Профілактика нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві

Основним завданням профілактики нещасних випадків на виробництві є інформаційна та методична підтримка при розробці роботодавцями заходів, направлених на поліпшення умов праці, зниження рівня травматизму, притаманних конкретному виробництву, а також поширення позитивного досвіду щодо створення здорових і безпечних умов праці.

Проводячи моніторинг стану охорони праці на підприємствах під час розслідування нещасних випадків на виробництві можна констатувати ,що на підприємствах, де не створенослужби охорони праці, у більшості випадків ніхто не займається навчанням та перевіркою знань з питань охорони праці, проведенням інструктажів, або це зводиться до формального збирання підписів. Для створення безпечних та здорових умов праці роботодавець повинен забезпечити функціонування на підприємстві системи управління охороною праці та очолити роботу з управління охороною праці.

Роботодавець повинен забезпечити суворе дотримання працівниками вимог виробничої та трудової дисципліни, за необхідності, використовувати заходи матеріального та адміністративного впливу до порушників трудової та виробничої дисципліни. Виникають на підприємстві ситуації, коли і ефективно діє служба охорони праці, і відпрацьовано та затверджено Положення, інструкції з ОП, вчасно проводяться інструктажі, навчання і т. д., але на жаль, захистити працівника від його власної недисциплінованості, недбалості, безвідповідальності таки заходи не в змозі.

Посадові особи повинні постійно проходити навчання з питань охорони праці, діяльність яких пов`язана з організацією безпечного ведення робіт, не проходять встановленого законодавством навчання та перевірки знань з питань охорони праці, і, як наслідок такої безтурботності- нещасний випадок, професійне захворювання.

Основними завданнями навчання з питань ,промислової безпеки та охорони праці є пропаганда безпечних умов праці, інформування працівників про їх права і обов’ язки в галузі охорони праці, поширення позитивного досвіду щодо створення здорових і безпечних умов праці на конкретних робочих місцях, профілактика аварій, виробничого травматизму та професійних захворювань та інформування про прийняті нормативно-правові акти з охорони праці та засоби колективного та індивідуального захисту, порядок їх використання та надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків. Не обхідно проводити відповідну роботу для виховання у працюючих психології безпечної праці, щоб вони оцінювали кожний крок і кожну дію з точки зору її безпечного виконання. Якщо сам працівник буде усвідомлювати, що нехтування власною безпекою будь-якої миті може обернутися каліцтвом, або смертю, тоді й нещасних випадків на виробництві буде менше.

Керівники підприємств зобов`язані завжди пам`ятати, що вони, згідно із діючим законодавством, несуть особисту відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на виробництві.

ФССУ профінансував понад 15 мільйонів гривень для забезпечення потерпілих медико-соціальними послугами

Продовжити читати

Кількість нещасних випадків у 2022 році зменшилась у 2,5 рази

Продовжити читати

ФССУ працює над забезпеченням потерпілих медико-соціальними послугами після свого припинення

Продовжити читати

Фонд направив у 2022 році майже 35,3 млн грн на фінансування допомог на поховання

Продовжити читати

ФССУ виплатить потерпілим 17 млн грн для забезпечення їх доглядами, ліками і засобами реабілітації

Продовжити читати

Середній розмір декретних допомог зріс на 15,6%

Продовжити читати

Капіталізація платежів по зобов’язаннях перед потерпілими на виробництві здійснюється до Пенсійного фонду

Продовжити читати

43 українці загинули на роботі внаслідок сп’яніння

Продовжити читати

Фонд соціального страхування України завершив передачу справ потерпілих до Пенсійного фонду

Продовжити читати