Інформація про об’єкти оренди , щодо яких прийнято рішення про включення їх до Переліку першого типу відповідно розділу 4 Прикінцевих та перехідних положень ЗУ “Про оренду державного та комунального майна” від 03.10.2019 №157-IX

Продовжити читати

Інформація про об’єкти оренди, які на 01.02.2020 перебували у переліках цілісних майнових комплексів підприємств та їх структурних підрозділів і нерухомого майна, що може бути передане в оренду згідно із Законом України “Про оренду державного та комунального майна” і станом на 01.10.2020 не були передані в оренду

Продовжити читати

Інформація про включення об’єктів оренди до переліків першого типу

Продовжити читати