Оздоровлення дітей пільгових категорій в ДПУ «МДЦ «Артек», ДП «УДЦ «Молода гвардія»

          У разі покращення санітарно-епідеміологічної ситуації в Україні у зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби  (COVID-19),  рекомендуємо батькам, які бажають  оздоровити своїх дітей у таборах  ДПУ «МДЦ «Артек», ДП «УДЦ «Молода гвардія», звертатись в управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради (контактний телефон: 3-14-96).

                      ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ  НА ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ

                      в ДПУ «МДЦ «Артек», ДП «УДЦ «Молода гвардія»

№ з/п           Пільгова категорія    Перелік документів
1. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування 1. Копія документа, що посвідчує особу.

2. Довідка з навчального закладу про те, що дитина у поточному році не оздоровлювалась за кошти державного та міського бюджетів.

3. Копія документа, що підтверджує статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

2. Діти з інвалідністю, здатних до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань) 1. Копія документа, що посвідчує особу.

2. Довідка з навчального закладу про те, що дитина у поточному році не оздоровлювалась за кошти державного та міського бюджетів.

3. Копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.

3. Діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або                   ІІ групи 1. Копія документа, що посвідчує особу.

2. Довідка з навчального закладу про те, що дитина у поточному році не оздоровлювалась за кошти державного та міського бюджетів.

3. Копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.

4. Діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф 1. Копія документа, що посвідчує особу.

2. Довідка з навчального закладу про те, що дитина у поточному році не оздоровлювалась за кошти державного та міського бюджетів.

3. Копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.

5. Діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1. Копія документа, що посвідчує особу.

2. Довідка з навчального закладу про те, що дитина у поточному році не оздоровлювалась за кошти державного та міського бюджетів.

3. Копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.

6. Діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків 1. Копія документа, що посвідчує особу.

2. Довідка з навчального закладу про те, що дитина у поточному році не оздоровлювалась за кошти державного та міського бюджетів.

3. Копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.

7. Діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти)  у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях 1. Копія документа, що посвідчує особу.

2. Довідка з навчального закладу про те, що дитина у

поточному році не оздоровлювалась за кошти державного та міського бюджетів.

3. Копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.

8. Діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення 1. Копія документа, що посвідчує особу.

2. Довідка з навчального закладу про те, що дитина у

поточному році не оздоровлювалась за кошти державного та міського бюджетів.

3. Копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.

9. Діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах 1. Копія документа, що посвідчує особу.

2. Довідка з навчального закладу про те, що дитина у

поточному році не оздоровлювалась за кошти державного та міського бюджетів.

3. Копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.

10. Діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту 1. Копія свідоцтва дитини, батька/матір якої внесено до списку осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадянського протесту, що відбулися в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 08 травня 2014 року № 278 «Про затвердження списків осіб, члени сімей яких мають

право на одержання одноразової грошової допомоги та доплати до пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

2. Довідка з навчального закладу про те, що дитина у

поточному році не оздоровлювалась за кошти державного та міського бюджетів.

11. Діти із малозабезпечених сімей 1. Копія документа, що посвідчує особу.

2. Довідка з навчального закладу про те, що дитина у

поточному році не оздоровлювалась за кошти державного та міського бюджетів.

3. Копія довідки про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка дійсна на період заїзду дитини до ДПУ «МДЦ «Артек».

12. Діти з багатодітних  сімей 1. Копія документа, що посвідчує особу.

2. Довідка з навчального закладу про те, що дитина у

поточному році не оздоровлювалась за кошти державного та міського бюджетів.

3. Копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї або довідка про склад сім’ї.

13. Рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї 1. Копія документа, що посвідчує особу.

2. Довідка з навчального закладу про те, що дитина у

поточному році не оздоровлювалась за кошти державного та міського бюджетів.

3. Довідка про склад сім’ї.

4. Копія розпорядження про створення дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї.

 

14. Діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветерані війни, гарантії їх соціального захисту» 1. Копія документа, що посвідчує особу.

2. Довідка з навчального закладу про те, що дитина у

поточному році не оздоровлювалась за кошти державного та міського бюджетів.

3. Копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.

15. Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи 1. Копія документа, що посвідчує особу.

2. Довідка з навчального закладу про те, що дитина у

поточному році не оздоровлювалась за кошти державного та міського бюджетів.

3. Копія довідки по взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

16. Діти, які перебувають на диспансерному обліку 1. Копія документа, що посвідчує особу.

2. Довідка з навчального закладу про те, що дитина у

поточному році не оздоровлювалась за кошти державного та міського бюджетів.

3. Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий  заклад    оздоровлення     та відпочинку за формою  №079/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року.

17. Діти-учасники дитячих творчих колективів і спортивних команд- переможці міжнародних,всеукраїнських, обласних, районних, міських конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад 1. Копія документа, що посвідчує особу.

2. Довідка з навчального закладу про те, що дитина у

поточному році не оздоровлювалась за кошти державного та міського бюджетів.

3. Список учасників дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, у якому створено дитячий творчий колектив, спортивну команду.

4. Копії посвідчень, дипломів, грамот або інших документів, що підтверджують відповідні досягнення дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного, всеукраїнського,обласного, районного, міського рівнів (1-3 особисте або командне місце), отриманих у поточному або попередньому році.

18. Талановиті, обдаровані  діти – переможці міжнародних,всеукраїнських, обласних,  районних, міських конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад 1. Копія документа, що посвідчує особу.

2. Довідка з навчального закладу про те, що дитина у

поточному році не оздоровлювалась за кошти державного та міського бюджетів.

3.  Копії посвідчень, дипломів, грамот або інших документів, що підтверджують відповідні досягнення дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного, всеукраїнського,обласного, районного, міського рівнів (1-3 особисте або командне місце), отриманих у поточному або попередньому році.

19. Діти працівників агропромислового      комплексу та соціальної сфери села

 

1. Копія документа, що посвідчує особу.

2. Довідка з навчального закладу про те, що дитина у

поточному році не оздоровлювалась за кошти державного та міського бюджетів.

3. Копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.

20. Відмінники навчання 1. Копія документа, що посвідчує особу.

2. Довідка з навчального закладу про те, що дитина у

поточному році не оздоровлювалась за кошти державного та міського бюджетів.

3. Копія    табеля за останній навчальний рік.

21. Лідери дитячих громадських організацій 1. Копія документа, що посвідчує особу.

2. Довідка з навчального закладу про те, що дитина у

поточному році не оздоровлювалась за кошти державного та міського бюджетів.

3.Клопотання керівного органу громадської організації.