Зміни до визначення права на відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»

Постановою Кабінету Міністрів України № 897 від 30.09.2020 року (яка набула чинності 02.10.2020 року) внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України № 68 від 30.01.2019 року, якою затверджено «Порядок відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня».

Відтепер, на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України № 68 від 30.01.2019 року (зі змінами):

 • право на відшкодування послуги муніципальної няні мають батьки дитини, за умови зайнятості кожного з них, за винятком тих, хто доглядає за дитиною з інвалідністю чи за дитиною хворою на тяжкі захворювання, а також, коли один або обидва батьки не зайняті, але є особами з інвалідністю І або ІІ групи, що підтверджено медичним висновком (для дітей з інвалідністю), довідкою МСЕК (для осіб з інвалідністю І чи ІІ групи) чи довідкою ЛКК (для тяжко хворих дітей);
 • муніципальна няня – фізична особа-підприємець може доглядати одночасно не більше, ніж за трьома дітьми;
 • муніципальна няня – юридична особа-підприємець може доглядати одночасно не більше, ніж за десятьма дітьми з різних сімей.

З урахуванням внесених змін, для отримання такого відшкодування одному з батьків дитини необхідно подавати такі документи:

 • заяву, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
 • заяву про перерахування коштів для компенсації послуги «муніципальна няня з реквізитами особового рахунку банківської установи міста;
 • копію договору між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею, де має бути чітко зазначено:

– назва послуги, її обсяг з визначенням конкретних  заходів;

– інформація про дітей, за якими буде догляд;

– строк надання послуги, її вартість, періодичність оплати та відповідальність сторін;

–  місце фактичного проживання отримувача послуги;

– місце фактичного проживання муніципальної няні та повна інформація про особу, яка буде здійснювати догляд (персональні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце реєстрації);

– місце знаходження муніципальної няні (для юридичних осіб);

 • копію паспорта отримувача компенсації послуги з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації або документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземців та осіб без громадянства);
 • документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків отримувача компенсації (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті);
 • копію трудової книжки кожного з батьків та документа з місця роботи, що підтверджує надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (одному з батьків), а для фізичних осіб-підприємців необхідно подати індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7.

У разі потреби додатково подаються:

 • копія довідки МСЕК особи з інвалідністю;
 • копія медичного висновку ЛКК (для дітей з інвалідністю);
 • довідка про захворювання дитини на тяжке захворювання.

Для громадян, кому така компенсація була призначена до 02.10.2020 року, необхідно протягом жовтня 2020 року підтвердити своє право на отримання компенсації муніципальна няня шляхом подання додатково документів, які передбачені у новій версії Порядку відшкодування  вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» безпосередньо у відділ соціальних допомог і компенсацій за адресою: б-р Шевченка, 7, каб. 102, тел. 3 01 07, 098 371 8852.