Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Нововолинської міської ради «Про затвердження Правил утримання тварин на території населених пунктів Нововолинської міської територіальної громади»

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Нововолинської міської ради

«Про затвердження Правил утримання тварин

на території населених пунктів

Нововолинської міської територіальної громади»

(відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308).

 

Назва регуляторного акту:  Про затвердження Правил утримання тварин на території

населених пунктів Нововолинської міської територіальної громади

Регуляторний орган:            Нововолинська міська рада

Розробник документа:         Управління муніципальної варти виконавчого комітету Нововолинської міської ради

Відповідальна особа:           Смолярук С.П.

Контактний телефон:           +38 (067) 88-19-778

E-mail:                                   municipalnavarta@nov-rada.gov.ua

 

І. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ

 

На сьогодні у Нововолинській міській територіальній громаді існують проблеми, пов’язані з неналежним утриманням домашніх та безпритульних тварин. Має місце безконтрольне знаходження домашніх собак за межами помешкання власників, без супроводу власника, без повідка та намордника, в тому числі собак потенційно небезпечних порід, що призводить до нападів собак на людей та інших тварин. Кожен рік зростає кількість безпритульних тварин. Через відсутність механізму реєстрації неможливо встановити власника тварини, яка спричинила шкоду та знайти власників для загублених тварин.

Неконтрольоване розмноження безпритульних тварин призводить до погіршення епідеміологічної ситуації у громаді, може сприяти виникненню епізоотій, створює загрози для мешканців та гостей громади.

Дана проблема поширюється в межах громади та впливає на всіх її членів, як тих, що мають домашніх тварин, так і тих що їх не мають, але можуть їх зустріти в громадських місцях.

На державному рівні прийнято ряд законів («Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про ветеринарну медицину» інші) та нормативно-правових актів з питань утримання тварин та поводження з ними, але вони не регулюють усі питання, які постають перед органами місцевого самоврядування в зазначеній сфері.

Відповідно до пункту 2 статті 9 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» правила утримання домашніх тварин встановлюються органами місцевого самоврядування.

Але на місцевому рівні відсутній нормативний документ, який визначає правила утримання тварин у Нововолинській міській територіальній громаді.

 

Основні групи (підгрупи) на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни Х  
Держава Х  
Суб’єкти господарювання, Х  
у тому числі суб’єкти малого підприємництва Х  

Дана проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, тому що тільки органи місцевого самоврядування мають повноваження на прийняття правил утримання тварин.

Інших регуляторних актів у Нововолинській міській територіальній громаді по цьому питанню не приймалось.

 

ІІ. ЦІЛІ РЕГУЛЮВАННЯ

  1. Врегулювання порядку утримання тварин на території населених пунктів Нововолинської міської територіальної громади.
  2. Створення прозорих умов взаємодії влади та громади з питань утримання тварин у Нововолинській міській територіальній громаді.
  3. Забезпечення здоров’я мешканців та гостей міста, зменшення епізоотій.

 

 

ІІІ. ВИЗНАЧЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ

 

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 Перший альтернативний спосіб досягнути цілі – заключити меморандум про співпрацю з міською державною лікарнею ветеринарної медицини у м. Нововолинськ.
Альтернатива 2 Другий  альтернативний спосіб досягнути цілі – прийняти запропонований проект регуляторного акту.

 

3.1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
 

Альтернатива 1

 

Відсутні

Продовження невдоволення жителів міста ситуацією пов’язаною з нападами на людей собаками, що спричиняє моральну шкоду жителям громади.
 

 

Альтернатива 2

Покращення епідеміологічної ситуації у місті, зменшення скарг мешканців на небезпеку, викликану агресивними тваринами, зменшення покусів тощо. Витрати з місцевого бюджету на заходи, що передбачені цими правилами, у тому числі на відлов, стерилізацію та чіпування  безпритульних тварин, проведення роз’яснювальної  роботи з власниками тварин.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
 

 

Альтернатива 1

 

Відсутні

Продовження нападів та покусів людей собаками, відсутність заходів впливу на власників тварин, що їх не доглядають, збільшення кількості безпритульних тварин.
 

Альтернатива 2

Зменшення кількості нападів на людей і тварин, зменшення покусів, зменшення випадків жорстокого поводження з тваринами, підвищення відповідальності власників тварин, запровадження механізму реєстрації та ідентифікації домашніх тварин, покращення санітарно – епідеміологічного стану міста та громади в цілому.  

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 0 0 0 0 0
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0 0 0 0 Х

 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
 

 

Альтернатива 1

 

Відсутність витрат на заходи щодо утримання тварин Неврегульовані питання утримання тварин СПД, сфери відповідальності та можливі наслідки негативного відношення до тварин
 

 

 

Альтернатива 2

Впорядкування утримання собак, забезпечення здоров’я мешканців громади, зменшення епізоотій. Створення прозорих правил взаємодії між бізнесом та владою у питаннях утримання тварин та поводження з ними. Додаткові витрати на створення умов для утримання тварин, їх реєстрацію, ідентифікацію, виконання норм, визначених правилами.

 

Витрати суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акту

Витрати суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту за альтернативою 1 відсутні.

Витрати суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту за альтернативою 2

 

Порядковий номер Витрати За перший рік За п’ять років
1 Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (реєстрація тварин), гривень 0 0
2 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень 0 0
 

3

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень 0 0
4 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень 0 0
5 Інше, гривень 0 0

 

 

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, грн.
Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва 0
Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва 0

 

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного балу
 

Альтернатива 1

 

1

Цілі прийняття регуляторного акту, які не можуть бути досягнуті (проблема майже не зменшиться, а буде продовжувати існувати).
 

 

Альтернатива 2

 

 

3

Цілі прийняття регуляторного акту можуть бути досягнуті повною мірою (проблема буде поступово зменшуватися), але вирішення проблеми потребує додаткових фінансових витрат з бюджету міста

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
 

 

Альтернатива 1

1 2 Проблема не вирішується, при цьому відсутні механізми відповідальності власників за неналежне утримання тварин, продовжуються напади на людей та покуси безпритульними тваринами.
 

 

Альтернатива 2

4 3 Зменшення небезпек для мешканців міста, пов`язаних з домашніми тваринами, які знаходяться на вільному вигулі, покращення санітарно-епідеміологічного стану міста, тощо. Для вирішення проблеми необхідно витрати з бюджету.

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту
 

Альтернатива 1

Перший альтернативний спосіб не зможе забезпечити досягнення поставлених цілей, тому що не врегульовано більшість питань, пов`язаних з належним утриманням тварин. Х
 

 

 

 

Альтернатива 2

Другий альтернативний спосіб є більш придатним для вирішення проблеми, тому що при прийняті запропонованого проекту регуляторного акту, буде вирішено не тільки проблему безконтрольного утримання тварин власниками, але буде запроваджено механізм реєстрації та ідентифікації тварин, визначені права і обов’язки  власників тварин. Можлива зміна чинного законодавства щодо утримання тварин, виникнення епізоотій, що призведуть до необхідності зміни умов утримання тварин.

 

  1. V. МЕХАНІЗМИ ТА ЗАХОДИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧАТЬ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Механізмом вирішення існуючої проблеми є затвердження правил утримання домашніх та безпритульних тварин у громаді.

Для його реалізації пропонуються наступні заходи:

– визначення порядку реєстрації домашніх та безпритульних тварин,

– визначення умов утримання домашніх тварин,

– визначення порядку вилову та тимчасової ізоляції безпритульних тварин,

– проведення стерилізації домашніх та безпритульних тварин,

– зазначаються особливості вигулу домашніх тварин.

Проектом запроваджується система обов’язкової реєстрації домашніх та безпритульних собак, які перебувають на території громади. Котів власники можуть реєструвати за особистим бажанням. Реєстрація може здійснюватись самостійно власниками тварин, ідентифікація має здійснюватися фахівцями ветеринарної медицини.

Усі відомості щодо реєстрації та ідентифікації тварини мають вноситися до електронної бази міжнародної платформи animal.id-info.

Реєстрація безпритульних тварин починається з внесення Адміністратором (суб’єкт господарювання, який виграв процедуру закупівлі із регулювання чисельності, утримання центру стерилізації та притулку для тимчасового утримання безпритульних тварин; Нововолинська міська державна лікарня ветеринарної медицини; приватні лікарі-ветеринари) на спеціальному веб-порталі інформації про тварину після вилову тварини протягом п’яти  робочих днів. Тварини, в перше чергу собаку, в громадських місцях мають бути на повідках, з номерними жетонами, а собаки потенційно небезпечних порід в намордниках.

Дане нововведення необхідне в першу чергу задля забезпечення безпеки мешканців міста.

За порушення правил утримання тварин на території населених пунктів Нововолинської міської територіальної громади до порушників органами Національної поліції та управлінням муніципальної варти будуть застосовуватися заходи адміністративного стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Прийняття запропонованого проекту регуляторного акту дасть можливість:

– сприяти забезпеченню безпеки мешканців громади від небезпек, пов`язаних з домашніми та безпритульними тваринами;

– створить  умови для контролю за домашніми тваринами;

– сприятиме зменшенню випадків жорстокого поводження з тваринами;

– зменшити покуси та напади тварин на людей та інших тварин;

– підвищення відповідальності власників тварин.

 

  1. VI. ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО СТРОКУ ДІЇ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

Строк дії регуляторного акту – безстроково, від запроваджується до прийняття нового акту або зміни чинного законодавства на державному рівні.

 

VIІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЇ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

 

Показник 2021 2022
Розмір надходжень коштів до міського бюджету пов’язаних з дією акту (тис.грн.) 0 0
Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акту (шт.) 0 0
Розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акту (тис. грн.) 0 0
Час, що витрачається суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акту, год. 0 0
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту. 100 %.

Правила будуть доведені через офіційних сайт міської ради, постійне проведення інформаційної роботи управлінням муніципальної варти виконавчого комітету Нововолинської міської ради

 

ІХ. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАХОДІВ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ ЗДІЙСНЮВАТИМЕТЬСЯ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЇ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

 

Повторне відстеження буде через рік після впровадження регуляторного акту, періодичні відстеження будуть проводитися кожні три роки після повторного відстеження.

Використовуватимуться статистичні дані (інформація відповідних органів влади, медичних установ) та дані соціологічного опитування власників тварин щодо реєстрації та ідентифікації, мешканців міста щодо безпеки, пов`язаної з неналежним утриманням тварин.

 

 

Начальник управління

муніципальної варти

виконавчого комітету

Нововолинської міської ради                                                                                   С.П. Смолярук

 

 

 

Додаток №1

до аналізу регуляторного впливу

до проекту рішення Нововолинської міської ради

«Про затвердження Правил утримання тварин на

території населених пунктів Нововолинської

міської територіальної громади»

 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

 

  1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з “ 01” квітня 2019 р. по “01” червня 2019 р.

Порядковий номер

 

Вид консультації Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1 особисті зустрічі 6 посадових осіб Отримано інформацію щодо вимог до вигулу тварин, кількості СПД міста
2. робочі наради 15  Засідання робочої групи, відповідно до розпорядження міського голови від 12.10.2018р. №211, щодо процедури електронної реєстрації тварин,

з питань наявності тварин, умов їх утримання, вакцинації

 

  1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва:

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 73 одиниці, у тому числі малого підприємництва 70 одиниць. Регулювання не поширюється на представників мікропідприємництва.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 96 відсотків.

 

  1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Порядковий номер Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за
п’ять років
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання

 

10 000 0 50 000
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування 0 0 0
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) 0 0 0
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) 0 0 0
5 Інші процедури (уточнити)

(витрати на номерний жетон)

1 000 0 5 000
6 Разом, грн. 11 000 0 55 000
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 7
8 Сумарно, гривень 77 000 0 385 000
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання 25,12 * 0 125,6
10 Процедури організації виконання вимог регулювання 0 0 0
11 Процедури офіційного звітування 0 0 0
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 0 0 0
13 Інші процедури (реєстрація тварин), грн.

–          внесенння інформації в електронну базу даних тварин

 

0

 

0

 

10

14 Разом, гривень

Формула:(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

25,12 0 125,6
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 7
16 Сумарно, гривень 175,84 0 879,2

 

* Розраховано за статистичними даними по середній місячній заробітній платі працівників юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, що складає 4170 грн. (25,12 грн./год.)

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого

 підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання. Орган, уповноважений здійснювати реєстрацію буде визначатися.

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) * Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік СПД, що перебуває у сфері регулювання 0.5 год. 43,8 1 7 153,3
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: 0 0 0 0 0
Камеральні 0 0 0 0 0
Виїзні

 

0 0 0 0 0
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання 2 год. 43,8 1 3 262,8
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання 0 0 0 0 0
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання 0 0 0 0 0
6. Підготовка звітності за результатами регулювання 8 год. 43,8 1 1 350,4
7. Інші адміністративні процедури (інформування населення через ЗМИ, мережу інтернет тощо) 3 год. 43,8 4 1 525,6
Разом за рік Х Х Х Х 1 292,1
Сумарно за п’ять років Х Х Х Х 6 460,5

 

* Розраховано за умови, що заробітна плата співробітника органу державної влади відповідної категорії складає 7 300 грн./міс. (43,8 грн./год.)

 

  1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер Показник Перший рік регулювання (стартовий), грн. За п’ять років, грн.
1. Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 77 000 385 000
2. Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 175,84 879,2
3. Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання 77 175,84 385 879,2
4. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання 1 292,1 6 460,5
5.

 

Сумарні витрати на виконання запланованого  регулювання 78 467,94 392 339,7

 

 

  1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

 

На основі аналізу статистичних даних, що зазначена сума є прийнятною для середнього та малого підприємництва і впровадження компенсаторних процедур не потрібно.

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управління житлово-комунального

господарства, благоустрою та екології                                                     О.І. Соколовський