СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ЛЮТОМУ 2019 РОКУ

Повідомлення Головного управління статистики

у Волинській області

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 лютого 2019р. становила 1034,9 тис. осіб. У січні кількість жителів зменшилась на 426 осіб.

Обсяг природного скорочення у порівнянні з січнем 2018р. збільшився на 192 особи.

Кількість живонароджених у січні становила 932 особи, померлих –1429 осіб.

РИНОК ПРАЦІ

За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець лютого 2019р. становила 8,6 тис. осіб, з них 60,7% – жінки, 33,8% – молодь у віці до 35 років. Кількість безробітних як у міських поселеннях, так і в сільській місцевості за лютий збільшилась відповідно на 0,9% та 2,7% і на кінець місяця становила 4852 та 3776 осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець лютого становив, як і рік тому, 1,4% населення працездатного віку. Зазначений показник був нижчим серед чоловіків в порівнянні з жінками – 1,1% проти 1,6%, а також у мешканців сільських населених пунктів порівняно з міськими поселеннями – 1,3% проти 1,4%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у лютому, склала 6,7 тис. осіб. Середній розмір виплаченої допомоги становив 2529 грн, що дорівнює 60,6% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, за лютий збільшилась на 111, або на 3,7%, і на кінець місяця становила 3097 одиниць.

За професійними групами найбільший попит спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (21,3% від загальної кількості заявлених вакансій), працівників сфери торгівлі та послуг (18,3%), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устатковання, складання устатковання та машин (17,5%), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (0,8%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію становило, як і місяць тому, 3 особи.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) у січні–лютому становила 7635 грн (в Україні – 9326 грн), що в 1,8 раза вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (4173 грн) та на 19,7% більше, ніж у січні–лютому 2018р. За рівнем зарплати Волинь випередила Житомирську, Кіровоградську, Тернопільську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області.

Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, у сфері фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 2,0–1,7 раза.

Індекс реальної заробітної плати у січні–лютому порівняно з відповідним періодом 2018р. становив 109,7% (в Україні – 110,1%).

Впродовж лютого загальна сума заборгованості з виплати заробітноїплати зменшилась на 11,0% і на 1 березня 2019р. становила 14,6 млн.грн, що дорівнює 1,1% фонду оплати праці, нарахованого за лютий.

Вчасно не отримали заробітну плату 2,1 тис. волинян, зайнятих в економічно активних підприємствах області, або 1,2% від середньооблікової кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 5887 грн.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у січні–лютому призначено 16,0тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях – 10,6 тис., у сільській місцевості – 5,4 тис. домогосподарств.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–лютому становила 22,0млн.грн, з неї в міських поселеннях – 14,5 млн.грн, у сільській місцевості – 7,5млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у лютому дорівнював 1404,7грн (у лютому 2018р.– 1784,6 грн).

Крім того, у січні–лютому 688 домогосподарствам було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 228 домогосподарствам, у сільській місцевості – 460 домогосподарствам.

Середній розмір призначеної у лютому субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3778,1 грн (у лютому 2018р.– 3390,0 грн).

Сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, у січні–лютому сягнула 720,6тис.грн.

У січні–лютому за житло та комунальні послуги волиняни сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років (без врахування електроенергії), 617,3 млн.грн, або 84,1% нарахованих за цей період сум, за постачання електричної енергії – 179,0 млн.грн.

На кінець лютого заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 608,9 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 129,0млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 29,3 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 27,7 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 7,5 млн.грн, за постачання електричної енергії – 106,4млн.грн.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) в області у січні–лютому становив 101,3%, в Україні – 101,5 (у відповідному періоді минулого року – 102,1% та 102,4%відповідно).

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищились загалом на 2,8%. Найбільше подорожчали овочі (на 28,8%) та фрукти (на 12,6%). Зросли ціни на цукор, продукти переробки зернових, хліб, сири, масло, рис, молоко на 4,2–1,2%. В той же час знизилиcь ціни на яйця, свинину, яловичину і телятину, макаронні вироби – на 7,4–1,4%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,3% відбулося за рахунок підвищення тарифів на опалення на 9,0% та гарячу воду на 8,7%.

Зниження цін на транспорту цілому на 2,1% в основному спричинено здешевленням палива та мастил на 9,3%. Разом з тим подорожчав проїзд у залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті на 11,5% та 1,1% відповідно.

У сфері зв’язку ціни зросли на 4,3% за рахунок подорожчання місцевого телефонного зв’язку на 17,3%, поштових послуг – на 14,3%, Інтернету – на 5,5%, мобільного зв’язку – на 3,2%.

Зростання вартості послуг освіти на 2,6% пов’язано з підвищенням плати за перебування дітей у дошкільних закладах на 15,8%, навчання на курсах іноземних мов – на 6,4%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Індекс промислової продукції у січні–лютому до відповідного періоду 2018р. становив 95,3%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 60,7%, переробній – 95,7%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 94,5%.

У переробній промисловості порівняно з відповідним періодом минулого року досягнуто приросту у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин та устатковання, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції,на 221,4% – 1,6%.

Підприємствами області у січні–лютому реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 5126,3 млн.грн, або 4944 грн у розрахунку на одну особу.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–лютим 2018р. становив 98,9%, у т.ч. у підприємствах – 104,7%, у господарствах населення – 93,8%.

У січні­–лютому реалізовано на забій 25,9 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 2,6% менше порівняно з січнем–лютим 2018р., вироблено 45,4 тис.т молока (на 4,4% менше) та 13,9 млн.шт яєць (на 1,4% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у січні–лютому 2019р. становила відповідно 37,1%, 68,5% та 71,9%.

За розрахунками, на 1 березня 2019р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 143,5 тис. голів (на 3,8% менше, ніж на 1 березня 2018р.), у т.ч. корів – 86,0 тис. (на 6,9% менше), свиней – 284,5 тис. (на 8,2% менше), овець і кіз – 16,5тис. (на 9,3% менше), птиці всіх видів – 7,5 млн. голів (на 2,5% більше). Населенням утримувалось 68,6% загальної чисельності великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 78,1%, свиней – 69,7%, овець і кіз – 92,7%, птиці всіх видів – 34,7%.

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підприємствами, у січні–лютому порівняно з відповідним періодом 2018р. зменшився на 8,6%, у т.ч. продукції рослинництва – на 1,9%, продукції тваринництва – на 18,1%.

Середні ціни продажу аграрної продукції підприємствами за всіма напрямами реалізації у січні–лютому 2019р. порівняно з відповідним періодом 2018р. зросли на 2,3%, у т.ч. продукції рослинництва – на 6,5%, тваринництва – зменшились на 0,1%, у лютому порівняно з січнем 2019р. – зросли на 2,1%, у т.ч. рослинництва – на 5,0%, тваринництва – зменшились на 4,0%.

На 1 березня у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберігання і переробленням культур зернових і зернобобових, було в наявності 285,8 тис.т зерна (на 13,9% менше проти 1 березня 2018р.), у т.ч. 155,8 тис.т пшениці, 103,3 тис.т кукурудзи, 12,9 тис.т ячменю, 1,6 тис.т жита; запаси насіння соняшнику становили 8,7 тис.т (на 0,4% більше, ніж на 1 березня 2018р.).

БУДІВНИЦТВО

Підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 168,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–лютому 2019р. порівняно з відповідним періодом минулого року становив 124,4%.

Будівництво інженерних споруд зросло в 1,9 раза, будівель – на 2,9%, в т.ч. житлових – на 23,3%, нежитлових – зменшилось на 13,9%.

На спорудженні будівель виконано 61,9% усіх робіт, решта – на будівництві інженерних споруд.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 77,1% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 15,3% та 7,6% відповідно.

Будівельники м.Луцька та Луцького району виконали 93,4% загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

         Експорт товарів у січні порівняно із січнем 2018р. зменшився на 21,8% і становив 50,8 млн.дол. США, імпорт зріс на 15,3% і складав 103,1 млн.дол. Від’ємне сальдо дорівнювало 52,3 млн.дол.

У загальному обсязі експорту товарів переважали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, пластмаси, полімерні матеріали, засоби наземного транспорту, деревина і вироби з деревини, меблі, текстильні матеріали та вироби, продукти рослинного та тваринного походження, готові харчові продукти.

Основу товарної структури імпорту складали палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума, недорогоцінні метали та вироби з них, деревина і вироби з деревини, живі тварини; продукти тваринного походження.

Основними партнерами в експортно-імпортних операціях були країни Європейського Союзу (ЄС), на які припадало 82,4% загального обсягу експорту та 60,4% імпорту товарів.

Серед країн ЄС значними були обсяги торгівельних операцій з Німеччиною, Литвою, Польщею, Угорщиною та Нідерландами.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–лютому становив 2,7 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 0,7% більше обсягу січня–лютого 2018р.

У лютому оборот роздрібної торгівлі у порівнянних цінах проти січня 2019р. скоротився на 3,7%, проти лютого 2018р. – на 0,7%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–лютому становив 1,7 млрд.грн і у порівнянних цінах збільшився проти січня–лютого 2018р. на 0,4%, у лютому – склав 829,0 млн.грн. та зменшився проти січня 2019р. на 3,8%, проти лютого 2018р. – на 1,0%.

ТРАНСПОРТ

Автомобільним транспортом перевезено 664,5тис.т вантажів та виконано вантажооборот обсягом 262,1 млн.ткм, що відповідно на 8,2% та 11,2% більше, ніж у січні–лютому 2018р. Підприємства автотранспорту перевезли майже три чверті загального обсягу вантажів, решту – фізичні особи-підприємці.

Усіма видами транспорту (крім залізниці) виконано пасажирооборот обсягом 342,4 млн.пас.км та перевезено 15,4 млн. пасажирів. Пасажирооборот залишився на рівні відповідного періоду минулого року, а кількість перевезених пасажирів зменшилась на 8,4%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалося 10,5 млн. пасажирів, що на 11,0% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні–лютому 2018р., міського електротранспорту – 4,9 млн. пасажирів, що на 2,3% менше.

Крім того, залізничними станціями області (за попередніми даними) відправлено 168,7 тис.т вантажів та 267,4 тис. пасажирів, що відповідно на 8,9% та 25,1% менше, ніж рік тому.