Форми для подання інформаційного запиту

від юридичних осіб (додаток 2);

від фізичних осіб (додаток 1);

від об’єднань громадян (додаток 3).