Вакансії у Нововолинську: інформує центр зайнятості

Продовжити читати

Вакансії у Нововолинську: інформує центр зайнятості

Продовжити читати

Профілактика нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві

Основним завданням профілактики нещасних випадків на виробництві є інформаційна та методична підтримка при розробці роботодавцями заходів, направлених на поліпшення умов праці, зниження рівня травматизму, притаманних конкретному виробництву, а також поширення позитивного досвіду щодо створення здорових і безпечних умов праці.

Проводячи моніторинг стану охорони праці на підприємствах під час розслідування нещасних випадків на виробництві можна констатувати ,що на підприємствах, де не створенослужби охорони праці, у більшості випадків ніхто не займається навчанням та перевіркою знань з питань охорони праці, проведенням інструктажів, або це зводиться до формального збирання підписів. Для створення безпечних та здорових умов праці роботодавець повинен забезпечити функціонування на підприємстві системи управління охороною праці та очолити роботу з управління охороною праці.

Роботодавець повинен забезпечити суворе дотримання працівниками вимог виробничої та трудової дисципліни, за необхідності, використовувати заходи матеріального та адміністративного впливу до порушників трудової та виробничої дисципліни. Виникають на підприємстві ситуації, коли і ефективно діє служба охорони праці, і відпрацьовано та затверджено Положення, інструкції з ОП, вчасно проводяться інструктажі, навчання і т. д., але на жаль, захистити працівника від його власної недисциплінованості, недбалості, безвідповідальності таки заходи не в змозі.

Посадові особи повинні постійно проходити навчання з питань охорони праці, діяльність яких пов`язана з організацією безпечного ведення робіт, не проходять встановленого законодавством навчання та перевірки знань з питань охорони праці, і, як наслідок такої безтурботності- нещасний випадок, професійне захворювання.

Основними завданнями навчання з питань ,промислової безпеки та охорони праці є пропаганда безпечних умов праці, інформування працівників про їх права і обов’ язки в галузі охорони праці, поширення позитивного досвіду щодо створення здорових і безпечних умов праці на конкретних робочих місцях, профілактика аварій, виробничого травматизму та професійних захворювань та інформування про прийняті нормативно-правові акти з охорони праці та засоби колективного та індивідуального захисту, порядок їх використання та надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків. Не обхідно проводити відповідну роботу для виховання у працюючих психології безпечної праці, щоб вони оцінювали кожний крок і кожну дію з точки зору її безпечного виконання. Якщо сам працівник буде усвідомлювати, що нехтування власною безпекою будь-якої миті може обернутися каліцтвом, або смертю, тоді й нещасних випадків на виробництві буде менше.

Керівники підприємств зобов`язані завжди пам`ятати, що вони, згідно із діючим законодавством, несуть особисту відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на виробництві.

Робота у Нововолинську: інформація від підприємств

Продовжити читати

Робота у Нововолинську: вакансії від підприємств

Продовжити читати

Робота у Нововолинську: інформує Центр зайнятості

Продовжити читати

Робота у Нововолинську: вакансії від підприємств

Продовжити читати

Центр зайнятості інформує про нові програми підтримки роботодавців

Цьогоріч почали діяти фінансові механізми підтримки роботодавців, спрямовані на активізацію ринку праці та зростання зайнятості серед населення.

Відповідно до активних програм зайнятості, роботодавці отримуватимуть певні пільги за працевлаштування окремих категорій осіб.

Кабінет Міністрів України затвердив новий порядок надання компенсацій роботодавцям за працевлаштування окремих категорій зареєстрованих безробітних.

Зокрема, передбачено надання роботодавцям таких компенсацій:

1) Компенсація фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, але не більше подвійного розміру мінімального страхового внеску надається за працевлаштування роботодавцем строком не менше ніж на 2 роки за направленням центру зайнятості зареєстрованих безробітних з числа осіб, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні та перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 1 місяць:

– один з батьків або особа, яка їх замінює і має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років, або виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років чи дитину зінвалідністю; або утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особу з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності);
– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
– особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;
– особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років;
– особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;
– особи, стосовно яких згідно із законодавством встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення.
– зареєстровані безробітні, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад шість місяців.

Загальна тривалість виплати компенсації становить 12 місяців за кожен непарний місяць роботи з дня працевлаштування зареєстрованого безробітного впродовж наступних двох років.

2) Компенсація 50% фактичних витрат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної заробітної плати виплачується за працевлаштування роботодавцем за направленням центру зайнятості строком не менше ніж на один рік осіб, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 1 місяць, і належать до таких категорій:

– особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше 5 років;
– особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку;
– учасники бойових дій. Загальна тривалість виплати компенсації становить 6 місяців, за кожен непарний місяць роботи з дня працевлаштування зареєстрованого безробітного, впродовж наступного року.

3) 50% мінімальної заробітної плати за відповідну особу за місяць, якщо роботодавець за направленням центру зайнятості працевлаштовує зареєстрованого безробітного із числа осіб:
– віком до 25 років, які сумарно мають страховий стаж не більше 12 місяців;
– віком до 35 років
– на перше робоче місце;
– звільнених із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби – на перше робоче місце після звільнення.
Загальна тривалість виплати компенсації становить не більше 6 місяців, за кожен непарний місяць роботи з дня працевлаштування зареєстрованого безробітного, за умови збереження гарантій зайнятості особи протягом періоду, що перевищує виплати у два рази.
Детальніше за посиланням: https://www.dcz.gov.ua/storinka/kompensaciya-zapracevlashtuvannya-zareyestrovanyh-bezrobitnyh

4) Крім того, у 2023 році продовжує діяти програма виплати роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні. Відповідно до Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, затвердженого постановою КМУ від 20 березня 2022 р., № 331, компенсація витрат надається у розмірі 6700 гривень щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення. Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати двох місяців з дня працевлаштування особи.
Детальніше за посиланням: https://www.dcz.gov.ua/storinka/kompensaciya-robotodavcyam-za-vpo

5) Ваучер – це документ, який видається одноразово та дає право безоплатно пройти навчання за затвердженим переліком професій та спеціальностей за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Основна мета видачі ваучера – підвищення конкурентоспроможності та розширення можливостей для працевлаштування. Навчатися за ваучером можна за 70 професіями та спеціальностями https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/perelik-profesiy-specialnostey-dlya-avchannya-za-yakymy-mozhe-buty-vydanyy-vaucher, зокрема у сфері ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування, самостійно обравши професію або спеціальність, заклад освіти у межах України та форму навчання: стаціонарну, заочну чи дистанційну.

Право на отримання ваучера мають:

– особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, до досягнення ними пенсійного віку;
– особи,звільненіз військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України або Державної кримінально-виконавчої служби України при звільнені за певних умов;
– особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації, до досягнення ними пенсійного віку;
– внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи;
– особи з інвалідністю за відсутності підходящої роботи;
– особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення;
– особи, які у період дії воєнного стану в Україні або окремих її територіях отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних (бойових) дій.
Усі бажаючі повинні мати професійно-технічну, фахову передвищу чи вищу освіту і не бути зареєстрованими в службі зайнятості як безробітні. Вартість ваучера – не більше 10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а це 26 840 грн. Якщо вартість навчання перевищує цю суму, то роботодавець, або особа доплачує самостійно. Звернутись за послугою можна до найближчого центру зайнятості.

Більш детально за посиланням : https://www.dcz.gov.ua/storinka/vauchery

У 2022 році служба зайнятості спільно з Міністерством економіки України та провідними українськими сайтами з пошуку роботи (Work.ua, robota.ua, novarobota.ua, PidBir, grc.ua, Jooble) створила “Єдиний портал вакансій” https://jobportal.dcz.gov.ua

Запроваджено програму «Власна справа» https://www.dcz.gov.ua/storinka/mikrogranty в рамках урядового проєкту єРобота. Завдяки програмі громадяни можуть отримати мікрогранти до 250 тис. грн на створення нового або розвиток вже діючого бізнесу, яка продовжує діяти й у цьому році.

У 2023 році пріоритетними напрямками в роботі служби зайнятості також є:

– професійне навчання ветеранів війни – учасників бойових дій на короткотермінових курсах в ЦПТО ДСЗ;
– залучення безробітних до «Армії відновлення» https://www.dcz.gov.ua/storinka/suspilno-korysni-roboty, шляхом організації суспільно-корисних робіт за кошти Фонду загальнообов’язкового соціального державного страхування на випадок безробіття.