Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування і звіту про стратегічну екологічну оцінку та про початок процедури розгляду і врахування пропозицій громадськості  у  містобудівній документації

З метою врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації, відповідно до ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 18, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» (із внесеними змінами),  ст. 5, ст 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», повідомляємо про оприлюднення проекту документу державного планування – Детальний план території для будівництва та обслуговування виробничих будівель та споруд на вул. Шахтарська в м. Нововолинську, в районі очисних споруд колишньої шахти №1, у зв’язку зі зміною цільового використання земельної ділянки (визначення параметрів забудови і містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на даній земельній ділянці) (далі – ДПТ)  та звіт про стратегічну екологічну оцінку документу державного планування – розділ «Охорона навколишнього середовища» (далі – Звіт про СЕО).

Детальний план території розроблено з метою уточнення планувальної структури і функціонального призначення територій та визначення параметрів забудови окремої земельної ділянки, всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами.

Замовник містобудівної документації: виконавчий комітет Нововолинської міської ради.

Розробник містобудівної документації: ТОВ «Науково дослідний  проектний інститут КИЇВ-ПРОЕКТ».

Підстава для розроблення:  рішення Нововолинської міської ради від 14 квітня 2021 року №5/25 «Про детальні плани територій (ДПТ) земельних ділянок в м. Нововолинську».

Дата початку процедури громадського обговорення ДПТ і Звіту про СЕО – 27.06.2022 р.

Термін процедури громадського обговорення становить 30 днів, тобто з 27.06.2022 р. по 27.07.2022 р.

Відповідальні за організацію розгляду пропозицій – начальник відділу містобудування та архітектури  управління містобудування, земельних відносин та державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Нововолинської міської ради Вісьтак М.В.

Основні техніко-економічні показники проекту: проектом передбачається будівництво виробничих будівель та споруд на вул. Шахтарська в м. Нововолинську, в районі очисних споруд колишньої шахти №1, на земельній ділянці площею 0,8493 га, площа забудови – 3200 кв.м, площа замощення – 2720 кв.м, площа озеленення – 2573 кв.м.

Проект ДПТ складається з текстових та графічних матеріалів.

Графічні матеріали: Схема розташування території у планувальній структурі міста. Схема сучасного використання території. Схема планувальних обмежень. Проектний план забудови, план проектних ліній.

Текстові матеріали: Пояснювальна записка.

Звіт про СЕО – Розділ «Охорона навколишнього середовища» – складається з текстових матеріалів.

Ознайомитись з детальним планом території, звітом про СЕО та отримати екологічну інформацію, у тому числі пов’язану зі здоров’ям населення, що стосується ДПТ, можливо на офіційному сайті Нововолинської міської ради – https://www.nov-rada.gov.ua/, а також у приміщенні міської ради: за адресою: м. Нововолинськ, пр. Дружби, 27, ІІІ – поверх, відділ містобудування та архітектури.

Містобудівна документація (основне креслення) буде розміщена на інформаційному стенді відділу містобудування та архітектури.

Процедура громадських обговорень відбувається шляхом надання письмових пропозицій. Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проєкту ДПТ та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Усі зауваження і пропозиції до проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником.

За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

Пропозиції до детального плану території мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено детальний план території;

2) юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено детальний план території;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено детальний план території та на суміжних з нею територіях;

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на цю територію;

5) народні депутати України, депутати Нововолинської міської ради.

Пропозиції подаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місцезнаходження, посади і особистого підпису керівника.

Пропозиції повинні містити чіткі обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Пропозиції, надані після встановленого строку та особами, які не зазначені в переліку залишаються без розгляду.

Строки подання зауважень і пропозицій – 30 днів з дати початку процедури громадського обговорення, тобто з 27.06.2022 р. по 27.07.2022 р.

Орган, до якого подаються зауваження – надання письмових зауважень та пропозицій до Нововолинської міської ради за адресою: 45400, проспект Дружби, 27, м. Нововолинськ, Волинська область, у відділ містобудування та архітектури або на електронну адресу: arhitektura@nov-rada.gov.ua.

Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується ДПТ – управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації.

Завантажити проєктний план території