Оголошення про  формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Нововолинського міського палацу культури

Відповідно до   статей 211 – 215 Закону України «Про культуру», наказу Міністерства культури України від 31.05.2016р. №380 «Про затвердження Положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівників  закладів культури, в зв’язку з оголошенням Відділом культури Нововолинської міської ради Волинської області про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Нововолинського міського палацу культури оголошується формування конкурсної комісії.

До складу конкурсної комісії з конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу, яким управляє орган місцевого самоврядування, можуть входити по три кандидатури, яких подають члени трудового колективу, громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування та орган управління.

Відділом культури приймаються пропозиції Громадських організації у сфері культури   відповідного функціонального спрямування кандидатами у члени конкурсної комісії. Трьох кандидатів для включення до складу комісії визначає Відділ культури шляхом жеребкування, та  забезпечує онлайн-трансляцію жеребкування на  офіційному веб-сайті. Жеребкування проводиться в разі подання кандидатур не менше ніж від двох громадських організацій.

Для участі у жеребкуванні громадська організація у сфері культури відповідного функціонального спрямування надає Відділу культури лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії. До листа додаються заява та анкета, що додається, дод.1,2.

Відділом культури приймаються пропозиції кандидатур до складу конкурсної комісії від трудового колективу та органу управління, які обираються на загальних зборах трудового колективу.

Для включення до складу конкурсної комісії кандидатур, запропонованих трудовим колективом, головуючим на загальних зборах трудового колективу до Відділу культури письмово та електронною поштою подаються:

  • супровідний лист у довільній формі із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії. До супровідного листа додаються заява та анкета кандидата на включення до складу конкурсної комісії за формою, наведеною у додатку 1,2  до цього оголошення, протокол загальних зборів трудового колективу, листок реєстрації із підписами членів трудового колективу, які брали участь у загальних зборах.

Членами конкурсної комісії можуть бути:

  • незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;
  • члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;
  • члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

  •  за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
  • має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;
  • є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними.

Строк подання пропозицій від громадських організацій та трудового колективу щодо кандидатур для включення до складу конкурсної комісії не може бути меншим ніж 10 календарних днів з дня оголошення конкурсу і встановлений з 28.03.2023р. до 10.04.2023р.

Жеребкування відбудеться 11.04.2023р.

Адреса Відділу культури Нововолинської міської ради Волинської області: проспект Дружби, буд.27, м.Нововолинськ Волинської області, каб. 521,  електронна адреса: – novikkultura@gmail.com , конт.тел. 097 000 5601.

Додаток 1. Заява кандидата на включення до складу конкурсної комісії (Завантажити)

Додаток 2. Анкета кандидата на включення до складу конкурсної комісії (Завантажити)