1014080 (зміни від 19.09.2018) –  Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

1010160 (зміни від 19.09.2018) –  Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1014080 – Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

1014030 (зміни від 22.11.2018) – Забезпечення діяльності бібліотек

1014040 (зміни від 22.11.2018) – Забезпечення діяльності музеїв та виставок

1014060 (зміни від 22.11.2018) – Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

1010160 (зміни від 22.12.2018) – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1014030 (зміни від 22.12.2018) – Забезпечення діяльності бібліотек

1014060 (зміни від 22.12.2018) – Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

1010160 (Звіт) – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1014030 (Звіт) –  Забезпечення діяльності бібліотек

1014040 (Звіт) –  Забезпечення діяльності музеїв та виставок

1014060 (Звіт) –  Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

1011100 (Звіт) –  Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

1014080 (Звіт) –  Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

Оцінка ефективності бюджетних програм

1010160 – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1014030 – Забезпечення діяльності бібліотек

1014040 – Забезпечення діяльності музеїв та виставок

1014060 – Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

1011100 – Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

1014081 – Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

 

Назва Органу

КПКВ/Назва бюджетної програми

Управління соціального захисту населення

0810160 – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

0813010 – Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

0813020 – Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

0813030 – Надання пільг з оплати послуг звязку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

0813040 – Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчової допомоги дітям

0813050 – Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

0813080 – Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам,які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги

0813090 – Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

0813160 – Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю , дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують

0813170 – Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

0813180 – Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,на оплату житлово-комунвльних послуг

0813190 – Соціальний захист ветеранів війни та праці

0813210 – Організація та проведення громадських робіт

0813230 – Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прий

0813240 – Інші заклади і заходи

0813100 – Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

0810160 – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

0813030 – Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

0813050 – Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

0813090 – Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з  інвалідністю  внаслідок  війни

0810160 (зміни) – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об_єднаних територіальних громадах

0813170 (зміни) – Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

0813040 – Надання допомоги сім_ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчової допомоги дітям

0813080 – Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю

0813020 – Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

0813050 – Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

0813090 – Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

0813030 – Надання пільг з оплати послуг звязку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

0813040 – Надання допомоги сім_ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчової допомоги дітям

0813080 – Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам,які не мають права на пенсію

0813190 – Соціальний захист ветеранів війни та праці

0813230 – Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт

0813050 – Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

0810160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об_єднаних територіальних громадах

0813030 Надання пільг з оплати послуг звязку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

0813040 Надання допомоги сім_ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчової допомоги дітям

0813080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам,які не мають права на пенсію…

0813160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого

0813180 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які

0813240 Інші заклади і заходи

0810160 (Звіт) – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

0813010 (Звіт) – Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

0813020 (Звіт) – Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

0813030 (Звіт) – Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

0813040 (Звіт) – Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчової допомоги дітям

0813050 (Звіт) – Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

0813080 (Звіт) – Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам,які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

0813090 (Звіт) – Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

0813100 (Звіт) – Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадям похилого віку,інвалідам в установах соціального обслуговування

0813160 (Звіт) – Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

0813170 (Звіт) Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

0813180 (Звіт) – Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які пострадждали внаслідок Чорнобильської катастрофи),на оплату житлово-комунвльних послуг .

0813190 (Звіт) – Соціальний захист ветеранів війни та праці

0813210 (Звіт) – Організація та проведення громадських робіт

0813220 (Звіт) – Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

0813230 (Звіт) – Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

0813240 (Звіт) – Інші заклади і заходи

Оцінка ефективності бюджетних програм (КПКВК 0810000)

0810160 – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

0813010 – Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

0813020 – Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

0813030 – Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

0813040 – Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчової допомоги дітям

0813050 – Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

0813080 – Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам,які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

0813090 – Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

0813100 – Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадям похилого віку,інвалідам в установах соціального обслуговування

0813160 – Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

0813170 – Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

0813180 – Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які пострадждали внаслідок Чорнобильської катастрофи),на оплату житлово-комунвльних послуг .

0813190 – Соціальний захист ветеранів війни та праці

0813210 – Організація та проведення громадських робіт

0813220 – Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

0813230 – Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

0813240 – Інші заклади і заходи

 

Назва Органу

КПКВ/Назва бюджетної програми

Відділ будівництва, комунального господарства і газифікації

1213210 – Організація та проведення громадських робіт

1216010 – Утримання та ефективна експлуатація об”єктів житлово- комунального господарства

1216020 – Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 

1216030 – Організація благоустрою населених пунктів

1217310 – Будівництво об”єктів житлово-комунального господарства

1217460 – Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

1217670 – Внески до статутного капіталу суб”єктів господарювання

1218110 – Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1218310 – Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища

1216010 (зміни від 14.03.2018р.) – Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

1216020 (зміни від 14.03.2018р.) – Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1216030 (зміни від 14.03.2018р.) – Організація благоустрою населених пунктів

1217310 (зміни від 14.03.2018р.) – Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

1217460 (зміни від 14.03.2018р.) – Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

1218310 (зміни від 14.03.2018р.) – Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища

1215040 (зміни від 14.03.2018р.) – Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

1217330 (зміни від 14.03.2018р.) – Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

1217360 (зміни від 14.03.2018р.) – Виконання інвестиційних проектів

1217460 – Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

1216010 – (зміни 29.05.2018р.) Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

1216020 – (зміни 29.05.2018р.) Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1216030 – (зміни 29.05.2018р.) Організація благоустрою населених пунктів

1216090 – (зміни 29.05.2018р.) Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

1217310 – (зміни 29.05.2018р.) Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

1217320 – (зміни 29.05.2018р.) Будівництво об’єктів соціально-культурного призначення

1217670 – (зміни 29.05.2018р.) Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

1216010 (зміни 06.07.2018р.) – Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

1216020 (зміни 06.07.2018р.) – Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1216030 (зміни 06.07.2018р.) – Організація благоустрою населених пунктів

1215040 (зміни 06.07.2018р.) – Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

1218340 (зміни 06.07.2018р.) – Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

1216010 (зміни 02.10.2018р.) – Утримання та ефективна експлуатація об’єктів  житлово-комунального господарства 

1216020 (зміни 02.10.2018р.) –  Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги  

1216030 (зміни 02.10.2018р.) – Організація благоустрою населених пунктів

1217670 (зміни 02.10.2018р.) – Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

1216030 (зміни 16.10.2018р.) – Організація благоустрою населених пунктів

1215040 (зміни 04.12.2018р.) – Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

1216010 (зміни 04.12.2018р.) – Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

1216030 (зміни 02.10.2018р.) – Організація благоустрою населених пунктів

1217310 (зміни 04.12.2018р.) – Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

1217320 (зміни 04.12.2018р.) – Будівництво об’єктів соціально-культурного призначення

1217360 (зміни 04.12.2018р.) – Виконання інвестиційних проектів

1217460 (зміни 04.12.2018р.) – Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

1217670 (зміни 04.12.2018р.) – Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

1215040 (зміни 28.12.2018р.) – Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

1216010 (зміни 28.12.2018р.) – Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства

1216030 (зміни 28.12.2018р.) – Організація благоустрою населених пунктів

1216090 (зміни 28.12.2018р.) – Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

1217360 (зміни 28.12.2018р.) – Виконання інвестиційних проектів

1213210 (Звіт) – Організація та проведення громадських робіт

1215041 (Звіт) – Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

1216011 (Звіт) – Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1216013 (Звіт) – Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

1216016 (Звіт) – Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

1216020 (Звіт) – Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють , виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1216030 (Звіт) – Організація благоустрою населених пунктів

1216090 (Звіт) – Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

1217310 (Звіт) – Будівництво об”єктів житлово-комунального господарства

1217325 (Звіт) – Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

1217363 (Звіт) – Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

1217461 (Звіт) – Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1217462 (Звіт) – Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

1217670 (Звіт) – Внески до статутного капіталу суб”єктів господарювання

1218110 (Звіт) – Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1218340 (Звіт) – Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Оцінка ефективності бюджетних програм (КПКВК МБ 1200000)

1213210 – Організація та проведення громадських робіт

1215041 – Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

1216011 – Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1216013 – Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

1216016 – Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

1216020 – Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють , виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1216030 – Організація благоустрою населених пунктів

1216090 – Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

1217310 – Будівництво об”єктів житлово-комунального господарства

1217325 – Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

1217363 – Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

1217461 – Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1217462 – Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

1217670 – Внески до статутного капіталу суб”єктів господарювання

1218110 – Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1218340 – Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

 

 

Назва Органу

КПКВ/Назва бюджетної програми

Нововолинська центральна міська лікарня

0712010 – Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0712100 – Стоматологічна допомога населенню

0712110 – Первинна медична допомога населенню

0712140 – Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я

0712150 – Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я

0712010 – (зміни від 13.03.2018) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0712140 – (зміни від 13.03.2018) Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я

0712150 – (зміни від 13.03.2018) Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я

0712010 – (зміни від 29.05.2018) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0712110 (зміни від 17.07.2018 року) Первинна медична допомога населенню

0712150 (зміни від 02.10.2018 року) – Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я

0712140 (зміни від 02.10.2018 року) – Програми і централізовані заходи у сфері охорони здоров’я

0712110 (зміни від 17.10.2018 року) Первинна медична допомога населенню

0712140 (зміни від 17.10.2018 року) Програми і централізовані заходи у сфері охорони здоров’я

0712010 –Багатопрофільна стаціонарна допомога населенню

0712140 –Програми і централізовані заходи в галузі охорони здоров’я

0712100 (Звіт) – Стоматологічна допомога населенню

0712010 (Звіт) – Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0712150 (Звіт) – Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я

0712140 (Звіт) – Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я

0712110 (Звіт) – Первинна медична допомога

Оцінка ефективності бюджетних програм

0712140 (Оцінка) – Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я

0712100 (Оцінка) – Стоматологічної допомоги населенню

0712010 (Оцінка) – Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0712110 (Оцінка) – Первинна медична допомога населенню

0712150 (Оцінка) – Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я

Назва Органу КПКВ/Назва бюджетної програми
Управління освіти Паспорти та зміни до паспортів розміщенні на офіційному сайті управління освіти