АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Нововолинської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в Нововолинській міській територіальній громаді» .

ПРОЕКТ

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО  ВПЛИВУ 

Назва регуляторного акта:   Проект рішення Нововолинської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в  Нововолинській міській територіальній громаді» . 

Розробник документа:  Сектор містобудування та архітектури відділу містобудування та земельних відносин виконавчого комітету Нововолинської міської ради.  

 1. Визначення проблеми

На цей час у місті Нововолинська діє рішення Нововолинської міської ради «Про                  порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Нововолинську та смт. Благодатному»               від 01.12.2016 №12/10.

З метою приведення власних нормативних актів, що діють на території Нововолинської міської територіальної громади,  до вимог Законів України «Про рекламу», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про перелік документів у сфері господарської діяльності», Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України №2067 від 29.12.2003 р. (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №968  від 09.09.2009 р.,  №495  від 23.05.2012 р. і  №1173 від 16.12.2015 р.).  виникла необхідність розробити нове положення «Про Порядок розміщення зовнішньої реклами в  Нововолинській міській територіальній громаді».

Прийняття акту з урахуванням змін у чинному законодавстві в галузі зовнішньої реклами вдосконалить процес надання (або відмови) дозволів на розміщення зовнішньої реклами. 

 1. Визначення груп на які проблема має найбільший вплив:

Суб’єкти господарювання, міська влада, громадськість.

 1. Чому проблема не вирішується ринком і потребує державного втручання

Проблема не вирішується ринковим механізмом, оскільки порядок про розміщення зовнішньої реклами розробляють та затверджують, згідно чинного законодавства, органи місцевого самоврядування.

 1. Визначення цілей регулювання:

– дотримання вимог чинного законодавства щодо впорядкування розміщення та функціонування зовнішніх рекламних носіїв, їх відповідність технічним та естетичним вимогам до рекламних об’єктів на території міської територіальної громади;

 1. Альтернативні способи досягнення цілей

Серед альтернативних способів досягнення цілей даного регуляторного акту є:

1) Залишення ситуації без змін – призведе до порушення вимог чинного законодавства.

2) Прийняття регуляторного акту забезпечить вирішення проблеми. Дана альтернатива є найбільш оптимальною і прийнятною. Перевага обраного способу досягнення цілей полягає в тому ,що даним регуляторним актом визначено Порядок, яким будуть керуватись при розміщенні зовнішньої реклами в Нововолинській міській територіальній громаді.

 1. Механізми досягнення цілей.

Задекларовані цілі досягаються усім змістом документа, оскільки він у сукупності формує Порядок розміщення зовнішньо реклами у місті ,а саме:

– встановлено єдині вимоги до розміщення зовнішньої реклами;

– розроблено порядок надання, погодження, переоформлення та скасування дозволів на розміщення реклами;

– визначено порядок визначення розміру плати за розміщення зовнішньо реклами, порядок демонтажу рекламних засобів;

– визначено органи, які будуть вести контроль за розміщенням зовнішньої реклами та виконанням рішень виконавчого комітету щодо розміщення зовнішньої реклами на території Нововолинської міської територіальної громади.

 1. Очікувані результати прийняття регуляторного акту.

Прийняття даного рішення дозволить встановити Порядок розміщення зовнішньої реклами відповідно до вимог діючого законодавства, контролювати розміщення зовнішньої реклами на території міста та селища.

Аналіз вигод і витрат

 

Сфера впливу Вигоди Витрати
Органи місцевого самоврядування 1.Контроль за розміщенням зовнішньої реклами на території Нововолинської міської територіальної громади

2. Забезпечення вчасного надходження плати за розміщення зовнішньої реклами.

Витрати на оприлюднення регуляторного акту.
Суб’єкти підприємницької діяльності 1.Встановлення чіткого порядку отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

2. Безоплатне отримання дозволу на  розміщення зовнішньої реклами.

Плата за тимчасове використання місця для розміщення зовнішньої реклами, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади
Населення 1.Розширення доступу до рекламної інформації.

2. Покращення освітленості території міста в темну пору за рахунок світлових вивісок і пристроїв, що освітлюють рекламні конструкції.

Відсутні

 

 1. Оцінка виконання регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, не перевищує 10 відсотків.

 1. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта.

Регуляторний акт запроваджується на невизначений термін дії, до змін у законодавстві.

 1. Визначення показників результативності регуляторного акту.

Показники, які характеризують наслідки дії регуляторного акта:

– кількість заяв на  розміщення зовнішньої реклами;

– кількість виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами, кількість переоформлених дозволів, кількість скасованих дозволів:

– кількість порушень Порядку розміщення зовнішньої реклами на території міста;

– кількість укладених договорів між суб’єктами господарювання та виконавчим комітетом міської ради на тимчасове користування місцем розташування  рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності Нововолинської міської територіальної громади;

– розмір надходжень плати за право розташування реклами на місцях, які перебувають у комунальній власності Нововолинської міської територіальної громади.

 1. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності буде здійснюватись до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання ним чинності. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення до регуляторного акта відповідних змін.

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз в три роки з дня виконання заходів повторного відстеження.