Підстави для постановки на квартирну чергу

Яка категорія громадян вважається такою, що потребує поліпшення житлових умов ?

      Відповідно до ст.34 Житлового кодексу та до п.13 Правил обліку, є зазначені підстави для визнання громадян тими, які потребують поліпшення житлових умов. Отже, тими хто потребує поліпшення житлових умов визнаються:

1) забезпечені жилою площею нижче за рівень,  що визначається виконавчими комітетами  обласних,  Київської  і   Севастопольської міських Рад  народних  депутатів  разом  з радами профспілок.  Цей рівень періодично переглядається вказаними органами. Відповідно до п. 4 Постанови про Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженої виконавчим комітетом Волинського обласної ради народних депутатів №6 від 10.01.1985, мінімальна житлова площа становить для міста Нововолинськ – 6,5 кв.м. на кожного члена сім’ї.

2) які проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і  технічним  вимогам.

3) які  хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим не можуть проживати в комунальній квартирі  або  в одній кімнаті з членами своєї сім’ї.

4) які проживають за договором піднайму жилого  приміщення  в будинках державного   або   громадського  житлового  фонду  чи  за договором найму жилого приміщення в  будинках  житлово-будівельних кооперативів;

5) які  проживають  не  менше  5  років  за  договором  найму (оренди) в будинках (квартирах),  що належать громадянам на  праві приватної власності;

6) які проживають у гуртожитках;

7) які  проживають  в  одній  кімнаті  по дві і більше сім’ї, незалежно від родинних відносин, або особи різної статі  старші за 9 років,  крім подружжя (в  тому  числі  якщо  займане  ними  жиле приміщення складається більш як з однієї кімнати);

8)  внутрішньо переміщені особи з числа учасників бойових дій та особи з інвалідністю  внаслідок  війни,  та члени їх сімей, а також члени сімей загиблих, Тими, що потребують поліпшення житлових умов, визнаються також  громадяни,  які проживають у комунальних чи невпорядкованих  стосовно  умов  даного  населеного  пункту  квартирах:  особи, які належать  до  осіб  з інвалідністю внаслідок війни; особи, на яких  поширюється  чинність  Закону України “Про статус ветеранів війни,  гарантії  їх  соціального  захисту” (стаття 10); Герої  Радянського  Союзу, Герої Соціалістичної Праці, особи, нагороджені  орденами  Слави, Трудової Слави, “За службу Батьківщині у Збройних  Силах  СРСР” усіх трьох ступенів; учасники бойових дій та учасники  війни;  працівники,  які  тривалий  час  сумлінно  пропрацювали на  одному  підприємстві,  в  установі,  організації. Тривалість часу сумлінної роботи на  одному  підприємстві,  в установі, організації  встановлюється:  для  взяття  на  облік  за місцем роботи  –  трудовим  колективом   підприємства,   установи, організації, а  за  місцем  проживання – виконавчим комітетом даного  населеного  пункту   разом   з   радою  профспілки, але не може бути менше 15 років. До цього періоду включається також:

1) час,  коли працівник підприємства,  установи,  організації  перебував на строковій військовій чи альтернативній (невійськовій)  службі або на виборній посаді за умови повернення після звільнення  з  військової  служби чи закінчення повноважень по виборній посаді  на місце попередньої роботи;

2) час роботи на іншому підприємстві, в установі, організації  в  разі  їх  реорганізації,  а  також  переведення  працівника  за  розпорядженням  вищестоящих  органів  або  за рішенням відповідних  партійних, радянських, профспілкових та інших органів на роботу на  новостворене  підприємство,  в  організацію,  розташовані у тому ж  населеному пункті. На квартирний  облік  беруться  потребуючі  поліпшення  житлових  умов  громадяни,  які постійно проживають, а також мають  реєстрацію  місця проживання у даному населеному пункті. Зазначені  вимоги не поширюються на внутрішньо переміщених осіб, визначених у  підпункті  8  пункту  13  цих Правил. Виконавчі комітети можуть   установлювати тривалість  часу  постійного   проживання   громадян  у  даному  населеному  пункті,  необхідну  для  взяття на квартирний облік. Відповідно до п. 5 Постанови про Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженої виконавчим комітетом Волинського обласної ради народних депутатів №6 від 10.01.1985, цей строк становить для міста Нововолинськ – не менше двох років. При визначенні потреби громадян  у  поліпшенні житлових умов беруться до розрахунку члени  їх  сімей,  які  прожили  і  мають реєстрацію  місця проживання у відповідному населеному пункті не менше встановленого строку (крім подружжя,  неповнолітніх  дітей  і непрацездатних батьків, а також осіб, зазначених  у  підпункті  8  пункту 13 цих Правил). Громадяни,   які   користуються   правом   першочергового   і позачергового  одержання  жилих  приміщень, беруться на квартирний облік  при наявності передбачених Правилами підстав, незалежно від тривалості  проживання  у даному населеному пункті. Умова  про  реєстрацію місця проживання, передбачена в абзаці першому  цього  пункту,  не  поширюється  на  громадян,  тимчасово  відсутніх  у  даному  населеному  пункті,  якщо за ними за законом  зберігається жиле приміщення працівники, зв’язані   за   родом   занять   з   постійним пересуванням,  беруться  на  квартирний  облік  у  тому населеному пункті,   в   якому  вони  мають  реєстрацію місця проживання  в установленому  порядку. Діти-сироти  та  діти,  позбавлені  батьківського піклування, які   досягли  16  років,  а  також  особи  з  їх  числа  беруться  відповідними органами місцевого самоврядування на облік  громадян,  які  потребують поліпшення житлових умов,  за місцем їх походження  або проживання  до  влаштування  в  сім’ї  громадян, заклади  для  дітей-сиріт   та   дітей,  позбавлених  батьківського  піклування. Важливо запам’ятати, що громадяни, які  штучно  погіршили  житлові  умови  шляхом обміну займаного жилого приміщення, його псування або  руйнування, відчуження придатного і достатнього  за  розміром  для  проживання жилого будинку (частини будинку), квартири, а також громадяни,  у яких  потреба  в  поліпшенні  житлових  умов   виникла   внаслідок вилучення  жилого  приміщення,  використовуваного  для   одержання нетрудових   доходів   (стаття 96    Житлового   кодексу) , не беруться на квартирний облік протягом п’яти  років з моменту погіршення житлових умов. Відповідно до ч.2 ст.35 Житлового кодексу України та п.17 Правил не беруться на квартирний облік працездатні особи, які не займаються суспільно корисною  працею. Громадяни,  які  забезпечені  житлом  шляхом виплати грошової компенсації  (у  тому  числі  всі  особи,  включені  у  розрахунок грошової  компенсації)  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від  19  жовтня  2016  р. N 719,  не  беруться  на квартирний облік протягом п’яти років з моменту забезпечення таким житлом.