Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Нововолинського міського палацу культури

 Відділ культури Нововолинської міської ради Волинської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора  Нововолинського міського палацу культури (місце знаходження закладу: бульвар Шевченка, будинок 6, м.Нововолинськ Володимирського району Волинської області).

 Загальні вимоги до кандидатів: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Керівником комунального закладу культури не може бути призначена особа, яка:

 •  за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
 •  має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 •  є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління комунальним закладом, а саме органу місцевого самоврядування ( органу управління).

Особи, які беруть участь в конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 •  автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копії документів про вищу освіту;
 • два рекомендаційні листи довільної форми;
 • мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються на поштову адресу Відділу культури Нововолинської міської ради Волинської області: проспект Дружби, буд.27, м.Нововолинськ Волинської області, каб. 521, та електронну адресу Відділу культури Нововолинської міської ради Волинської області: novikkultura@gmail.com , упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу з 17.03.2023р.

Перелік документів є вичерпним.

Особи можуть надавати інші документи, які, на їх думку, підтверджують професійні чи моральні якості.

Особи, які подають документи, відповідають за достовірність поданої інформації.

Для публічної презентації кожен кандидат має підготувати відповідно проекти програм розвитку Нововолинського міського палацу культури  на один і п’ять років, у яких повинні бути чітко відображені заходи, які вживатимуться кандидатом на посаду, для вирішення проблем закладу, а також заходи, що будуть вживатися з метою забезпечення фінансово-господарської стійкості закладу та підвищення ефективності його діяльності.

Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту Відділу  культури novikkultura@gmail.com , які передаються конкурсній комісії.

Умови та строки проведення конкурсу.

Персональний склад конкурсної комісії буде сформовано протягом 30 днів після оголошення конкурсу. Дата початку формування конкурсної комісії – не раніше 10днів  після оголошення кjнкурсу, тобто з 28.03.2023р.

Конкурсний добір проводиться публічно.

Відділ культури забезпечує відео- та аудіофіксацію всіх засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Відділ культури не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.

За клопотанням члена конкурсної комісії орган управління забезпечує його участь у засіданнях конкурсної комісії в режимі відеоконференції. Відповідне клопотання подається не пізніш як за три дні до початку засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.

На першому засіданні конкурсна комісія затверджує порядок денний та спосіб голосування шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів конкурсної комісії, присутніх на засіданні.

На цьому ж засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника комунального закладу  на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.

Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду керівника комунального закладу  у разі невідповідності вимогам, зазначеним у цьому Положенні, за рішенням конкурсної комісії.

На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами.

Допоміжними критеріями під час голосування на користь кандидатів є:

 • післядипломна освіта у галузі управління;
 •  досвід роботи на керівних посадах в українських/міжнародних компаніях, установах, програмах, проектах у сфері культури;
 •  володіння офіційними мовами Європейського Союзу;
 • досвід розроблення і реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;
 • схвальні відгуки в українських та іноземних галузевих засобах масової інформації;
 • бездоганна ділова репутація.

Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті міської ради та в інший спосіб. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії. Керівник органу управління зобов’язаний призначити переможця конкурсу керівником державного чи комунального закладу культури не пізніше двох місяців з дня оголошення конкурсу.

Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії розміщується на офіційному веб-сайті міської ради.

Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість від затвердженого складу конкурсної комісії.

У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.

У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів конкурсна комісія проводить повторний конкурс. Повторний конкурс проводиться у порядку, визначеному статтями 21-1-21-5 Закону України «Про культуру».

УМОВИ ПРАЦІ ДИРЕКТОРА

Основне місце роботи;

Контрактна форма трудового договору;

Восьмигодинний робочий день;

Ненормований робочий день;

Оплата праці відповідно до Наказу Міністерства культури  України № 745 від  18.10.2005р.

Інші умови відповідно до контракту, колективного договору тощо.

Зразок заяви про участь у конкурсі (Завантажити)

Баланс (Завантажити)