Виплачувати заробітну плату при звільненні працівника обов’язково

Законодавство про працю захищає права працівників, зокрема, гарантує забезпечення обов’язку роботодавця сплатити заробітну плату працівникові в повному розмірі в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Якщо ж такі права порушені, працівник має право звернутися до суду з метою стягнення невиплаченої заробітної плати.

Окрім того, відповідно до ст. 117 Кодексу законів про працю в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум, у зазначені строки, підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку, якщо немає спору про їх розмір, та у розмірах, який встановлює орган, що вирішує спір, якщо такий є.

Саме для врегулювання спірних правовідносин із роботодавцем щодо виплати заробітної плати та відшкодування за час затримки виплати належної заробітної плати до Луцького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулась клієнтка К.

Клієнтка повідомила, що на день звільнення у жовтні 2017 року підприємство не виплатило їй заробітну плату та вихідну допомогу у розмірі більше 30 тисяч гривень. В позасудовому порядку спір вирішити не вдалось.

Тоді начальник відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Ганна Савчук склала позов до суду, де просила стягнути з підприємства не лише невиплачений заробіток, а й компенсацію у формі виплати працівниці її середньої заробітної плати за весь час затримки по день фактичного розрахунку (відповідно до ст. 117 Кодексу законів у працю). У відповідному випадку такий розрахунок становив на час звернення до суду близько 109 тисяч гривень.

Також, оскільки порушення прав клієнтки у трудових правовідносинах завдало їй моральних страждань, Ганна Савчук просила суд стягнути на користь клієнтки і моральну шкоду.

Суд задовольнив усі позовні вимоги, ухваливши стягнути з підприємства невиплачену заробітну плату, індексацію, вихідну допомогу, компенсацію за порушення строків виплати заробітної плати.

Коментар юриста

Які строки для виплати працівникові заробітної плати при звільненні?
Згідно з ст. 116 Кодексу законів про працю при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, що належить працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.
В разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган в усякому випадку повинен в зазначений у цій статті строк виплатити не оспорювану ним суму.

Які підстави відшкодування моральної шкоди в трудових відносинах?
Відповідно до ст. 237-1 Кодексу законів про працю відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди працівнику провадиться у разі, якщо порушення його законних прав призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.
Виходячи із судової практики, такими порушеннями можуть бути незаконне звільнення або переведення, невиплата належних працівникові грошових сум, виконання робіт у небезпечних для життя і здоров’я умовах та ін.