Проєкт рішення Нововолинської міської ради “Про затвердження Правил утримання тварин на території населених пунктів Нововолинської міської територіальної громади”

УКРАЇНА

НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від                        2021 року №    

м. Нововолинськ

 

Про затвердження Правил утримання

тварин на території населених пунктів

Нововолинської міської територіальної громади

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», Постановою Кабінету Міністрів «Про затвердження Правил транспортування тварин», ст. ст. 5, 35 Закону України «Про охорону навколишнього середовища», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», з метою забезпечення комфортних умов проживання та зручностей для власників домашніх тварин, правильного поводження із ними, для забезпечення суспільного спокою і підвищення моральності, враховуючи важливість поліпшення естетичного вигляду територій Нововолинської міської територіальної громади та її епізоотичного стану, Нововолинська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити Правила утримання тварин на території населених пунктів Нововолинської міської територіальної громади згідно з додатком № 1 до цього рішення.
 2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника управління муніципальної варти виконавчого комітету Нововолинської міської ради С.П. Смолярука.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів М.Ф. Пасевича.

Міський голова                                                                                   Б.С. Карпус

Вадим Бакун

Додаток 1

до рішення міської ради

№ _____ від ___________

 

Правила утримання тварин на території населених пунктів Нововолинської міської територіальної громади

 

І. Загальні положення та терміни

 

1.1. Загальні положення.

1.1.1. Правила утримання тварин на території населених пунктів Нововолинської міської територіальної громади (далі – Правила) спрямовані на забезпечення безпеки життя та здоров’я людей, укріплення моральності та гуманності суспільства, врегулювання відносин у сфері поводження з тваринами, створення сприятливих умов співіснування людей та тварин, захист від страждань і загибелі тварин внаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав;

1.1.2.  Ці Правила поширюються на відносини, що виникають у зв’язку з утриманням тварин та поводженням із ними фізичних та юридичних осіб на території населених пунктів Нововолинської міської територіальної громади (крім установ Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби та Державної митної служби);

1.1.3. Дія цих Правил поширюється на поводження з тваринами незалежно від форми власності та інших речових прав на них на території населених пунктів Нововолинської міської територіальної громади;

1.1.4. Фізичні та юридичні особи, які утримують тварин, зобов’язані суворо дотримуватися вимог Законів України “Про захист тварин від жорстокого поводження”, “Про тваринний світ”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про ветеринарну медицину”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про захист населення від інфекційних хвороб” та інших нормативно-правових актів України, санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил, а також не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей та інших тварин, в тому числі через жорстоке поводження з ними або їх жорстоке умертвіння.

1.2. Визначення термінів.

1.2.1. Тварини – біологічні об’єкти, що відносяться до фауни: сільськогосподарські, спортивні, домашні, дикі, у тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові;

1.2.2.  Дикі тварини – тварини, природним середовищем існування яких є дика природа, у тому числі ті, які перебувають у неволі чи напіввільних умовах;

1.2.3. Сільськогосподарські тварини (птиця) – свійські тварини, в тому числі і свійська птиця, що навмисно утримуються в сільському господарстві задля отримання різноманітної продукції, такої як продукти харчування чи волокна, або з метою використання для праці;

1.2.4. Домашні тварини – собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною для задоволення потреб у спілкуванні, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб;

1.2.5. Безпритульні (бездоглядні) тварини – покинуті, загублені, які втекли, або іншим чином залишилися поза межами свого утримання без догляду людини, домашні, сільськогосподарські, а також ті з них, що утворили напіввільні групи, здатні розмножуватися поза контролем людини;

1.2.6. Лабораторні тварині – тварини, що використовуються для проведення наукових дослідів, експериментів;

1.2.7.  Евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;

1.2.8. Жорстоке умертвіння тварин – умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;

1.2.9. Біостерилізація – позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

1.2.10. Гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращення якості їх життя тощо;

1.2.11. Жорстоке поводження з тваринами – побої, знущання, залякування, дратування тварин; порушення норм та вимог їх утримання; навмисне поранення та каліцтво тварин; нацьковування одних тварин на інших; покинення тварин без догляду або в безпорадному стані; добування мисливських та інших диких тварин з порушенням вимог чинного законодавства; розорювання місць мешкання диких тварин (нір, гнізд тощо); вчинення над тваринами експериментів та процедур, що спричиняють страждання та (або) здійснюються з порушенням законодавства; навмисне використання в роботі, спортивно-видовищних заходах хворих, поранених, покалічених тварин; перенавантаження тяглових та в’ючних тварин вантажами, що не співвідносяться з їх силою та фізичним станом; транспортування тварин способами, що призводять до страждань та стресу тварини (окрім тимчасового транспортування під час відлову (вилову) тварин спеціалізованим підприємством); використання технічних засобів, які примушують тварин до перебування у протиприродних позиціях, що викликають надмірні страждання, пошкодження тіла або загибель тварини; використання жорстоких способів у вихованні та годуванні тварин; інші дії, що суперечать нормам, встановлених чинним законодавством та спричиняють тваринам біль, каліцтва, травми, страждання, стрес, призводять до їх передчасної загибелі;

1.2.12. Утримання в домашніх умовах – обмеження природної волі домашніх тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами приміщення, подвір’я окремого будинку;

1.2.13. Притулки для тварин – установа/підприємство, спеціально призначені для утримання тварин постійно або тимчасово та облаштовані згідно з вимогами чинного законодавства;

1.2.14. Пункт тимчасового утримання тварин – спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;

1.2.15.  Вилов (відлов) тварин – здійснення дій, спеціалізованим підприємством, яке займається регулюванням чисельності безпритульних тварин, щодо зменшення тварин на вулицях міста. Вилов здійснюють різними способами:  передачею тварин особами, які піклувалися про тварин на вулиці працівникам спеціалізованого підприємства, за допомогою технічних засобів (петлі, сітка, шприцемет тощо) та з використанням обезрухомлюючих чи снодійних препаратів;

1.2.16. Власник тварини – юридична або фізична особа, яка здійснює догляд за твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, що не суперечать законодавству, і несе відповідальність за стан тварини та її дії згідно з чинним законодавством;

1.2.17. Відчуження тварини – передача права власності на тварину юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб, що не заборонені чинним законодавством;

1.2.18. Поводир незрячого (тварина супроводу) – собака, яка використовується для полегшення пересування в умовах міста інвалідів I або II групи, позбавлених зору, або залишковий зір яких не дає можливості самостійно орієнтуватися в просторі, та які мають обмежені фізичні можливості і потребують допомоги спеціально підготовленої собаки для пересування і спілкування. При цьому тварина повинна пройти підготовку у спеціалізованих закладах з підготовки собак-поводирів та реабілітації інвалідів, по закінченні яких тварина разом з комплектом необхідного спорядження та підтверджуючим документом установленого зразка (що має назву “Собака-поводир сліпого”), передається особі, яка позбавлена зору;

1.2.19.  Місце та зона для вигулу собак (майданчик для вигулу) – територія, на якій власник має право вигулювати собаку без намордника (окрім визначених порід собак згідно цих Правил) та повідка за умови дотримання вимог цих Правил.

1.2.20. Вигул  – перебування з домашньою твариною на майданчику для вигулу;

1.2.21.  Прогулянка з твариною – ціленаправлені дії господаря прийти з точки А до точки Б разом із домашнім улюбленцем. Прогулянка не передбачає вигул;

1.2.22.  Майданчик для тренування (дресирування) тварин – спеціально облаштована територія, призначена для дресирування собак власником самостійно або під наглядом інструктора з дресирування собак;

1.2.23. Екскременти – відходи життєдіяльності усіх тварини, як домашніх, диких, так і сільськогосподарських, а також птахів;

1.2.24.  Продукти життєдіяльності тварин – випорожнення тварин через рот (блювання, відхаркування тощо)

1.2.25. Потенційно небезпечні собаки – собаки, які згідно з Переліком порід собак (додаток 4) визнані як потенційно небезпечні, а також особини, які мають фенотипічні ознаки цих порід. Службові собаки та собаки бійцівських порід є джерелом підвищеної небезпеки;

1.2.26. Собаки з підвищеною агресивністю  – (визначені додатком 1) вказані породи та різновиди собак не визнані міжнародними кінологічними організаціями, підлягають безумовній стерилізації, перелік доповнюється з надходженням нових даних;

1.2.27. Собаки спокійні за породою – (визначені додатком 3) – ці тварини визнані, як соціалізовані та врівноважені, не становлять небезпеки для оточуючих;

1.2.28.  Спровокована агресія – агресивна поведінка тварини, викликана навмисними діями, іншою особою або самим власником тварини, через наказану певну команду чи виражена іншим способом;

1.2.29. Шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварини – шкода, яка призвела до погіршення фізичного або психічного стану здоров’я людини, ушкодження майна, якщо має місце причинний зв’язок між дією цієї тварини та заподіяною шкодою;

1.2.30.  Реєстрація та облік тварин, що мають власників – процес обліку та ототожнення тварин шляхом збирання та занесення відповідної інформації щодо тварини та її власника до загальної електронної бази даних тварин, котрі мають власників, видача власникам тварин реєстраційних посвідчень та відмітних знаків (жетонів, транспондерів) з метою контролю за чисельністю тварин в населених пунктах та за дотриманням власниками тварин ветеринарних та санітарно-епідеміологічних вимог;

1.2.31. Ідентифікація тварин – біркування, чіпування, таврування тварин тощо з присвоєнням особистого ідентифікаційного коду;

1.2.32.  Єдина електронна база даних тварин (animal-id.info), котрі мають власників – база даних яка функціонує в електронному режимі та містить інформацію щодо усіх зареєстрованих в місті тварин, котрі мають власників;

1.2.33. Супровід – здійснення прогулянки, вигулу, транспортування тварини разом із особою, яка знаходиться постійно поруч (супроводжує);

1.2.34.  Транспортування тварин – перевезення тварин у громадському транспорті або перевезення, що  здійснюється одним або кількома транспортними засобами;

1.2.35. Куточок живої природи – складова частина кабінету (відділу, лабораторії, класу) біології загальноосвітніх і позашкільних навчальних, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів, які створюються для проведення навчальних, практичних занять з метою здобуття поглиблених знань про живі організми, формування фактичних умінь та навичок, вивчення, спостереження та догляду за рослинами і тваринами, що мають відповідні дозволи санітарних, ветеринарних та інших служб.

 

 1. Загальні вимоги утримання тварин

на території населених пунктів Нововолинської міської територіальної громади

 

2.1. Утримання та поводження з тваринами на території населених пунктів Нововолинської міської територіальної громади ґрунтується на таких принципах:

2.1.1. Жорстоке поводження з тваринами є несумісним з вимогами моральності та гуманності, спричиняє моральну шкоду людині;

2.1.2. Забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;

2.1.3.  Право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені відповідно до Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”;

2.1.4. Заборона жорстоких методів умертвіння тварин, у тому числі отруєння тварин;

2.1.5. Відповідальність за жорстоке поводження з тваринами і за порушення цих Правил;

2.1.6. Утримання і поводження з домашніми тваринами без мети заподіяння шкоди як оточуючим, так і самій тварині;

2.1.7. Забезпеченням безпеки життя та здоров’я людей при утриманні тварин;

2.1.8.  Дотримання санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил при утриманні і поводженні з тваринами;

2.1.9. Постійне належне утримання та прибирання за домашніми та сільськогосподарськими тваринами на території населених пунктів Нововолинської міської територіальної громади.

2.2. Умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, а також задовольняти їх природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби. Місце утримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.

2.3. При неможливості подальшого утримання, домашня тварина повинна бути передана іншому власнику або здана в притулок для тварин чи іншу установу, яка займається в місті регулюванням чисельності безпритульних тварин та їх утриманням.

2.4. Особа, яка утримує тварину, зобов’язана забезпечити своєчасне надання їй ветеринарної допомоги. У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання особа, яка її утримує, зобов’язана негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря. Ветеринарні процедури щодо тварин можуть здійснювати тільки особи, які мають відповідну фахову освіту.

2.5. Забороняється пропаганда жорстокого поводження з тваринами, заклики до жорстокого поводження з ними. Забороняється використання в розважальних або комерційних цілях матеріалів, які демонструють жорстоке поводження з тваринами.

2.6. При транспортуванні тварин повинні задовольнятися їх потреби в їжі та воді, а також має бути забезпечений захист від шкідливого для них зовнішнього впливу. Транспортний засіб, призначений для перевезення тварин, повинен бути спеціально оснащений для того, щоб виключати травмування або загибель тварин. При завантаженні і розвантаженні тварин мають використовуватися пристрої і прийоми, що виключають травмування і загибель тварин. Транспортування тварин різних видів проводиться роздільно, за винятком таких їх видів, які природно контактують один з одним або є нейтральними один до одного.

 

ІІІ. Утримання і поводження з домашніми тваринами

 

3.1. Домашніх тварин дозволяється утримувати:

3.1.1. У квартирах, де проживає одна сім’я, лише за згодою усіх членів сім’ї;

3.1.2. У багатоквартирних будинках або гуртожитках, – лише за письмовою згодою голови ОСББ або відповідної обслуговуючої компанії. При цьому не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях загального користування;

3.1.3. У вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території (в ізольованому приміщенні) на прив’язі або без неї;

3.1.5. Юридичними особами: для охорони – в обладнаних приміщеннях або на прив’язі. Сторожові собаки випускаються на територію лише після закінчення робочого дня, коли робітники та відвідувачі покинули територію;

3.1.6. Особи, які утримують домашніх тварин, мають право з’являтися з ними поза місцями їх постійного утримання з метою супроводу, вигулу, тренування, транспортування тощо.

3.1.7.  Супроводжувати чи вигулювати домашню тварину може особа, яка досягла 14 -річного віку.

 

ІV. Обов’язки та права власників тварин

 

4.1. Особа, яка утримує домашню тварину, має право:

4.1.1. Виводити собак з жилих та інших приміщень, а також ізольованих територій в загальні двори або на вулицю на повідку з прикріпленими до нашийника ідентифікуючими позначками (кличка тварини, прізвище, адреса та телефон особи, яка утримує домашню тварину) або ідентифікувати у інший спосіб (транспондером (мікрочіпом), жетоном) і в наморднику належно зафіксованим на голові та морді тварини, крім собак спокійних за породою, згідно з додатком 2,3 до Правил утримання тварин на території населених пунктів Нововолинської міської територіальної громади; небезпечні породи собак на короткому повідку (1,2 – 1,5 метри).

Також обов’язково мати при собі паперовий або електронний носій, який містить інформацію про домашню тварину (кличка, вік, щеплення, реєстрація тощо) та її власника (паспорт на тварину, де вказано прізвище, адреса та телефон особи, яка її утримує або виписка з електронної бази animal-id.info тощо) та повідок належно закріплений на тварині (ошийнику, шлеї тощо);

4.1.2.  Провозити з собою у міському громадському транспорті дрібних звірів і птахів у клітці, котів, собак (в наморднику) з коротким повідком за наявності відповідних документів на них;

4.1.3. Вигулювати собак в місцях, спеціально відведених для цієї мети виконавчим комітетом Нововолинської міської ради, під час прогулянки із твариною прибирати продукти (відходи) її життєдіяльності (винятки становлять для осіб, які переміщаються за допомогою собаки-поводиря);

4.2. Особа, яка утримує домашню тварину, зобов’язана:

4.2.1. Забезпечити домашній тварині необхідні умови, що відповідають її біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”, дбати про домашню тварину, гуманно поводитися з твариною, не залишати її без догляду, забезпечити їй достатню кількість їжі та постійний доступ до води;

4.2.2. Дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення, де утримується домашня тварина (місце постійного утримання), та норм співжиття;

4.2.3. Прибирати за нею екскременти (відходи життєдіяльності) на будь-якій території;

4.2.4. Забезпечувати своєчасне надання домашній тварині ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);

4.2.5. Мати на тварину ветеринарні паспорти;

4.2.6.  Щороку доставляти собак, котів та інших тварин, у ветеринарну установу для огляду, імунізації проти сказу і лікувально-профілактичних обробок;

4.2.7. Про захворювання на зоонози собаки, кота та інших тварин негайно повідомляти ветеринарну установу;

4.2.8. Негайно повідомляти заклади охорони здоров’я і ветеринарної служби про випадки укусу або травмування собакою, котом людини, свійської чи домашньої тварини, а також доставляти у ветеринарну установу чи підприємство, яке займається регулюванням чисельності тварин на території населених пунктів Нововолинської міської територіальної громади собак і котів, які покусали людей чи тварин, або заподіяли їм травми, для огляду і карантинування протягом 14-ти днів, а покусаних тварин – для огляду і лікування;

4.2.9. Тримати сторожових собак на прив’язі або  у вольєрі та спускати їх з прив’язі (відпускати з вольєру) лише в закритих дворах, що виключає можливість втечі. Про наявність собак застерігати написом на будинках, дворах і на вулицях;

4.2.10. Забезпечити наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками (кличка тварини, прізвище, адреса та телефон особи, яка утримує домашню тварину) або ідентифікувати у інший спосіб (транспондером (мікрочіпом), жетоном);

4.2.11.  Запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин;

4.2.12. У багатоквартирних житлових будинках забезпечувати тишу з 23.00 до 7.00 год. Винятки становлять у випадках недовготривалої хвороби тварини,  коли у власника  немає можливості зменшити біль тварини або припинити її страждання у інший спосіб. При довгому перебігу хвороби тварини, власник зобов’язаний забезпечити тишу шляхом передачі тварини у ветеринарну клініку або у іншу спеціалізовану установу;

4.2.13. Відшкодувати матеріальні та моральні збитки, що нанесені тваринами громадянам або юридичним особам у встановленому чинним законодавством України порядку;

4.2.14.  При супроводженні, вигулу домашніх тварин не залишати їх без нагляду. Особа, яка супроводжує тварину, зобов’язана забезпечити: безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною; безпеку супроводжуваної домашньої тварини; безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою; прибирання за домашньою твариною відходів та продуктів її життєдіяльності на території міста;

4.2.15. Особи, які утримують домашніх тварин і не є мешканцями Нововолинської міської територіальної громади, але перебувають тут тимчасово з тваринами, повинні мати при собі ветеринарні паспорти з відповідною відміткою про стан здоров’я тварини та щеплення проти сказу.

4.3. Особі, яка утримує домашню тварину, забороняється:

4.3.1. Утримувати, передавати іншим особам незареєстрованих собак;

4.3.2. Продавати незареєстрованих собак і котів та інших тварин та здійснювати продаж у невстановлених для цього місцях;

4.3.3. Утримувати собак, котів та інших тварин у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходах, горищах тощо);

4.3.4. Розведення тварин зі спадково закріпленою агресивністю або не зареєстрованих тварин, в єдину міську електрону базу даних тварин animal-id.info., з подальшою реєстрацією новонародженого приплоду з 2-х місячного віку;

4.3.5. Вигулювати собак у не відведених для цього місцях;

4.3.6. З’являтися з собаками в громадських місцях особам у нетверезому стані;

4.3.7.  Вигулювати, прогулюватись та виводити за межі помешкання чи садиби собак з підвищеною агресивністю та потенційно небезпечних (згідно додатків 1,4) без наявності коротких повідків, намордників;

4.3.8. Купувати, продавати, показувати на виставках, а також перевозити в інші населені пункти всіма видами транспорту собак, котів та диких тварин без ветеринарного паспорту з відміткою про імунізацію проти сказу, якщо така імунізація проведена більше 12 місяців або менше 30 днів до вивозу та без ветеринарного свідоцтва Ф-№1 при переміщенні тварин;

4.3.9.  Викидати трупи собак, котів і інших тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях;

4.3.10. Жорстоко поводитися з домашніми тваринами, залишати їх без догляду або знищувати;

4.3.11. Вирощувати і використовувати собак і котів для отримання м’яса, жиру та шкіри;

4.3.12. Ввезення та розведення собак з підвищеною агресивністю, згідно з додатком 1 до Правил утримання тварин на території населених пунктів Нововолинської міської територіальної громади. Ці породи собак підлягають обов’язковій стерилізації;

4.3.13. Спричиняти тваринам біль і страждання, крім випадків, коли життю і здоров’ю людей і тварин загрожує небезпека;

4.3.14. Організація, проведення і пропаганда собачих боїв та інших заходів, які допускають жорстокість по відношенню до тварин;

4.3.15. Використання обладнання, інвентарю, які травмують тварин;

4.4.16. Нанесення побоїв, травм з метою примушення тварин до виконання будь-яких вимог.

4.4. Особа, яка утримує тварину має право:

4.4.1. Вільно пересуватися з твариною містом дотримуючись вимог Правил;

4.4.2. Вільно вибирати тварину для утримання будь-якої породи або безпородну;

4.4.3. Здійснювати вигул, прогулянку відповідно до Правил;

4.4.4. Утримувати тварин дотримуючись вимог Правил;

4.4.5. Евтаназувати тварину у випадках передбачених законодавством;

4.4.6. Відчужувати тварину;

4.4.7. Подорожувати з твариною при наявності відповідних документів.

 

 1. Особливості права власності та інших речових прав на тварин

 

5.1. Право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені за рішенням суду шляхом їх вилучення або конфіскації.

5.2. Угоди, укладені особою, яка не досягла 18 років, з набуття або передачі права власності чи іншого речового права на тварину можуть бути визнані недійсними за рішенням суду, якщо такі угоди укладені без згоди батьків цієї особи або осіб, що їх замінюють.

5.3. Продаж з попереднім виставленням пропонованих тварин для показу покупцям допускається в разі дотримання вимог Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”. Продавець тварини зобов’язаний забезпечити покупця достовірною інформацією про вид, породу, стан здоров’я та інші якості тварини, а також про умови її утримання.

5.4. Дарування тварин допускається після попереднього погодження з майбутнім власником.

VІ. Реєстрація собак, котів та інших тварин

6.1. Реєстрація домашніх собак та котів проводиться з метою:

6.1.1. Єдиного обліку цих тварин на території населених пунктів Нововолинської міської територіальної громади, у т. ч. для організації пошуку загублених тварин та повернення їх власникам;

6.1.2. Контролю за чисельністю безпритульних тварин;

6.1.3. Здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог;

6.1.4.  Забезпечення епізоотичного благополуччя;

6.1.5. Вирішенню проблемних питань і конфліктних ситуацій, пов’язаних з утриманням домашніх собак та котів на території населених пунктів Нововолинської міської територіальної громади.

6.2. Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини, крім випадків втрати або пошкодження жетону.

6.3. Обов’язковій реєстрації підлягають собаки, що належать на правах власності або інших підставах фізичним або юридичним особам і перебувають на території населених пунктів Нововолинської міської територіальної громади. Власник собаки повинен зареєструвати тварину протягом 90 діб з моменту її народження або відчуження іншою особою. Особи, які проживають (зареєстровані) поза межами Нововолинської міської територіальної громади, але перебувають на її території з собакою більше 30 діб, повинні зареєструвати тварину у встановленому порядку.

6.4. Реєстрація котів проводиться за бажанням власника.

6.5. Реєстрацію тварин повинні здійснювати у зоомагазинах, ресторанах, кафе, в усіх інших закладах харчування та відпочинку (готелі, мотелі, розважальні комплекси тощо), для домашніх, декоративних та інших тварин, плазунів та птахів, усіх перелічених диких тварин згідно додатку 5, під час продажу власнику або для утримання в інших цілях. При цьому забезпечуючи їм умови утримання тварин згідно додатку 5.

6.6. Реєстрація або перереєстрація тварин має здійснюватися у приміщеннях Нововолинської міської державної лікарні ветеринарної медицини, у всіх ветеринарних клініках та практикуючих лікарів ветеринарної медицини (приватних та державних) тощо, за фактичним місцем проживання або реєстрації власника.

6.7. У випадках втрати реєстраційного посвідчення, номерного індивідуального знаку тварини, зміни її власника або місця його проживання (реєстрації) обов’язково проводиться перереєстрація тварини. Тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються зареєстрованими не належним чином.

6.8. Для проведення реєстрації або перереєстрації власник тварини повинен обов’язково мати при собі паспорт, відповідний документ, що підтверджує наявність у нього пільг, а також документи, що підтверджують проведення протиепізоотичних заходів (щеплень), походження, ідентифікації реєстрованої тварини. Присутність реєстрованої тварини при проведенні реєстрації є обов’язковою.

6.9. Процедура реєстрації передбачає заповнення відповідної форми з відомостями щодо власника тварини (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, адреса, телефон), виду тварини, породи, клички, дати народження або відчуження, проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) та інше із подальшим внесенням цієї інформації до загальної електронної бази даних animal-id.info тварин на території населених пунктів Нововолинської міської територіальної громади. Ця інформація є конфіденційною та надається лише у випадках, що передбачені чинним законодавством.

6.10. Власник зобов’язаний у п’ятнадцятиденний термін із моменту реєстрації або перереєстрації звернутися до ветеринарної служби м. Нововолинська, приватного лікаря ветеринарної медицини для отримання номерного індивідуального знаку (жетона)  для зареєстрованої тварини або отримати введення транспондера (мікрочіпа). Також повинен ознайомитися з «Правилами утримання тварин на території населених пунктів Нововолинської міської територіальної громади».

 

        VIІ. Особливості утримання диких тварин,      

           сільськогосподарських тварин та птиці

 

7.1. Утримання диких тварин допускається лише в спеціалізованих закладах (зоопарк, спеціалізований парк, центр реабілітації тварин тощо). Утримання диких тварин у неволі допускається за наявності дозволу, що видається центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища. Утримання диких тварин в квартирах та житлових будинках, що належать фізичним особам на правах приватної власності, забороняється. Утримання диких тварин у неволі без дозволу допускається в разі тимчасового утримання врятованої постраждалої тварини. Допускається утримання дрібних диких тварин, які традиційно утримуються людьми в неволі і можуть бути забезпечені умовами утримання відповідно до вимог законодавства України та цих Правил.

7.2. Власники диких та сільськогосподарських тварин узгоджують з відповідною ветеринарною установою перелік та порядок проведення діагностичних та профілактичних заходів щодо цих тварин.

7.3. Особи, які утримують диких (перелік тварин згідно додатку 5), сільськогосподарських тварин (корови, свині, кози, вівці, коні тощо) та птицю (кури, гуси, качки тощо), не мають права виводити за межі місця їх постійного утримання за винятком випадків, обумовлених необхідністю доставки тварин, птиці у ветеринарну установу. Якщо тварина задовольнить свої біологічні потреби на території міста, господар має прибрати відходи (продукти) її життєдіяльності. Особи, які утримують даних тварин та птиць повинні проводити вигул чи випасання в межах власних господарств, при порушенні даної вимоги тварина та птиця може бути вилучена.

7.4. Власники сільськогосподарських (продуктивних) тварин та птиці зобов’язані:

7.4.1. Зареєструвати продуктивних тварин у відповідній установі (лікарні ветеринарної медицини), що має відповідні повноваження згідно чинного законодавства України;

7.4.2. Утримувати у чистоті приміщення для тварин та птиці та прилягаючі до них території;

7.4.3. Систематично проводити заходи дезінфекції, дезінсекції, дератизації;

7.4.4. Негайно повідомляти Нововолинську міську державну лікарню ветеринарної медицини про кожен випадок захворювання чи падежу сільськогосподарської тварини чи птиці;

7.4.5. Виконувати усі вказівки ветеринарного лікаря з проведенням заходів, необхідних для попередження заразних захворювань тварини та птиці;

7.4.6. У будівлях утримання худоби, де відсутня каналізація, встановити непроникний рідинозбірник з герметичною кришкою;

7.4.7.  Ввозити на територію Нововолинської міської територіальної громади сільськогосподарських тварин та птицю в супроводі ветеринарного свідоцтва;

7.4.8.  Проводити забій сільськогосподарський тварин тільки на забійних пунктах після огляду її ветлікарем та оформлення відповідних ветеринарних документів;

7.4.9.  Забій птиці та кролів, належних громадянам, може проводитись подвірно, з обов’язковою очисткою і дезінфекцією місця забою;

7.4.10. Усі трупи сільськогосподарських тварин і птиці підлягають утилізації на спеціальних підприємствах.

7.5 Забороняється знищення, отруєння, відстріл, каліцтво дикої декоративної качки, яка мешкає у парках, скверах та плаває у водоймах на території Нововолинської міської територіальної громади.

 

VIIІ. Правила поводження з тваринами, що використовуються у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля

 

8.1. Забороняється розміщення пересувних цирків на території Нововолинської міської територіальної громади, які використовують у своїй діяльності тварин.

8.2. Забороняється використання у видовищних  заходах,  у  спорті, при  організації  дозвілля  тварин,  які  важко переносять неволю, закритий простір, дресирування.

8.3. Демонстрація тварин на виставках, у зоопарках допускається за умови дотримання зоогігієнічних, ветеринарно-санітарних норм і правил, установлених для утримання тварин.

8.4. При поводженні з тваринами під час проведення спортивних, видовищних заходів, відео та фотозйомок не допускається заподіяння їм травмувань, болю, знівечення, загибель.

8.5. Забороняється створення пересувних звіринців, проведення боїв тварин, спортивних, видовищних заходів, що передбачають переслідування, умертвіння, спостереження передсмертної агонії тварин, використання для умертвіння тварин інших тварин.

Пересувний звіринець – спеціально обладнані некапітальні споруди, тимчасові приміщення, транспорт, мобільні клітки, огорожі, інші пересувні конструкції, що використовуються закладами культури, цирками, пересувними цирками, гастрольними центрами та іншими особами для тримання і транспортування диких тварин з метою їх використання у цирковій, естрадній, розважальній діяльності (публічного і приватного характеру), а також для їх публічної демонстрації, залучення до показів, виставок, що не мають наукового значення.

 

 1. Куточок живої природи

 

9.1. Куточок живої природи – складова частина кабінету (відділу, лабораторії, класу) біології загальноосвітніх і позашкільних навчальних та інших закладів, які створюються для проведення навчальних, практичних занять з метою здобуття поглиблених знань про живі організми, формування фактичних умінь та навичок, вивчення, спостереження та догляду за рослинами і тваринами, що мають відповідні дозволи санітарних, ветеринарних та інших служб.

9.2. Куточки живої природи допускаються у дошкільних та навчальних закладах міста, також у дитячих, освітніх та інших закладах – з дозволу відповідного органу за погодженням Держпродспоживслужби та за умови дотримання санітарних-епідеміологічних норм та правил утримання тварин у неволі (згідно додатку 5). Не допускається утримання великих тварин (домашніх, сільськогосподарських, диких тощо), собак, котів та будь-яких інших, які можуть завдати шкоду здоров’ю та життю людини.

9.3. Усі тварини в куточку живої природи повинні бути щепленні від сказу та інших інфекційних хвороб  притаманних певному виду тварин, який утримується. Тваринам повинна проводитися періодична дегельмінтизація (для виду тварин, яким вона необхідна) та ревакцинація. Тварини повинні буди доглянути, знаходитись у чистоті, їм необхідно забезпечити щоденне годування, поїння та прибирання (за необхідності – дезінфекція та дезінсекція).

 

 1. Умертвіння тварин

 

10.1. Умертвіння тварин допускається:

10.1.1.  Для одержання від свійських тварин господарсько-корисної продукції;

10.1.2. Для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб;

10.1.3. При регулюванні чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини;

10.1.4.  За необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання;

10.1.5. За необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров’я людей знаходиться в небезпеці.

10.2. При умертвінні тварин мають дотримуватися такі вимоги:

10.2.1. Умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин;

10.2.2. Приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються інші тварини;

10.2.3. Забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що призводять до загибелі від удушшя, електричного струму, больових ін’єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву, та інші больові методи;

10.2.4.  Переробка тварин дозволяється тільки після їх умертвіння;

10.2.5.  Умертвіння тварин, що страждають, проводиться негайно, якщо їх страждання неможливо припинити іншим чином.

 

XІ. Переміщення тварин

 

11.1. Вигул собаки здійснюється лише з господарем на спеціально відведеному місці для вигулу тварин.

Під час вигулу господар може спускати собаку з повідка лише при умові нагляду за нею та спокійного характеру тварини. Собаки з підвищеною агресивністю та потенційно небезпечні (згідно з додатками 1, 4) мають вигулюватись лише на повідку та в наморднику. Без повідка лише на місці вигулу з позначкою для собак з підвищеною агресивністю та для потенційно небезпечних порід.

Місця для вигулу мають мати спеціальне відгородження і таблички з позначеннями місць для вигулу собак.

Кількість місць для вигулу собак на території житлового району, мікрорайону, кварталу, визначається від кількості тварин, які потребують вигулу, та утримуються населенням цих територій.

Зони для вигулу собак можуть бути відведені у парку та сквері на території міста.

В центральній частині міста допускається зменшення розмірів місць для вигулу тварин, але збільшення їх кількості.

Забороняється вигул собак в парках та скверах (окрім визначених там місць), спортивних дитячих майданчиках, прибудинкових територіях, на квітниках, газонах, клумбах тощо.

Кожне ОСББ має розмістити таблички на своїх територіях про заборону вигулу тварин у недозволених місцях. Відвести місця для вигулу тварин та облаштувати їх належним чином з подальшим поданням інформації до міської  ради щодо розташування даного об’єкту.  На місцях вигулу створених конкретним ОСББ, матимуть право вигулюватись тварини, мешканці, яких проживають у будинках приналежних до цього ОСББ.

Всі місця та зони для вигулу повинні бути обладнані спеціальними попереджуючими знаками про вигул собак, а також табличками з зазначенням назв та телефонів установ, які відповідають за санітарний стан цих майданчиків або зон вигулу. Крім цього, місця та зони для вигулу домашніх тварин повинні бути обладнані контейнерами для збору сміття та екскрементів (відходів життєдіяльності тварин).

На територіях дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, пам’яток  архітектури чи святинь, церков, меморіалу мають бути таблички про категоричну заборону вигулу домашніх тварин.

Особи, які вигулюють собак повинні прибирати відходи життєдіяльності своїх тварин. Ідучи на вигул чи на прогулянку господар повинен мати із собою одноразову рукавичку або спеціалізований пакет, або спеціалізовані пристрої для прибирання, які прикріпляються на хвіст. В разі сечовипускання на сходових клітках, господар повинен помити її та застосувати спеціалізований засіб (спрей тощо), який чистить та поглинає запах. А також застосувати його на тротуарах біля під’їздів, шкіл та дитячих садочків, що забезпечить дотримання чистоти в місті та будівлях в цілому.

Місця та зони для вигулу собак повинні використовуватися лише за призначенням.

11.2. Прогулянка з собакою передбачає переміщення тварини на повідку. Без повідка та намордника дозволяється вигулювати собак лише в спеціально відведених місцях вигулу тварин, породи яких не належать до потенційно небезпечних та агресивних (згідно додатку 2).

Якщо під час прогулянки тварина задовольнила свої біологічні потреби господар зобов’язаних прибрати відходи життєдіяльності тварини.

Власники тварин, яких визнано, як потенційно небезпечні та з підвищеною агресивністю (згідно додатків 1, 4), не мають права прогулюватись з ними без повідка та намордника (для собак) або без спеціальних запобіжних пристроїв для інших потенційно небезпечних тварин.

Власники потенційно небезпечних собак (додаток 4) мають право вигулювати їх без повідка та намордника при наявності тестування за програмою «Собака-компаньйон», що засвідчує спеціальний жетон або посвідчення. Власники породи котів мейн-кун повинні прогулюватися з ними на повідку, не допускати конфронтації з боку інших тварин та контакту з людьми.

11.3. Майданчик для тренування (дресирування) собак (далі – Майданчик) – спеціально облаштована територія, призначена для тренування (дресирування) собак власником самостійно або під наглядом інструктора з дресирування собак.

Майданчики розташовуються на території змішаної забудови, рекреаційних територіях загального користування, лісопаркових зонах, на резервних і неосвоєних ділянках, у смузі відчуження залізниць, автомагістралей, можуть створюватися в парках та скверах, тощо.

Відстань від Майданчика до житлових будинків, дитячих та спортивних майданчиків та об’єктів соціальної сфери повинна становити не менш ніж 150 метрів.

Покриття Майданчика повинно забезпечувати добрий дренаж, бути зручним для регулярного прибирання та поновлення: газон з щільною та низькою рослинністю (злакові трави висотою від 3 до 5 см) на основі піщано-земляного ґрунту. Поверхня повинна бути рівною і не мати потенційної небезпеки травматизму для людей та тварин.

Для забезпечення безпеки Майданчик обладнується сітчастою, ґратчастою або глухою огорожею висотою не менш 1,8 м (що має ворота й хвіртку) та обсаджується із зовнішнього боку кущами (живою огорожею). Технологічні щілини між елементами й секціями огорожі, її нижнім краєм та землею не повинні дозволяти тварині самостійно залишити майданчик або заподіяти собі травму (до 70 мм або глухі).

Обов’язкова наявність освітлення Майданчика (якщо він буде розрахований на роботу ввечері), яке повинне забезпечувати повноцінну роботу Майданчика у вечірній час.

Майданчик оснащується інформаційною вивіскою з назвою та відомостями про його призначення, а також спеціальними табличками з інформацією про потенційну небезпеку (наприклад, “Обережно – робота службових собак”, тощо) по периметру Майданчика.

Розміщення майданчика для тренування відбувається за погодженням із  міською радою. Забороняється вигул собак на майданчику для тренування. Не дозволяється залишати тварину без нагляду. Тренувати  тварину на майданчику може особа, яка досягла 18-річного віку. Перебування одночасно великого скупчення тварин – не допускається. На одному Майданчику може перебувати лише одна тварина, якщо вона відноситься до переліку порід згідно додатків (1,4). Інші породи собак можуть знаходитись одночасно у кількості трьох тварин, якщо площа Майданчику не більша 10 кв. метрів, якщо площа 20-50 кв. метрів – 4 тварини, 50 кв. метрів і більше – 8 тварин.

11.4. Транспортування тварин – перевезення тварин у громадському транспорті або перевезення, що  здійснюється одним або кількома транспортними засобами.

Засоби транспортування – клітка, контейнер, ящик, ємність або інша тара жорсткої конструкції, що використовується для транспортування тварин і розміщується у транспортному засобі. Перевізник – фізична або юридична особа, що перевозить тварин.

Транспортування тварин може здійснюватися із залученням супроводжуючої особи або без неї.

У разі транспортування із супроводжувачем домашніх тварин  автомобільним транспортом допускається перевезення дрібних тварин у салоні транспортного засобу  у кошиках (контейнерах), сумках із суцільним дном, або тримаючи їх на руках, птахів, гризунів у клітках, великих порід собак у намордниках та на повідку, під час транспортування в салоні таксі – за наявності підстилки на сидінні. Транспортування собак великих порід службою таксі дозволяється при наявності  транспорту в якому є спеціальні відділення.

У разі транспортування домашніх тварин залізничним транспортом собаки великих порід перевозяться у тамбурі вагону поїзда (не більше одного собаки в тамбурі) у намордниках на міцному повідку під наглядом супроводжуючої особи, а собаки малих порід та коти транспортуються на руках чи в спеціальних контейнерах, або під сидінням власника.

Собак і котів, яких транспортують, необхідно годувати  з інтервалами, що не перевищують 24 години, а поїти кожні вісім годин.

Транспортування тварин без супроводжуючої особи здійснюється у разі, коли: тварини перебувають у закритих контейнерах, які належним чином провітрюються, містять корм і воду в дозаторах в обсязі, достатньому для перевезення тривалістю вдвічі більше, ніж заплановано. В такому випадку перевізник виконує функції супроводжуючої особи.

Також дозволяється вільне транспортування домашніх тварин у власному транспорті, за умови, що тварина має в достатній кількості корм та воду.

 

XІІ. Притулки для тварин

 

12.1. Для утримання безпритульних тварин створюються притулки для тварин. На території Нововолинської міської територіальної громади притулки для тварин можуть створюватися Нововолинською міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадськими і благодійними організаціями та фізичними особами. Притулки для тварин проводять свою діяльність за рахунок коштів їх власників, а також будь-яких інших не заборонених законом джерел. У місцевому бюджеті передбачаються кошти на утримання притулків для тварин.

12.2. Муніципальний притулок для безпритульних тварин обладнується для утримання безпритульних тварин і надання ветеринарної допомоги в межах, необхідних для знаходження тварин, які відловлюються відповідно до вимог цих Правил. Утримання і годування тварин у муніципальному притулку для бездомних тварин здійснюється за рахунок коштів бюджету Нововолинської міської ради та не забороненими законодавством джерелами.

12.3. З метою забезпечення захисту собак і котів від жорстокого й іншого неналежного поводження, пошуку їх власників, а також собак і котів, від яких відмовилися або хочуть відмовитися їх власники, за рахунок пожертвувань організацій або приватних осіб можуть створюватися приватні притулки. Приватні притулки підлягають обов’язковій реєстрації у Держпродспоживслужбі та повинні діяти на підставі Положення про них, затвердженого Головним Управлінням Держпродспоживслужби у Волинській області та отриманої ліцензії на провадження ветеринарної практики. Власники притулків не являються платниками збору з власників тварин. Реєстрація й облік тварин, які поступили до притулку є обов’язковими.

 

ХІІІ. Регулювання чисельності безпритульних тварин

 

13.1. Регулювання чисельності безпритульних тварин на території Нововолинської міської територіальної громади проводиться методами біостерилізації або розміщенням у притулки для безпритульних тварин чи на підприємство, яке займається регулюванням чисельності тварин на території Нововолинської міської територіальної громади. Біостерилізація безпритульних тварин проводиться на базі притулків для тварин чи на підприємстві, яке займається регулюванням чисельності тварин на території Нововолинської міської територіальної громади згідно «Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території Нововолинської міської територіальної громади».

13.2. При поводженні з безпритульними тваринами слід керуватися вимогами та правилами гуманного ставлення, передбаченими законодавством України.

13.3. Забороняється отруєння безпритульних тварин. Винні в отруєнні домашніх та безпритульних тварин підлягають притягненню до адміністративної або кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

13.4. Вилов безпритульних тварин проводиться спеціалізованим підприємством або організацією, яка займається у місті регулюванням чисельності безпритульних тварин.

13.5. Виловлені тварини утримуються протягом десяти днів (у разі укусу – 14 діб) і можуть бути повернуті власникам після пред’явлення ветеринарного паспорту та при умові оплати вартості витрат за вилов і утримання тварин.

13.6. Після завершення десятиденного (чотирнадцятиденного) строку, якщо не встановлено власника, тварини переходять у власність  спеціалізованого підприємства або організації, яка займається у місті регулюванням чисельності безпритульних тварин.

13.6.1. Власник виловленої тварини, протягом десяти (чотирнадцяти) днів має з’явитися до спеціалізованої служби, яка займається у місті регулюванням чисельності безпритульних тварин. У разі підтвердження права власності, тварина повертається власнику.

13.7. Собаки незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають вилову. Вилов безпритульних домашніх тварин окремими громадянами та організаціями забороняється, крім випадків, коли ці тварини є небезпечними для оточуючих та проявляють агресивність, створюючи загрозу безпеці людей. А також під час передачі тварин особами, які піклувалися про безпритульних тварин, працівникам спеціалізованого підприємства, за для меншого стресу, під час вилову, для тварин. Вилов собак, котів та інших домашніх тварин може проводитися цілодобово.

13.8. Виловлені тварини (без нашийника) підлягають щепленню проти сказу та карантинуванню.

 

XІV. Забезпечення виконання та контроль за додержанням Правил

 

14.1. Нагляд та контроль за додержанням цих Правил та на території Нововолинської міської територіальної громади здійснюється органами внутрішніх справ, управлінням муніципальної варти виконавчого комітету Нововолинської міської ради, органами державного ветеринарного нагляду, комунальними підприємствами, які здійснюють обслуговування житлового фонду та прибудинкових територій, регулюють чисельність безпритульних тварин, органами самоорганізації населення, громадськими інспекторами з охорони навколишнього середовища та громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження.

14.2. За порушення вимог цих Правил винні особи несуть адміністративну або кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства України.

14.3. Шкода, заподіяна особі або майну фізичної особи, юридичної особи твариною, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її утримує.

 

 

Секретар міської ради                                                              Олена ШАПОВАЛ

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Правил утримання

тварин на території

Нововолинської міської

територіальної громади

Перелік
порід собак з підвищеною агресивністю *

 1. Акбаш
 2. Американський піт-бультер’єр
 3. Вівчарка Дауфмана
 4. Гірська гонча
 5. Грецька вівчарка
 6. Доберман Владека Рошина
 7. Канарська собака (перро де пресо канаріо)
 8. Кангал
 9. Кенгуровий собака
 10. Лангедокський пастушачий собака
 11. Леопардова гонча
 12. Румунська вівчарка
 13. Супердог i його помісь з майконгом

Примітка:
* – вказані породи та різновиди собак не визнані міжнародними кінологічними організаціями, підлягають безумовній стерилізації, перелік доповнюється з надходженням нових даних.

 

 

 

 

Додаток 2

до Правил утримання

тварин на території

Нововолинської міської

територіальної громади

Перелік
порід собак, яким у ветеринарних паспортах робиться відмітка

про необов’язковість намордника *

 1. Австралійський тер’єр
  2. Англійський той-тер’єр
  3. Австралійський шовковистий тер’єр
  4. Аффен-пінчер
  5. Басенджі
  6. Бедлінгтон-тер’єр
  7. Бігль
  8. Бішон-фріз, болонійський бішон, бішон-ліон
  9. Бордер-тер’єр
  10. Бостон-тер’єр
  11. Вельш-тер’єр
  12. Гладкошерстний фокстер’єр
  13. Глен-ов-імаал-тер’єр
  14. Гріффон
  15. Денді-дінмонт-тер’єр
  16. Джек-рассел-тер’єр
  17. Древер
  18. Жорсткошерстний фокстер’єр
  19. Ірландський тер’єр
  20. Йоркширський тер’єр
  21. Кардіган-вельш-коргі
  22. Карликовий бультер’єр
  23. Карликовий пінчер
  24. Карликова такса
  25. Карликовий шпіц
  26. Керн-тер’єр
  27. Левретка
  28. Лейкленд-тер’єр
  29. Лхаський апсо
  30. Мальтійська болонка
  31. Манчестерський тер’єр
  32. Мексіканська та китайська гола собака
  33. Мініатюрний пудель
  34. Мініатюрний шпіц
  35. Мопс
  36. Норвіч-тер’єр
  37. Норфолк-тер’єр
  38. Папільон і фален
  39. Пекінес
  40. Пемброк-вельш-коргі
  41. Пудель
  42. Скай-тер’єр
  43. Скотч-тер’єр
  44. Сіліхем-тер’єр
  45. Спаніель (всі види)
  46. Такса
  47. Таксоподібний бракк
  48. Тібетський тер’єр
  49. Уест-хайленд-уайт-тер’єр
  50. Французький бульдог
  51. Шведський вальхунд
  52. Шелті
  53. Шіпперке
  54. Ші-тцу
  55. Чеський тер’єр
  56. Чіхуахуа
  57. Ягдтер’єр
  58. Японський хін

Примітка:
* – Вказаний перелік може бути ширшим за рахунок метисів цих порід, а також собак, що пройшли спеціальний курс дресирування і про це є відповідний офіційний документ.

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Правил утримання

тварин на території

Нововолинської міської

територіальної громади

 

 

Перелік

порід  собак спокійних за породою (крім випадків, коли темперамент

тварини не залежить від її породи)

Усі собаки породисті або безпородні до 45 см. на зріст, а також:

 1. Пудель
 2. Спанієль
 3. Лабрадор
 4. Сеттер
 5. Болонка
 6. Лайка
 7. Чау-чау
 8. Дратсхар
 9. Далматинець
 10. Шарпей

 

 

 

 

 

 

                                                                                Додаток 4

до Правил утримання

тварин на території

Нововолинської міської

територіальної громади

 

Перелік

порід собак потенційно небезпечних

 

Усі собаки вище 45 см., а також:

 1. Американський бульдог
 2. Американський стафордширський тер’єр
 3. Англійський мастиф
 4. Аргентинський дог
 5. Бельгійська вівчарка
 6. Бернський зенненхунд
 7. Бордоський дог
 8. Бразильська філа
 9. Бульмастиф
 10. Бультер’єр
 11. Доберман Акіта-іну
 12. Кавказька вівчарка
 13. Кане корсо
 14. Мастіно-наполетано
 15. Московська сторожова
 16. Німецька вівчарка
 17. Німецький дог
 18. Перо преса канаріо
 19. Південноруська вівчарка
 20. Пітбультер’єр
 21. Різеншнауцер
 22. Родезійський ріджбек
 23. Ротвейлер
 24. Середньоазіатська вівчарка
 25. Тосаіну
 26. Чорний тер’єр
 27. Німецький боксер
 28. Фокстер’єр
 29. Ягтер’єр німецький
 30. Королівський, німецький, англійський дог
 31. Родезійський риджбек
 32. Хаскі
 33. Аляскінський маламут
 34. Сенбернар
 35. Нюфаундленд
 36. Московська сторожова

 

Небезпечними також вважаються метиси вищезазначених порід з явними фенотипічними ознаками. Перелік порід не є вичерпним та може поповнюватись з надходженням нових даних.

 

 

 

 

Додаток 5

до Правил утримання

тварин на території

Нововолинської міської

територіальної громади

 

 

Перелік диких тварин та мінімальні норми площ для їх утримання, продажу та розведення

(з розрахунку на одну особу)

№ з/п Найменування диких

тварин

Тип місця

утримання

Площа,

кв.м

Висота,

м

  1                      2            3        4       5
1 Ссавці
1.1 дрібні гризуни

(мишові)

Клітки     0,05    0,2
1.2 дрібні хижі (ласки, горностаї

тощо), рукокрилі

Вольєри        1    1,5
1.3 середні гризуни

(білячі, шиншилові тощо)

Вольєри        2    1-2
1.4 середні хижі

(єнотові, куницеві, дрібні собачі, лисиці, песці тощо)

Вольєри        6     2,5
2 Птахи
2.1 дрібні горобцеподібні, папугоподібні вольєри, клітки       0,3      0,5
2.2 голубоподібні вольєри, клітки       0,5      0,5
2.3 гусеподібні (качки, гуси, казарки) вольєри з басейном глибиною не менше 80 см   4      1,5
2.4 великі папуги вольєри, клітки      1,5       2
3 Рептилії (наземні / деревні форми)
3.1 змії до 20 см Тераріум      0,06 0,3 – для видів, середовищем існування яких є деревна рослинність;

0,15 – для видів, які ведуть наземний спосіб життя

3.2 змії від 20 до 40 см, ящірки до 10 см довжини Тераріум     0,12 0,3 – для видів, середовищем існування яких є деревна рослинність;

0,15 – для видів, які ведуть наземний спосіб життя

 

  1                     2           3      4          5
3.3 дрібні ящірки до 20 см довжиною Тераріум     0,2       0,3
3.4 дрібні і середні ящірки від 20 до 50 см (василіски, веретениці, агами тощо) Тераріум     0,5       0,6
3.5 дрібні і середні черепахи (степова, грецька, болотна, каспійська, коробчаста тощо) Тераріум     0,2        0,5
3.6 великі сухопутні черепахи (сейшельські, слонові) Тераріум      4          1
4 Амфібії (наземні / деревні форми)
4.1 водні форми земноводних (аксолотль, шорцеві жаби тощо) акваріум або акватераріум    0,06        0,3
4.2 дрібні саламандри, жаби акватераріум    0,04   0,15/0,3
4.3 великі земноводні (саламандри  велетенські тощо) акватераріум     0,8      0,5