На допомогу роботодавцю !

15 січня 2019 року набули чинності «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» , затверджені наказом Мінсоцполітики України від 29.11.2018 р. №1804 . Ці Мінімальні вимоги встановлюють загальні вимоги до засобів індивідуального захисту ( ЗІЗ), що використовуються працівниками під час трудового процесу і поширюється на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, які у своїй діяльності використовують ЗІЗ. Тобто усі роботодавці, в т.ч. й фізичні особи-підприємці, мають обов’язково їх застосовувати.

Головні моменти нових вимог щодо ЗІЗ:

1.Видача працівникам і повернення таких ЗІЗ має обліковуватися в Особистій картці обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших ЗІЗ. Наказом затверджено Особисту картку обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.

2.Вибір ЗІЗ за характером виконуваних робіт роботодавець має здійснювати з урахуванням класифікації ЗІЗ відповідно до чинних в Україні національних стандартів. Для полегшення вибору роботодавець може користуватись: – орієнтовним переліком небезпек, за яких використовуються додаткові ЗІЗ, що наведений у додатку 2 до цих Мінімальних вимог; – орієнтовним перелік робіт, які вимагають застосування відповідних ЗІЗ, додаток 3 Мінімальних вимог.

3. Даним наказом затверджено Таблицю врахування ризиків для обґрунтування вибору та використання ЗІЗ, додаток 4 Мінімальних вимог. Визнано таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53 «Про затвердження Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту». Що буде за невиконання вимог нового порядку видачі спецодягу?

Згідно ст.8 Закону України «Про охорону праці» на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також на роботах пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту. Норми ж безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту встановлюють для роботодавців обов’язковий мінімум безоплатної видачі ЗІЗ. Тож порушення нових Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров`я при використанні працівниками ЗІЗ є порушенням законодавства про охорону праці, а це приведе до штрафів при перевірках Держпраці з питань охорони праці.

Страховий експерт з ОП Нововолинського відділення УВД ФССУ Ю.В. Гушинець