Зміни до порядку призначення і виплати допомоги одиноким матерям

На виконання внесених змін постановою Кабінету Міністрів України № 632 від 22.07.2020 року до порядку призначення допомоги одиноким матерям, з 1 липня 2020 року буде і надалі призначатись і виплачуватись допомога одиноким матерям у грошовій формі протягом шести місяців у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за два квартали (шість місяців), що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги.

Право на допомогу мають одинокі матері, одинокі усиновлювачі (які не перебувають у шлюбі), якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька (мати) дитини або запис про батька (матір) проведено в установ­леному порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

Також право на допомогу мають вдова та вді­вець з дітьми, мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

На виконання законодавства, що діє з 01.01.2020 року, введено додаткові обмеження щодо права на призначення допомоги одиноким матерям (вдовам вдівцям).

Допомога не призначається, якщо:

  • працездатні члени сім’ї протягом періоду за який враховуються доходи не працювали, не служили, не навчались за денною формою, не перебували на обліку в центрах зайнятості і в цей період не здійснювали догляд за дітьми, які потребують догляду до шести років, хворими дітьми на тяжкі захворювання, що підтверджено висновками ЛКК, а також не здійснювали догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, за престарілою особою, за дитиною з інвалідністю чи здійснювали соціальні послуги відповідно до чинного законодавства;
  • особи, які входять до складу сім’ї протягом 12 місяців перед зверненням, здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу, будівельних матеріалів або інших товарів довгострокового вжитку, на суму яка перевищує 50 тис. грн;
  • у власності сім’ї є більше ніж один автомобіль або транспортний засіб, який підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше 15 років.

У випадку, коли працездатна особа зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна менше трьох місяців протягом періоду, за який враховуються доходи, допомога може бути призначена не більше, ніж на два шестимісячних періоди тільки за умови, якщо:

  • у складі сім’ї є особа з інвалідністю і потребує постійного стороннього догляду;
  • у членів сім’ї відсутні будь-які джерела для існування пов’язані з тривалою хворобою члена сім’ї.

Коли непрацююча працездатна особа у періоді отримання допомоги самостійно забезпечила себе роботою, при призначенні такої допомоги на наступний період враховується лише 50 % отриманого доходу.

Якщо непрацююча працездатна особа перебуває на обліку в центрі зайнятості більше, ніж 12 місяців, і самостійно не працевлаштувалась, розмір допомоги на наступні терміни зменшується: на 50 %, а потім на 75%. Після зменшення її розміру протягом двох термінів така допомога може бути призначена не раніше, ніж через шість місяців після завершення виплати.

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається відповідно до Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 632 від 22.07.2020 року.

Збільшено також перелік умов за яких припиняється виплата допомоги одинокій матері з місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла така інформація, зокрема, якщо:

  • центр зайнятості повідомив про припинення реєстрації працездатної особи;
  • надійшла інформація з Держприкордонслужби про те, що працездатна особа, яка здійснювала догляд за престарілою особою чи надавала соціальні послуги з догляду відповідно до законодавства, перебувала за кордоном сукупно більше, ніж 60 днів протягом отримання допомоги одиноким матерям.

Додатково інформуємо, що з метою державної підтримки одиноких матерів, які за нових умов надання допомоги з 01.07.2020 року не змогли скористатись допомогою на дітей одиноким матерям, мають можливість звернутись за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.