Про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів комунального майна територіальної громади

І Н Ф О Р М А Ц І Я
виконавчого комітету Нововолинської міської ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів комунального майна територіальної громади

Найменування об’єкта оцінки: приміщення громадського будинку господарська будівля (склад, гараж, підсобні приміщення) літера «Б-1», загальною площею 542,8 кв.м

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вулиця Нововолинська, 8, місто Нововолинськ.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його подальшого відчуження.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – згідно з договором про надання послуг на оцінку майна.

Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим розпорядженням міського голови від 18.06.2018 №57-р (далі Положення).

Замовник послуг з оцінки: виконавчий комітет Нововолинської міської ради, телефон (03344)30586, електронна адреса vykonk@nov-rada.gov.ua .

Особа-платник робіт з оцінки буде визначена згідно з чинним законодавством.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифікати суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:

підтвердних документів:

  • заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);
  • письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаною з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);
  • інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення);

конкурсних пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з надання таких послуг, а також строку їх виконання у календарних днях;

документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення).

При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єкта оцінки практичний досвід з оцінки нерухомого майна (приміщень, окремих будівель, споруд).

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки об’єктів, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця становить 4,0 тис.грн за об’єкт.

Місцезнаходження конкурсної комісії: проспект Дружби, 27, місто Нововолинськ, 45400. Телефон для довідок (03344) 30586.

Конкурсна документація приймається виконавчим комітетом Нововолинської міської ради до 17.15 год 14 червня 2021 року.

На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, який подає конкурсну документацію.

Конкурс відбудеться у приміщенні Нововолинської міської ради (кабінет 304, проспект Дружби, 27, місто Нововолинськ) 22 червня 2021 року о 10.00 год.

Заступник міського голови з питань

Діяльності виконавчих органів,

голова комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності Олександр ГРОМИК

Завантажити розпорядження міського голови від 18.06.2018 № 57-р