Проєкт рішення Нововолинської міської ради “Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на території населених пунктів Нововолинської міської територіальної громади”

 

НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА  ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

2022 року              м. Нововолинськ                                    №

 

 

Про затвердження Порядку видачі дозволів

на порушення об’єктів благоустрою або

відмови в їх видачі, переоформлення, видачі

дублікатів, анулювання дозволів

на території населених пунктів

Нововолинської міської територіальної громади

 

 

Відповідно до ст. 261 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 року № 870 «Про затвердження Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів», керуючись статтею 25, пунктом 44 частини першої статті 26, підпунктом 17 пункту «а» частини першої статті 30, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою здійснення комплексу заходів з підтримання рівня благоустрою на території населених пунктів Нововолинської міської територіальної громади й встановлення відповідальності суб’єктів господарювання за порушення законодавства у сфері благоустрою, а також врегулювання відносин, пов’язаних з використанням  території громади і встановлення процедури видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на території населених пунктів Нововолинської міської територіальної громади, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Порядок видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на території населених пунктів Нововолинської міської територіальної громади згідно з додатком до цього рішення.
 2. Надати повноваження управлінню муніципальної варти виконавчого комітету Нововолинської міської ради на підписання і видачу дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на території населених пунктів Нововолинської міської територіальної громади, та ведення реєстру дозволів на порушення об’єктів благоустрою.
 3. Дане рішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення.
 4. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 21.12.2018 №28/10 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів у м. Нововолинську та смт. Благодатне».
 5. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника управління муніципальної варти виконавчого комітету Нововолинської міської ради.
 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів згідно з розподілом функціональних обов’язків.

 

 

 

Міський голова                                                                                 Борис КАРПУС

 

Оксана Люлько 067-8819778

 

 

 

 

Додаток

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

__________________

 

 

ПОРЯДОК

видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або

відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів,

анулювання дозволів на території населених пунктів Нововолинської міської територіальної громади

 

 1. Загальні положення.

1.1. Цей Порядок встановлює процедуру видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою (далі – дозвіл) або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів. Він розроблений на підставі та відповідно до:

– Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

– Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

– Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

– Постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 року № 870 «Про затвердження Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів»;

– інших нормативно-правових актів, що регулюють дані та пов’язані з ними правовідносини.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на всю територію Нововолинської міської територіальної громади і є обов’язковим для виконання усіма юридичними особами, фізичними особами-підприємцями та фізичними особами, що здійснюють порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з проведенням земляних та/або ремонтних робіт.

1.3. Замовником дозволу є юридична, фізична особа-підприємець чи фізична особа, що має намір здійснити земляні та/або ремонтні роботи на об’єкті благоустрою самостійно або за дорученням та /або на користь іншої особи.

1.4. Виконавцем робіт може бути юридична чи фізична особа-підприємець, яка має право виконувати відповідні роботи на замовлення або для власних потреб.

1.5. Дозвіл видається на проведення робіт, відповідно до переліку (Додаток № 1 до Порядку).

1.6. Дозвіл – документ встановленого зразка (Додаток № 3 до Порядку), який видається управлінням муніципальної варти виконавчого комітету Нововолинської міської ради (далі – Управління) і дає право на виконання робіт на об’єкті благоустрою. Дозвіл може бути оформленим (переоформленим) тільки на замовника.

1.7. Дозвіл не вимагається, якщо земляні та/або ремонтні роботи проводяться:

– особами, які мають документ, що посвідчує право власності або право користування земельною ділянкою, у тому числі право земельного сервітуту;

– у рамках підготовчих або будівельних робіт, право на проведення яких оформлене в установленому законодавством порядку і зазначені роботи не виходять за межі земельної ділянки,  наданої під будівництво.

При цьому на місці проведення робіт у виконавця робіт повинні бути документи, що підтверджують відсутність необхідності отримання дозволу (документи щодо права власності чи користування земельною ділянкою, документ на право здійснення підготовчих чи будівельних робіт, зареєстрований у встановленому порядку) та робоча схема (проект), погоджена відповідно до чинного законодавства. За відсутності таких документів такі роботи вважаються самовільними.

1.8. Відсутність потреби у оформленні дозволу не звільняє осіб, що виконують відповідні роботи, від виконання обов’язків по дотриманню вимог щодо схоронності мереж та комунікацій, життя та здоров’я громадян, прав інших фізичних чи юридичних осіб, оформлення ліцензій та інших дозвільних документів відповідно до чинного законодавства. У випадку необхідності виконання робіт на межі та/або поза межею земельної ділянки, право на яку оформлено у встановленому законом порядку, дозвіл оформляється на загальних підставах.

1.9. Видача дозволу, продовження терміну дії, його переоформлення, видача дубліката та анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.

1.10. Контроль за відновленням об’єктів благоустрою здійснює Управління.

 1. Видача дозволу.

2.1. Дозвіл видається на підставі письмової заяви, що подається відповідною юридичною особою, фізичною особою-підприємцем чи фізичною особою (або їх уповноваженим представником) за формою згідно з Додатком № 2 до Порядку.

2.2. До подачі заяви на отримання дозволу на порушення об’єктів благоустрою, заявнику необхідно отримати лист-погодження.

2.3. Лист-погодження узгоджується з підприємствами, установами, організаціями міста на балансі яких перебувають підземні комунікації та балансоутримувачем об’єктів благоустрою, які будуть пошкоджені при проведенні земляних та/або ремонтних робіт (Додаток № 4 до Порядку).

Бланк листа-погодження заявник отримує у адміністратора «Центр надання адміністративних послуг в місті Нововолинську» виконавчого комітету Нововолинської міської ради (далі – ЦНАП).

2.4. Для отримання дозволу замовник (або уповноважена ним особа) подає адміністратору ЦНАП заяву. До заяви додаються наступні документи:

– копія паспорту та ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

– копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

– схему проведення земляних та/або ремонтних робіт з прив’язкою відносно прилеглих вулиць;

– викопіювання з топографо-геодезичного плану міста (М 1:500) місця виконання земляних та /або ремонтних робіт з нанесеними підземними комунікаціями;

– лист-погодження.

2.5. При проведенні робіт, пов’язаних з розкопуванням проїзної частини вулиць (в межах «червоних ліній»), які згідно з класифікатором міських вулиць та доріг, відповідно до існуючих даних по інтенсивності дорожнього руху відносяться до магістральних доріг та магістральних вулиць загальноміського значення безперервного та регульованого руху, на яких дані роботи можуть призвести до повного або часткового перекриття руху автотранспорту, видача дозволу проводиться з погодженням Нововолинського Управління поліції.

Зазначений перелік документів є вичерпним.

2.6. Адміністратор ЦНАП не пізніше наступного робочого дня після отримання пакету документів передає його в Управління для розгляду та прийняття рішення щодо видачі дозволу або відмови у його видачі.

2.7. Управління, на основі поданих документів, приймає рішення про видачу дозволу на порушення об’єктів благоустрою або відмову в його видачі.

Дозвіл або письмова відмова в його видачі передається в ЦНАП. Адміністратор ЦНАП не пізніше наступного робочого дня повідомляє заявника про прийняте рішення. Дозвіл або письмова відмова в його видачі передається заявнику або його уповноваженому представнику адміністратором ЦНАП.

2.8. Дозвіл видається протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви в ЦНАП, оформленої відповідно до вимог цього Порядку.

2.9. При виконанні робіт в аварійному порядку, роботи виконуються відповідно розділу ІХ даного Порядку.

2.10. Строк дії дозволу визначається з урахуванням умов проведення робіт і не може перевищувати один рік.

2.11. Управління веде реєстр дозволів та відмов в його видачі (Додаток № 5 до Порядку).

2.12. Відмова у видачі дозволу видається замовнику дозволу в письмовій формі з відповідним обґрунтуванням у строк, передбачений для видачі дозволу.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

–  невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

– перелік поданих документів не відповідає вимогам пунктів 2.4. та 2.5. даного Порядку;

–  виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

– зафіксовані порушення в роботі замовника по попередньо виданими дозволам.

2.13. У разі усунення заявником причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу, повторний розгляд документів здійснюється Управлінням у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви, документів, необхідних для видачі дозволу і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу, якщо інше не встановлено законом.

При повторному розгляді документів не допускається відмова у видачі дозволу з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні заявнику (за винятком не усунення чи усунення не в повному обсязі заявником причин, що стали підставою для попередньої відмови).

2.14. Відмову у видачі дозволу може бути оскаржено в установленому порядку.

2.15. У разі коли у строк, установлений пунктом 2.8. цього Порядку, не видано дозвіл або відмову в його видачі, право проведення на об’єкті благоустрою робіт виникає на десятий робочий день з дня закінчення зазначеного строку, а дозвіл вважається виданим.

III. Переоформлення дозволу.

3.1. Підставою для переоформлення дозволу є передача права проведення на об’єктах благоустрою робіт іншій особі або зміна найменування юридичної особи чи прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця та/або їх місцезнаходження.

Переоформлення дозволу здійснюється за процедурою, передбаченою частиною восьмою статті 41 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

3.2. У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу його власник зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня настання таких підстав подати адміністратору ЦНАП заяву про переоформлення дозволу разом з дозволом, що підлягає переоформленню.

3.3. Адміністратор ЦНАП не пізніше наступного робочого дня після отримання пакету документів передає його в Управління для розгляду та прийняття рішення.

3.4. Управління протягом 2 робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення дозволу та дозволу, що підлягає переоформленню, зобов’язаний видати переоформлений на новому бланку дозвіл з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення.

Переоформлений дозвіл передається в ЦНАП. Адміністратор ЦНАП не пізніше наступного робочого дня повідомляє про це заявника. Дозвіл передається заявнику або його уповноваженому представнику адміністратором ЦНАП.

3.5. У разі переоформлення дозволу Управління, не пізніше наступного робочого дня з дня переоформлення, приймає рішення про визнання дозволу, що був переоформлений, таким, що втратив чинність, з внесенням відповідних змін до реєстру дозволів.

3.6. Строк дії переоформленого дозволу не може перевищувати строк дії, зазначений у дозволі, що переоформлявся.

3.7. Не переоформлений в установлений строк дозвіл є недійсним.

3.8. Під час переоформлення дозволу проведення робіт не зупиняється.

 1. Видача дублікату дозволу.

4.1. Підставою для видачі дубліката дозволу є втрата або пошкодження дозволу.

4.2. У разі виникнення підстав для видачі дублікату, власник дозволу зобов’язаний протягом 5 робочих днів з дня настання таких підстав подати адміністратору ЦНАП заяву про видачу дубліката дозволу.

4.3. Адміністратор ЦНАП не пізніше наступного робочого дня після отримання заяви передає її в Управління для розгляду та прийняття рішення.

4.4. Управління протягом 2 робочих днів з дня одержання заяви про видачу дубліката дозволу зобов’язаний видати дублікат дозволу замість втраченого або пошкодженого.

Дублікат дозволу передається в ЦНАП. Адміністратор ЦНАП не пізніше наступного робочого дня повідомляє про це заявника. Дублікат дозволу передається заявнику або його уповноваженому представнику адміністратором ЦНАП.

4.5. Строк дії дубліката дозволу не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченому або пошкодженому дозволі.

4.6. У разі видачі дубліката дозволу замість втраченого або пошкодженого Управління, не пізніше наступного робочого дня з дня переоформлення, приймає рішення про визнання дозволу, що був втрачений чи пошкоджений, таким, що втратив чинність, з  внесенням відповідних змін до реєстру дозволів.

4.7 Власник дозволу, який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката дозволу замість втраченого або пошкодженого, провадить свою діяльність на підставі копії заяви про видачу дубліката дозволу, зареєстрованої адміністратором ЦНАП.

 1. Продовження терміну дії дозволу.

5.1 Підставою для продовження терміну дії дозволу є невчасне виконання робіт власником дозволу.

5.2 У разі виникнення підстав для продовження терміну дії дозволу, Власник дозволу зобов’язаний не пізніше 2 днів до закінчення терміну дії дозволу подати до Управління письмову заяву щодо продовження терміну дії дозволу, зазначивши причини та терміни продовження.

5.3 Управління проводить перевірку стану робіт по об’єкту. При відсутності зауважень термін дії робіт продовжується, про що вноситься відповідний запис до дозволу та реєстру.

5.4. Виконання робіт по закінченню терміну вказаного в дозволі (без продовження дозволу) – заборонено. Такі роботи вважаються самовільними і негайно припиняються. Порушник несе відповідальність згідно чинного законодавства.

 1. Анулювання дозволу.

6.1. Дозвіл може бути анульовано Управлінням у разі:

 • подання власником дозволу заяви про його анулювання;
 • наявності відомостей про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, що є власником дозволу.

При наявності вищезазначених обставин рішення про анулювання дії дозволу приймається лише після:

– відновлення об’єкта благоустрою або внесення замовником дозволу на рахунок власника (балансоутримувача) об’єкта коштів необхідних для такого відновлення (вказана умова не поширюється на випадки, коли замовник не приступив до виконання робіт);

– прийняття уповноваженим представником балансоутримувача/власника об’єкта благоустрою, переданого об’єкта благоустрою (його частини) від замовника дозволу та складання відповідного акту.

6.2. Управління може звернутися до суду за належністю з позовною заявою про застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу, за наявності хоча б однієї з таких підстав:

– встановлення факту надання в заяві про видачу дозволу та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

– здійснення заявником певних дій щодо проведення робіт, на які отримано дозвіл, з порушенням вимог законодавства, щодо яких Управління видавав припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення;

Законом можуть передбачатися інші підстави для анулювання документа дозвільного характеру.

6.3. Управління у разі анулювання дозволу вносить відповідну інформацію до реєстру дозволів.

6.4. У разі якщо анулювання дозволу здійснюється на підставі рішення Управління, копія такого рішення видається особисто або надсилається замовнику дозволу поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів із дня прийняття рішення про анулювання дозволу, якщо інше не передбачено законом.

6.5. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів із дня прийняття рішення про анулювання дозволу, якщо інше не передбачено законом.

6.6. Рішення Управління про анулювання дозволу може бути оскаржено в судовому порядку.

6.7. Анулювання дозволу з підстав, не передбачених законом, забороняється.

6.8. У разі анулювання дозволу з підстав, не передбачених законом, дозвіл підлягає поновленню за рішенням Управління або суду за належністю.

6.9. Поновлення дозволу відбувається шляхом здійснення відповідного запису в реєстрі дозволів та поверненням замовнику безпідставно анульованого дозволу особисто або шляхом письмового повідомлення про це.

6.10. У разі знищення безпідставно анульованого дозволу Управління видає новий дозвіл.

6.11. Строк дії безпідставно анульованого дозволу подовжується на строк, протягом якого дозвіл вважався анульованим.

6.12. Днем поновлення безпідставно анульованого дозволу є день внесення відповідного запису до реєстру дозволів. Якщо безпідставно анульований дозвіл знаходиться у суб’єкта господарювання, поновлення його дії відбувається лише за здійсненням відповідного запису в реєстрі дозволів та направленням письмового повідомлення про це.

6.13. У разі анулювання дозволу за заявою, заявник може отримати новий дозвіл відповідно до вимог цього Порядку.

VIІ. Призупинення дії дозволу.

7.1. У разі наявності об’єктивних причин, а також внаслідок порушень при проведенні робіт за дозволом з боку замовника або виконавця робіт дозвіл може бути призупинено.

7.2. Рішення про призупинення дії дозволу приймається начальником Управління та не пізніше наступного дня після його прийняття доводиться до відома замовника. На період призупинення дії дозволу проведення будь-яких робіт на об’єкті благоустрою забороняється.

7.3. Призупинення дії дозволу здійснюється на термін, що зумовлений об’єктивними причинами або до усунення порушень замовником чи відшкодування збитків завданих внаслідок таких порушень.

7.4. Після усунення причини, що слугували підставою для зупинення дії дозволу, його дія відновлюється. При цьому, в разі, якщо зупинення дії дозволу обумовлено не порушеннями з боку власника дозволу, час зупинення не враховується до терміну його дії, який відповідно переноситься на строк зупинення.

VIIІ. Припинення дії дозволу.

Прийняття-передача об’єкту благоустрою після виконання робіт.

8.1. Для припинення дії дозволу та прийняття-передачі об’єкту благоустрою замовник не пізніше, ніж за дві доби до закінчення терміну дії дозволу викликає телефонограмою уповноваженого представника Управління на місце виконання робіт.

8.2. Рішення щодо можливості прийняття-передачі об’єкту благоустрою приймає уповноважений представник Управління.

8.3. Про прийняття – передачу об’єкту благоустрою складається відповідний акт. На дозволі зі зворотної сторони робиться відмітка про припинення дії дозволу (після надання актів прихованих робіт, підписаних виконавцем).

ІХ. Виконання робіт в аварійному порядку.

9.1. Роботи, які виконуються в зв’язку з пошкодженням, виходу із ладу комунікацій та руйнуванням, що сталися з техногенних (конструктивних, виробничих, технологічних, експлуатаційних) або природних причин, вважаються аварійними.

9.2. Роботи з усунення наслідків аварій на об’єктах благоустрою розпочинаються негайно, з обов’язковим подальшим оформленням дозволу не пізніше наступного робочого дня, відповідно до умов даного Порядку.

9.3. Про початок робіт замовник повідомляє Управління телефонограмою. У разі проведення робіт у неробочі години та у вихідні і святкові дні, телефонограма надсилається цілодобовій диспетчерській службі міста.

9.4. Для отримання дозволу на виконання робіт в аварійному порядку замовник подає адміністратору ЦНАП заяву (Додаток № 2 до Порядку).

9.5. Адміністратор ЦНАП не пізніше наступного робочого дня після отримання заяви передає її Управління для розгляду та прийняття рішення.

9.6. Управління протягом 2 робочих днів з дня одержання заяви про видачу дозволу на виконання робіт в аварійному порядку зобов’язаний видати дозвіл.

Дозвіл передається в ЦНАП. Адміністратор ЦНАП не пізніше наступного робочого дня повідомляє про це заявника. Дозвіл передається заявнику або його уповноваженому представнику адміністратором ЦНАП.

9.7. При ліквідації наслідків аварій, замовник зобов’язаний самостійно враховувати необхідність погодження робіт підприємствами, установами та організаціями, з метою недопущення пошкодження інших мереж, створення аварійних ситуацій на проїжджій частині тощо.

9.8. Виконання планових робіт під виглядом аварійних забороняється.

Х. Відповідальність за порушення при проведенні земляних та/або ремонтних робіт.

10.1. Суб’єкти господарювання, які виконали на об’єктах благоустрою земляні та/або ремонтні роботи, зобов’язані власними силами привести цей об’єкт благоустрою у належний стан або можуть у випадках, визначених пунктом 2 частини другої статті 19 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», сплатити його відновну вартість.

10.2. Отримання дозволу не звільняє юридичних осіб, фізичних осіб – підприємцем чи фізичних осіб від необхідності дотримання вимог законодавства України, в даній сфері регулювання та Правил благоустрою території Нововолинської міської територіальної громади.

10.3. Замовники дозволу несуть особисту відповідальність за терміни та якість виконання робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів благоустрою на території Нововолинської міської територіальної громади.

10.4. Суб’єкти господарювання, які здійснюють порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з проведенням земляних та/або ремонтних робіт, несуть адміністративну відповідальність, згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з:

 • проведенням земляних та/або ремонтних робіт без одержання згідно з цим Порядком дозволу, крім випадку зазначеному у п.9.2. Порядку;
 • несвоєчасним відновленням благоустрою після завершення виконання земляних робіт;
 • неякісним утриманням тимчасового покриття або несвоєчасним відновленням постійного покриття, зеленої зони.

10.5. Притягнення суб’єктів господарювання до відповідальності не звільняє їх від обов’язку відновлення пошкодженого об’єкта благоустрою або сплати його відновної вартості.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                   Олена ШАПОВАЛ

 

Оксана Люлько

 

 

Додаток 1 до Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на території населених пунктів Нововолинської міської територіальної громади. (Перелік земляних та/або ремонтних робіт, для проведення яких необхідно отримати дозвіл)

Додаток 2 до Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на території населених пунктів Нововолинської міської територіальної громади (ЗАЯВА)

Додаток 3 до Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на території населених пунктів Нововолинської міської територіальної громади (ДОЗВІЛ)

Додаток 3 до Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на території населених пунктів Нововолинської міської територіальної громади (ЛИСТ-ПОГОДЖЕННЯ)

Додаток 5 до Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на території населених пунктів Нововолинської міської територіальної громади (Журнал реєстрації дозволів на порушення об’єктів благоустрою)