Види публічної інформації, яка знаходиться у володінні Нововолинської міської ради, та система її обліку

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення виконавчим комітетом Нововолинської міської ради повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Нововолинської міської ради.

№ з/п Види інформації Система обліку інформації
1. 2 3
1. Проекти актів Нововолинської міської ради, міських програм та звіти, що підлягають оприлюдненню для публічного громадського обговорення:- проекти нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, здійснення делегованих повноважень;

– проекти регуляторних актів;

– проекти регіональних програм економічного, соціального та  культурного розвитку і рішень стосовно стану їх виконання;

– звіти головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.

Журнал реєстрації

Структурні підрозділи виконавчого комітету Нововолинської міської ради

2. Розпорядження Нововолинського міського голови з основної та адміністративно-господарської діяльності Журнал реєстрації,

підсистема «Розпорядження» у системі електронного документообігу АСКОД

(організаційно-виконавчий відділ виконавчого комітету)

3. Розпорядження міського голови про прийняття, переведення, заохочення, звільнення заступників голови, працівників апарату міськвиконкому, начальників та заступників начальників структурних підрозділів міськвиконкому Журнал реєстрації (відділ персоналу)
4. Доручення міського голови Журнал реєстрації,підсистема «Доручення» у системі електронного документообігу АСКОД (організаційно-виконавчий відділ виконавчого комітету)
5. Протоколи засідань виконавчого комітету Нововолинської міської ради організаційно-виконавчий відділ міської ради
6. Рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради організаційно-виконавчий відділ виконавчого комітету
7. Протоколи сесій Нововолинської міської ради організаційно-виконавчий відділ міської ради
8. Рішення сесій Нововолинської міської ради організаційно-виконавчий відділ міської ради
9. Протоколи постійних комісії Нововолинської міської ради організаційно-виконавчий відділ міської ради
10. Рекомендації та висновки постійних комісій Нововолинської міської радиорганізаційно-виконавчий відділ міської ради організаційно-виконавчий відділ міської ради
11. Протоколи нарад у міського голови організаційно-виконавчий відділ виконавчого комітету
12. Угоди (договори), укладені Нововолинською міською радою(крім тих, що носять конфіденційний характер) Відділ бухгалтерського обліку та звітності
13. Вхідна кореспонденція(крім інформації з обмеженим доступом) Підсистема «Вхідна кореспонденція» у системі електронного документообігу АСКОД

(організаційно-виконавчий відділ виконавчого комітету

14. Вихідна кореспонденція(крім інформації з обмеженим доступом) Підсистема «Вихідна кореспонденція» у системі електронного документообігу АСКОДорганізаційно-виконавчий відділ виконавчого комітету
15. Матеріали консультативно-дорадчих органів, утворених міським головою У структурних підрозділах виконавчого комітету, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення діяльності консультативно-дорадчих органів
16. Звіти (довідки) про підсумки роботи із зверненнями громадян Електронна база даних «Звернення громадян»(організаційно-виконавчий відділ виконавчого комітету)
17. Інформація з обмеженим доступом Журнали реєстрації(організаційно-виконавчий відділ виконавчого комітету, відділ взаємодії із правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи)