Умови праці у період пандемії

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ РОБОТОДАВЦЯ ЩОДО СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ І ЗДОРОВИХ УМОВ ПРАЦІ, ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ COVID-19 НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ

Завдання та обов’язок роботодавця – створити належні, безпечні і здорові умови праці. За це він несе повну відповідальність згідно з чинним Законом України «Про охорону праці». У період запровадження в Україні карантину роботодавець, крім дотримання вимог законодавства про охорону праці, повинен ще додатково забезпечити захист життя і здоров’я працівників, запровадити заходи із запобігання поширенню COVID-19 на робочих місцях, постійно інформувати працівників щодо ризиків інфікування.

Зокрема, за спеціальним законом та за рішеннями міських комісій з питань ТЕБ і НС, надаються доручення керівникам установ, організацій та підприємств всіх форм власності: – за можливості, запровадити дистанційний режим роботи для свої працівників, – у разі неможливості запровадження дистанційного режиму роботи або обмеження такої можливості – забезпечити організацію і контроль за своєчасним та повним проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів на підприємствах, робочих місцях тощо. Тобто повну відповідальність щодо забезпечення, організації і контролю за своєчасним і повним проведенням профілактичних та протиепідемічних заходів на підприємствах, робочих місцях, забезпечення працівників ЗІЗ (далі – засоби індивідуального захисту), антисептичними та дезінфікуючими засобами несе безпосередньо роботодавець. Працівники не повинні нести жодних витрат для свого захисту від шкідливих факторів на робочих місцях та під час протиепідемічних заходів!

Так, суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність зобов’язані:

– проводити щоденний інструктаж для працівників щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів;

– допускати до роботи працівників за умови наявності в них вдягнених ЗІЗ, зокрема респіратора чи захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно, одноразових рукавичок;

– забезпечити проведення щоденної термометрії всіх працівників, із внесенням відповідних результатів до оформлених на кожного працівника листків термометрії;

– забезпечити всіх працівників ЗІЗ із розрахунку одна захисна маска на 3 години роботи; одноразові рукавички необхідно змінювати після кожної дії (виробничого процесу), що не пов’язані між собою;

– мати запас ЗІЗ із розрахунку на наступні 5 робочих днів, зокрема на одну робочу зміну – безпосередньо на робочому місці працівника;

– організувати централізований збір використаних ЗІЗ, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами;

– провести навчання для працівників, як вдягати, використовувати, знімати та утилізувати ЗІЗ; встановити контроль за дотриманням цих вимог;

– забезпечити медпункти (за наявності) необхідними засобами та обладнанням: термометрами, бактерицидними випромінювачами, дезінфекційними та антисептичними засобами, засобами особистої гігієни й індивідуального захисту тощо;

– виконувати інші обов’язки, передбачені розпорядженням. Крім того, рекомендації щодо виконання відповідних обов’язків для керівників підприємств щодо проведення таких профілактичних та протиепідемічних заходів розміщено на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України: https://moz.gov.ua/koronavirus2019-ncov.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» визначено, що на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), роботодавець може доручити працівнику, в тому числі державному службовцю, службовцю органу місцевого самоврядування, виконувати протягом певного періоду роботу, визначену трудовим договором, вдома, а також надавати працівнику, в тому числі державному службовцю, службовцю органу місцевого самоврядування, за його згодою відпустку. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» внесено зміни до Кодексу законів про працю України (КЗпП) щодо можливості виконання працівником роботи дистанційно та гнучкого режиму роботи. Отже, всім роботодавцям незалежно від форми власності на державному рівні створено умови для максимального забезпечення та використання дистанційної форми праці та (або) гнучкого режиму робочого часу (в тому числі для зменшення скупчення людей), запровадження режиму роботи на умовах скороченого та неповного робочого часу, з урахуванням вимог, визначених законодавством.

ПРОФІЛАКТИКА COVID-19.

 Для всіх людей основними профілактичними заходами є, по-перше: вакцинація, двома дозами протиковідної вакцини, правильна техніка миття рук, гігієна дихання, соціальна дистанція й обмеження контакту з особами, що мають симптоми.

У закладах охорони здоров’я необхідні посилені заходи профілактики та контролю інфекцій, включаючи відповідне використання засобів індивідуального захисту (халат, рукавички, медична маска, захист для очей), і додатковий захист від часток, присутніх у повітрі, при виконанні процедур з утворенням аерозолю.

 

Начальник відділу профілактики страхових випадків – страховий експерт з охорони праці

Нововолинського відділення управління Фонду соціального страхування України у Волинській області –

Е. Новіков