Види публічної інформації, яка знаходиться у володінні Нововолинської міської ради, та система її обліку

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення виконавчим комітетом Нововолинської міської ради повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Нововолинської міської ради.

№ з/п  

Види інформації

 

 

Система обліку інформації

1. 2 3
 

1.

 

Проекти актів Нововолинської міської ради, регіональних програм та звіти, що підлягають оприлюдненню для публічного громадського обговорення:

– проекти нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, здійснення делегованих повноважень;

– проекти регуляторних актів;

– проекти регіональних програм економічного, соціального та  культурного розвитку і рішень стосовно стану їх виконання;

– звіти головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.

 

Журнал реєстрації

(загальний та організаційний відділи міськвиконкому)

2. Розпорядження Нововолинського міського голови з основної та адміністративно-господарської діяльності Журнал реєстрації,

підсистема «Розпорядження» у системі електронного документообігу (загальний відділ міськвиконкому)

3. Розпорядження міського голови про прийняття, переведення, заохочення, звільнення заступників голови, працівників апарату міськвиконкому, начальників та заступників начальників структурних підрозділів міськвиконкому Журнал реєстрації

(відділ правової роботи, житлових та кадрових питань)

 

4. Доручення міського голови

 

Журнал реєстрації,

підсистема «Доручення» у системі електронного документообігу (загальний відділ міськвиконкому)

5. Протоколи засідань виконавчого комітету Нововолинської міської ради

 

Загальний відділ міськвиконкому

 

 

6. Рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради

 

Загальний відділ міськвиконкому

 

7. Протоколи сесій Нововолинської міської ради Організаційний відділ міськвиконкому
8. Рішення сесій Нововолинської міської ради Організаційний відділ міськвиконкому
9. Протоколи постійних комісії Нововолинської міської ради Організаційний відділ міськвиконкому
10. Рішення постійних комісій Нововолинської міської ради Організаційний відділ міськвиконкому
11. Протоколи нарад у міського голови Загальний відділ міськвиконкому

 

12. Угоди (договори), укладені Нововолинською міською радою

(крім тих, що носять конфіденційний характер)

 

Відділ бухгалтерського обліку, звітності та господарської діяльності

 

13. Вхідна кореспонденція

(крім інформації з обмеженим доступом)

Підсистема «Вхідна кореспонденція» у системі електронного документообігу

(загальний відділ міськвиконкому)

 

14. Вихідна кореспонденція

(крім інформації з обмеженим доступом)

Підсистема «Вихідна кореспонденція» у системі електронного документообігу

загальний відділ міськвиконкому

 

15. Матеріали консультативно-дорадчих органів, утворених міським головою У структурних підрозділах виконавчого комітету, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення діяльності консультативно-дорадчих органів
16. Звіти (довідки) про підсумки роботи із зверненнями громадян

 

Електронна база даних «Звернення громадян»

(загальний відділ міськвиконкому)

 

17. Інформація з обмеженим доступом Журнали реєстрації

(сектор режимно-секретної роботи, загальний відділ міськвиконкому)