Урядом запроваджується державний контроль за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки.

На засіданні Уряду 29 вересня 2021 року схвалено проект Закону України „Про державний контроль за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки” з метою посилення відповідальності з питань надання державної допомоги, пільг, житлових субсидій та інших виплат, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету, надання соціальних послуг.
Зокрема, цим законопроєкт передбачається визначити:
  •  Нацсоцслужбу суб’єктом державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та надати їй відповідні повноваження щодо здійснення державного контролю;
  •  місцеві державні адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад, центри надання адміністративних послуг, надавачів соціальних послуг об’єктами державного контролю;
  • способи здійснення державного контролю надання соціальних послуг – проведення планових та позапланових перевірок. При цьому перевірки надавачів соціальних послуг мають проводитись з урахуванням норм Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльностіˮ;
  •  повноваження, права та обов’язки уповноваженої посадової особи Нацсоцслужби на здійснення державного контролю;
  • санкції за порушення вимог законодавства з питань соціальної підтримки, надання соціальних послуг;
  • підстави для видачі приписів щодо виявлених порушень законодавства;
  • підстави для зупинення (повного або часткового) діяльності надавачів соціальних послуг;
  • оскарження приписів і розгляд спорів, що виникають під час здійснення державного контролю з питань соціальної підтримки.