Соціально-економічне становище області у січні-травні 2021 року

Повідомлення Головного управління статистики у Волинській області

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 травня 2021р. становила 1025,7 тис. осіб. У січні–квітні чисельність населення зменшилась на 1642 особи.

Обсяг природного скорочення у порівнянні з січнем–квітнем 2020р. збільшився на 408 осіб. Кількість живонароджених у січні–квітні становила 3339 осіб, померлих – 5041 особу.


РИНОК ПРАЦІ

За результатами обстеження робочої сили кількість робочої сили віком 15 років і старше у січні–березні становила 407,6 тис. осіб, з них у віці 15–70 років – 406,6 тис. осіб, що на 5,0% менше, ніж у відповідному періоді 2020р.
У складі робочої сили, як серед осіб віком 15 років і старше, так і у віці 15–70 років, 87,0% належали до зайнятих осіб, а решта (13,0%), відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП), класифікувалися як безробітні.
Кількість зайнятого населення віком 15 років і старше становила 354,8 тис. осіб, з них у віці 15–70 років – 353,8 тис. осіб, що на 28,8 тис. осіб менше порівняно з січнем–березнем 2020р.
Рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 43,0% населення відповідного віку, а серед осіб віком 15–70 років – 47,6% проти 51,4% рік тому (в Україні – 48,6% і 55,0%).
Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15–70 років, відповідно до методології МОП, складала по 52,8 тис. осіб.
Рівень безробіття як населення у віці 15 років і старше, так і серед осіб віком 15–70 років становив 13,0% (у січні–березні 2020р. серед осіб віком 15–70 років – 10,6%), що вище від середньодержавних показників (10,4% і 10,5%).
Кількість осіб, які не входять до складу робочої сили, віком 15 років і старше у січні–березні становила 416,8 тис. осіб, з них у віці 15–70 років – 336,5 тис. осіб.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становила 10595 грн, що на 26,3% більше, ніж у січні–травні 2020р. (в Україні – 13110 грн і на 21,4% більше).
Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у сферах виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, фінансової та страхової діяльності, виробництва меблів, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,8–1,4 раза.
Індекс реальної заробітної плати у січні–травні порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 115,6% (в Україні – 112,3%).
Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж травня зменшилась на 49,0% і на 1 червня 2021р. становила 28,5 млн.грн, що дорівнює 1,7% фонду оплати праці, нарахованого за травень.
Вчасно не отримали заробітну плату 2,8 тис. працівників, або 1,9% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 10012 грн.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) в області у травні порівняно з груднем 2020р. становив 105,7%, в Україні – 106,1% (у відповідному періоді минулого року – 101,4% та 101,8% відповідно).
У травні відносно грудня 2020р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 8,3%. Найбільше (на 42,7%) подорожчала соняшникова олія. Підвищились ціни на фрукти, цукор, м’ясо птиці, овочі, продукти переробки зернових, рис, хліб, рибу та продукти з риби, масло, молоко, кисломолочну продукцію, сметану, сири, сало, безалкогольні напої, макаронні вироби на 22,0–1,7%. Водночас яйця подешевшали на 6,1%.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились загалом на 6,1%, у т.ч. тютюнові вироби – на 8,2%, алкогольні напої – на 4,0%.
Одяг і взуття подорожчали на 4,9%, зокрема, одяг – на 7,1%, взуття – на 2,8%.
Плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросла в цілому на 7,9% внаслідок підвищення тарифів на електроенергію на 36,6%, водопостачання – на 20,2%, каналізацію – на 18,3%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 7,6%. Разом з тим знизилися ціни на природний газ на 1,4%.
Ціни на транспорт у цілому підвищились на 5,9% за рахунок подорожчання палива та мастил на 20,9%, проїзду в залізничному пасажирському транспорті – на 6,2%, проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті – на 1,7%.
У сфері зв’язку ціни зросли на 4,3%, що пов’язано з підвищенням тарифів на міжміський телефонний зв’язок на 11,2%, місцевий телефонний зв’язок – на 9,5%, інтернет – на 8,6%, мобільний зв’язок – на 4,5%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Індекс промислової продукції у січні–травні порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 116,5%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 90,9%, переробній – 117,2%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 111,7%.
У переробній промисловості на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, машинобудуванні, виробництві харчових продуктів, напоїв, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції досягнуто приросту виробництва на 41,5–0,5%.
Підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 16,0 млрд.грн.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–травні порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 95,9%, у т.ч. у підприємствах – 96,8%, господарствах населення – 94,9%.
Реалізовано на забій 66,5 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 5,0% менше порівняно з січнем–травнем 2020р., вироблено 139,7 тис.т молока (на 3,6% менше) та 106,5 млн.шт яєць (на 1,2% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 36%, 70% та 84%.
За розрахунками, на 1 червня 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 126,3 тис. голів (на 4,7% менше, ніж на 1 червня 2020р.), у т.ч. корів – 76,2 тис. (на 5,6% менше), свиней – 243,6 тис. (на 1,3% менше), овець і кіз – 18,6 тис. (на 0,5% менше), птиці всіх видів – 8,5 млн. голів (на 5,4% менше). У господарствах населення утримувалось 67% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 76%; свиней – 71%, овець і кіз – 93%, птиці всіх видів – 42%.
Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підприємствами, у січні–травні порівняно з відповідним періодом 2020р. зменшився на 6,9%, у т.ч. продукції рослинництва – на 0,4%, тваринництва – на 15,4%.
Середні ціни продажу аграрної продукції підприємствами за всіма напрямами реалізації у січні–травні порівняно з відповідним періодом 2020р. зросли на 32,9%, у т.ч. продукції рослинництва – на 60,1%, тваринництва – на 23,4%. У травні порівняно з квітнем ціни зросли на 3,4%, у т.ч. рослинництва – на 3,5%, тваринництва – на 3,0%.
На 1 червня 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 158,1 тис.т зерна (на 57,1% більше проти 1 червня 2020р.), у т.ч. 81,3 тис.т пшениці, 53,6 тис.т кукурудзи, 6,2 тис.т ячменю; запаси насіння соняшнику у підприємствах, які безпосередньо його вирощують, становили 1,0 тис.т (на 26,6% менше, ніж на 1 червня 2020р.).

БУДІВНИЦТВО

Підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 713,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–травні порівняно з відповідним періодом минулого року становив 110,6%.
Обсяги будівництва будівель зросли на 30,6% (житлових – у 2,4 раза, нежитлових – зменшились на 23,9%,). Будівництво інженерних споруд скоротилось на 13,5%.
Нове будівництво становило 60,9% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 24,3%, реконструкція і технічне переоснащення – 14,8%.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Експорт товарів у січні–квітні становив 235,9 млн.дол. США, імпорт – 500,7 млн.дол. Порівняно із січнем–квітнем 2020р. обсяги експорту збільшились на 20,2%, імпорту – на 26,8%. Від’ємне сальдо дорівнювало 264,8 млн.дол.
У загальному обсязі експорту товарів переважали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, недорогоцінні метали та вироби з них, пластмаси, полімерні матеріали, деревина і вироби з деревини, меблі, текстильні матеріали та вироби, продукти рослинного походження, живі тварини; продукти тваринного походження, готові харчові продукти.
Основу товарної структури імпорту складали палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки, засоби наземного транспорту, крім залізничного, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, недорогоцінні метали та вироби з них, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума, продукція хімічної та пов’язаної з нею галузей промисловості, текстильні матеріали та вироби, живі тварини; продукти тваринного походження.
Основними партнерами в експортно-імпортних операціях були країни Європейського Союзу (ЄС), на які припадало 66,7% загального обсягу експорту та 61,1% імпорту товарів.
Серед країн ЄС значними були обсяги торгівельних операцій з Німеччиною, Польщею, Нідерландами, Угорщиною, Литвою та Італією.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля у січні–травні, становив 10,1 млрд.грн, що на 11,0% більше від обсягу відповідного періоду 2020р.
Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) склав 6,3 млрд.грн і збільшився проти січня–травня минулого року на 7,8%.

ТРАНСПОРТ

Автомобільним транспортом у січні–травні перевезено 1908,6 тис.т вантажів та виконано вантажообіг обсягом 882,7 млн.ткм, що відповідно на 12,6% та 13,6% більше, ніж у січні–травні 2020р. Підприємства автотранспорту перевезли 76% загального обсягу вантажів, решту – фізичні особи-підприємці.
Усіма видами транспорту (крім залізниці) виконано пасажирообіг обсягом 345,2 млн.пас.км та перевезено 16,5 млн. пасажирів, що відповідно на 25,4% та 5,4% менше, ніж у січні–травні 2020р.
Послугами автомобільного транспорту скористалося 11,3 млн. пасажирів, що на 14,4% менше, ніж у січні–травні 2020р., міського електротранспорту – 5,2 млн. пасажирів, що на 23,0% більше.